På denne utgivelsen presenterer sopran Isa Katharina Gericke og Joachim Knoph sentrale deler av den norske komponisten Johan Kvandals (1919–1999) musikk for sang og piano. Kvandal var en markant stemme i norsk musikkliv, og hans musikk har vist seg å nå stadig nye lyttere. On this release, soprano Isa Katharina Gericke and Joachim Knoph perform some of the more central pieces from Norwegian composer Johan Kvandal's (1919–1999) music for voice and piano. Kvandal was a heavyweight of the Norwegian music scene and his music has proven to reach more and more new listeners.

  • LWC1214 Katalognummer
  • 7090020182360 EAN
  • CD Format
  • DXD 24BIT/352,8 KHz Masterfiler
  • Sofienberg kirke, Oslo Innspillingssted
  • 2021 Utgivelsesår

På denne utgivelsen presenterer sopran Isa Katharina Gericke og Joachim Knoph sentrale deler av den norske komponisten Johan Kvandals (1919–1999) musikk for sang og piano. Kvandal var en markant stemme i norsk musikkliv, og hans musikk har vist seg å nå stadig nye lyttere. On this release, soprano Isa Katharina Gericke and Joachim Knoph perform some of the more central pieces from Norwegian composer Johan Kvandal's (1919–1999) music for voice and piano. Kvandal was a heavyweight of the Norwegian music scene and his music has proven to reach more and more new listeners.
Les mer

 

Produktbeskrivelse

 Å HER MØTER MANGT – SANGER AV JOHAN KVANDAL

På denne utgivelsen presenterer sopran Isa Katharina Gericke og Joachim Knoph sentrale deler av den norske komponisten Johan Kvandals (1919–1999) musikk for sang og piano. Kvandal var en markant stemme i norsk musikkliv, og hans musikk har vist seg å nå stadig nye lyttere. Han var ofte inspirert av norsk folkemusikk, og holdt fast på et tonalt utgangspunkt for sine komposisjoner – i noe han senere kalte «moderne tonalitet». For unge komponister som ville utvikle seg i Norge midt på 1900-tallet, var tilbudet relativt begrenset. Det fantes et musikkonservatorium med visse muligheter, men en regulær musikkhøyskole lå flere tiår frem i tid. For Kvandals del ble særlig et opphold i Paris hos Nadia Boulanger utslagsgivende. Her fikk han viktige impulser, og han fikk også kjennskap til en rekke banebrytende, samtidige komponister.  

Denne CD-en viser et tverrsnitt av de estetiske valgene han tok. Kvandals musikalske reise ligner i noen grad på andre samtidige, norske komponisters, som Tveitt og Egge, alle i kjølvannet av den monumentale påvirkningen fra Grieg. Utfordringen var å tilegne seg det tekniske håndverket, ta stilling til hvordan man skulle forholde seg til den musikalske tradisjonen, og samtidig finne sin egen stemme. Tekstene på CD-en spenner fra Edda-diktning og norsk lyrikk til barnerim. Noen av tekstene er skrevet av Kvandals mor Lissa Monrad Johansen, og hun har også bidratt til enkelte av komposisjonene. Selv om sangene er ganske ulike, oppleves det likevel en musikalsk «rød tråd»: Kvandals uttrykk, som gjennomsyrer det hele, uansett om det er snakk om en folketonebearbeidelse eller en barnevise.  

Sopranen Isa Katharina Gericke er kjent for sin allsidighet innen konsert, kammermusikk og opera. Hun er en tydelig formidler som levendegjør de ulike karakterene i musikken, og hennes repertoar spenner fra barokk til samtid. Med en særlig forkjærlighet for lieder og romanser har hun gjort seg bemerket med sine konseptuelle CD-innspillinger som alle har en tilk­nytning til nordisk sangrepertoar. Gericke er en hyppig gjest ved kammermusikkfestivaler i inn- og utland, og har gitt ut CD-er for Simax Classics og LAWO Classics, som alle tar utgangspunkt i det nor­diske romanserepertoaret. Hennes forrige utgivelse på LAWO Classics, Budbærersken (LWC1120), var en hyll­est til Kirsten Flagstad.

Pianisten Joachim Knoph har en aktiv virksomhet som solist og kammermusiker, og har opptrådt i en rekke land. Han har samarbeidet med fremtredende musikere og sangere, og er mottaker av bl.a. YAMAHA award. I 2016 ga han ut en internasjonalt lansert solo-CD med Johan Kvandals komplette musikk for piano solo på Grand Piano/Naxos, til gode kritikker. Han har tidligere blant annet også vært solist på CD med Kringkastings-orkestret, og har også urfremført en rekke verk. Knoph har også en sterkt økende aktivitet som komponist, ikke minst har kormusikken hans blitt mye fremført de siste årene. Han har i tillegg til soloprosjekter og kammermusikk samarbeidet nært med sangere i mange år, og fremført sentrale deler av vokalrepertoaret på konsert og turné. Blant langvarige samarbeid er senest et fransk konsertkonsept med Marianne Folkestad Jahren, samt ulike programmer med Ingegjerd Bagøien Moe.

 

"Å HER MØTER MANGT" – SONGS OF JOHAN KVANDAL

On this release, soprano Isa Katharina Gericke and Joachim Knoph perform some of the more central pieces from Norwegian composer Johan Kvandal's (1919–1999) music for voice and piano. Kvandal was a heavyweight of the Norwegian music scene and his music has proven to reach more and more new listeners. He was often inspired by Norwegian folk music, and employed a strong tonal principle in his compositions – in what he later referred to as "modern tonality". Aspiring young composers of mid-20th century Norway had relatively modest scope for making headway. There was a music conservatory which offered a certain degree of opportunity for them, but a regular music college was still decades away. For Kvandal, his stay in Paris with Nadia Boulanger proved particularly decisive, where he gained crucial impetus and also became familiar with a number of groundbreaking contemporary composers.

This CD represents a cross section of the aesthetic choices he made. Kvandal's musical journey is not altogether dissimilar to other contemporary Norwegian composers such as Tveitt and Egge, all in the wake of the monumental influence of Edvard Grieg. The challenge was to acquire the requisite technical craft, determine its place within musical tradition, and at the same time find his own voice. Several of the works on this CD are first-time recordings: “To Garborg-sanger” (Two Garborg Songs), “Sanger, op. 4” (Songs, Op. 4), “7 små barnesanger” (7 Nursery Rhymes) and “To kjærlighetssanger” op. 58 (Two Love Songs, Op. 58). The lyrics on the CD range from Old Norse Poetic Edda toNorwegian lyric poetry to nursery rhymes. Some of the lyrics are written by Kvandal's mother Lissa Monrad Johansen, who has also contributed to some of the musical compositions. Even though the songs are quite dissimilar, there is still a common musical thread – that of Kvandal's expression, which permeates throughout, regardless of whether it is a folk tune or a children's song. 

Soprano Isa Katharina Gericke is known for her versatility in concert, chamber music and opera. She is a clear conveyer who brings to life the various characters in the music, with a repertoire ranging from baroque to contemporary. With a particular fondness for Lieder and romances, she has made a name for herself with her conceptual CD recordings, all of which have a connection to the Nordic song repertoire. Gericke is a frequent guest at chamber music festivals both at home and abroad, and has released CDs for Simax Classics and LAWO Classics, all drawing from the Nordic romance repertoire. Her previous release on LAWO Classics, “Budbærersken” (LWC1120), was a tribute to Kirsten Flagstad.

Pianist Joachim Knoph is an active soloist and chamber musician who has performed in a number of countries. He has collaborated with prominent musicians and singers, and is the recipient of several prizes including the Yamaha Music Foundation award. In 2016, he released an internationally distributed solo CD of Johan Kvandal's complete music for solo piano on the Grand Piano/Naxos label, receiving very favourable reviews. He has also previously been a soloist on CD recordings with the Norwegian Radio Orchestra, and has premiered a number of new works. Knophs activity as a composer has also become increasingly high-yielding, with his choral music especially being frequently performed in recent years. In addition to solo projects and chamber music, he has worked closely with singers for a number of years, and performed key aspects of the vocal repertoire in concert and on tour. Most recent among his long-term collaborations are a French concert concept with Marianne Folkestad Jahren, as well as various arrangements with Ingegjerd Bagøien Moe.

 

ANMELDELSER/REVIEWS

«[…] Sopranrøysta til Isa Katharina Gericke er herleg klår, med islett av noko dult og mørkt der det høver. Diksjonen og vibratobruken gjer kvart ord skjøneleg. Joachim Knoph imponerer òg med sitt kjenslevare akkompagnement. Teknisk presterer han lytefritt, med gjennomtenkt, avvekslingsrik artikulasjon og dynamikkbruk.» Sjur Haga Bringeland, Dag og Tid, 23.04.2021

"The Norwegian composer Johan Kvandal (1919-1999) studied in Oslo, Vienna and Paris before returning to his homeland as an organist and publicist. His music – like that of his eminent compatriot Edvard Grieg – draws heavily on folk music. This is also true of the song collections heard on this new production. Admittedly, I am not speaking nor understanding Norwegian, and nevertheless, the wonderful changes of mood, the many shades between light, shadow and darkness, which Isa Katharina Gericke and Joachim Knoph draw in a very differentiated and sensitive way, can be nicely understood thanks to the English translation. It is an atmospheric recording that introduces us to an interesting musical voice of Norway." Guy Engels, pizzicato.lu, 29.06.2021

Sporliste

JOHAN KVANDAL (1919–99)        

1)    Attersyn, op. 9, nr. 9 /// 01:38

        To Garborg-sanger (1939)

2)    Veslemøy ved rokken /// 01:31

3)    Kvelding /// 01:33

       Sanger, op. 9

4)    Helsarmål, op. 9, nr. 1 /// 01:32

5)    Hugen leikar, op. 9, nr. 2 /// 01:20

6)    Mørk er min Sjæl, op. 9, nr. 3 /// 02:47

7)    Til min Gyldenlak, op. 9, nr. 4 /// 03:06

8)    Mot mørketid, op. 9, nr. 5 /// 01:49

9)    Klage, op. 9, nr. 6 /// 01:54

       To Fröding-sanger, op. 9

10) Min stjärnas songer nr. 1 /// 01:39

11) Min stjärnas songer nr. 2 /// 01:27

       Norske stevtoner, op. 40

12) I. Mine visur /// 01:36

13) II. Då eg va liti /// 01:28

14) III. Eg var meg ut på Gladheimsbergi /// 01:24

15) IV. Hjuringvise og lokk /// 01:58

16) V. Å hugen min /// 01:29

17) VI. Å her møter mangt /// 02:39

18) VII. Liti-mor /// 00:58

19) VIII. Då eg va liti eg sprang utivi /// 01:18

20) IX. Sjugurd og kjerringi /// 02:21

21) X. Å med soli kan eg /// 02:09

22) XI. Guten og jenta /// 01:52

       Syv sanger, op. 4

23) Hugleik, op. 4, nr. 1 /// 02:39

24) Hadulaikar, op. 4, nr. 2 /// 02:29

25) Stridsmannen og Dauden, op. 4, nr. 3 /// 02:18

26) Vårvon, op. 4, nr. 4 /// 01:21

27)  Or Skirnesmål, op. 4, nr. 5 /// 02:09

28) Or Helge Hundingsbane, op. 4, nr. 6 /// 02:43

29) Barnerim, op. 4, nr. 7 /// 01:27

       7 Små barnesanger (1946–47)

       (Lissa Monrad Johansen / Johan Kvandal)

30) I. Gråpus /// 02:10

31) II. Hosten /// 01:06

32) III. Naboens hund /// 00:59

33) IV. Gresshoppen /// 01:04

34) V. Fødselsdagsfest /// 00:48

35) VI. Vuggevise /// 01:17

36) VII. Tyven og gjessene /// 00:43

       To kjærlighetssanger, op. 58

37) En rose, op. 58, nr. 1 /// 03:51

38)  I berget, op. 58, nr. 2 /// 01:27

Kommentarer

Laster kommentarer ...
Morten Gaathaug: Landskap i måneskinn - Andersen, Marianne E. (mezzosopran)

Marianne E. Andersen lette lenge før hun fant den rette komponisten til sin første solo-CD: «Morten Gaathaug er en norsk komponist i særklasse. Hans musikalske produksjon innehar en helt usedvanlig kvalitet. Den er ekte, usminket og fengende. Han har alltid et sterkt budskap i sine verker og de valgte tekster.» 

 
 
Jean Sibelius: Orchestral Songs - Kielland, Marianne Beate (mezzo-soprano) / Popelka, Petr (conductor) / Norwegian Radio Orchestra

På denne platen tar Marianne Beate Kielland, Kringkastingsorkestret og Petr Popelka nettopp for seg mange av disse orkestrerte sangene. Resultatet er en fortettet utgivelse med 18 sanger, med tekster fra dikt av kjente svenske og finske poeter, hvor Sibelius forteller om kjærlighet, svik, sorg, og savn. Å få spille inn Sibelius orkestrerte sanger har vært en stor drøm for Marianne Beate Kielland. Resultatet har blitt en sterk plate, full av følelser og vakre toner, og vidunderlig klangbehandling av Kringskastingsorkestret under ledelse av sjefdirigent Petr Popelka. On this recording Marianne Beate Kielland and the Norwegian Radio Orchestra under conductor Petr Popelka have engaged with many of these orchestrated versions, producing an intense album of eighteen songs based on poems of familiar Swedish and Finnish poets, in which Sibelius tells of love, betrayal, grief and longing. Marianne Beate Kielland has long dreamed of recording the orchestrated songs of Sibelius. The result is an outstanding album filled with feeling and beautiful music, and the scintillating sound of the Norwegian Radio Orchestra under Chief Conductor Petr Popelka. 

 
Sonoko Miriam Welde - Bruch / Vaughan Williams / Barber - Welde, Sonoko Miriam (violin) / Oslo Philharmonic Orchestra / Berglund, Tabita (conductor) / Weilerstein, Joshua (conductor)

På sin debutplate på LAWO Classics byr den fremadstormende, unge, norske fiolinisten Sonoko Miriam Welde lytteren på fiolinkonserter av Max Bruch og Samuel Barber, samt Ralph Vaughan Williams rørende stykke «The Lark Ascending». On her debut recording with LAWO Classics, the up-and-coming young Norwegian violinist Sonoko Miriam Welde presents violin concertos by Max Bruch and Samuel Barber, as well as Ralph Vaughan Williams’s poignant piece “The Lark Ascending”. 

 
Magical Memories - Helseth, Tine Thing (trumpet) / Nordstoga, Kåre (organ)

Tine Thing Helseth og Kåre Nordstoga spilte inn albumet «Magical Memories» i Oslo domkirke, under Norges lockdown i slutten av august og begynnelsen av september 2020. De jobbet fra sent på kvelden til de tidlige morgentimene for å få den perfekte lyden. Trumpeter Tine Thing Helseth and organist Kåre Nordstoga recorded the album “Magical Memories” in Oslo Cathedral during Norway’s lockdown in late August / early September 2020. They worked from late in the evening into the early hours of the morning to carefully capture the perfect sound. 

 
 
Morgon / Kveld - Kristin Bolstad

Aurora Records har gleden av å presentere debutalbumet til den norske komponisten Kristin Bolstad, "Morgon / Kveld". Albumet er satt til utgivelse 22. september og vil være tilgjengelig som vinyl og på alle digitale plattformer. Aurora Records is pleased to present the debut album of the Norwegian composer Kristin Bolstad, “Morgon / Kveld” (Morning / Evening). The album is set for release on September 22nd and will be available as vinyl and on all digital platforms. 

 
Mozart: String Quartets Dedicated to Haydn - Vol. 2 - The Engegård Quartet

I tillegg til å være et av Norges mest anerkjente og ettertraktede ensembler har Engegårdkvartetten satt seg et ambisiøst mål: å gi ut alle Mozarts strykekvartetter på CD. Den første utgivelsen, med Mozarts tre siste kvartetter (de såkalt «Prøyssiske», ble utgitt på LAWO Classics i 2017 (LWC1123), og den andre (CD 1 med såkalte «Haydn-kvartetter», LWC1167) i 2019. In addition to being one of Norway’s most well-known and sought after ensembles, the Engegård Quartet has set itself an ambitious goal: to release CD recordings of Mozart’s complete string quartets. The first recording, with Mozart’s last three quartets (The Prussian Quartets) was released by LAWO Classics in 2017 (LWC1123), and the second (CD 1 Haydn Quartets, LWC1167) in 2019. 

 

×Tips en venn

Å her møter mangt - Songs by Johan Kvandal <span>-</span> Gericke, Isa Katharina (soprano) / Knoph, Joachim (piano) Å her møter mangt - Songs by Johan Kvandal Gericke, Isa Katharina (soprano) / Knoph, Joachim (piano)

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 44.200.194.255)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt