Rune Alvers nye utgivelse «Et kjærlighetsdikt – Catharinus Elling Works for Piano» byr på klavermusikk med stort mangfold. Her kan man lytte til sjarmerende, presist formulerte småstykker og stort anlagte klaververker.

  • LWC1185 Katalognummer
  • 7090020182070 EAN
  • CD Format
  • DXD 24BIT/352,8 KHz Masterfiler
  • Sofienberg kirke, Oslo Innspillingssted
  • 2019 Utgivelsesår

Rune Alvers nye utgivelse «Et kjærlighetsdikt – Catharinus Elling Works for Piano» byr på klavermusikk med stort mangfold. Her kan man lytte til sjarmerende, presist formulerte småstykker og stort anlagte klaververker.
Les mer

Artist
Alver, Rune (piano)

Plateselskap
Lawo Classics

Produsent
Landaas, Vegard

Tekniker
Wolden, Thomas

Design
Granberg, Anna-Julia | Blunderbuss

Produktbeskrivelse

ET KJÆRLIGHETSDIKT

Rune Alvers nye utgivelse «Et kjærlighetsdikt – Catharinus Elling Works for Piano» byr på klavermusikk med stort mangfold. Her kan man lytte til sjarmerende, presist formulerte småstykker og stort anlagte klaververker.

Den norske komponisten Catharinus Elling (1858–1942) er i våre dager mest kjent for melodien til Arne Garborgs dikt «Småsporven gjeng i tunet». Elling var en stor melodiker. Han etterlot seg et omfattende og interessant materiale for klaver. Musikken har aldri tidligere vært spilt inn. Men her kommer den endelig på CD!

Ellings lidenskapelige forhold til norsk folkemusikk kommer til uttrykk i norske folkemelodier for klaver. «Sanger uten Ord» og «Et Kjærlighetsdikt» viser Ellings personlig poetiske åre. Selv om Ellings tilknytning til tysk tradisjon er tydelig, kommer hans personlige musikalske tonefall klart til uttrykk på denne platen. Ikke rart at selveste Edvard Grieg ble begeistret! «Elling er en lyrisk begavelse – og med en egenartet karakter!»

Rune Alver (f. 1957) debuterte som pianist som 20-åring. Han er født i Bergen og utdannet ved Bergen Musikkonservatorium og Norges musikkhøgskole i Oslo. Alver virker som solist og kammermusiker med omfattende konsertvirksomhet og har holdt konserter i Tyskland, Frankrike, Russland, Kina, Sør-Afrika og USA. Han har også medvirket i programmer i NRK fjernsyn og radio samt i den franske radiokanalen France Musique.

Tidligere utgivelser på LAWO Classics:

LWC1019 – «Blaue Blume»; LWC1043 – «Spill og dans – Johannes M. Rivertz»; LWC1055 – «Jolasong»; LWC1101 – «Fedrenes fjell – David Monrad Johansen»

 

A LOVE POEM

Rune Alver’s new release, “Catharinus Elling’s Works for Piano – A Love Poem” offers piano music of great diversity. Here, one may hear charming, precisely formulated miniatures one moment, and grandly conceived piano pieces the next.

The Norwegian composer Catharinus Elling (1858–1942) is one of the last hidden treasures of Norwegian late romanticism. He was a great melodicist, who left an extensive and interesting repertoire for the piano. This music has never previously been recorded. Here, long at last, it is finally released on CD!

Elling’s passionate relations to Norwegian folk music is expressed in his Norwegian folk melodies for piano. “Songs without Words” and “A Love Poem” shows Elling’s personal poetic style. Even if Elling’s indebtedness to the German tradition is indisputable, his personal musical style is made clear on this record. It should come as no surprise that Edvard Grieg himself was impressed! “Elling is a lyrical maverick – with a character of his own!”

Rune Alver (b. 1957) made his debut as pianist at the age of twenty. He was born in Bergen and educated at Bergen Music Conservatory and the Norwegian Academy of Music. Alver is active as soloist and chamber musician and maintains a rigorous concert schedule, with performances in Germany, France, Russia, China, South Africa and the USA. He has also participated in television and radio productions of the Norwegian Broadcasting Corporation (NRK), as well as of the French radio station France Musique.

Previous releases on the LAWO Classics label:

LWC1019 – «Blaue Blume»; LWC1043 – «Spill og dans – Johannes M. Rivertz»; LWC1055 – «Jolasong»; LWC1101 – «Fedrenes fjell – David Monrad Johansen»

 

ANMELDELSER/REVIEWS

"[...] Hans klaverstykke kjem her på fyrste gong på CD, pent toka av pianisten Rune Alver, som nok ein gong syner mot og vilje til å trekkja fram ukjende sider av musikkarven vår." Sjur Haga Bringeland, Dag og Tid, 06.09.2019

«Rune Alver er her med en flott og hyggelig innspilling med pianomusikk av Catharinus Elling (1858-1942). Musikk speiler Ellings fascinasjon for den gode melodi, samt for folkemusikken. […] Så selv om musikken er godt plantet i romantikken, er likevel Alvers spill likefrem og enkelt. Derfor er det veldig enkelt å si tusen takk til både musiker og plateselskap!» Trond Erikson, Den klassiske CD Bloggen, 09.01.2020

 «[…] dette er en herlig innspilling i sin egen rett. Programmet er delt mellom milde salongminiatyrer og atmosfæriske transkripsjoner av norske folkesanger. Ikke vent noe så radikalt som Griegs Slåtter (og slett ikke Bartók): folkemusikken her er temmet – men vakker, og alle de ni transkripsjonene er tilsvarende enkle, men fylt av følelse; de foregriper faktisk Sibelius’ klaverminiatyrer, der han, som Elling før ham, kunne skape en verden av atmosfære med det enkleste melodiske omriss. Egentlig er det selve underdrivelsen som gir musikken mye av dens virkning, kombinert med den følelsesmessige tvetydigheten i dens modale harmonier. Selv om bare ett av stykkene heter Et Kjærlighetsdikt, spiller Rune Alver dem alle med kjærlighet – noen med den slags omsorg som når du holder en ung fugl i hånden – og Lawo har gitt ham en nydelig varm og avrundet pianotone. Alt i alt et hjertevarmt og gripende album – og et viktig ledd i norsk musikkhistorie. Selv om Kossakerne er det Elling-verket som roper mest etter en god, moderne innspilling, viser også disse miniatyrene en mesters hånd – en som også er den vennligste blant diktere.» Martin Anderson, klassiskmusikk.com, 24.02.2020

"Catharinus Elling (1858-1942) was a Norwegian composer championed by Edvard Grieg. He mostly collected Norwegian folk music and rearranged it to fit classical music styles. These are his complete piano works. Championed by Alver’s first-rate playing, the music is pleasant and easy to listen to. The simple melodies in 2 Piano Pieces reminds me of Grieg’s ‘Lyric Pieces’ but are more substantial. The color changes in the middle section
are quite magical. The Songs without Words are other high points, recollecting Mendelssohn’s. The phrasing is quite beautiful." KANG, American Record Guide

ARTIKLER/ARTICLES

"Alver har børsta støv av 100 år gamal musikkskatt. Med CD-en "Et kjærlighetsdikt" har pianisten Rune Alver gravd opp att musikkskatten til Catharinus Elling (1858-1942)." Lise Viken, Strilen Magasin, 27.08.2019

«Rune Alver viser nok en gang vilje og mot til å trekke frem ukjente sider av musikkarven vår. Den anerkjente pianisten har nå gravd frem og spilt inn verk av den norske komponisten Catharinus Elling (1858 – 1942). Elling etterlot seg et interessant og stort materiale for klaver – materiale som aldri tidligere har blitt innspilt, men som nå er utgitt i form av CD-en ”Et kjærlighetsdikt”. Her finnes det både presist formulerte småstykker og stort anlagte klaververker.» Runa Viggen Taksdal, Musikkpedagogene.no, Desember 2019

 

Sporliste

CATHARINUS ELLING (1858–1942)  

01) Vals, op. 1 /// 02:09

       To Klaverstykker, op. 2

02) I. Alla marcia /// 03:00

03) II. Scherzo /// 03:10

       Sanger uten Ord, op. 3

04) I. Andante sempre legato /// 03:01

05) II. Allegretto /// 02:23

06) III. Andantino /// 02:32

07) IV. Allegretto /// 02:58

       NORSKE FOLKEMELODIER

       bearbeidet for Klaver

       To Brudeslaatter fra Sundfjord

08) I. Naar de reiser til Kirken /// 00:32

09) II. Naar de kommer fra Kirken /// 01:04

10) Baansull fra Førde, Sundfjord /// 00:46

11) Huldresull fra Opdal /// 00:52

12) Baansull fra Sundfjord /// 00:46

13) Halling fra Førde, Sundfjord /// 00:36

14) Bruremarsch fra Sundmøre /// 00:56

15) Gjeitelokk fra Bræim, Nordfjord /// 00:28

16) Halling fra Førde, Sundfjord /// 00:26

       Fire Klaverstykker

17) I. Andante /// 01:43

18) II. Giocoso /// 00:58

19) III. Lento /// 02:12

20) IV. Giocoso /// 02:05

       Et Kjærlighetsdikt

21) Tvivl. Han: Langsomt, dvælende /// 03:54

22) Svar. Hun: Jævnt bevæget, ligesom beroligende /// 02:50

       Svundne Dage

       Klaverstykker Hefte 1

23) Om Morgenen /// 01:12

24) Det spøger! /// 01:11

25) Vemod /// 02:02

26) Lykke over Lykke /// 00:45          

       Svundne Dage

       Klaverstykker Hefte 2

27) Smaagutternes Flag-Marsch /// 01:43

28) Det tabte Paradis /// 01:49

29) Vildkat /// 00:52

30) Idyl /// 03:00

       Vals-Capricer

31) I. Con passione /// 02:47

32) II. Vivo /// 04:19

       Snapshots for Klaver

33) I. Andante /// 00:58

34) II. Vivo /// 00:33

35) III. Poco mosso /// 01:22

36) IV. Vivace /// 01:43

       Scherzi for Klaver

37) I. Energico /// 04:34

38) II. Agitato /// 04:22

Kommentarer

Laster kommentarer ...
Impromptu - Works By The Young Signe Lund - Alver, Rune (piano)

«Impromptu – verker av den unge Signe Lund» er den andre i rekken av tre utgivelser med komponistens komplette klavermusikk. For første gang i historien blir denne musikken nå tilgjengeliggjort i klingende form. CD nr. 2 dokumenterer den unge kvinnelige komponistens tidlige musikalske utvikling på slutten av 1800-tallet fram mot hennes modne form i verket «Cinque morceaux lyriques» op. 34 fra 1905. “Impromptu – Works By The Young Signe Lund” is the second in a series of three releases featuring the composer’s total output for piano. This music has now been made accessible for the very first time in sonorous form. CD no. 2 documents the young female composer’s early musical development at the end of the nineteenth century toward her more mature form in the work “Cinque morceaux lyriques”, op. 34, of 1905. 

 
 
 
Spill Og Dans - Johannes M. Rivertz - Alver, Rune (piano)

Takket være pianisten Rune Alvers innsats og interesse har imidlertid Rivertz` originale klaver-komposisjoner igjen kommet frem i lyset. Thanks to pianist Rune Alver’s interest and efforts, however, Rivertz’s original piano compositions are once again beginning to receive attention. 

 
 
Études poétiques: Works by Signe Lund - Alver, Rune (piano)

På sin nye utgivelse «Études poétiques» presenterer pianisten Rune Alver lytteren for klaverstykker av Signe Lund (1868–1950). Lund er en av de mest framtredende kvinnelige komponistene i Norges musikkhistorie, men utgivelsen er likevel kontroversiell. On his new CD, Études poétiques, pianist Rune Alver presents the listener with piano pieces of Signe Lund (1868 – 1950). Lund is one of the most distinguished female composers in Norwegian musical history, but the release is controversial nonetheless. 

 
 
Johansen, David Monrad: Fedrenes fjell - Alver, Rune (piano)

På Rune Alvers nye utgivelse – ”Fedrenes fjell” – får vi for første gang høre den norske komponisten David Monrad Johansens komplette verker for klaver samlet på én CD. Rune Alver’s new release — “Fedrenes fjell” — features the Norwegian composer David Monrad Johansen’s complete works for piano collected for the first time on one CD. 

 
Blaue Blume - Alver, Rune (piano)

Tittelen BLAUE BLUME reflekterer flere sider ved musikken på denne CD-en. I Robert Schumanns grensesprengende Fantasi op. 17, en symfoni for klaver, folder "Romantikkens blå blomst" seg ut i all sin individuelle, Schumannske prakt. Frèdéric Chopins klaverpoesi er representert med hans aller første Mazurka (op. 6 nr. 1) og hans tredje Ballade (op. 47), musikk som også er beslektet med dette begrepet. Torstein Aagaard-Nilsens verk BLUE TRACES stammer fra komponistens "blå periode". 

 
Bach: Concerts And Choral Preludes - Nordstoga, Kåre (orgel)

Bach på Silbermann-orgelet i Arlesheim Domen i Sveits fremført av Domorganist Kåre Nordstoga! 

 
 
 
Rikard Nordraak: Songs and Piano Music - Helene Wold (sopran) & Eugene Asti (piano)

Nå kan vi endelig få oppleve Rikard Nordraaks samtlige sanger og pianostykker gjennom en ny CD-innspilling, framført av den ettertraktede, norske sopranen Helene Wold og den verdensberømte pianisten Eugene Asti. 

 
 
 
Som den gylne sol frembryter - Kvindelige Studenters Sangforening / Weyde, Marit Tøndel Bodsberg (dirigent)

Vel hjemme fra en suksessrik amerikaturné, hvor de reiste i fotsporene til sine sangersøstre anno 1948, lanserer Kvindelige Studenters Sangforening albumet «Som den gylne sol frembryter». Utgivelsen inneholder komposisjoner og arrangementer som strekker seg over hundre år i tid, og bærer preg av både nasjonalromantikk og folkemusikk. Mange av sangene er gamle folketoner i ny drakt, arrangert spesielt for koret. 

 
Echoes of Leipzig in Nidaros Cathedral - Draagen, Magne H. (organ)

Da den unge komponisten Edvard Grieg reiste til Leipzig i Tyskland for å studere, var Norge ennå en nasjon med beskjedne tradisjoner hva undervisning og utdanning innen kunstmusikk angikk. Han var ikke den første norske musikeren som søkte til dette kraftsentrum innen Europeisk kunstmusikk, og flere fulgte senere i hans fotspor. When the young Edvard Grieg travelled to Leipzig to study, Norway was still a nation with modest traditions of teaching and education within the realm of classical music. He was not the first Norwegian musician to head off to this power centre of European art music, and others later followed in his footsteps. 

 
 
Bach Clavierübung III - Nordstoga, Kåre (orgel)

De fleste kjenner Preludium og fuge i Ess dur som et av Bachs mest monumentale orgelverker, blant annet ofte brukt som bryllupsmusikk. Mindre kjent er det kanskje at Bach selv utga preludiet og fugen i 1731 som henholdsvis første og siste sats i en til sammen 27 satser lang samling under navnet Clavierübung III. 

 
 
 
Songs: Kielland / Dørumsgaard - Kielland, Marianne Beate (mezzosopran) / Mortensen, Nils Anders (piano)

Det er en fascinerende stor skatt av sanger som ligger på Nasjonalbiblioteket – stort sett fullt tilgjengelig, men lite brukt. To av navnene som finnes der er Olav Kielland og Arne Dørumsgaard, begge komponister fra forrige århundre, som lot seg inspirere av folkemusikken. 

 
 

×Tips en venn

Catharinus Elling Works for Piano: Et Kjærlighetsdikt <span>-</span> Alver, Rune (piano) Catharinus Elling Works for Piano: Et Kjærlighetsdikt Alver, Rune (piano)

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 44.221.66.130)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt