Rune Alvers nye utgivelse «Et kjærlighetsdikt – Catharinus Elling Works for Piano» byr på klavermusikk med stort mangfold. Her kan man lytte til sjarmerende, presist formulerte småstykker og stort anlagte klaververker. Som Alver selv sier det: «Elling er en lyrisk begavelse – og med en egenartet karakter!»

  • LWC1185 Katalognummer
  • 7090020182070 EAN
  • CD Format
  • DXD 24BIT/352,8 KHz Masterfiler
  • Sofienberg kirke, Oslo Innspillingssted
  • 2019 Utgivelsesår

Rune Alvers nye utgivelse «Et kjærlighetsdikt – Catharinus Elling Works for Piano» byr på klavermusikk med stort mangfold. Her kan man lytte til sjarmerende, presist formulerte småstykker og stort anlagte klaververker. Som Alver selv sier det: «Elling er en lyrisk begavelse – og med en egenartet karakter!»
Les mer

Artist
Alver, Rune (piano)

Plateselskap
Lawo Classics

Produsent
Landaas, Vegard

Tekniker
Wolden, Thomas

Design
Granberg, Anna-Julia | Blunderbuss

 
 

Produktbeskrivelse

ET KJÆRLIGHETSDIKT

Rune Alvers nye utgivelse «Et kjærlighetsdikt – Catharinus Elling Works for Piano» byr på klavermusikk med stort mangfold. Her kan man lytte til sjarmerende, presist formulerte småstykker og stort anlagte klaververker. Som Alver selv sier det: «Elling er en lyrisk begavelse – og med en egenartet karakter!»

Den norske komponisten Catharinus Elling (1858–1942) er i våre dager mest kjent for melodien til Arne Garborgs dikt «Småsporven gjeng i tunet». Elling var en stor melodiker. Han etterlot seg et omfattende og interessant materiale for klaver. Musikken har aldri tidligere vært spilt inn. Men her kommer den endelig på CD!

Ellings lidenskapelige forhold til norsk folkemusikk kommer til uttrykk i norske folkemelodier for klaver. «Sanger uten Ord» og «Et Kjærlighetsdikt» viser Ellings personlig poetiske åre. Selv om Ellings tilknytning til tysk tradisjon er tydelig, kommer hans personlige musikalske tonefall klart til uttrykk på denne platen. Ikke rart at selveste Edvard Grieg ble begeistret!

Rune Alver (f. 1957) debuterte som pianist som 20-åring. Han er født i Bergen og utdannet ved Bergen Musikkonservatorium og Norges musikkhøgskole i Oslo. Alver virker som solist og kammermusiker med omfattende konsertvirksomhet og har holdt konserter i Tyskland, Frankrike, Russland, Kina, Sør-Afrika og USA. Han har også medvirket i programmer i NRK fjernsyn og radio samt i den franske radiokanalen France Musique.

Tidligere utgivelser på LAWO Classics:

LWC1019 – «Blaue Blume»; LWC1043 – «Spill og dans – Johannes M. Rivertz»; LWC1055 – «Jolasong»; LWC1101 – «Fedrenes fjell – David Monrad Johansen»

 

A LOVE POEM

Rune Alver’s new release, “Catharinus Elling’s Works for Piano – A Love Poem” offers piano music of great diversity. Here, one may hear charming, precisely formulated miniatures one moment, and grandly conceived piano pieces the next. As Alver himself says: “Elling is a lyrical maverick – with a character of his own!”

The Norwegian composer Catharinus Elling (1858–1942) is one of the last hidden treasures of Norwegian late romanticism. He was a great melodicist, who left an extensive and interesting repertoire for the piano. This music has never previously been recorded. Here, long at last, it is finally released on CD!

Elling’s passionate relations to Norwegian folk music is expressed in his Norwegian folk melodies for piano. “Songs without Words” and “A Love Poem” shows Elling’s personal poetic style. Even if Elling’s indebtedness to the German tradition is indisputable, his personal musical style is made clear on this record. It should come as no surprise that Edvard Grieg himself was impressed! 

Rune Alver (b. 1957) made his debut as pianist at the age of twenty. He was born in Bergen and educated at Bergen Music Conservatory and the Norwegian Academy of Music. Alver is active as soloist and chamber musician and maintains a rigorous concert schedule, with performances in Germany, France, Russia, China, South Africa and the USA. He has also participated in television and radio productions of the Norwegian Broadcasting Corporation (NRK), as well as of the French radio station France Musique.

Previous releases on the LAWO Classics label:

LWC1019 – «Blaue Blume»; LWC1043 – «Spill og dans – Johannes M. Rivertz»; LWC1055 – «Jolasong»; LWC1101 – «Fedrenes fjell – David Monrad Johansen»

 

ANMELDELSER/REVIEWS

"[...] Hans klaverstykke kjem her på fyrste gong på CD, pent toka av pianisten Rune Alver, som nok ein gong syner mot og vilje til å trekkja fram ukjende sider av musikkarven vår." Sjur Haga Bringeland, Dag og Tid, 06.09.2019

Sporliste

CATHARINUS ELLING (1858–1942)  

01) Vals, op. 1 /// 02:09

       To Klaverstykker, op. 2

02) I. Alla marcia /// 03:00

03) II. Scherzo /// 03:10

       Sanger uten Ord, op. 3

04) I. Andante sempre legato /// 03:01

05) II. Allegretto /// 02:23

06) III. Andantino /// 02:32

07) IV. Allegretto /// 02:58

       NORSKE FOLKEMELODIER

       bearbeidet for Klaver

       To Brudeslaatter fra Sundfjord

08) I. Naar de reiser til Kirken /// 00:32

09) II. Naar de kommer fra Kirken /// 01:04

10) Baansull fra Førde, Sundfjord /// 00:46

11) Huldresull fra Opdal /// 00:52

12) Baansull fra Sundfjord /// 00:46

13) Halling fra Førde, Sundfjord /// 00:36

14) Bruremarsch fra Sundmøre /// 00:56

15) Gjeitelokk fra Bræim, Nordfjord /// 00:28

16) Halling fra Førde, Sundfjord /// 00:26

       Fire Klaverstykker

17) I. Andante /// 01:43

18) II. Giocoso /// 00:58

19) III. Lento /// 02:12

20) IV. Giocoso /// 02:05

       Et Kjærlighetsdikt

21) Tvivl. Han: Langsomt, dvælende /// 03:54

22) Svar. Hun: Jævnt bevæget, ligesom beroligende /// 02:50

       Svundne Dage

       Klaverstykker Hefte 1

23) Om Morgenen /// 01:12

24) Det spøger! /// 01:11

25) Vemod /// 02:02

26) Lykke over Lykke /// 00:45          

       Svundne Dage

       Klaverstykker Hefte 2

27) Smaagutternes Flag-Marsch /// 01:43

28) Det tabte Paradis /// 01:49

29) Vildkat /// 00:52

30) Idyl /// 03:00

       Vals-Capricer

31) I. Con passione /// 02:47

32) II. Vivo /// 04:19

       Snapshots for Klaver

33) I. Andante /// 00:58

34) II. Vivo /// 00:33

35) III. Poco mosso /// 01:22

36) IV. Vivace /// 01:43

       Scherzi for Klaver

37) I. Energico /// 04:34

38) II. Agitato /// 04:22

Kommentarer

Laster kommentarer ...
Johansen, David Monrad: Fedrenes fjell - Alver, Rune (piano)

På Rune Alvers nye utgivelse – ”Fedrenes fjell” – får vi for første gang høre den norske komponisten David Monrad Johansens komplette verker for klaver samlet på én CD. Rune Alver’s new release — “Fedrenes fjell” — features the Norwegian composer David Monrad Johansen’s complete works for piano collected for the first time on one CD. 

 
Blaue Blume - Alver, Rune (piano)

Tittelen BLAUE BLUME reflekterer flere sider ved musikken på denne CD-en. I Robert Schumanns grensesprengende Fantasi op. 17, en symfoni for klaver, folder "Romantikkens blå blomst" seg ut i all sin individuelle, Schumannske prakt. Frèdéric Chopins klaverpoesi er representert med hans aller første Mazurka (op. 6 nr. 1) og hans tredje Ballade (op. 47), musikk som også er beslektet med dette begrepet. Torstein Aagaard-Nilsens verk BLUE TRACES stammer fra komponistens "blå periode". 

 
Spill Og Dans - Johannes M. Rivertz - Alver, Rune (piano)

Takket være pianisten Rune Alvers innsats og interesse har imidlertid Rivertz` originale klaver-komposisjoner igjen kommet frem i lyset. Thanks to pianist Rune Alver’s interest and efforts, however, Rivertz’s original piano compositions are once again beginning to receive attention. 

 
 

×Tips en venn

Catharinus Elling Works for Piano: Et Kjærlighetsdikt <span>-</span> Alver, Rune (piano) Catharinus Elling Works for Piano: Et Kjærlighetsdikt Alver, Rune (piano)

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 3.227.235.220)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt