På sin nye utgivelse «Études poétiques» presenterer pianisten Rune Alver lytteren for klaverstykker av Signe Lund (1868–1950). Lund er en av de mest framtredende kvinnelige komponistene i Norges musikkhistorie, men utgivelsen er likevel kontroversiell. On his new CD, Études poétiques, pianist Rune Alver presents the listener with piano pieces of Signe Lund (1868 – 1950). Lund is one of the most distinguished female composers in Norwegian musical history, but the release is controversial nonetheless.

  • LWC1196 Katalognummer
  • 7090020182186 EAN
  • CD Format
  • DXD 24BIT/352,8 KHz Masterfiler
  • Jar kirke, Bærum Innspillingssted
  • 2020 Utgivelsesår

På sin nye utgivelse «Études poétiques» presenterer pianisten Rune Alver lytteren for klaverstykker av Signe Lund (1868–1950). Lund er en av de mest framtredende kvinnelige komponistene i Norges musikkhistorie, men utgivelsen er likevel kontroversiell. On his new CD, Études poétiques, pianist Rune Alver presents the listener with piano pieces of Signe Lund (1868 – 1950). Lund is one of the most distinguished female composers in Norwegian musical history, but the release is controversial nonetheless.
Les mer

Artist
Alver, Rune (piano)

Plateselskap
Lawo Classics

Produsent
Landaas, Vegard

Tekniker
Wolden, Thomas

Design
Granberg, Anna-Julia | BLUNDERBUSS

 

Produktbeskrivelse

POESI OG DRAMA

På sin nye utgivelse «Études poétiques» presenterer pianisten Rune Alver lytteren for klaverstykker av Signe Lund (1868–1950). Lund er en av de mest framtredende kvinnelige komponistene i Norges musikkhistorie, men utgivelsen er likevel kontroversiell.

Tidlig på 1930-tallet fattet Lund interesse for nazismen, og i 1935 meldte hun seg inn i Nasjonal Samling. Etter andre verdenskrig ble hun dømt for landssvik, og hun vedsto sine nazistiske sympatier fram til sin død.

Alle stykkene på platen er derimot komponert mellom 1896 og 1928, mens Signe Lund var en entusiastisk sosialist og kvinnesaksforkjemper. Under denne tidsperioden engasjerte hun seg bl.a. for norske komponisters rettigheter, og var en av initiativtakerne til at Norsk Komponistforening ble dannet i 1917.

På CD-en gjenfinnes et utvalg av Lunds mest kjente stykker, bl.a. det smektende og melankolske «Legende», og «Fredsklokker» som hun komponerte da nyheten spredte seg om første verdenskrigens slutt. Hennes tonespråk er spesielt, og preges av en lyrisk overflate med mørke undertoner av melankoli.

Tross kontroversene er Alvers plate et viktig bidrag til å fylle ut kunnskapshullet om kvinnenes plass i vår musikkhistorie. «Études poétiques» er den første av to utgivelser av Signe Lunds samtlige klaverstykker.

Rune Alver (f. 1957) debuterte som pianist som 20-åring. Han er født i Bergen og utdannet ved Bergen Musikkonservatorium og Norges musikkhøgskole i Oslo. Alver virker som solist og kammermusiker med omfattende konsertvirksomhet og har holdt konserter i Tyskland, Frankrike, Russland, Kina, Sør-Afrika og USA. Han har også medvirket i programmer i NRK fjernsyn og radio samt i den franske radiokanalen France Musique. «Études poétiques» er hans sjette utgivelse på LAWO Classics.

 

POETRY AND DRAMA

On his new CD, Études poétiques, pianist Rune Alver presents the listener with piano pieces of Signe Lund (1868 – 1950). Lund is one of the most distinguished female composers in Norwegian musical history, but the release is controversial nonetheless.

In the early 1930s, Lund began to take an interest in National Socialism, and in 1935 she became a member of the Norwegian National Socialist party, Nasjonal Samling. Convicted of treason after the Second World War, she remained sympathetic to the Nazi ideology until her death.

However, all the pieces on the album were composed between 1896 and 1928, when Signe Lund was a committed socialist and dedicated feminist. During this time she was involved in a number of causes, including an effort to strengthen the rights of Norwegian composers, and she was one of the initiators of the movement that led to the founding of the Norwegian Society of Composers in 1917.

This CD features a selection of Lund’s most familiar pieces, among them, the languorous and melancholy “Legende”, and “Fredsklokker” (“Peace Chimes”), which she composed upon hearing that World War One had ended. Her distinct tonal language is characterized by a combination of clarity and melancholy darkness.

Despite the controversies, Alver’s album helps us gain important knowledge of the role of women in the history of Norwegian music. Études poétiques is the first of two releases of Signe Lund’s complete piano works on the LAWO Classics label.

Rune Alver (b. 1957) made his debut as pianist at the age of twenty. He was born in Bergen and educated at Bergen Music Conservatory and the Norwegian Academy of Music. Alver is active as soloist and chamber musician and maintains a rigorous concert schedule, with performances in Germany, France, Russia, China, South Africa and the USA. He has also participated in television and radio productions of the Norwegian Broadcasting Corporation (NRK), as well as of the French radio station France Musique.

ANMELDELSER/REVIEWS

"Det er interessant å høre musikk som kulturnorge la i en skuff etter 2. verdenskrig. Musikken er lyrisk, og pianist Rune Alver gir pianostykkene er særdeles godt musikalsk lys. Det er et knippe fine verk, som absolutt fortjener å bli spilt - ikke bare fordi vi blir kjent med en særdeles dyktig komponist, men også fordi hennes rolle i norsk musikkliv blir belyst. Rune Alver viser igjen fram sine fine pianistiske og musikalske øyeblikk i disse små stykkene. Hans spill er klokkeklart og formidlingen av disse romantiske stykkene er nydelige." Trond Erikson, Den klassiske CD Bloggen, 05.04.2020

"[...] De påfølgende Lund-stykkene utspiller seg generelt i en stil som har sin opprinnelse i Schumann og Brahms, med litt Grieg blandet inn. Musikken er absolutt tiltrekkende og har en slags personlighet, [...] Men det er en grei nok klangverden å tilbringe 79 minutter i selskap med, [...] Rune Alvers spill er følsomt og har en varm klang, og Lawos teknikere har gitt ham god lyd." Martin Anderson, klassiskmusikk.com, 07.08.2020

 

ARTIKKEL/ARTICLE

"Rune Alver står bak månadens mestseljande plate i klassisk musikk på plateselskapet LAWO Classics. Men kvinna som har komponert musikken er kontroversiell. Det er Alver si ferske innspeling, «Études poétiques» med Signe Lund sin klavermusikk, som har ført han til bestseljar-toppen." Arthur Kleiveland, nordhordland.no, 24.05 2020

OMTALE

«[…] Vi befinner oss i Rune Alvers arbeidsstue i Alverstraumen. Han snakker entusiastisk om et av verkene som er med på hans nye plate: «Études poétiques: Works by Signe Lund». […] Edvard Grieg sa det slik: «Dette må være medfødt». Det er en naturlighet i alt, og hun er en melodiens mester. Hun ville alltid lære mer, og i 60-årsalderen reiste hun til og med til Wien for å prøve å lære seg 12-tone teknikk. Det viser hennes åpenhet og villighet til å skaffe kunnskap og nye perspektiver. Det atonale sporet forlot hun, og jeg synes jeg hører at hennes sterkeste inspirasjoner er Grieg, Schumann og noen ganger Debussys og Rachmaninov, som hun for øvrig traff og kom godt overens med, sier Alver. […]» Kjetil Kopren Ullebø, Bergens Tidende, 01.07.2020

 

 

VIDEO

 

Sporliste

SIGNE LUND (1868–1950)

1)     Fredsklokker 1918 op. 52 /// 03:52

2)     Festforspill op. 21 /// 03:48

        Klaverstykker op. 16

3)     I. Legende /// 03:22

4)     II. Intermezzo /// 02:08

5)     III. Novellette /// 03:03

6)     IV. Scherzino///  02:03

        Klaverstykker op. 17

7)     I. Menuet 1 /// 02:39

8)     II. Preludium /// 02:55

9)     Albumblad op. 19 /// 02:57

        Klaverstykker op. 24

10)   I. Idylle /// 02:58

11)   II. Elegie /// 02:44

12)   III. Menuet 2 /// 03:22

        Trois études poétiques op. 32

13)   I. Étude poétique /// 02:37

14)   II. Étude poétique /// 05:22

15)   III. Étude poétique///  04:01

16)   Ballade i c-moll op. 37 /// 08:13

17)   Konsert-etyde op. 38 /// 04:40

        Naturstemninger op. 61

18)   I. I Baaten /// 04:18

19)   II. Sommernatt /// 02:54

20)   III. Ved Bækken /// 02:57

21)   IV. Paa Villspor i Skogen /// 03:18

22)   V. Paa Vidderne /// 04:32

Kommentarer

Laster kommentarer ...
Catharinus Elling Works for Piano: Et Kjærlighetsdikt - Alver, Rune (piano)

Rune Alvers nye utgivelse «Et kjærlighetsdikt – Catharinus Elling Works for Piano» byr på klavermusikk med stort mangfold. Her kan man lytte til sjarmerende, presist formulerte småstykker og stort anlagte klaververker. 

 
Johansen, David Monrad: Fedrenes fjell - Alver, Rune (piano)

På Rune Alvers nye utgivelse – ”Fedrenes fjell” – får vi for første gang høre den norske komponisten David Monrad Johansens komplette verker for klaver samlet på én CD. Rune Alver’s new release — “Fedrenes fjell” — features the Norwegian composer David Monrad Johansen’s complete works for piano collected for the first time on one CD. 

 
Blaue Blume - Alver, Rune (piano)

Tittelen BLAUE BLUME reflekterer flere sider ved musikken på denne CD-en. I Robert Schumanns grensesprengende Fantasi op. 17, en symfoni for klaver, folder "Romantikkens blå blomst" seg ut i all sin individuelle, Schumannske prakt. Frèdéric Chopins klaverpoesi er representert med hans aller første Mazurka (op. 6 nr. 1) og hans tredje Ballade (op. 47), musikk som også er beslektet med dette begrepet. Torstein Aagaard-Nilsens verk BLUE TRACES stammer fra komponistens "blå periode". 

 
Spill Og Dans - Johannes M. Rivertz - Alver, Rune (piano)

Takket være pianisten Rune Alvers innsats og interesse har imidlertid Rivertz` originale klaver-komposisjoner igjen kommet frem i lyset. Thanks to pianist Rune Alver’s interest and efforts, however, Rivertz’s original piano compositions are once again beginning to receive attention. 

 
 
Impromptu - Works By The Young Signe Lund - Alver, Rune (piano)

«Impromptu – verker av den unge Signe Lund» er den andre i rekken av tre utgivelser med komponistens komplette klavermusikk. For første gang i historien blir denne musikken nå tilgjengeliggjort i klingende form. CD nr. 2 dokumenterer den unge kvinnelige komponistens tidlige musikalske utvikling på slutten av 1800-tallet fram mot hennes modne form i verket «Cinque morceaux lyriques» op. 34 fra 1905. “Impromptu – Works By The Young Signe Lund” is the second in a series of three releases featuring the composer’s total output for piano. This music has now been made accessible for the very first time in sonorous form. CD no. 2 documents the young female composer’s early musical development at the end of the nineteenth century toward her more mature form in the work “Cinque morceaux lyriques”, op. 34, of 1905. 

 
 
 
Eyvind Alnæs: Piano Concerto & Symphony - Oslo-Filharmonien / Gimse, Håvard (piano) / Aadland, Eivind (dirigent)

Eyvind Alnæs’ første symfoni ble uroppført i 1900. I 2010 ble den hentet frem igjen, og nå begeistrer den tydelige innflytelsen fra Tsjaikovskij og Rakhmaninov. Eyvind Alnæs’s first symphony was premiered in 1900. Since receiving new attention in 2010, the work, with its early influence of Tchaikovsky and Rachmaninoff, now meets with enthusiastic approval. 

 
César Franck: Organ Works - Boysen, Bjørn (orgel)

César Francks betydning for fransk musikkliv i høyromantikken er stor. Han ble etter hvert ansett som en av de fremste i sin samtid, både som utøver, komponist og etter hvert orgelprofessor ved konservatoriet i Paris. 

 
 
 
Valen - Egge - Hvoslef: Piano Trios - Valen Trio

Trioene som blir presentert på denne innspillingen representerer tre generasjoner norske komponister, og det er en interessant historisk og musikalsk linje som slik trekkes opp gjennom de siste 100 år. The trios selected for this recording represent three generations of Norwegian composers, and they trace an interesting line, both historically and musically, through the past one hundred years. 

 
 
 
Blaue Blume - Alver, Rune (piano)

Tittelen BLAUE BLUME reflekterer flere sider ved musikken på denne CD-en. I Robert Schumanns grensesprengende Fantasi op. 17, en symfoni for klaver, folder "Romantikkens blå blomst" seg ut i all sin individuelle, Schumannske prakt. Frèdéric Chopins klaverpoesi er representert med hans aller første Mazurka (op. 6 nr. 1) og hans tredje Ballade (op. 47), musikk som også er beslektet med dette begrepet. Torstein Aagaard-Nilsens verk BLUE TRACES stammer fra komponistens "blå periode". 

 

×Tips en venn

Études poétiques: Works by Signe Lund <span>-</span> Alver, Rune (piano) Études poétiques: Works by Signe Lund Alver, Rune (piano)

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 44.200.194.255)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt