Takket være pianisten Rune Alvers innsats og interesse har imidlertid Rivertz` originale klaver-komposisjoner igjen kommet frem i lyset. Thanks to pianist Rune Alver’s interest and efforts, however, Rivertz’s original piano compositions are once again beginning to receive attention.

  • LWC1043 Katalognummer
  • 7090020180441 EAN
  • CD Format
  • 96KHz/24bit Masterfiler
  • Sofienberg kirke, Oslo Innspillingssted
  • 2013 Utgivelsesår

Takket være pianisten Rune Alvers innsats og interesse har imidlertid Rivertz` originale klaver-komposisjoner igjen kommet frem i lyset. Thanks to pianist Rune Alver’s interest and efforts, however, Rivertz’s original piano compositions are once again beginning to receive attention.
Les mer

 

Produktbeskrivelse

FRAM FRA GLEMSELEN - JOHANNES M. RIVERTZ SAMLEDE KLAVERMUSIKK

Johannes Midelfart Rivertz (1902-1988) er en meget spesiell tonekunstner i den norske musikkhistorien. Hans stil er særpreget og personlig, men som med mange av hans kolleger i samme generasjon skulle også hans musikk delvis gå i glemmeboken. Takket være pianisten Rune Alvers innsats og interesse har imidlertid Rivertz` originale klaver-komposisjoner igjen kommet frem i lyset. Verkene er ofte å finne på hans programmer, og for første gang noensinne foreligger her en komplett innspilling av Rivertz` samlede klaverproduksjon.

Rune Alver debuterte som pianist som 20-Âring. Han er født i Bergen og utdannet ved Bergen Musikkonservatorium og Norges musikkhøgskole i Oslo, hvor han tok instrumental diplomeksamen i 1986. Alver virker som solist og kammer-musiker med omfattende konsertvirksomhet og har nylig holdt konserter i Tyskland, Frankrike, Russland, Kina og Sør-Afrika.

Om Johannes M. Rivertz` musikk sier Rune Alver: Det er ei glede å fordjupa seg i klavermusikken til Johannes M. Rivertz. Her møter eg ein kresen komponist med høge kvalitetskrav. Verka har ein indre logisk struktur samstundes som dei er forfriskande spontane. På organisk vis slår det universelle følgje med det personlege. Denne heller sjeldne syntesen får meg stundom til å tenkja p musikken til den danske komponisten Nielsen, Carl. Det gler meg å kunna medverka til at musikken til Johannes M. Rivertz blir løfta fram att i lyset.

RESCUED FROM OBSCURITY - THE COLLECTED PIANO MUSIC OF JOHANNES M. RIVERTZ

Johannes Midelfart Rivertz (1902-1988) is a very special composer in the history of Norwegian classical music. His style is markedly personal, but like many of his colleagues of the same generation, his music was, in part, destined for obscurity. Thanks to pianist Rune Alver’s interest and efforts, however, Rivertz’s original piano compositions are once again beginning to receive attention. The pieces are often found in his concert programmes, and here for the first time ever we have a complete recording of the composer’s collected piano works.

Rune Alver made his debut as pianist at the age of twenty.  He was born in Bergen and educated at Bergen Music Conservatory and the Norwegian Academy of Music, where he received his diploma in 1986. Alver is active as soloist and chamber musician and maintains a rigorous concert schedule, with recent performances in Germany, France, Russia, China, and South Africa.

Rune Alver speaking about Johannes M. Rivertz's music: It is a joy to immerse oneself in the piano music of Johannes M. Rivertz, a discerning composer with high standards of excellence. His works have an inner logical structure and, at the same time, a refreshing spontaneity, organically fusing the universal with the personal. This somewhat unique synthesis occasionally reminds me of the Danish composer, Carl Nielsen. I am delighted to be able to help introduce the music of Johannes M. Rivertz to a wider audience.

 

ANMELDELSER/REVIEWS

"Pianisten Rune Alver varter opp med mesterspill. Nå er ikke det noen sensasjon, akkurat. Men hans nye album er et takknemlig stykke musikk. Musikere på dette nivået spiller som regel plettfritt. Selv om "Spill og Dans" er en studioinnspilling,  har den mye av konsertarenaens sjel i seg. Alver spiller ikke bare teknisk godt, han har en lett lekende  tolkning. Det gleder at det er Johannes Midelfart Rivertz han vier dette albumet til. … Hovedstykkene er dog  "Jappusdanser" og "Spill og dans" op. 2, begge med tre satser. Komposisjoner som viser Rivertz'  allsidighet og er med på å gi CD-en spenn, kontraster og temperatur."
Per Ivar Henriksbø - Gudbrandsdølen LWC1043_gudbrandsdolen.pdf

"Hos Rivertz ligger det folkemusikalske stoffet helt oppe i dagen. Flere av stykkene er variasjoner over  folkeviser, og også i de friere verkene er det ekkoer av folketoner, av særegne melodiske vendinger, av  hardingfelers skjeve skalaer. Men samtidig har Rivertz gitt stoffet et kunstmusikalsk preg. De korte,  flerstemmige satsene er skrevet med formsans og sikkert håndlag, og når Rune Alver fremfører dem får musikken både klarhet og tyngde."
Peter Larsen - Bergens Tidende LWC1043_bergenstidende_s1.pdfLWC1043_bergenstidende_s2.pdf

"Musikken er lyrisk og spillet er fortreffelig. Med en slik kombinasjon blir møtet med den ukjente  norske komponisten Johannes Midelfart Rivertz (1902-1988) av det gode slaget. Musikken er godt forankret i folketonene, og man kjenner igjen måten både Tveitt og Sæverud  behandlet folkelige småstykker. Lyttermessig er dette altså en meget vennlig plate. Musikken er enkel å  forholde seg til, og når den da blir framført med en levende tolkning fra Rune Alver, blir opplevelsen riktig  så hyggelig. I tillegg er dette uten tvil musikk som mange kan ha glede av - ikke bare som tilhører, men  også som utøver. Så her kan man definitivt takke Rune Alvers innsats for at musikken igjen kommet frem i lyset."
Trond Erikson - Smaalenene LWC1043_Smaalenene.pdf

"Så her kan man definitivt takke Rune Alvers innsats for at musikken igjen kommet frem i lyset."
Klassisk CD, http://klassiskcd.blogspot.no/2013/04/ukjent-og-lyttervennlig.html

"If you're a listener who would enjoy hearing an hour of completely beguiling and original piano music, don't miss this!"
Expedition Audio LWC1043_expedition_audio.pdf

 

Sporliste

Rivertz, Johannes Midelfart (1902 - 1988)

Tre Folkeviser, Op. 3
01 / Blåbukken, Geitelokk fra Møgster /// 02:08
02 /Pål sine høner /// 02:02
03 /Eg ser deg utfor gluggjen /// 03:22


04 / Nordlansk Folkevise /// 06:38


05 / Vals til Annemor /// 02:28

Jappusdanser, Op. 1
06 /Introduksjon - Allegro giocoso - Un poco meno mosso /// 06:35
07 /Intermezzo /// 03:44
08 /Finale - Allegro agitato - Meno mosso /// 02:43

09 / Vuggesang til Jappus /// 01:58

Spill og Dans, Op. 2
10 /Introduzione - Poco sostenuto - Allegro molto e giocoso - Meno mosso /// 06:08
11 / Poco andante - Un poco piu mosso /// 05:02
12 /Allegro molto e agitato - Meno mosso - Un poco piu mosso /// 06:24

Kommentarer

Laster kommentarer ...
Johansen, David Monrad: Fedrenes fjell - Alver, Rune (piano)

På Rune Alvers nye utgivelse – ”Fedrenes fjell” – får vi for første gang høre den norske komponisten David Monrad Johansens komplette verker for klaver samlet på én CD. Rune Alver’s new release — “Fedrenes fjell” — features the Norwegian composer David Monrad Johansen’s complete works for piano collected for the first time on one CD. 

 
Blaue Blume - Alver, Rune (piano)

Tittelen BLAUE BLUME reflekterer flere sider ved musikken på denne CD-en. I Robert Schumanns grensesprengende Fantasi op. 17, en symfoni for klaver, folder "Romantikkens blå blomst" seg ut i all sin individuelle, Schumannske prakt. Frèdéric Chopins klaverpoesi er representert med hans aller første Mazurka (op. 6 nr. 1) og hans tredje Ballade (op. 47), musikk som også er beslektet med dette begrepet. Torstein Aagaard-Nilsens verk BLUE TRACES stammer fra komponistens "blå periode". 

 
Impromptu - Works By The Young Signe Lund - Alver, Rune (piano)

«Impromptu – verker av den unge Signe Lund» er den andre i rekken av tre utgivelser med komponistens komplette klavermusikk. For første gang i historien blir denne musikken nå tilgjengeliggjort i klingende form. CD nr. 2 dokumenterer den unge kvinnelige komponistens tidlige musikalske utvikling på slutten av 1800-tallet fram mot hennes modne form i verket «Cinque morceaux lyriques» op. 34 fra 1905. “Impromptu – Works By The Young Signe Lund” is the second in a series of three releases featuring the composer’s total output for piano. This music has now been made accessible for the very first time in sonorous form. CD no. 2 documents the young female composer’s early musical development at the end of the nineteenth century toward her more mature form in the work “Cinque morceaux lyriques”, op. 34, of 1905. 

 
 
 
Catharinus Elling Works for Piano: Et Kjærlighetsdikt - Alver, Rune (piano)

Rune Alvers nye utgivelse «Et kjærlighetsdikt – Catharinus Elling Works for Piano» byr på klavermusikk med stort mangfold. Her kan man lytte til sjarmerende, presist formulerte småstykker og stort anlagte klaververker. 

 
Études poétiques: Works by Signe Lund - Alver, Rune (piano)

På sin nye utgivelse «Études poétiques» presenterer pianisten Rune Alver lytteren for klaverstykker av Signe Lund (1868–1950). Lund er en av de mest framtredende kvinnelige komponistene i Norges musikkhistorie, men utgivelsen er likevel kontroversiell. On his new CD, Études poétiques, pianist Rune Alver presents the listener with piano pieces of Signe Lund (1868 – 1950). Lund is one of the most distinguished female composers in Norwegian musical history, but the release is controversial nonetheless. 

 
 

×Tips en venn

Spill Og Dans - Johannes M. Rivertz <span>-</span> Alver, Rune (piano) Spill Og Dans - Johannes M. Rivertz Alver, Rune (piano)

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 44.221.66.130)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt