På dobbel-CD-en «Mendelssohn and the Organ Sonata» presenterer organist Anders Eidsten Dahl lytteren for de seks orgelsonatene og den skapende prosessen fram mot det endelige resultatet. On this double CD, “Mendelssohn and the Organ Sonata”, organist Anders Eidsten Dahl not only offers the listener his interpretations of the six organ sonatas, but also illuminates the process that led to the final result.

  • LWC1108 Katalognummer
  • 7090020181202 EAN
  • 2CD Format
  • 2016 Utgivelsesår

På dobbel-CD-en «Mendelssohn and the Organ Sonata» presenterer organist Anders Eidsten Dahl lytteren for de seks orgelsonatene og den skapende prosessen fram mot det endelige resultatet. On this double CD, “Mendelssohn and the Organ Sonata”, organist Anders Eidsten Dahl not only offers the listener his interpretations of the six organ sonatas, but also illuminates the process that led to the final result.
Les mer

 
 

Produktbeskrivelse

ORGELSONATER À LA MENDELSSOHN

«Mendelssohn» og «orgel» skaper assosiasjoner til bryllup og staselig orgelbrus i festlig anledning.  Men Mendelssohns bidrag til orgelrepertoaret er så uendelig mye større enn et orgelarrangement av en bryllupsmarsj fra et av hans orkesterverk. Felix Mendelssohn-Bartholdys (1809–1847) verks-liste for solo orgel er ikke stor, men desto mer betydningsfull. Spesielt har hans seks orgelsonater hatt enorm betydning for utviklingen av orgel-repertoaret fra midten av 1800-tallet og fram til Max Regers komposisjoner rundt 1900. Verkene har betydelige musikalske kvaliteter, og har blitt spilt av organister i hele verden siden utgivelsen i 1845. Det var viktig for utviklingen av orgellitteraturen at Mendelssohn – som var en så sentral og anerkjent komponist på første halvdel av 1800-tallet – prioriterte å skrive musikk for solo orgel.

På dobbel-CD-en «Mendelssohn and the Organ Sonata» presenterer organist Anders Eidsten Dahl lytteren for de seks orgelsonatene og den skapende prosessen fram mot det endelige resultatet. Platen følger Mendelssohns arbeid med de seks sonatene, hvilket musikalsk materiale han hadde som utgangspunkt, reviderte underveis og forkastet eller godkjente, og hvordan de forskjellige satsene etterhvert fant sin endelige form.

Sonatene består av til sammen 19 satser, men Mendelssohn hadde på et tidspunkt 28 satser å velge blant. De ni satsene som ikke ble inkludert i de ferdige sonatene er forholdsvis lite framført og har så langt fått relativt lite oppmerksomhet. Men verkene har vel så gode musikalske kvaliteter som satsene som fikk plass i de seks sonatene. Ved å spille inn de seks sonatene sammen med de ni satsene som ble «til overs»,  viser denne inn-spillingen Mendelssohns kreative prosess fram mot et ferdig resultat, samt henter fram forholdsvis ukjent orgelmusikk.

 Det nye orgelet i Sofienberg kirke, bygget av Hermann Eule Orgelbau, er inspirert av klangen i tyske orgler på 1800-tallet. Som nytt instrument er det unikt i norsk sammenheng og det gir i tillegg en ekstra dimensjon til framføringer av musikk fra denne epoken.

ORGAN SONATAS A LA MENDELSSOHN

One automatically associates “Mendelssohn“ and “organ” with weddings and elegant organ processionals on festive occasions. Yet Mendelssohn’s contribution to the organ repertoire is infinitely greater than an organ arrangement of a wedding march from one of his orchestral works. That Felix Mendelssohn-Bartholdy’s (1809-1847) list of works for solo organ is not large makes it all the more important. In particular, his six organ sonatas have had enormous influence on the development of the organ repertoire from the mid-1800s up to Max Reger’s compositions around 1900. The works have significant musical qualities and have been played by organists throughout the world since their publication in 1845. It was important for the development of organ literature that Mendelssohn — one of the major composers of the first half of the nineteenth century — prioritized writing music for solo organ.

On this double CD, “Mendelssohn and the Organ Sonata”, organist Anders Eidsten Dahl not only offers the listener his interpretations of the six organ sonatas, but also illuminates the process that led to the final result. The album follows Mendelssohn’s work on the six sonatas, reveals the musical material with which he began and which he revised in the process and later rejected or approved, and it shows how the individual movements gradually found their final form.

The sonatas comprise a total of 19 movements, but Mendelssohn had at one point 28 movements to choose from. The nine movements excluded from the six sonatas are seldom performed and have received little attention to date. But the works have equally good qualities as the movements that were selected. By including the “left over” nine movements with the six sonatas, the recording shows Mendelssohn’s creative process that led to the final result, and features seldom heard organ music as well.

The new organ in Sofienberg Church was built by Hermann Eule Orgelbau and is inspired by the sound of German organs of the nineteenth century. As a new instrument, it is unique in a Norwegian context and adds an extra dimension to performances of music from this epoch.

 

Since 2001, Anders Eidsten Dahl (b. 1976) has served as cantor of Bragernes Church in Drammen, where, in addition to accompanying the church choir, he has been artistic and administrative director of the church’s organ concert series. Dahl is much in demand as organ soloist and chamber musician in Norway and abroad. He has released four earlier solo recordings on the LAWO Classics label: “Inspired by Bach” (LWC1007), “Johannes Brahms Organ Works” (LWC1023), “Hymnus” (LWC1050) and “Elementa pro Organo” (LWC1078).

ANMELDELSER/REVIEWS

Orgelkomponister Mendelssohn
«Det bruser virkelig av orgelet i Sofienberg kirke. Jeg har iallfall ikke hørt en så overbevisende fremføring av sonatene som dette. De består av 19 satser, men komponisten hadde laget 28 satser å velge mellom. Eidsten Dahl har gjort den lille genistrek at han har spilt inn sonatene sammen med de ni satsene. Disse kan vi høre på cd 2. Det er nok mange, liksom jeg, som aldri har hørt disse tidligere. Plateselskapet LAWO skal berømmes for at det har slått seg på orgelmusikk, samt for dets gode lydproduksjon.»
Arnfinn Bø-Rygg – Stavanger Aftenblad  anmeldelse_LWC1108_stavanger_aftenblad.pdf

«Det er lett å undervurdere Mendehlssons orgelsonater når man tenker på de enorme klangbølgene som senere romantiske komponister skulle forløse fra instrumentet [...] Anders Eidsten Dahl minner oss om at Mendelssohn-sonatene selv hadde den virkningen i sin samtid: den rene kraften i denne musikken stiger frem som frisk og ny her. Orgelet i Sofienberg kirke er det perfekte instrumentet for denne oppgaven, det spisser musikkens fokus.»
Klassisk musikkmagasin  anmeldelse_LWC1108_klassisk_musikkmagasin.pdf

«Dahl’s playing is robust in the strong, energetic music and delicately lyrical and expressive in the Lieder ohne Worte-like andantes. [...] A strong contender against other first-rate recordings.»
Malcolm Riley – Gramophone, mars 2017  review_LWC1108_Gramophone.pdf

Orgelspill fra øverste hylle
«Anders Eidsten Dahls tolkning er ren og usentimental. Han spiller med stort teknisk overskudd, noe mange av satsene krever.  Sofienbergorgelet imponerer med klang som kan være både mektig og myk. Honnør for denne klingende dokumentasjonen.»
Helge Landmark – Vårt Land, 07.03.17  anmeldelse_LWC1108_vart_land.pdf

Dahl med Mendelssohn
«Anders Eidsten Dahl har igjen kommet med en glitrende utgivelse. [...] her fungerer det perfekt! [...]
Jeg synes både instrument og rom har blitt fanget opp på en fabelaktig måte, med et varmt og naturlig lydbilde. Sats 1 i sonate 3, takt 103–109 er ofte et kritisk område, med 16-deler i pedal under brå og punkterte akkordvekslinger i manual. Disse taktene er klarheten selv, og det viser tydelig at dette er kvalitetsopptak, av første klasse. Oppsummert: Anders Eidsten Dahl og LAWO gir oss her en meget flott innspilling av Mendelssohns sonater i stort format. Denne må du ha!»
Sven Atle Johannesen – Orgelspeilet, nr 1 2017  anmeldelse_LWC1108_orgelspeilet.pdf

«[...] in the strongest pieces (including the First and Sixth Sonatas) the Norwegian organist makes the most of this material, playing with a feeling for the idiom that is authentically sober yet musically stirring.»
John Allison – BBC Music Magazine, april 2017  review_LWC1108_BBCmusicmagazine1.pdf  review_LWC1108_BBCmusicmagazine2.pdf

«[...] there is a transparent sound, clear articulation and emphasis on the baroque structure of this music without extra romanticizing. [...] The acoustics of the church is not very large, but because of that the music comes pretty direct and detailed out of the speakers.»
Joost van Beek – Orgelnieuws, 22.03.17  review_LWC1108_orgelnieuws.pdf

«Some of my favourite music! Very much enjoyed.»
The Organ Club Journal, nr. 1 2017  review_LWC1108_organclub_journal.pdf

«Dahl is evidently an intelligent organist and interpreter. While choosing tempos that allow all six sonatas to be accommodated on a single disc he never sounds hurried, giving the sense of a thoughtful performer. [...] His excellent booklet notes only add to the enjoyment of these discs. [...] My wish is that Lawo gives Dahl the opportunity to record the rest of the Mendelssohn organ works in Sofienberg Church, as I for one would invest.»
Stuart Sillitoe – MusicWeb International, mars 2017  review_LWC1108_musicwebinternational.pdf

«Eidsten Dahl renders Wm. A. Little’s scholarly edition with gravitas while carefully releasing plenty of energy in the flowing lines of Mendelssohn’s dramatic fugues.»
Rupert Gough – Choir and Organ, april 2017  review_LWC1108_Choir_and_organ.pdf

Mendelssohns orgelbrus
«Klang og rom er på denne innspillingen er upåklagelig, og Dahls spill er overbevisende. Hans formidling til denne (for mange) forholdsvis ukjente musikken er optimal [...] Platen anbefales varmt - og gir både en sakral følelse, samt en symfonisk tildragelse - takket være strålende spill!»
Trond Erikson – Den klassiske CD-bloggen, 30.08.17  http://klassiskcd.blogspot.no/2017/08/mendelssohns-orgelbrus.html

«The Norwegian organist's version illuminates the work from different sound angles. Anders Eidsten Dahl is, without a doubt, an organist of great value.»
Carme Miró – Sonograma Magazine, 29.03.17 review_LWC1108_sonograma_magazine.pdf

review_LWC1108_organ_journal_fur_die_orgel.pdf

 

 

 

 

Sporliste

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY

(1809–1847)

 

CD 1:

 

SIX ORGAN SONATAS OP. 65

Sonata 1

1) I. Allegro moderato e serioso /// 05:55

2) II. Adagio /// 02:48

3) III. Andante recitativo /// 02:38

4) IV. Allegro assai vivace /// 03:12

 

Sonata 2

5) I. Grave /// 01:28

6) I. Adagio /// 02:44

7) II. Allegro maestoso e vivace /// 02:13

8) III. Fuga – Allegro moderato /// 03:48

 

Sonata 3

9) I. Con moto maestoso /// 07:32

10) II. Andante tranquillo /// 02:10

 

Sonata 4

11) I. Allegro con brio /// 03:38

12) II. Andante religioso /// 02:05

13) III. Allegretto /// 03:48

14) IV. Allegro maestoso e vivace /// 03:53

 

Sonata 5

15) I. Andante /// 01:18

16) II. Andante con moto /// 02:34

17) III. Allegro maestoso /// 04:21

 

Sonata 6

18) I. Choral - Andante sostenuto /// 08:35

19) II. Fuga /// 02:29

20) III. Finale – Andante /// 02:27

CD 2:

 

NINE PIECES WITHOUT OPUS NUMBERS

 

1) Allegro in B-flat major /// 02:54

 

2) Allegretto in D minor /// 02:16

 

3) Allegro moderato maestoso in C major /// 02:16

 

4) Fugue in F minor – Andante sostenuto /// 04:34

 

5) Andante in F major /// 02:53

 

6) Fugue in B-flat major /// 03:32

 

7) Allegro, Choral and Fugue

     in D minor / D major /// 07:39

 

8) Andante and Variations in D major /// 05:11

 

9) Nachspiel in D major /// 04:57

Kommentarer

Laster kommentarer ...
Magical Memories - Helseth, Tine Thing (trumpet) / Nordstoga, Kåre (organ)

Tine Thing Helseth og Kåre Nordstoga spilte inn albumet «Magical Memories» i Oslo domkirke, under Norges lockdown i slutten av august og begynnelsen av september 2020. De jobbet fra sent på kvelden til de tidlige morgentimene for å få den perfekte lyden. Trumpeter Tine Thing Helseth and organist Kåre Nordstoga recorded the album “Magical Memories” in Oslo Cathedral during Norway’s lockdown in late August / early September 2020. They worked from late in the evening into the early hours of the morning to carefully capture the perfect sound. 

 
 
Klinge skal et jubelkor - Oslo Domkor / Oslo Domkorets Guttekor / Trefoldighet Jentekor/ Oslo Domkorets Ungdomskor / Consortium Vocale Oslo / Sydnes, Vivianne (conductor) / Nordstoga, Kåre (organ) / Berg, Marcus André (organ)

Hvert år i desember samler de musikalske kreftene med tilknytning til domkirken seg for å skape julemagi: Oslo Domkor, Oslo Domkirkes Guttekor, Oslo Domkirkes Ungdomskor, Consortium Vocale Oslo og Trefoldighet Jentekor samt organistene Kåre Nordstoga og Marcus André Berg og en rekke instrumentalister. Sangernes alder spenner fra 5 år til 72 år; noen er med for første gang – andre for førtiende gang! Alle kommer sammen med glede og forventning for å skape et brusende og klingende jubelkor.  

 
 
 
The Steinmeyer Organ in Nidaros Cathedral - Draagen, Magne H. (organ)

I mai 2014 stod orglet gjenreist til sin opprinnelige prakt, og etter å ha stått «vingeklippet» i over 50 år har Steinmeyer-orglet i Nidarosdomen igjen inntatt posisjonen som et av Europas største og flotteste katedralorgler. 

 
 
 
Habbestad, Kjell: Gaudeamus - Rise, Harald (orgel)

På denne CD-en fra LAWO Classics har organisten og professor i kirkemusikk ved Institutt for musikk, NTNU, Harald Rise, tatt for seg de fleste av komponisten Kjell Habbestad, orgelverker, skrevet i et tidsrom fra 1976 og til 2007. Det dreier seg om verker bestilt til orgelinnvielser, tilegnet utøvere, eller verker som er hommage'r til andre komponister. 

 
 
 
Hymnus - Dahl, Anders Eidsten (orgel)

Anders Eidsten Dahls nye plate “Hymnus”, spilt inn i Bragernes kirke, viser hvordan orgelmusikken kan innramme og avslutte komponisters livsgjerning – som alfa og omega. Alle verkene på denne platen, komponert mellom 1913 og 1931, står i sterk avhengighet til tradisjonen fra Bach og den franske og tyske romantikk, men de peker også fremover mot en ny tid. 

 
 
 
Gebete für Mitgefangene - Solset, Berit Norbakken (sopran) / Bergrabb, Gro (orgel)

Berit Norbakken Solset og Gro Bergrabb er begge markante skikkelser i norsk musikkliv. Med denne innspillingen ønsker de å uttrykke sitt engasjement og fascinasjon for den nordnorske salmeskatten og kirkemusikken. Musikken gir anledning til meditasjon, ettertanke, ro og et pusterom fra hverdagen, samtidig som perspektivet rundt de evige spørsmål rundt menneskets eksistens er fremtredende, både gjennom tekst og tonespråk. 

 
 

×Tips en venn

Mendelssohn and the Organ Sonata <span>-</span> Anders Eidsten Dahl (orgel) Mendelssohn and the Organ Sonata Anders Eidsten Dahl (orgel)

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 44.200.194.255)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt