Kan de beste klassiske verkene vinne på å bli transkribert til orgel? Hvilke nye dimensjoner kan åpnes? Nils Henrik Asheim prøver å besvare dette ved å overføre Edvard Griegs «Ballade» og Geirr Tveitts «Hundrad Hardingtonar» til konserthusorgelets fargepalett. Det er blitt et prosjekt som bør vekke stor interesse.

  • LWC1151 Katalognummer
  • 7090020181738 EAN
  • CD Format
  • 2018 Utgivelsesår
  • På lager Tilgjengelighet

Kan de beste klassiske verkene vinne på å bli transkribert til orgel? Hvilke nye dimensjoner kan åpnes? Nils Henrik Asheim prøver å besvare dette ved å overføre Edvard Griegs «Ballade» og Geirr Tveitts «Hundrad Hardingtonar» til konserthusorgelets fargepalett. Det er blitt et prosjekt som bør vekke stor interesse.
Les mer

Velg antall  

Produktbeskrivelse

GRIEG OG TVEITT TIL ORGELET

Kan de beste klassiske verkene vinne på å bli transkribert til orgel? Hvilke nye dimensjoner kan åpnes? Nils Henrik Asheim prøver å besvare dette ved å overføre Edvard Griegs «Ballade» og Geirr Tveitts «Hundrad Hardingtonar» til konserthusorgelets fargepalett. Det er blitt et prosjekt som bør vekke stor interesse. Balladen er Griegs største verk for piano solo. Gjennom en storslått, episk variasjonsrekke over en norsk folketone skrev han seg ut av sorgen over tapet av foreldrene, ekteskapsproblemer og kunstnerisk stagnasjon. Asheims orgelversjon følger de rastløse stemningsskiftene i verket, fra det lyriske til det triumferende.

Geirr Tveitt traff en gullåre når han kombinerte folketonene fra Hardanger med sin unike sans for harmonikk og orkestrering. Asheim har tatt utgangspunkt i fargerikdommen fra «Hundrad Hardingtonar» for orkester, og øst av hele orgelets lager av kreative klangkombinasjoner. Utvalget teller 18 stykker, fra den uttrykksfulle «Vélkomne med Æra» via den suggererende «Hardingøl» til den mystiske «Folgafodne fortél ingjenting». Etter fem år mener Asheim at husets instrument er modent for sin første CD-utgivelse. Det 65-stemmers konserthusorgelet fra Ryde & Berg i Fredrikstad har høstet lovord for sin organiske, varme klang og benyttes flittig av utøvere fra inn- og utland.

Nils Henrik Asheim (f. 1960) er komponist og organist, utdannet ved Norges Musikkhøgskole i Oslo og ved Sweelinck-konservatoriet i Amsterdam. Som komponist har han skrevet både kammerverk og orkesterverk, samt dramatisk musikk og stedsspesifikke verk. Han er kjent for sin personlige improvisasjonsstil på orgel, og har to ganger mottatt Spellemannprisen, i tillegg til en rekke komposisjonspriser. Siden 2012 har han vært ansatt som organist i Stavanger konserthus.

 

GRIEG AND TVEITT FOR ORGAN

Do the best classical works have anything to gain from transcription to the organ? What new dimensions can be explored? Nils Henrik Asheim attempts to answer these questions and more by transferring both Edvard Grieg’s “Ballade” and Geirr Tveitt’s “Hundrad Harding-tonar” to the concert organ’s color palette. This project has become one that should garner considerable interest! The “Ballade” is Grieg’s greatest work for solo piano. Through a magnificent, epic range of variations over a Norwegian folk song, he wrote away his grief over the loss of his parents, his marital problems, and his artistic stagnation. Asheim’s organ edition closely follows these restless mood changes, from the lyrical to the triumphant. 

Geir Tveitt hit a gold mine when he combined folk tunes from Hardanger with his unique sense of harmony and orchestration. Asheim took inspiration from the lush spectrum of colors of the Hundrad Hardingtonar version for orchestra and pulled out the organ’s entire stock of creative sound combinations for the task. This selection counts 18 tunes, from the poignant “Vélkomne med Æra” to the hypnotic “Hardingøl" to the mystical “Folgafodne fortél ingjenting."  After five years, Asheim believes that the instrument of the house is ripe for its first CD release. The 65-stop concert organ from Ryde & Berg in Fredrikstad has been praised for its organic, warm sound and is frequently used by performers from home and abroad.

Nils Henrik Asheim (born 1960) is a composer and organist, educated at The Norwegian Academy of Music in Oslo and at the Sweelinck Conservatory in Amsterdam. As a composer, he has written chamber works and orchestral works, as well as dramatic music and site-specific installations. He is especially known for his own personal improvisation style on the organ, and has twice received the Spellemannprisen (Norwegian Grammy Award), as well as a number of composition prizes. He has been employed as an organist at the Stavanger Concert Hall since 2012.

 

ANMELDELSER/REVIEWS

Asheim åpner nye horisonter
«Med Geirr Tveitts folketoner åpnet Asheim nye horisonter. [...] Vi hørte altså stykkene annerledes, på nytt, men med de rike klangfargene som fins hos Tveitt, ivaretatt.»
Arnfinn Bø-Rygg – Stavanger aftenblad, 28.05.18 (konsertanmeldelse) anmeldelse_LWC1151_stavanger_aftenblad.pdf

Mektige orgel
«Det er to ting som slår deg ved denne innspillingen: (1) Orgelets enorme kraft. Det gjør Griegs verk til et atskillig mektigere musikkstykke enn det normalt låter som og (2) Geirr Tveitts hardingtoner framstår med en melodisk og enkel skjønnhet på en helt annen måte enn i orkester- eller klaverutgavene. [...] Denne skiva bør utstyres med samme etikett som Rolling Stones-skivene: Må spilles høyt!» Kjell Moe -Kuturspeilet.no http://www.kulturspeilet.no/mektige-orgel/

Tenker helt nytt
«Denne platen er i det hele tatt et funn. Musikken er fabelaktig spilt, verkene er tilsvarende godt re-komponert gjennom transkriberingen og registreringen, og den inspirerer ikke bare til videre lytting, men virkelig også til et besøk eller flere i Stavanger Konserthus.» Magnus Andersson – Klassekampen, 25.06.18 anmeldelse_LWC1151_klassekampen.pdf 

Modig og idérik
«Griegs musikk fungerer faktisk meget godt for orgel [...] Asheim gir musikken magi som i «Huldrahaugjen», mystikk som i «Folgafodne fortel ingjenting». Ja, og i de mildt sagt brautende «Storskrytarstev» og «Hardingøl», får organisten musikken til å gnistre. Når det gjelder klang, så har innspillingens lydteknikere all ære av sin jobb. Dette er en utrolig opplevelse å få rett inn i stua!»
Trond Erikson – Den klassiske CD-bloggen, 19.08.18 http://klassiskcd.blogspot.com/2018/08/nils-henrik-asheim-er-en-modig-musiker.html

«Asheim made an extensive choice that he performs with a lot of character on the beautiful warm sounding Ryde & Berg organ from the Concert Hall in Stavanger.» Jan de Kruijff – Musicalifeiten

Orgelbrusmaskinen
«Som ulike, utfyllende eksempler på konserthusorgelets mangfoldige klang- og uttrykksregister, er de derimot gode. Og Asheim – som også er en av landets ledende komponister – har med kyndig øre visst å brette ut nyansene på denne platen.» Emil Bernhardt – Morgenbladet 20.07.18 anmeldelse_LWC1151_morgenbladet.pdf

Norwegian Organ Transcription

"Tveitt hit a gold mine when he combined folk tunes from Hardanger with his unique sense of harmony and orchestration. The performer here took inspiration from the lush spectrum of colors of the Hundrad Hardingtonar version for orchestra and pulled out the organ’s entire stock of creative sound combinations as he also does for Grieg’s magnificent, epic range of variations on a Norwegian folk song. Nils Henrik Asheim (organ of Stavanger Concert Hall)." Records International, September 2018 Catalogue https://www.recordsinternational.com/cd.php?cd=09U052

"Asheim brings us to enjoy a multitude of sounds, colors, rhythms, harmonies, atmospheres and melodies."  Jean-Luc Caron - ResMusica 13.10.18 https://www.resmusica.com/2018/10/13/transcriptions-pour-orgue-doeuvres-de-grieg-et-tveitt-par-asheim/

"[...], her får vi et helstøpt kunstverk som må være den viktigste norske orgelplate på svært mange år. [...] Tenk om alle CD-utgivelser hadde samme bevisste utgangspunkt! Ellers er det bar å rose LAWO for et meget renslig og tydelig opptak. Detter er ikke den endelige tolkingen av verken ballade eller hardingtonar. Men det er et forsøk på å sette to av norsk musikks mest betydningsfulle komponister og komposisjoner i nytt lys. Dette førsøket har Asheim lykkes 110% med. Derfor er dette ikke bare den viktigste norske orgel-CD på lang, lang tid; det er faktisk fristende å snakke om århundrets norske utgivelse." Sven Atle Johannesen, Orgelspeilet 3-2018 

" Asheim succesfully transforms the piano Ballad in the form of variations on a Norwegian folksong into a colourful musical tableau. The other composer featured, Geirr Tveitt, was born the year after Grieg's death. Some of his orchestral Hardanger Tunes are arranged here, and these fun character pieces continue to paint a musical picture of the region of Norway and its folk traditions." Rupert Gough, Choir and Organ, January/February 2019

"His transcription of these delightful pieces is very effective and allows him to exploit the wonderful resources of the 79-stop Ryde & Berg organ in the Stavanger Concert Hall." Delcamp, American Record Guide

INTERVJU

Nils Henrik Asheim utnenvt til ridder 1. klasse av den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for norsk musikk
"Jeg synes dette er utrolig stas, og veldig hyggelig! Jeg har satt i gang en del ting, ikke minst i Stavanger, og har vært opptatt av å dele det jeg gjør på forskjellige måter, bæde som arrangør, kunstner og formidler. Det er flott at en slik utmerkelse går til kulturlivet, at vi blir sett på som samfunnsstøtter. Det er en veldig fin tanke. Dette er en kjempestor oppmuntring, og det betyr mye for arbeidet videre. Det er også en pekepinn på at jeg har gått i riktig retning med det jeg har holdt på med." Stavanger aftenblad, Kine Hult, 05.09.2018

 

 

VIDEO

 

 

 

Sporliste

EDVARD GRIEG (1843–1907)

1)    Ballade, opus 24 /// 22:32

       Ballade i form av variasjoner over en

       norsk folkevise

 

 

GEIRR TVEITT (1908–1981)

       Hundrad Hardingtonar (utdrag)

2)    Vélkomne med Æra /// 04:12

3)    Flyteljod /// 00:38

4)    Friarføter /// 01:37

5)    Dan fagraste Viso pao Joræ /// 03:06

6)    Guds Godhet og Guds Storhet /// 03:12

7)    Storskrytarstev /// 02:07

8)    Langeleiklåt /// 01:20

9)    Graot og Laott aot ein Baot /// 02:17

10) Huldrahaugjen /// 04:34

11) Dan långje, långje Vettranåttæ /// 02:10

12) Stavkyrkjestev /// 02:22

13) Fjedlmannsjento /// 01:37

14) So stilt dei ror på Glittrefjord /// 03:27

15) Å høyre du Songjen i Fossaduren /// 02:08

16) Trollstemt Hardingfela /// 03:17

17) Hardingøl /// 02:49

18) Siste Farvel /// 03:45

19) Folgafodne fortél ingjenting /// 04:16

Kommentarer

Laster kommentarer ...
Echoes of Leipzig in Nidaros Cathedral - Draagen, Magne H. (organ)

Da den unge komponisten Edvard Grieg reiste til Leipzig i Tyskland for å studere, var Norge ennå en nasjon med beskjedne tradisjoner hva undervisning og utdanning innen kunstmusikk angikk. Han var ikke den første norske musikeren som søkte til dette kraftsentrum innen Europeisk kunstmusikk, og flere fulgte senere i hans fotspor.

When the young Edvard Grieg travelled to Leipzig to study, Norway was still a nation with modest traditions of teaching and education within the realm of classical music. He was not the first Norwegian musician to head off to this power centre of European art music, and others later followed in his footsteps. 

Før: 199 NOK

: 189 NOK

Rabatt: 5 %

 
 
Credo - A Composer Portrait of Trond H.F. Kverno - Bergen Domkor / Tobiassen, Arnfinn

På CD-en «Credo» er Trond Kvernos viktigste kor- og orgelverk for første gang samlet på én plate. This CD features Trond Kverno’s most important choral and organ works collected on one recording. 

 
 
 

×Tips en venn

Edvard Grieg: Ballade / Geirr Tveitt: Hundrad Hardingtonar <span>-</span> Asheim, Nils Henrik (orgel) Edvard Grieg: Ballade / Geirr Tveitt: Hundrad Hardingtonar Asheim, Nils Henrik (orgel)

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 18.205.26.39)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt