På CD-en «Soccorsi» blir vi presentert for Morten Eide Pedersens samlede klaverstykker, i tillegg til noen av hans verk for ensemble. Signe Bakke – pianist og primus motor for utgivelsen – sier følgende om tittelen: Tittelen på CD–en måtte bli «Soccorsi» – dette velklingende italienske ordet som er tittelen på et av Morten Eide Pedersens klaverstykker. On the CD "Soccorsi" we are introduced to Morten Eide Pedersen's collected piano pieces, in addition to some of his works for ensemble. Signe Bakke - pianist and prime mover for the release - says the following about the title: The title of the CD had to be Soccorsi – this mellifluous Italian word, also the title of one of Morten Eide Pedersen’s piano works.

  • LWC1213 Katalognummer
  • 7090020182353 EAN
  • CD Format
  • DXD 24BIT/352,8 KHz Masterfiler
  • Universitets aula, Bergen Innspillingssted
  • 2021 Utgivelsesår

På CD-en «Soccorsi» blir vi presentert for Morten Eide Pedersens samlede klaverstykker, i tillegg til noen av hans verk for ensemble. Signe Bakke – pianist og primus motor for utgivelsen – sier følgende om tittelen: Tittelen på CD–en måtte bli «Soccorsi» – dette velklingende italienske ordet som er tittelen på et av Morten Eide Pedersens klaverstykker. On the CD "Soccorsi" we are introduced to Morten Eide Pedersen's collected piano pieces, in addition to some of his works for ensemble. Signe Bakke - pianist and prime mover for the release - says the following about the title: The title of the CD had to be Soccorsi – this mellifluous Italian word, also the title of one of Morten Eide Pedersen’s piano works.
Les mer

Artist
Bakke, Signe (piano) | Clapperton, James (piano) | Møster, Kjetil (saksofon) | BIT20 Ensemble | Wiik, René (saksofon) | Farr, Craig (slagverk)

Ensemble
BIT20 Ensemble

Plateselskap
Lawo Classics

Produsent
Landaas, Vegard

Tekniker
Wolden, Thomas

Design
Lorange, Anette | BLUNDERBUSS

 

Produktbeskrivelse

SOCCORSI – MORTEN EIDE PEDERSEN IN MEMORIAM

På CD-en «Soccorsi» blir vi presentert for Morten Eide Pedersens samlede klaverstykker, i tillegg til noen av hans verk for ensemble. Signe Bakke – pianist og primus motor for utgivelsen – sier følgende om tittelen: Tittelen på CD–en måtte bli «Soccorsi» – dette velklingende italienske ordet som er tittelen på et av Morten Eide Pedersens klaverstykker. «Soccorsi» betyr understøttende, hjelpende, og slik var Morten – han var en som støttet, skapte og hjalp der det trengtes. Med sin dype og omfattende kunnskap ble han en mentor for mange og en kunstnerkraft i samfunnet.

Da Morten Eide Pedersen uventet og plutselig døde i 2014, var ingen av komposisjonene hans ennå utgitt eller innspilt offentlig. Det musikalske kartet etter ham har med andre ord mange hvite felter. Denne innspillingen er et første bidrag til å gjøre disse mindre, i visshet om at arbeidet med å spore opp partiturer, lydfiler, skisser og skapende logikker stadig tvinger oss ut i nye mellomrom og musikalske valg, i tråd med det prøvende og essayistiske som var så viktig i hans egen kunstneriske praksis.

Tittelverket «Soccorsi»  er en del av en uavsluttet serie korte verk og skisser kalt «Tagebücher». Musikken kombinerer en idé om fram- og tilbakeskuende overlapping i tid med tanken om partitursiden som et åpent, kontinuerlig rom. Verket framføres av Signe Bakke, som hadde et nært personlig og kollegialt forhold til Pedersen, med mye kunstnerisk samarbeid gjennom mange år. De andre musikerne på utgivelsen er pianisten James Clapperton, saksofonistene Kjetil Møster og René Wiik, perkusjonist Craig Farr og BIT20 Ensemble, som alle har et sterkt forhold til Pedersens musikk.

Utgivelsen er den første av to utgivelser på LAWO Classics med Pedersens komposisjoner. Repertoaret på CD 2 vil hovedsakelig være ensembleverk.

 

SOCCORSI – MORTEN EIDE PEDERSEN IN MEMORIAM

On the CD "Soccorsi" we are introduced to Morten Eide Pedersen's collected piano pieces, in addition to some of his works for ensemble. Signe Bakke - pianist and prime mover for the release - says the following about the title: The title of the CD had to be Soccorsi – this mellifluous Italian word, also the title of one of Morten Eide Pedersen’s piano works. Soccorsi means supportive, helpful, and so was Morten: he who supported, created, and helped when called upon. With his deep and extensive knowledge, he became a mentor to many and an artistic force within society.

When Morten Eide Pedersen unexpectedly and suddenly passed away in 2014, not one of his scores had yet been published or recorded. In other words, the musical map that he had left behind contains much uncharted terrain. This recording is an initial contribution towards making his work readily available to the public and builds on a search in his archives for scores, sound files, sketches, and creative logics that itself did require an essayistic approach similar to the one that was so crucial in Eide Pedersen’s artistic practice.

Tittelverket «Soccorsi» is part of an unfinished series of short works and sketches titled Tagebücher. The music combines the concepts of the future and past overlapping in time with the thought of the score’s page as an open, continuous space.The work is performed by Signe Bakke who had a close personal and collegial relationship with Pedersen that yielded great artistic collaboration over many years. The other musicians on the release are pianist James Clapperton, saxophonists Kjetil Møster and René Wiik, percussionist Craig Farr and BIT20 Ensemble, who all have a strong relationship with Pedersen's music.

This release is the first of two on LAWO Classics with Pedersen's compositions. The repertoire on CD 2 will mainly be ensemble works.

Sporliste

MORTEN EIDE PEDERSEN (1958—2014)

 

        T.S. Eliot Impressions

01)   I. Time and Bell have buried the Day [– at the still Point of the turning World] /// 06:47

02)   II. Other echoes inhabit the garden. Shall we follow? /// 04:36

03)   III. The light that fractures through unquiet water /// 01:55

04)   IV. I know the voices dying with a dying fall / Beneath the music from a farther room /// 03:01

05)   V. In this brief transit where the dreams cross // Ash Wednesday /// 08:43

 

06) Storyboard /// 12:37

 

07) Soccorsi /// 06:37

 

08) Slowness Studies – Framework I /// 06:46

 

09) When silence becomes singing /// 10:51

 

10) Impossible Images /// 13:01

Kommentarer

Laster kommentarer ...

×Tips en venn

Soccorsi - Works by Morten Eide Pedersen <span>-</span> Bakke, Signe (piano) / Clapperton, James (piano) / Møster, Kjetil (saxophone) / BIT20 Ensemble / Wiik, René (saxophone) / Farr, Craig (percussion) Soccorsi - Works by Morten Eide Pedersen Bakke, Signe (piano) / Clapperton, James (piano) / Møster, Kjetil (saxophone) / BIT20 Ensemble / Wiik, René (saxophone) / Farr, Craig (percussion)

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 100.26.176.111)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt