Musikk kan ikke skapes ut av intet. Slik er både metamorfose og variasjon noe man finner i alle komposisjoner av et visst omfang, det være seg mer eller mindre bevisst. Bekjennelsen til et forbilde forbinder alle de tre verkene på denne CD-en. Britten hadde et nært forhold til sin lærer Frank Bridge, og viser dette gjennom sine variasjoner. Strauss siterer Ludwig van Beethovens tredje symfoni i sine «Metamorfoser» og Hagen tar igjen utgangspunkt i dette verket i sine «Strauss-fragmenter». Music cannot be created out of nothing. Whether deliberate or not, we find metamorphosis and variation in all compositions of a certain scope. All three composers on this CD stand in debt to an older colleague. Britten had a close association with his teacher Frank Bridge and reveals this through his variations. Strauss explicitly cites Ludwig van Beethoven’s third symphony in his “Metamorphoses”, and Hagen bases his “Strauss Fragments” on this latter work.

  • LWC1241 Katalognummer
  • 7090020182636 EAN
  • CD Format
  • DXD 24BIT / 352.8 KHZ Masterfiler
  • Sofienberg Kirke, Oslo Innspillingssted
  • 2022 Utgivelsesår

Musikk kan ikke skapes ut av intet. Slik er både metamorfose og variasjon noe man finner i alle komposisjoner av et visst omfang, det være seg mer eller mindre bevisst. Bekjennelsen til et forbilde forbinder alle de tre verkene på denne CD-en. Britten hadde et nært forhold til sin lærer Frank Bridge, og viser dette gjennom sine variasjoner. Strauss siterer Ludwig van Beethovens tredje symfoni i sine «Metamorfoser» og Hagen tar igjen utgangspunkt i dette verket i sine «Strauss-fragmenter». Music cannot be created out of nothing. Whether deliberate or not, we find metamorphosis and variation in all compositions of a certain scope. All three composers on this CD stand in debt to an older colleague. Britten had a close association with his teacher Frank Bridge and reveals this through his variations. Strauss explicitly cites Ludwig van Beethoven’s third symphony in his “Metamorphoses”, and Hagen bases his “Strauss Fragments” on this latter work.
Les mer

 

Produktbeskrivelse

VARIASJONER, FRAGMENTER OG METAMORFOSER

Musikk kan ikke skapes ut av intet. Slik er både metamorfose og variasjon noe man finner i alle komposisjoner av et visst omfang, det være seg mer eller mindre bevisst. Bekjennelsen til et forbilde forbinder alle de tre verkene på denne CD-en. Britten hadde et nært forhold til sin lærer Frank Bridge, og viser dette gjennom sine variasjoner. Strauss siterer Ludwig van Beethovens tredje symfoni i sine «Metamorfoser» og Hagen tar igjen utgangspunkt i dette verket i sine «Strauss-fragmenter».

Benjamin Brittens «Variasjoner over et tema av Frank Bridge» gir oss gjennom sine 11 satser en mesterlig oppvisning i både komposisjonskunst og kammerorkesterspill, og regnes blant de største klassikerne i kammerorkesterlitteraturen. Satsene gis ytterst forskjellige karakterer basert på klassiske former – ofte med humoristisk tilsnitt – og det energiske uttrykket kler Ensemble Allegria godt. 

Lars Petter Hagen har skrevet flere verker med utgangspunkt i andre komponisters musikk, i denne sammenhengen er det altså Richard Strauss’ «Metamorfoser». Der er seks rolige fragmenter, som imidlertid langt på vei glir over i hverandre. Fragmentene bygger på kondensert materiale fra Strauss.

Richard Strauss’ «Metamorfoser» for 23 solo-strykere er i seg selv et klangbad hvor bølger og strømmer kan gjøre lytteren fortumlet. Det er rimelig å undres over hva som skjuler seg av tanker bak dette store verket. Det ble skrevet i sørtyske Garmisch i tiden 13. mars til 12. april 1945, mens Nazi-Tysklands «tredje rike» ble tvunget i kne.

Ensemble Allegria regnes blant landets fremste ensembler, og har siden 2008 begeistret publikum og anmeldere med sine konserter og innspillinger. Orkesteret kjennetegnes ved en smittende spilleglede, sterkt engasjement og energisk virtuositet, både i konserter og plateinnspillinger. Ved siden av å drive Konsertserien «NÅ» i Oslo, spiller Ensemble Allegria jevnlig på de store norske musikkfestivalene, og har i en årrekke hatt et tett samarbeid med Det Norske Solistkor. Kunstnerisk leder er Maria Angelika Carlsen.

 

VARIATIONS, FRAGMENTS AND METAMORPHOSES

Music cannot be created out of nothing. Whether deliberate or not, we find metamorphosis and variation in all compositions of a certain scope. All three composers on this CD stand in debt to an older colleague. Britten had a close association with his teacher Frank Bridge and reveals this through his variations. Strauss explicitly cites Ludwig van Beethoven’s third symphony in his “Metamorphoses”, and Hagen bases his “Strauss Fragments” on this latter work.

Benjamin Britten’s “Variations on a Theme of Frank Bridge” gives us by way of its 11 movements a superb demonstration of both the art of composition and chamber music playing, and it is considered one of the classic works of chamber orchestra literature. The character of each is very different based on classical forms — often with a humorous quality — and the energetic musical expression is well suited to the ensemble.

Lars Petter Hagen has written a number of works based on the music of other composers, his point of departure on this recording being Richard Strauss’s “Metamorphoses”. There are six quiet fragments that glide almost fully into one another. The fragments are based on condensed material from Strauss.

Richard Strauss’s “Metamorphoses” for 23 solo strings is in itself an immersion in surges and streams of sound that can leave the listener bewildered. One might reasonably wonder about the ideas veiled within this great work. It was written in the southern German town of Garmisch between 13 March and 12 April 1945, when Nazi Germany’s “Third Reich” was being brought to its knees.

Ensemble Allegria ranks among Norway’s finest music ensembles and since 2008 has delighted audiences and critics alike with its concerts and recordings. The orchestra has attracted attention for its playful performance style, strong commitment, and spirited virtuosity in its performances and on its albums. In addition to its own concert series “NÅ” in Oslo, Ensemble Allegria has performed regularly at large music festivals in Norway, and it has in recent years worked closely together with the Norwegian Soloists’ Choir. The ensemble’s artistic director is Maria Angelika Carlsen.

 

ANMELDELSER/REVIEWS

"The Norwegian Ensemble Allegria provides model interpretations of the Variations [On a Theme by Frank Bridge Op.10] and Strauss Fragments, to which the high recording quality also contributes a lot."  Aart van der Wal, OPUS KLASSIEK

"[... ]Ingen overraskelse at denne er nominert til Spellemannprisen." Guy Rickards, klassiskmusikk.com, 31.03.23

 

Sporliste

        BENJAMIN BRITTEN (1913–1976)

        Variations on a Theme of Frank Bridge, Op. 10 (1937)

01)  Introduction and Theme /// 01:52

02)  Variation 1. Adagio /// 02:13

03)  Variation 2. March /// 01:00

04)  Variation 3. Romance /// 01:22

05)  Variation 4. Aria Italiana /// 01:15

06)  Variation 5. Bourrée Classique /// 01:10

07)  Variation 6. Wiener Walzer /// 02:35

08)  Variation 7. Moto Perpetuo /// 01:08

09)  Variation 8. Funeral March /// 03:51

10)  Variation 9. Chant /// 01:27

11)  Variation 10. Fugue and Finale /// 06:33

 

       LARS PETTER HAGEN (*1975)

       Strauss Fragments (2020)

12)  I. Adagio /// 01:18

13)  II. etwas fliessender /// 00:51

14)  III. sehr langsam /// 01:36

15)  IV. etwas bewegter /// 03:26

16)  V. Transfiguration /// 02:28

17)  VI. Opening /// 04:55

 

       RICHARD STRAUSS (1864–1949)

18)  Metamorphosen (1945) /// 24:44

Kommentarer

Laster kommentarer ...
Ensemble Allegria - Ensemble Allegria

Allegria (it.) betyr festlighet og glede, og det var nettopp gleden ved det å spille sammen som førte til at en gruppe musikkstudenter startet opp orkesteret i 2007. Allegria is Italian for merriment and enjoyment, and indeed it was the pleasure of playing together that led a group of music students to launch the orchestra in 2007. 

 
 
 
Jean Sibelius: Orchestral Songs - Kielland, Marianne Beate (mezzo-soprano) / Popelka, Petr (conductor) / Norwegian Radio Orchestra

På denne platen tar Marianne Beate Kielland, Kringkastingsorkestret og Petr Popelka nettopp for seg mange av disse orkestrerte sangene. Resultatet er en fortettet utgivelse med 18 sanger, med tekster fra dikt av kjente svenske og finske poeter, hvor Sibelius forteller om kjærlighet, svik, sorg, og savn. Å få spille inn Sibelius orkestrerte sanger har vært en stor drøm for Marianne Beate Kielland. Resultatet har blitt en sterk plate, full av følelser og vakre toner, og vidunderlig klangbehandling av Kringskastingsorkestret under ledelse av sjefdirigent Petr Popelka. On this recording Marianne Beate Kielland and the Norwegian Radio Orchestra under conductor Petr Popelka have engaged with many of these orchestrated versions, producing an intense album of eighteen songs based on poems of familiar Swedish and Finnish poets, in which Sibelius tells of love, betrayal, grief and longing. Marianne Beate Kielland has long dreamed of recording the orchestrated songs of Sibelius. The result is an outstanding album filled with feeling and beautiful music, and the scintillating sound of the Norwegian Radio Orchestra under Chief Conductor Petr Popelka. 

 
Cikada Live - Huddersfield / Donaueschingen - Cikada / Karlsson, Kenneth (artistic director & piano)

Denne utgivelsen presenterer live-opptak fra Cikadas konserter på to av de mest prestisjetunge internasjonale festivalene for samtidsmusikk: Donaueschinger Musiktage i Tyskland og Huddersfield Contemporary Music Festival i England. Med framføringene av Seven Disobediences av Rolf Wallin, parthenon. av Klaus Lang og The Empire of Lights, khasma og stirrings av Richard Barrett presenterer Cikada fem ikoniske verk som viser frem ensemblenes kunstnerisk sterke – og unike – tilnærming til det musikalske materialet. This release features live recordings from Cikada’s concerts at two of the most prestigious international contemporary music festivals: Donaueschinger Musiktage in Germany and Huddersfield Contemporary Music Festival in England. With performances of Seven Disobediences of Rolf Wallin, parthenon. of Klaus Lang, and The Empire of Lights, khasma and stirrings of Richard Barrett, Cikada presents five iconic works that showcase the ensemble’s artistic strength and unique approach to the musical material. 

 
 
 
The Silk Road - Oslo Kammerakademi

På The Silk Road presenteres fire verk. To av dem er av komponister fra 1800-tallet som var fascinert av musikken fra Nord-Afrika og Midtøsten: Camille Saint-Saëns’ verk for militærorkester, Orient et occident (1869), og André Caplets tre-satsige Suite Persane (1900). Utgivelsen inneholder også to verk bestilt av Oslo Kammerakademi: The Last Days of Sultan Selim III (2011) – historien om sultan Selims siste dager, gjenfortalt i musikk av den tyrkiske komponisten Mert Karabey – og albumets tittelverk, Gisle Kverndokks suite The Silk Road (2017), inspirert av musikk man kunne ha møtt på langs en handelsrute mellom Venezia og Kina. The Silk Road features four works. Two of them are by 19th-century composers who were fascinated by the music of North Africa and the Middle East: Camille Saint-Saëns’ work for military band, Orient et occident (1869), and André Caplet’s three-movement Suite Persane (1900). The release also contains two works commissioned by Oslo Kammerakademi: the story of The Last Days of Sultan Selim III (2011) retold in music by Turkish composer Mert Karabey, and the album’s title work, Gisle Kverndokk’s suite The Silk Road (2017), inspired by music that might have been encountered along a trade route between Venice and China. 

 
 
 
Norwegian Opera Overtures - The Norwegian National Opera Orchestra

Den norske operalitteraturen er en godt gjemt og altfor lite kjent perle i vår nasjonale kulturarv. Det er allmenn enighet om at den begynner med Thrane/Bjerregaards syngespill Fjeldeventyret fra 1824. Videre var det utover på 1800-tallet flere norske komponister som skrev op­eraer, men de aller fleste av disse er i dag gjemt og glemt. The Norwegian opera literature is a well concealed and all too little known gem in our national cultural heri­tage. There is general agreement that it begins with the Waldemar Thrane/Henrik Bjerregaard Singspiel Fjeld-eventyret (The Mountain Story) from 1824. And through­out the nineteenth century there were a number of Norwe­gian composers who wrote operas, most of them now long forgotten. 

 
 
Chanson et Danses - Oslo Kammerakademi

For 140 år siden ville fløytisten, komponisten, pedagogen og dirigenten Paul Taffanel bringe blåserne inn på den musikalske hovedarenaen. Han mente at de franske blåserne, som hadde utviklet seg til å bli verdensledende, ikke fikk den plassen de fortjente i musikklivet. Han grunnla derfor et kammermusikalsk selskap for blåsere – Société de musique de chambre pour instruments à vents – som skulle spre og fremme kammermusikkrepertoaret for blåsere. One hundred and forty years ago, flutist, composer, educator, and conductor Paul Taffanel wanted to bring the winds into the musical spotlight. He believed that French wind players, who had become leaders in the field, didn’t quite get the recognition they deserved. He thus founded a chamber music organization for winds – Société de musique de chambre pour instruments á vents – whose objective was to spread and promote chamber music repertoire for these very winds. 

 
 
 

×Tips en venn

Britten/Hagen/Strauss <span>-</span> Ensemble Allegria Britten/Hagen/Strauss Ensemble Allegria

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 44.210.151.5)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt