Mozarts originalmusikk for orgel består av 17 énsatsige «Epistelsonater» – kammermusikk skrevet mellom 1772 og 1780 til messene i Salzburg. Besetningen på 14 av disse er to fioliner og generalbass, mens de tre siste krever større besetning. Stykkene er korte – dette er musikk skrevet for å spilles mellom tekstlesningene. Orgelet gis gradvis en konserterende rolle fra de første til de senere, og Sonate i C (K336) kan beskrives som en liten orgelkonsert. I tillegg til organisten Anders Eidsten Dahl, spiller fiolinistene Arvid Engegård og Atle Sponberg og fagottisten Embrik Snerte på de 14 kirkesonatene. Mozarts verk for «Flötenuhr» er tatt opp i Margaretakyrkan i Oslo på et orgel som er tydelig inspirert av syd-tyske barokkorgler. Mozart’s original music for organ consists of 17 one-movement “Epistle sonatas” — chamber music written between 1772 and 1780 for masses in Salzburg. The instrumentation for 14 of these is two violins and basso continuo, while the remaining three are written for more instruments. The pieces are short — this is music written to be played between the reading of texts. The organ is given an ever greater concertizing role from the first to the last, and the Sonata in C (K336) can be described as a small organ concerto. In addition to organist Anders Eidsten Dahl, the musicians playing on the 14 Church Sonatas are violinists Arvid Engegård and Atle Sponberg and bassoonist Embrik Snerte. Mozart’s work for “Flötenuhr” was recorded in St. Margaret’s Church in Oslo on an organ clearly inspired by southern German baroque organs.

  • LWC1257 Katalognummer
  • 7090020182797 EAN
  • CD Format
  • DXD 24BIT / 352.8 KHZ Masterfiler
  • Sofienberg Kirke, Oslo / Bragernes kirke, Drammen Innspillingssted
  • 2023 Utgivelsesår
  • På lager Tilgjengelighet

Mozarts originalmusikk for orgel består av 17 énsatsige «Epistelsonater» – kammermusikk skrevet mellom 1772 og 1780 til messene i Salzburg. Besetningen på 14 av disse er to fioliner og generalbass, mens de tre siste krever større besetning. Stykkene er korte – dette er musikk skrevet for å spilles mellom tekstlesningene. Orgelet gis gradvis en konserterende rolle fra de første til de senere, og Sonate i C (K336) kan beskrives som en liten orgelkonsert. I tillegg til organisten Anders Eidsten Dahl, spiller fiolinistene Arvid Engegård og Atle Sponberg og fagottisten Embrik Snerte på de 14 kirkesonatene. Mozarts verk for «Flötenuhr» er tatt opp i Margaretakyrkan i Oslo på et orgel som er tydelig inspirert av syd-tyske barokkorgler. Mozart’s original music for organ consists of 17 one-movement “Epistle sonatas” — chamber music written between 1772 and 1780 for masses in Salzburg. The instrumentation for 14 of these is two violins and basso continuo, while the remaining three are written for more instruments. The pieces are short — this is music written to be played between the reading of texts. The organ is given an ever greater concertizing role from the first to the last, and the Sonata in C (K336) can be described as a small organ concerto. In addition to organist Anders Eidsten Dahl, the musicians playing on the 14 Church Sonatas are violinists Arvid Engegård and Atle Sponberg and bassoonist Embrik Snerte. Mozart’s work for “Flötenuhr” was recorded in St. Margaret’s Church in Oslo on an organ clearly inspired by southern German baroque organs.
Les mer

Artist
Dahl, Anders Eidsten (orgel) | Engegård, Arvid (fiolin) | Sponberg, Atle (fiolin) | Snerte, Embrik (fagott)

Komponist
Mozart, W.A.

Plateselskap
Lawo Classics

Produsent
Landaas, Vegard

Tekniker
Wolden, Thomas

Design
Lorange, Anette | BLUNDERBUSS

Velg antall  

Produktbeskrivelse

MOZARTS KJÆRLIGHET TIL ORGELET

I et brev til sin far Leopold skriver Wolfgang Amadeus Mozart om sitt forhold til orgelet: «I mine øyne og ører er orgelet instrumentenes dronning.» 

Tross begeistringen for instrumentet, og at Mozart selv spilte mye orgel, komponerte han ikke mye musikk for «instrumentenes dronning». Organistene improviserte når de spilte messe, og orgelet var på den tiden ikke et konsertinstrument som krevde et avansert repertoar.  

Mozarts originalmusikk for orgel består av 17 énsatsige «Epistelsonater» – kammermusikk skrevet mellom 1772 og 1780 til messene i Salzburg. Besetningen på 14 av disse er to fioliner og generalbass, mens de tre siste krever større besetning. Stykkene er korte – dette er musikk skrevet for å spilles mellom tekstlesningene. Orgelet gis gradvis en konserterende rolle fra de første til de senere, og Sonate i C (K336) kan beskrives som en liten orgelkonsert.

I 1790 fikk Mozart bestillinger på musikk for et såkalt «Flötenuhr» – et stort gulvur som også inneholdt et selvspillende orgel. Instrumentet var populært i samtiden – det finnes også komposisjoner for instrumentet av Händel, C.P.E. Bach og Haydn. Musikken skulle ofte beskrive en hendelse eller situasjon – bestillingene til Mozart skulle spilles i et voksmuseum til minne om en feltmarskalk Laudon. Mozart var ikke spesielt begeistret for «Flötenuhr» som instrument, men verkene er komposisjoner av svært høy musikalsk kvalitet. Her viser den modne Mozart sine evner som kontrapunktiker og evne til å skape sangbare melodier og framtidsrettet harmonikk. Stykkene er virtuose og må til en viss grad arrangeres for å kunne la seg spille av én utøver på orgel. 

I tillegg til organisten Anders Eidsten Dahl, spiller fiolinistene Arvid Engegård og Atle Sponberg og fagottisten Embrik Snerte på de 14 kirkesonatene. Mozarts verk for «Flötenuhr» er tatt opp i Margaretakyrkan i Oslo på et orgel som er tydelig inspirert av syd-tyske barokkorgler.

 

MOZART’S LOVE FOR THE ORGAN

In a letter to his father Leopold, Wolfgang Amadeus Mozart wrote of his relationship to the organ: “In my eyes and ears, the organ is the queen of instruments.”

In spite of his enthusiasm for the instrument and the fact that Mozart himself liked to play the organ, he did not compose much music for “the queen of instruments”. The organists of the day improvised when they played for mass, and the organ at that time was not a concert instrument in need of a wide-ranging repertoire.

Mozart’s original music for organ consists of 17 one-movement “Epistle sonatas” —  chamber music written between 1772 and 1780 for masses in Salzburg. The instrumentation for 14 of these is two violins and basso continuo, while the remaining three are written for more instruments. The pieces are short — this is music written to be played between the reading of texts. The organ is given an ever greater concertizing role from the first to the last, and the Sonata in C (K336) can be described as a small organ concerto.

In 1790 Mozart was commissioned to write music for what was known as a “Flötenuhr” —  a large grandfather clock containing a self-playing organ. The instrument was popular at the time — there are also compositions for the instrument written by Handel, C.P.E. Bach and Haydn. Often the music was meant to describe an event or situation — the music Mozart was commissioned to write was to be played in a wax museum in memory of Field Marshal Laudon. Mozart was not especially fond of the “Flötenuhr” as an instrument, yet the works are compositions of exceptionally high musical quality. Here the mature Mozart reveals his gifts as a contrapuntalist and his ability to create singable melodies and forward-looking harmonies. The pieces are virtuosic and to some extent must be arranged if they are to be played by someone performing them on the organ.

In addition to organist Anders Eidsten Dahl, the musicians playing on the 14 Church Sonatas are violinists Arvid Engegård and Atle Sponberg and bassoonist Embrik Snerte. Mozart’s work for “Flötenuhr” was recorded in St. Margaret’s Church in Oslo on an organ clearly inspired by southern German baroque organs.

 

VIDEO

 

ANMELDELSER/REVIEWS:

“That was rather fabulous, wasn’t it! Mozart’s Church Sonata in C, taken from a new album called ‘Mozart and the Organ’. You heard Anders Eidsten Dahl on the organ. He was accompanied by Arvid Engegård, Alte Sponberg and Embrik Snerte. And that was our ‘Mozart Pick of the Week’!” Simon Mayo, Scala Radio

RADIO

Mozart kalte orgelet instrumentenes dronning - Musikklivet - NRK Radio

 

Sporliste

WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756–1791

 

01)   Kirkesonate i Ess-dur, K.67/41h /// 01:37

02)   Kirkesonate i B-dur, K.68/41i /// 02:26

03)   Kirkesonate i D-dur, K.69/41k /// 02:31

04)   Kirkesonate i D-dur, K.144/124a /// 02:50

05)   Kirkesonate i F-dur, K.145/124b /// 02:26

06)   Kirkesonate i B-dur, K.212 /// 02:54

07)   Kirkesonate i G-dur, K.241 /// 02:24

08)   Kirkesonate i F-dur, K.224/241a /// 04:00

09)   Kirkesonate i A-dur, K.225/241b /// 03:44

10)   Kirkesonate i F-dur, K.244 /// 03:16

11)   Kirkesonate i D-dur, K.245 /// 03:23

12)   Kirkesonate i G-dur, K.274/271d /// 03:04

13)   Kirkesonate i C-dur, K.328/317c /// 04:09

14)   Kirkesonate i C-dur, K.336/336d /// 04:27

 

        Adagio og allegro i f-moll, K.594

15)   I. Adagio /// 02:45

16)   II. Allegro /// 07:15

17)   III. Adagio /// 03:04

 

        Fantasi i f-moll, K.608

18)   I. Allegro /// 03:09

19)   II. Andante – tempo primo /// 07:42

 

20)   Andante i F-dur, K.616 /// 07:21

Kommentarer

Laster kommentarer ...
Gebete für Mitgefangene - Solset, Berit Norbakken (sopran) / Bergrabb, Gro (orgel)

Berit Norbakken Solset og Gro Bergrabb er begge markante skikkelser i norsk musikkliv. Med denne innspillingen ønsker de å uttrykke sitt engasjement og fascinasjon for den nordnorske salmeskatten og kirkemusikken. Musikken gir anledning til meditasjon, ettertanke, ro og et pusterom fra hverdagen, samtidig som perspektivet rundt de evige spørsmål rundt menneskets eksistens er fremtredende, både gjennom tekst og tonespråk. 

 
 
Edvin Østergaard: Ørenslyd - Braaten, Tone Elisabeth (soprano) / Rydh, Ebba (mezzo-soprano) / Amundrød, Per Kristian (tenor) / Thelin, Håkon (double bass)

Verkene på Ørenslyd er skrevet for og fremføres av sangerne Tone Elisabeth Braaten (sopran), Ebba Rydh (mezzosopran) og Per Kristian Amundrød (tenor), som alle har bred erfaring som freelance-sangere innen et bredt musikalsk repertoar, bl.a. i ensemblet «Nordic Voices». Kontrabassisten Håkon Thelin er freelance-musiker og har gjennom sitt artistic research-prosjekt arbeidet med kontra-bassens mikrotonalitet. Musikernes evne til nyansert vokal og instrumental artikulasjon utgjør selve grunnlaget for komposisjonenes klingende resultat. The pieces on Ørenslyd were composed in 2019 as part of a cooperation with the Humboldt University in Berlin, where they were first performed on 26 October 2019. All the works are written for and performed by Tone Elisabeth Braaten, soprano, Ebba Rydh, mezzo-soprano, Per Kristian Amundrød, tenor, and Håkon Thelin, double bass. Their ability for nuanced vocal and instrumental articulation forms the very basis for the sounding result of the four compositions. 

 
 
Mit vierzig Jahren - Songs by Johannes Brahms - Stensvold, Håvard (bassbaryton)

Platetittelen er hentet fra en av sangene, som virkelig gir grobunn for den store 40-årskrisa: «Ved fylte 40 står man på toppen av fjellet. Nå kan det bare gå nedover og før du vet ordet av det, er du i havn.» The album title is taken from one of the songs, which gives rise to the turning-forty crisis. “At age forty you are standing on the mountain top, and, before you know it, your life is over.” 

 
 
 
Som den gylne sol frembryter - Kvindelige Studenters Sangforening / Weyde, Marit Tøndel Bodsberg (dirigent)

Vel hjemme fra en suksessrik amerikaturné, hvor de reiste i fotsporene til sine sangersøstre anno 1948, lanserer Kvindelige Studenters Sangforening albumet «Som den gylne sol frembryter». Utgivelsen inneholder komposisjoner og arrangementer som strekker seg over hundre år i tid, og bærer preg av både nasjonalromantikk og folkemusikk. Mange av sangene er gamle folketoner i ny drakt, arrangert spesielt for koret. 

 
Kom regn - Kvindelige Studenters Sangforening

Kvindelige Studenters Sangforening (KSS) – for tiden rangert som verdens beste kvinnekor – lanserer i disse dager sin tredje utgivelse på LAWO Classics: «Kom regn». Med denne utgivelsen ønsker KSS å vise frem den spennende og varierte musikken som er skrevet for kvinnekor i Norge det siste hundreåret. 

 
 
 
Stravinsky/Poulenc/Debussy - Stalheim, Amalie (cello) / Hadland, Christian Ihle (piano)

Amalie Stalheim og Christian Ihle Hadland framfører verk for cello og piano av Igor Stravinskij, Francis Poulenc og Claude Debussy på sin duo-debututgivelse. For alle tre verkene på dette albumet er dialogen mellom cello og piano i sentrum. Essensielt for disse tre verkene er det å «snakke samme språk» som duopartneren, å tørre å være spontan og ikke være redd for å utfordre og stole på hverandre. On their debut duo release, Amalie Stalheim and Christian Ihle Hadland present works for cello and piano by Igor Stravinsky, Francis Poulenc and Claude Debussy. For all three pieces on this album, dialogue between cello and piano is at the center. Essential for these three pieces is to speak the same language as your duo partner, to dare to be spontaneous and not be afraid to challenge and trust in each other. 

 
 

×Tips en venn

Mozart and the Organ <span>-</span> Dahl, Anders Eidsten (organ) / Engegård, Arvid (violin) / Sponberg, Atle (violin) / Snerte, Embrik (bassoon) Mozart and the Organ Dahl, Anders Eidsten (organ) / Engegård, Arvid (violin) / Sponberg, Atle (violin) / Snerte, Embrik (bassoon)

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 44.210.99.209)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt