Det er den unge norske organisten Anders Eidsten Dahl som har spilt inn CD-en "Inspired by Bach" med musikk av Robert Schumann, Arne Eggen, Fartein Valen og Johann Sebastian Bach. It is the young Norwegian organist Anders Eidsten Dahl who has recorded the CD “Inspired by Bach” with music by Robert Schumann, Arne Eggen, Fartein Valen and Johann Sebastian Bach.

  • LWC1007 Katalognummer
  • 7090020180076 EAN
  • CD Format
  • 96KHz/24bit Masterfiler
  • Bragernes kirke Innspillingssted
  • 2009 Utgivelsesår
  • På lager Tilgjengelighet

Det er den unge norske organisten Anders Eidsten Dahl som har spilt inn CD-en "Inspired by Bach" med musikk av Robert Schumann, Arne Eggen, Fartein Valen og Johann Sebastian Bach. It is the young Norwegian organist Anders Eidsten Dahl who has recorded the CD “Inspired by Bach” with music by Robert Schumann, Arne Eggen, Fartein Valen and Johann Sebastian Bach.
Les mer

Velg antall  

 
 

Produktbeskrivelse

INSPIRED BY BACH 

Det er den unge norske organisten  Anders Eidsten Dahl som har spilt inn CD-en "Inspired by Bach" med musikk av Robert Schumann, Arne Eggen, Fartein Valen og Johann Sebastian Bach. Felles for disse komponistene er Bachs påvirkning på deres skapergjerning. I Schumann, Roberts "Skizzen für den Pedalflügel" og "Studien für den Pedalflügel - Sechs Stücke in kanonischer Form" - skrevet for det nå forholdsvis uvanlige pedalflygelet - søker Schumann å skape en forbindelse mellom en kontrapunktisk tenkemåte og et poetisk uttrykk. Schumann selv trodde at pedalflygelet, som hadde en viss utbredelse på 1800-tallet, ville bli fremtidens klaver. Men musikkens kvalitet har gjort den levedyktig innenfor det sentrale romantiske orgelrepertoaret. Eggen, Arne var organist i Bragernes kirke mellom 1908-24, og skrev sin storslagne Ciaconna for orgel i 1917. Da den danske orgelbyggeren Carsten Lund bygde orgelet i 1998 valgt man å bruke syv-åtte svært sentrale stemmer fra Claus Jensen-orgelet som hadde blitt beholdt i det flere ganger ombygde orgelet fra 1872. Flere av de viktigste stemmene i dagens orgel er altså fra Eggens tid som organist i kirken.

Det er første gang verket er tilgjengelig på cd, et verk som må sies å være et av de mest sentrale norske orgelverker fra den romantiske tradisjonen. Valen, Fartein hadde som de fleste komponister i sin generasjon organisteksamen. Han skrev likevel bare to orgelverk, Preludium og fuge og Pastorale, som nå foreligger for første gang tilgjengelig på cd. Begge verkene er gode eksempler på Valens særegne dissonerende kontrapunkt der Valen har overlatt mye av den musikalske fargeleggingen til utøveren. Hovedorgelet i Bragernes kirke er bygget av den danske orgelbyggeren Carsten Lund. Lund regnes for å være en av de fremste orgelbyggere i Norden i dag. Orgelet og Bragernes kirkes rom er regnet blant de flotteste i Norge, og romantisk orgelmusikk kler instrumentet spesielt godt.

 

INSPIRED BY BACH 

It is the young Norwegian organist Anders Eidsten Dahl who has recorded the CD “Inspired by Bach” with music by Robert Schumann, Arne Eggen, Fartein Valen and Johann Sebastian Bach. Common for these composers are the influence of Bach in their creative mission. In Robert Schumann´s “Skizzen für den Pedalflügel” and “Studien für den Pedalflügel – Sechs Stücke in kanonischer Form”, written for the now relatively unusual pedal grand piano, Schumann seeks to build a connection between a contrapuntal way of thinking and a poetic expression. Schumann himself believed that the pedal grand piano, which was somewhat widespread in the 19th century, would become the piano of the future. However, the quality of the music has made it fit within the central romantic organ repertoire. Arne Eggen was organist in Bragernes church between 1908-24 and wrote his grand Ciaconna for organ in 1917. When the Danish organ builder Carsten Lund built the organ in 1998, one chose to use seven-eight very central parts from the old Claus Jensen-organ which had survived in the several re-built organ from 1872. Several of the most important parts in today´s organ are actually from the time Eggen was organist in the church.

This is the first time the work is available on CD, a work that must be said to be one of the most central Norwegian organ works from the romantic tradition. Fartein Valen had like most composers of his generation, an organist exam. However, he wrote only two organ works, “Preludium og fuge” og “Pastorale”, now for the first time available on CD. Both works are good examples of Valen´s personal dissonating contra punt where Valen has left much of the musical colouring to the performer. The main organ in Bragernes church is built (1998) by the Danish organ builder Carsten Lund. Lund is counted among the most well-esteemed organ builders in the Nordic countries today. The organ and the room in Bragernes church are among the most splendid in Norway, and romantic organ music becomes the instrument especially well.

ANMELDELSER/REVIEWS

”Det er vakkert – og Dahl lukkast fylla det heile på enkelt og reinsleg vis. Der er liten tvil om at han kjenner instrumentet sitt godt: Sjatteringane virkar velvalde, den lange oppbyggjinga i Eggen si chaconne er fint disponert og dei mystiske stykka av Valen er fylde av lyriske undertonar. Slik kan ein seia om Dahl sine tolkingar at reflekterer prosjektet til Schumann; å skapa ei forbinding mellom ein kontrapunktisk tenkjemåte og eit poetisk uttrykk.”
Ida Habbestad – Dagsavisen LWC1007_Dagsavisen.pdf

”Stilsikkert og oppfinnsomt. Det er et spennende og oppfinnsomt repertoar Dahl har satt sammen på debut-CD-en, og det passer som hånd i hanske til Bragernes kirkes orgel. Eidsten Dahl spiller «Skizzen» og «Studien» for pedalklaver med utsøkt sans for detaljene uten at det går på bekostning av helheten. Og registreringen fungerer glimrende. Hans(Arne Eggen) mektige Ciaconna får en betvingende storslått tolkning under Dahls hender og føtter. Eidsten Dahl tolker Valen-stykkene like stilsikkert som alt annet på platen. Eidsten Dahls versjon er riktignok ikke den første innspillingen av «Wo Gott der Herr nicht bei uns hält», men glimrende er den og setter et virkningsfullt punktum på denne meget anbefalelsesverdige CD-en.”
Gunnar Sama – Drammens Tidende LWC1007_Drammens_tidende.pdf

”Orgel for fullt. Det er deilig å høre at i hvert fall en organist her i landet er opptatt av musikalsk frasering og tør å bringe enkeltelementer frem i lydbilde. «Nicht schnell und sehr markiert», er et godt eksempel på en musisering uten like, hvor Eidsten Dahl lar frasene blomstre frem til sitt optimale potensial samtidig som han har kontroll over utøvelsen av tersene i høyre hånd. Tilsvarende oppblomstring møter vi i neste sats hvor han drar frem mellomstemmene i en mektig klang uten at det går på bekostning av intensiteten. At tempo er stabilt samtidig som man vet hvilke avfraseringer man kan holde igjen på er en av musikerens dyder, en dyd Eidsten Dahl innehar og benytter seg av til det fulle. Eidsten Dahl former musikken på en fantastisk måte som gir en åndelig og nesten himmelsk sinnsstemning. Eidsten Dahl viser nok en gang sin kunstneriske kompetanse ved å skape en indre fremdrift med å markere overbindinger og synkoper med en passelig markering i form av tyngde, og ikke styrke som musikere flest.”
Magnus Mulligan - Kulturkompasset LWC1007_kulturkompasset.pdf

”Anders Eidsten Dahl er en meget aktivt konserterende organist, og en nytelse å høre. Han spiller djervt og velkontrollert, men likevel med en velklingende intensitet som fører musikken frem. Fartein Valens «Preludium og fuga op. 33» og «Pastorale op.34» fremtrer med en dissonerende polyfoni som Eidsten Dahl også behersker fullt ut. Anbefales.”
Tori Skrede – VG  LWC1007_vg_anmeldelse.pdf

”Organisten Anders Eidsten Dahl gjemmer det beste til sist. Helt på tampen av platen presenterer han Fartein Valens samlede produksjon for orgel, nærmere bestemt to korte verk fra 1939, op. 33 og 34, som ikke tidligere har vært inn spilt på cd – og som er hele platen verdt. Her er det bare å skru volumet helt opp og gi naboene en støkk. Og så hvile ørene i avslutningsnummeret, en liten, vakker nyoppdaget koralfantasi av Bach. Eidsten Dahl spiller både Bach og den Bach-inspirerte Valen med klar, sikker linjeføring, robust klang og flott fargelegging.”
Peter Larsen – Bergens Tidende LWC_1007_Bergens_Tidende.pdf

”Det er en forholdsvis ung mann som imponerer på orgelkrakken i Bragernes kirke. Anders Eidsten Dahl (33) tar for første gang Fartein Valens to orgelverk til cd-en. Et enda tidligere norsk verk har også Dahl tatt med på denne platen. Arne Eggens klangfulle og fargerike «Ciaconna i g-moll» fra 1917 er for undertegnede platas store høydepunkt. Her viser organisten seg fra en virtuos side og høytalerne får virkelig lov til å fylle stua med vellyd. [...] 'Inspired by Bach' er en plate med sine høydepunkter, og er vel verd å låne øre til."
Trond Erikson - Smaalenenes Avis LWC1007_vartland.pdf

”Orgel er tøft. Yter 33-åringen verkene full rettferdighet? Ja visst – imponerende spilt.”
Geir Hovensjø - Østlendingen LWC1007_Ostlendingen.pdf

”Valensamlere skal kjenne sin besøkelsestid å løpe etter denne platen. De får mye artig på denne platen i tillegg. Schumann blir fremført med stor innlevelse fra Eidsten Dahl, virkelig flott, interessant og historisk pussig orgelspill. Eidsten Dahl står ikke tilbake for noen. Det låter fint, moderne og godt opptak. Men det fremragende med denne antologien er sammenstillingen av verkene. Det pågående, levende og dynamiske, helt ikke-barokke spillet som han fremviser i Schumann. En ypperlig utgivelse.Godt spilt, godt tatt opp og godt tenkt CD fra LAWO."
Erling Sandmo På Sporet NRK P2 

“Noen overraskelser, norske sådanne, finnes sammen med de mer kjente navnene på Anders Eidsten Dahls herlige konsert. Eggen gir et direkte inntrykk; Valens musikk er mer flyktig og belønner oppmerksom lytting, og disse to verkene - alt han skrev for orgel - er dypt subtile, fulle av lys og skygge, utsøkt håndverksmessige i hans egen, høyst individuelle versjon av dodekafonien. Fin innspillingslyd.”
Martin Anderson - Klassisk Musikkmagasin LWC1107_klassisk_musikkmagasin.pdf

“Orgelet i Bragernes er av den romantiske typen, klinger dust og behagelig. Lydproduksjonen med tanke på hvor man plasserer mikrofonene og produserer lyden videre tar vare på dette og presenterer ei plate som fyller rommet med god orgelklang. Kanskje det beste med plata er at tonaliteten kommer fram og setter akkordprogresjoner og harmoniske spenninger ut i rommet man spiller plata i. Et trivelig og meget troverdig lydbilde med andre ord. Det gjør også at registreringene får klanglig profil og gjør det hele lett og lyte til. Formene og linjene blir klare. Hele plata setter en tolkningsmessig og akustisk helhet som overbeviser.”
Ulf Sverresvold - Orgelspeilet LWC1007_orgelspeilet.pdf

"Inspired by Bach är titeln på en CD inspelad 2009 med den norske organisten Anders Eidsten Dahl. Köp den! Lika inspirerad som exekutören antagligen blivit av Bach, lika inspirerad kommer du att bli när du lyssnar till denna CD. Musik av Robert Schumann upptar ungefär halva CD:n.Lysande registreringar och ett utmärkt spel, i kombination med underbara melodilinjer i en härligt glad och dansant musik av 200-årsjubilaren Schumann, gör att man blir på strålande humör när man lyssnar. […] Två norska tonsättare finns också representerade på CD:n. Först ut är Arne Eggen som levde mellan 1881-1955. Hans stiliga Ciaconna i g-moll skrevs när han var organist i Bragernes kyrka i Drammen. Det är också här CD:n är inspelad, om än inte på samma instrument. Orgeln i fråga är byggd 1998 av Carsten Lund. Den klingar fantastisk vackert och bara att lyssna till några av de vackra flöjterna motiverar ett köp av CD:n. […] Som sagt, Anders Eidsten Dahl spelar mycket medryckande och musikantiskt och CD:n rekommenderas med emfas."
Ulf Samuelsson - Kyrkomusikernas LWC1007_KMT_Nr_6_2010_final.pdf

”Spelet är teknisk skickligt […]. Registreringarna passar bra på Carsten Lunds 38 stämmiga orgel från 1998. Transparent, fräsch klangbild och bra akustikk i kyrkan gör det hela klanglig intressant. Den norska musiken passar mycket väl in i klangkonceptet […] snyggt blir det för den moderna lyssnaren. Skivan rekommenderas!”
Jan Cedmark – Orgelforum

"Anders Eidsten Dahl er ein av våre fremste og mest véldanna unge organistar. I føreliggjande repertoar viser han seg også som ein mann av den gode smak. Arne Eggens (1881-1955) og Fartein Valens (1887-1952) orgelverk er ved sida av Sandvolds Introduksjon og passacaglia dei mest framståande innan norsk orgelkultur før krigen. Eggen var i si tid ein av våre fremste organistar og komponistar. Gjennom omfattande studier i Kristiania og Leipzig er det ikkje til å undrast over at hans monumentale 16 minuttars Ciaconna frå 1917 vitnar om slektskap til Reger og Karg-Elert. Men nærværet av Eggens eigenart er til å ta og føla på. […] slik Eidsten Dahl lét Schumanns komposisjonar für den Pedalflügel bli ikledd orgelham, har eg aldri høyrt maken til. […] Anders Eidsten Dahl har her levert ein platedebut som han kan vera kjend av. Det må gjerne koma fleire innspelingar."
Kolbein Haga - Vårt land LWC1007_vartland.pdf

"Anders Eidsten Dahl spiller med svært sikker teknikk, samtidig som han har forholdsvis innadvendte tolkninger av mye av musikken. Høydepunktet for meg var uten tvil"
Arne Eggens Ciacona.

"Dette er en CD som appellerer til organister, til Schumann-elskere og sikkert også til Valen-fans. For dem som må ha alt som Bach har skrevet er dette en must.Robert Coates - Norsk kirkemusikkFartein Valen var en spændende enegænger i norsk musikliv. Hans religiøse og tolvtoneinspirerede musikk er kendetegnet vet et nøjsomt materialbrug og er på mange måder orirginal. Utførelsen yder værkerne god retfærdighed. Anders Eidsten Dahl lader ham (Bach) få det siste ord i en fin og veludført utgave av koralfantasien Wo Gott der Herr nicht bei uns hält."
Mikkel Andreassen - Organistbladet

 "«Inspired by Bach» er en plate med sine høydepunkter, og er vel verd å låne øre til. "
Trond Erikson - Smaalenene LWC1007_Smaalenene.pdf

Sporliste

Schumann, Robert (1810-1856)

Skizzen für den Pedalflügel opus 58 (1846)

 

Eggen, Arne (1881-1955)

Ciaconna in g-minor (1917)

 

Schumann, Robert (1810-1856)

Studien für den Pedalflügel

Sechs Stücke in kanonischer Form opus 56 (1845)

 

Valen, Fartein (1887-1952)

Pastorale opus 34 (1939)

Prelude and Fugue opus 33 no.1/2 (1939)

 

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)

Choralfantasie über "Wo Gott der Herr nicht bei uns hält", BWV 1128

Kommentarer

Laster kommentarer ...
Hovland, Egil: Elementa pro organo - Dahl, Anders Eidsten (orgel)

Organist Anders Eidsten Dahls nye utgivelse på LAWO Classics, «Elementa pro organo», er en hyllest til komponisten og kirkemusikeren Egil Hovland (1924-2013). Organist Anders Eidsten Dahl’s new LAWO Classics release, “Elementa Pro Organo”, is a tribute to composer and church musician Egil Hovland (1924-2013). 

 
 
 
Brahms: Organ Works - Dahl, Anders Eidsten (orgel)

Platen fokuserer på Clara Schumanns (1819-1896) innflytelse på den unge Brahms` virke som komponist, og Clara er representert på platen med ett av sine preludier og fuger. The recording focuses on the influence of Clara Schumann (1819-1896) on the young composer Brahms and includes one of her preludes and fugues. 

 
Hymnus - Dahl, Anders Eidsten (orgel)

Anders Eidsten Dahls nye plate “Hymnus”, spilt inn i Bragernes kirke, viser hvordan orgelmusikken kan innramme og avslutte komponisters livsgjerning – som alfa og omega. Alle verkene på denne platen, komponert mellom 1913 og 1931, står i sterk avhengighet til tradisjonen fra Bach og den franske og tyske romantikk, men de peker også fremover mot en ny tid. 

 
 
 
Canto Ergo Sum - Isachsen, Benjamin (guttesopran) / Draagen, Magne H (orgel)

KLASSISK GUTTESOPRAN MED SOLOPLATE- Unik anledning til å oppleve et ungt menneske med stort hjerte for seriøs musikk 

 
 
 
César Franck: Organ Works - Boysen, Bjørn (orgel)

César Francks betydning for fransk musikkliv i høyromantikken er stor. Han ble etter hvert ansett som en av de fremste i sin samtid, både som utøver, komponist og etter hvert orgelprofessor ved konservatoriet i Paris. 

 
 
 
The Steinmeyer Organ in Nidaros Cathedral - Draagen, Magne H. (organ)

I mai 2014 stod orglet gjenreist til sin opprinnelige prakt, og etter å ha stått «vingeklippet» i over 50 år har Steinmeyer-orglet i Nidarosdomen igjen inntatt posisjonen som et av Europas største og flotteste katedralorgler. 

 
 
 
Totally Telemann - Barokkanerne

Det norske tidligmusikkensemblet Barokkanerne er ute med en ny CD-utgivelse på LAWO Classics viet musikk av Georg Philipp Telemann – en av musikkhistoriens mest produktive komponister. 

 
 
 
Sæle Jolekveld - Kielland, Marianne Beate (mezzosopran) / Mortensen, Nils Anders (piano) / Arctimus

Her kommer en perle i vrimmelen av juleplater: den Grammy-nominerte norske sangerinnen Marianne Beate Kielland har samlet sine julefavoritter. Blant disse finner du klassikere som "O helga natt", "Maria Wiegenlied" og Griegs "Du grønne glitrende tre" - i tillegg til tradisjonelle julesanger som "Mitt hjerte alltid vanker", "Nå vandrer fra hver en verdenskrok" og "Det hev ei rose sprunge". 

 
 
 
Credo - A Composer Portrait of Trond H.F. Kverno - Bergen Domkor / Tobiassen, Arnfinn

På CD-en «Credo» er Trond Kvernos viktigste kor- og orgelverk for første gang samlet på én plate. This CD features Trond Kverno’s most important choral and organ works collected on one recording. 

 
 
 

×Tips en venn

Inspired By Bach <span>-</span> Dahl, Anders Eidsten (orgel) Inspired By Bach Dahl, Anders Eidsten (orgel)

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 3.230.143.213)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt