På denne utgivelsen hører vi ett knippe av Norges fremste musikere og ensembler fremføre kammermusikk av Åsmund Feidje. Feidje er en av våre mest sentrale scene-komponister, med mer enn 150 produksjoner bak seg i teatersammenheng. Han har mottatt Radioteatrets «Blå fugl» og vunnet Edvardprisen to ganger, for sin musikk til «Jobs Bok» og «Keiser og Galileer». Han har komponert musikk for ballettkompanier hjemme og ute, bl.a. for de norske, finske og islandske nasjonalballettene. Innimellom har han rukket å skrive kammermusikk, den kan du høre her. A host of Norway's leading musicians and ensembles perform chamber music by Åsmund Feidje. Feidje is one of Norway’s most high profile stage composers, and has provided music for more than 150 theatrical productions. He has received NRK’s Radio Theatre prize – aka the Blue bird - as well as the Edvard Prize twice, for his music for Job’s Book and Emperor and Galilean. He has composed music for ballet companies both in Norway and abroad, including those for the Norwegian, Finnish and Icelandic national ballets. When he has had the chance, he has also managed to gift us with his chamber music, presented for your listening pleasure here.

  • LWC1254 Katalognummer
  • 7090020182766 EAN
  • CD Format
  • DXD 24 BIT / 352.8 KHZ Masterfiler
  • Sofienberg & Grorud kirker / Newtone Studio / NRK Store Studio Innspillingssted
  • 2023 Utgivelsesår

På denne utgivelsen hører vi ett knippe av Norges fremste musikere og ensembler fremføre kammermusikk av Åsmund Feidje. Feidje er en av våre mest sentrale scene-komponister, med mer enn 150 produksjoner bak seg i teatersammenheng. Han har mottatt Radioteatrets «Blå fugl» og vunnet Edvardprisen to ganger, for sin musikk til «Jobs Bok» og «Keiser og Galileer». Han har komponert musikk for ballettkompanier hjemme og ute, bl.a. for de norske, finske og islandske nasjonalballettene. Innimellom har han rukket å skrive kammermusikk, den kan du høre her. A host of Norway's leading musicians and ensembles perform chamber music by Åsmund Feidje. Feidje is one of Norway’s most high profile stage composers, and has provided music for more than 150 theatrical productions. He has received NRK’s Radio Theatre prize – aka the Blue bird - as well as the Edvard Prize twice, for his music for Job’s Book and Emperor and Galilean. He has composed music for ballet companies both in Norway and abroad, including those for the Norwegian, Finnish and Icelandic national ballets. When he has had the chance, he has also managed to gift us with his chamber music, presented for your listening pleasure here.
Les mer

Artist
Diverse artister

Dirigent
Tøndel Bodsberg Weyde, Marit (Sonnet No. 8) | Eggen, Christian (Kort møte) | Engeset, Bjarte (Pas de deux)

Medvirkende
Lewis, Bjørg (cello) | Kvindelige Studenters Sangforening | Vertavokvartetten | Thelin, Håkon (kontrabass) | Cikada Ensemble | Styffe, Dan (kontrabass) | Ryland, Kenneth (kontrabass) | Gordon, Glenn Lewis (kontrabass) | Holthe, Kolbjørn (fiolin) | Sønstebø, Jon Wien (bratsj) | Glaser, Ernst Simon (cello) | Flatby, Marius Knudsen (kontrabass) | Lundqvist, Christian Krogvold (vibrafon) | Members of the Norwegian Radion Orchestra (KORK)

Komponist
Feidje, Åsmund

Plateselskap
Lawo Classics

Produsent
Landaas, Vegard

Tekniker
Wolden, Thomas

Design
Lorange, Anette (BLUNDERBUSS)

 
 

Produktbeskrivelse

ÅSMUND FEIDJES KAMMERMUSIKK

På denne utgivelsen hører vi ett knippe av Norges fremste musikere og ensembler fremføre kammermusikk av Åsmund Feidje.

Solo-stykkene «Etüde für Violoncello solo» (Bjørg Lewis) og «Contrabbacchus per contrabbasso solo» (Håkon Thelin), er komponert ut fra en fascinasjon for de to største stryke-instrumentene og deres utrolig rike muligheter for variasjon. Begge er en utforskning av disse mulighetene til å uttrykke både inderlige, lyriske linjer og energiske, røffe partier i det store spennet mellom de helt mørke og de lyseste toneleier. «Fragment for kontrabasskvartett» (Dan Styffe, Kenneth Ryland, Håkon Thelin, Glenn Lewis Gordon), er en videre utforskning av dette materialet.

Erik Bystads gjendiktning av Shakespeare ga inspirasjon til denne a capella-versjonen av «Sonett nr.8» (KSS).

«1905 – Duell for strykekvartett» (Vertavokvartetten) har et mer tradisjonelt utgangspunkt. Den ble skrevet i 2005 for å markere 100-årsjubileet for Norges uavhengighet og tar utgangspunkt i de svenske og norske nasjonalsangene. I en slags kontrapunktisk scherzo  utkjempes en musikalsk duell mellom de to land, hvor Norge, ved hjelp av sitater også fra andre enn Nordraak, naturlig nok seirer til slutt!

I «Kort Møte» (Cikada) får vi i tillegg til strykere (fiolin og cello) også et kort møte med tre blåsere, nemlig fløyte, klarinett og melodika samt slagverk.

«Pas de deux», (kammerensemble og strykere fra KORK), er en bearbeidelse av balletten «Access» av Sølvi Edvardsen, en pas de deux bestilt av DNO&B og framført på Hovedscenen i Bjørvika i 2010. Den er blitt forkortet og fortettet med tanke på et selvstendig, musikalsk uttrykk, og den nye tittelen viser nå til spillet, og samspillet, mellom kammerensemblet og strykeorkestret.

Åsmund Feidje er en av våre mest sentrale scene-komponister, med mer enn 150 produksjoner bak seg i teatersammenheng. Han har mottatt Radioteatrets «Blå fugl» og vunnet Edvardprisen to ganger, for sin musikk til «Jobs Bok» og «Keiser og Galileer». Han har komponert musikk for ballettkompanier hjemme og ute, bl.a. for de norske, finske og islandske nasjonalballettene. Innimellom har han rukket å skrive kammermusikk, den kan du høre her.

 

ÅSMUND FEIDJE’S CHAMBER MUSIC

A host of Norway's leading musicians and ensembles perform chamber music by Åsmund Feidje. The solo pieces Etüde für Violoncello solo (Bjørg Lewis) and Contrabbacchus per contrabbasso solo (Håkon Thelin) were composed by Feidje thanks to his fascination for the two largest string instruments and their incredibly rich capacity for variation. Both pieces provide an exploration of these possibilities to express heartfelt, lyrical lines, as well as energetic and more jagged parts in the wide range between the darkest and lightest tones. Fragment for Double Bass Quartet (Dan Styffe, Kenneth Ryland, Håkon Thelin, Glenn Lewis Gordon) explores this material even further.

1905 – Duel for String Quartet (Vertavo String Quartet) was borne from a somewhat more traditional source. Written in 2005, to mark the 100th anniversary of Norway's independence, it is based on both the Swedish and Norwegian national anthems. In a type of contrapuntal scherzo, a musical duel is fought between the two countries. Alas, it is naturally Norway that wins the battle in the end, with the help of quotations from people other than the composer of the Norwegian anthem, Rikard Nordraak.

Pas de deux (Chamber Ensemble and strings from the Norwegian Radio Orchestra), is an adaptation of the ballet Access by Sølvi Edvardsen, a pas de deux commissioned by the Norwegian National Opera and Ballet and performed on the main stage of the Oslo Opera House in 2010. It has been shortened and abridged in order to create a standalone musical style, and the new title now refers to the play and interplay between the chamber ensemble and the string orchestra.

Erik Bystad's retelling of Shakespeare inspired this a capella version of Sonnet No. 8 (KSS)

In Brief Encounter (performed by the Cikada Ensemble), we also get to hear three wind players – namely flute, clarinet and melodica in addition to the violin, cello and percussion.

Åsmund Feidje is one of Norway’s most high profile stage composers, and has provided music for more than 150 theatrical productions. He has received NRK’s Radio Theatre prize – aka the Blue bird - as well as the Edvard Prize twice, for his music for Job’s Book and Emperor and Galilean. He has composed music for ballet companies both in Norway and abroad, including those for the Norwegian, Finnish and Icelandic national ballets. When he has had the chance, he has also managed to gift us with his chamber music, presented for your listening pleasure here.

Sporliste

ÅSMUND FEIDJE (*1948)

 

1)     Etüde /// 13:31

        für Violoncello solo (1989)

 

2)     Sonett nr. 8 /// 12:51

        for damekor (2010)

 

3)     1905 – /// 06:23

        Duell for strykekvartett (2005/2017)

 

4)     Contrabbacchus /// 14:10

        per contrabbasso solo (1990)

 

5)     Kort møte /// 08:13

        for kammerensemble (1991)

 

6)     Fragment ///05:30

        for kontrabasskvartett (2000)

 

7)     Pas de deux ///18:40

        for kammerensemble og strykeorkester (2010/2017)

Kommentarer

Laster kommentarer ...
Johan Kvandal: Complete String Quartets - Engegård Quartet

Komponisten Johan Kvandal (1919–1999) er en av Norges viktigste, og mest spilte, komponister fra det 20. århundre. For første gang samles samtlige av hans verk for strykekvartett, som favner over fire tiår i Kvandals liv, på én utgivelse. The composer Johan Kvandal (1919–1999) is one of Norway's most important, and most performed, composers of the 20th century. For the first time ever, his complete works for string quartet, spanning four decades of his life, are presented on one album. 

 
 
Minuetto Libero - Unof

Innspillingen av CD-en ”Minuetto Libero” har sitt utspring i prosjektet ”Ung ny musikkstyring”, hvor 10 norske samtidskomponister fikk i oppdrag å komponere musikk for en gitt besetning (stryke-orkester), med varighet på ca. 3-5 minutter. Bortimot 15 barne- og ungdomsorkestre har vært involvert i innstuderingen, utviklingen og framføringen av musikken. 

 
 
 
Sigurd Lie Songs, Vol. 2 - Kielland, Marianne Beate (mezzo-soprano) / Mortensen, Nils Anders (piano)

Denne utgivelsen er den siste i en serie på to med Sigurd Lies samlede verk for sang og klaver, framført av mezzosopran Marianne Beate Kielland og pianist Nils Anders Mortensen. CD-en inneholder de siste i rekken av utgitte sanger fra Sigurd Lies hånd, sammen med sanger som ikke ble gitt ut i hans levetid. Mange sanger har stor patos, ikke minst den storslåtte syklusen Wartburg. Men her er også lysere og mer lyriske sanger, og da særlig de fire Haugtussa-sangene, med tekster fra Arne Garborgs diktsyklus, hvor Lie har prøvd å nærme seg folkemusikken i stor grad. 

 
 
 
Brahms - Kvindelige Studenters Sangforening

I jubileumsåret for kvinners stemmerett i Norge gir Kvindelige Studenters Sangforening ut en CD med Brahms’ verker for kvinnekor, hvor de har valgt å ha med seg utelukkende kvinnelige solister og musikere 

 
 
 
Sigurd Lie Songs, Vol. 1 - Kielland, Marianne Beate (mezzo-soprano) / Mortensen, Nils Anders (piano)

Sigurd Lie var en av de store og talentfulle komponistene rundt århundreskiftet til 1900-tallet. Det som står igjen etter komponisten er noe instrumentalmusikk og musikk for mannskor. Men først og fremst omlag 75 sanger som i liten grad har blitt framført etter hans død. Tekstene til sangene er skrevet av norske poeter som bl.a. Vilhelm Krag, Sigbjørn Obstfelder og Per Sivle. Over to utgivelser, hvor denne er den første (Vol. 1), løfter Kielland og Mortensen alle sangene fram i lyset, og lar dem skinne. Sigurd Lie was one of the eminent and gifted composers at the end of the nineteenth century. His body of work includes instrumental music and music for male choir and, above all, around 75 songs seldom performed after his death. The song texts were written by Norwegian poets, among them Vilhelm Krag, Sigbjørn Obstfelder and Per Sivle. This is the first of two releases in which Kielland and Mortensen illuminate all the songs and let them shine. 

 
 
 
Mozart - Brustad - Halvorsen: Violin & Viola Duos - Båtnes, Elise (fiolin) / Landaas, Henninge (bratsj)

Verkene på denne innspillingen, utgitt av Lawo Classics, er skrevet av komponister som selv var fiolinister. The works on this recording, released by LAWO Classics, are written by composers who themselves played the violin. 

 

×Tips en venn

Åsmund Feidje: Chamber Works <span>-</span> Feidje, Åsmund Åsmund Feidje: Chamber Works Feidje, Åsmund

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 44.221.73.157)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt