Fiolinens og elektronikkens lydverden står kanskje ikke så langt fra hverandre som man umiddelbart kunne tenke. På fiolinisten Karin Hellqvists debutplate på LAWO Classics blir vi presentert for fem soloverker av fremragende komponister som hun har samarbeidet tett med, og som utforsker, framhever, angriper og utvisker motsetningene mellom fiolinlyd og elektronisk lyd på forskjellige måter.

  • LWC1179 Katalognummer
  • 7090020182018 EAN
  • CD Format
  • Sofienberg kirke, Oslo Innspillingssted
  • 2019 Utgivelsesår

Fiolinens og elektronikkens lydverden står kanskje ikke så langt fra hverandre som man umiddelbart kunne tenke. På fiolinisten Karin Hellqvists debutplate på LAWO Classics blir vi presentert for fem soloverker av fremragende komponister som hun har samarbeidet tett med, og som utforsker, framhever, angriper og utvisker motsetningene mellom fiolinlyd og elektronisk lyd på forskjellige måter.
Les mer

Artist
Hellqvist, Karin (violin)

Komponist
Bauckholt, Carola | Smørdal, Jan Martin | Strindberg, Henrik | Bång, Malin | Barrett, Natasha

Plateselskap
Lawo Classics

Verk

Bång, Malin (b.1974)
Barrett, Natasha (b.1972)
Bauckholt, Carola (b.1959)
Smørdal, Jan Martin (b.1978)
Strindberg, Henrik (b.1954)

Produsent
Landaas, Vegard

Tekniker
Wolden, Thomas

Design
Granberg, Anna-Julia | Blunderbuss

Produktbeskrivelse

NYE KLANGVERDENER

Fiolinens og elektronikkens lydverden står kanskje ikke så langt fra hverandre som man umiddelbart kunne tenke. På fiolinisten Karin Hellqvists debutplate på LAWO Classics blir vi presentert for fem soloverker av fremragende komponister som hun har samarbeidet tett med, og som utforsker, framhever, angriper og utvisker motsetningene mellom fiolinlyd og elektronisk lyd på forskjellige måter. Verkene belyser alle de uendelige klanglige mulighetene som ligger i fiolinen, kraften i kunstneriske samarbeid samt Hellqvists brede artistskap.

I «Doppelbelichtung» undersøker Carola Bauckholt fuglesang i form av ubearbeidede feltopptak, små noterte motiver og en lyttende utøver som imiterer opptakene i øyeblikket. I verket «flock foam fume» utnytter Jan Martin Smørdal noen av mulighetene en lyttebasert utøverpraksis gir, når han lar lydopptak av et mangestemt strykeorkester flokke seg rundt en levende fiolinstemme. I «Femte strängen» arbeider Henrik Strindberg med lyse, nesten gjennomsiktige overtoner i instrumentets øverste ytterregister. Malin Bångs verk «...när korpen vitnar» henter tittelen sin fra en svensk middelalderballade og beveger seg i bølger og ekkolignende, repetitive motiver som gradvis blir svakere, viskes ut og forsvinner igjen og igjen, som abstrakte varianter av tekstrytmen i folketroens besvergelser. Natasha Barretts nyanserte flersporsteknikker skaper en musikk som åpner store og små imaginære rom rundt, over og under lytteren i verket «Sagittarius A*».

Karin Hellqvist har lenge vært en av de mest aktive og innovative utøverne på den nordiske samtidsmusikk-scenen. Hun spiller bl.a. i ensembler som Cikada, Oslo Sinfonietta, Ensemble neoN og Duo Hellqvist/Amaral, og hun er en hyppig gjest på internasjonale arenaer for den eksperimentelle samtidsmusikken.

 

NEW SOUNDWORLDS

The soundworld of the violin and of electronic music may not be as far apart as one would immediately think. On violinist Karin Hellqvist’s debut album on the LAWO Classics label we are presented with five solo works by outstanding composers with whom she has had a close association, composers who explore, accentuate, attack, and erase these contradictions between the violin sound and electronic sound in various ways. The works illuminate the infinite tonal possibilities inherent in the violin, the power of artistic collaboration, and Hellqvist’s broad artistic spectrum.

In “Doppelbelichtung” (Double Exposure) Carola Bauckholt investigates birdsong in the form of raw field recordings, small notated motifs, and a listening performer who imitates the recordings in the moment. In the piece “flock foam fume” Jan Martin Smørdal takes advantage of some of the possibilities provided by a listening-based performance practice, when he lets the sound of multiple strings flock around a solo violin part played live. In “Femte strängen” (The Fifth String) Henrik Strindberg works with bright, almost transparent overtones in the instrument’s highest upper register. Martin Bang’s piece “… när korpen vitnar” (When the Raven Turns White) takes its title from a Swedish medieval ballad and moves in waves and echo-like, repetitive motifs that gradually become weaker, are wiped out, and disappear again and again, like abstract variations of superstitious curses and rituals. Natasha Barrett’s nuanced multi-track techniques create a music that opens up large and small imaginary spaces around, above and below the listener in the work “Sagittarius A*”.

Karin Hellqvist has for a long time been one of the most active and innovative performers on the Nordic contemporary music scene. She is a member of several leading contemporary music ensembles, including Cikada, Oslo Sinfonietta, Ensemble neoN and Duo Hellqvist/Amaral, and she is a frequent guest performer in major international arenas for contemporary and experimental music.

 

ANMELDELSER/REVIEWS

«Som man må anta har Hellqvist stor interesse for samtidsmusikk og på denne nye soloutgivelsen fremfører hun verker skrevet for hennes eget instrument, fire av dem akkompagnert av elektroakustiske elementer: tape, multihøytaler-konfigurasjoner osv. […] Det tillater Hellqvists medfødte musikalitet – som hun alltid bruker i musikkens tjeneste, ikke bare for å vise sin tekniske dyktighet – å skinne gjennom. […] Hellqvist reiser gjennom dette lagdelte lydbildet med stor finesse og ikke liten stamina. Lawos lyd på både dette og resten av verkene er intet mindre en sensasjonell, og forbedrer et program som ikke akkurat er «easy listening» til å bli konstant inkluderende og fascinerende.» Guy Rickards, klassiskmusikk.com, 06.12.2019

“The Swedish violinist’s first album-length recording as a solo artist confirms both her uncompromisingly experimental instincts and substantial musical gifts.” Seth Colter Walls, pitchfork.com, 08.01.2020

«Svenske Karin Hellqvist har et dydig talent for å spille fiolin. I sin første LP gjør instrumentalisten imidlertid ikke noe forsøk på å bevise sin tekniske mestring av strengene. Faktisk, i Flock, innleder Hellqvist en eksperimentell, "uaktuell", nærmest ubehagelig reise som aldri gir plass for klisjeer der klassiske artister så ofte faller for sine soloprosjekter. Resultatet er en luftig musikalitet som på en skjev og nesten meditativ måte spiller med Ambient og Noise.» Pedro João, monkeybuzz.com, 10.01.2020

«Musikk kan være så mangt - den enkle melodi, rasende klangkaskader, skinnende og spinkle toner, den mystiske tonen - ja egentlig er musikk altomfattende. På Karin Hellqvists plate har hun samlet fem verk - alle ulike, men med fiolinens klang som samlingspunkt i en elektronisk verden. […] Karin Hellqvist er en spennende musiker som her har funnet frem til musikk som programmessig fungerer veldig godt sammen - og en ekstra lydblomst sendes teknikeren i Lawo Classics.» Trond Erikson, Den klassiske CD Bloggen, 13.01.2020

“One of contemporary music’s foremost soloists, violinist Karin Hellqvist’s first solo album brings together five electroacoustic works from Norway, Sweden and Germany. Implications of the album’s title can be felt in pretty much all of the pieces, many of which share a focus on extended bouts of playfulness within relatively constrained behavioural limits.” 5against4.com

"[...]Listeners perhaps daunted by the potential for dry academicism in a 72 minute album of sometimes challenging contemporary music for solo violin will be astonished by the variety of colour and the fullness of sound which emerges from the speakers via the interaction between Karin Hellqvist’s simultaneously precise yet liberated fiddling and various sophisticated electronic wizardry. The Lawo recording is warm and refined while the accompanying notes are written with real insight and empathy for prospective listeners. providing them with a comprehensible idea of what these pieces actually sound like and how they work. I certainly found flock both entertaining and refreshing." Richard Hanlon, Musicweb International, February 2020

"Die schwedische Geigerin Karin Hellqvist zählt zu den aktivsten Spezialistinnen für zeitgenössische Musik im Norden. Neben ihrer solistischen Tätigkeit ist sie in diversen Ensembles aktiv, darunter Cikada, Oslo Sinfonietta, Ensemble neoN. Auf ihrer neuen Solo-CD versammelt sie Werke, die das „Werkzeug“ Violine befragen zu Klangfarbenchangierungen und präludierender Virtuosität. Es geht allemal um feine Details, sei es klangfarblicher, dynamischer oder rhythmischer Natur. „Zuhören als Methode“, schreibt dazu treffend Hild Borchgrevink, die Autorin der Linernotes. Karin Hellqvist spielt mit hoher Genauigkeit, Leichtigkeit und Zartheit. Einige Kompositionen integrieren Elektronik oder Zuspielungen, die Hellqvist organisch mit ihren Violinklängen in Interaktion bringt." (Für die Jury: Nina Polaschegg) Schallplattenkritik, Bestenliste 01/2020 in der Kategorie "Zeitgenössische"

"[...] She commissioned Sagittarius A* by Natasha Barrett (2017, Track 5) and flock foam fume by Jan Martin Smørdal (2016, Track 2), gave the world premieres of Henrik Strindberg’s Femte strängen (‘Five Strings’, 2009, Track 3) and Carola Bauckholt’s Doppelbelichtung (‘Double Exposure’, 2016, Track 1) at ULTIMA Oslo in 2011 and 2016 respectively, and has previously collaborated with Malin Bång, composer of . . . när korpen vitnar (‘When the raven turns white’, 2003, Track 3). Hellqvist’s love for this repertoire comes through in the precision and care that’s audible throughout the disc. This is a consummate and assured performance, which has already won a 2020 Preis der Deutschen Schallplatten Kritik in the Contemporary Music category. [...] This is an exciting debut from an extremely imaginative performer. Despite my misgivings about the medium appropriateness for Bauckholt’s and Barrett’s pieces, they are delivered sensitively and creatively, with a masterful finish provided by producer Vegard Landaas and technician Thomas Wolden. It’s easy to see why this album has received the accolades that it has, and I hope it will be the first of many from Hellqvist." Leah Broad, Tempo, June/July 2020

 

PODCAST

https://sverigesradio.se/avsnitt/1413267

https://radio.nrk.no/serie/spillerom-soendag/MKRS01000820/23-02-2020

https://sverigesradio.se/avsnitt/1464452

https://sverigesradio.se/avsnitt/1483617

Sporliste

CAROLA BAUCKHOLT (*1959)

1)    Doppelbelichtung (2016) /// 12:22

       JAN MARTIN SMØRDAL (*1978)

2)    flock foam fume (2016) /// 11:33

       HENRIK STRINDBERG (*1954)

3)    Femte strängen (2009) /// 08:34

       MALIN BÅNG (*1974)

4)    ...när korpen vitnar (2003) /// 09:00

       NATASHA BARRETT (*1972)

5)    Sagittarius A* (2017) /// 29:43

Kommentarer

Laster kommentarer ...
Henrik Hellstenius: Places of Sounds and Words - Hellstenius, Henrik / Holmertz, Elisabeth / Cikada / asamisimasa

«Places of Sounds and Words» inneholder verker hvor språk og lyder fra våre omgivelser inngår i det musikalske materialet for komponisten Henrik Hellstenius. Musikken på denne utgivelsen stiller spørsmålet om hvordan forholdet er mellom omgivelsens lyd og den musikalske lyden, eller mellom språket og den musikalske lyden. Hva skjer når lyden fra menneskemengder, trafikk, samtaler, fugler og dyr settes inn i musikalske sammenhenger med instrumenter og sang? “Places of Sounds and Words” features works in which language and sounds from the world around us become part of the musical material of composer Henrik Hellstenius. The music on this release probes the nature of the relationship between sounds from the real world and musical sounds, and between language and musical sounds. What happens when the sounds of crowds, traffic, conversations, birds and animals are placed in a musical context with instruments and singing? 

 
 
Kjell Habbestad: Quattro stazioni - Vertavo String Quartet / Nyman, Björn (klarinett) / Bjelland, Sveinung (piano)

Denne CD-en gir et godt bilde av Kjell Habbestads kammermusikalske verk. Vertavokvartetten presenterer komponistens to strykekvartetter, og, sammen med Björn Nyman, en klarinettkvintett. I tillegg bidrar Björn Nyman og Sveinung Bjelland med et Divertimento for klarinett og piano. This CD provides a fine overview of Kjell Habbestad’s chamber musical works. The Vertavo String Quartet presents the composer’s two string quartets, and, together with Björn Nyman, a clarinet quintet. In addition, Björn Nyman and Sveinung Bjelland contribute a Divertimento for clarinet and piano. 

 
Svev: Chamber Works by Knut Vaage - Valen Trio

Det er alltid gøy å kunne presentere en utgivelse med nyere, norsk kammermusikk. Denne gangen kan vi by på verker av Knut Vaage, framført av utøvere fra Valen trio (både solo og ensemble) og en strykekvartett spesielt satt sammen for anledningen. It is always a pleasure to be able to present a release of recent Norwegian chamber works. This time we can offer compositions of Knut Vaage, performed by members of the Valen Trio (both solo and as ensemble) and a string quartet assembled especially for this occasion. 

 
Stille som sne - Kvindelige Studenters Sangforening

Snøen er ren og rolig. Den gjør luften klarere, omgivelsene mykere, og «tysser blidt på de stemmer, som for højlydt taler». Den tilbyr en ny start. I vår tid har julebudskapet langt på vei blitt allment. Det snakkes om fred og forsoning, kjærlighet, håp og raushet; idealer vi alle kan og bør søke mot. Snow is pure and peaceful. It clears the air, softens surroundings, and “silences softly the voices that speak too loudly”. The Christmas story has become a universal story in our time. It speaks of peace and reconciliation, love, hope and generosity, ideals we all can and ought to strive for. årets beste juleplate - NRK 

 
 

×Tips en venn

Flock <span>-</span> Hellqvist, Karin (fiolin) Flock Hellqvist, Karin (fiolin)

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 44.200.194.255)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt