Fiolinens og elektronikkens lydverden står kanskje ikke så langt fra hverandre som man umiddelbart kunne tenke. På fiolinisten Karin Hellqvists debutplate på LAWO Classics blir vi presentert for fem soloverker av fremragende komponister som hun har samarbeidet tett med, og som utforsker, framhever, angriper og utvisker motsetningene mellom fiolinlyd og elektronisk lyd på forskjellige måter.

  • LWC1179 Katalognummer
  • 7090020182018 EAN
  • CD Format
  • Sofienberg kirke, Oslo Innspillingssted
  • 2019 Utgivelsesår

Fiolinens og elektronikkens lydverden står kanskje ikke så langt fra hverandre som man umiddelbart kunne tenke. På fiolinisten Karin Hellqvists debutplate på LAWO Classics blir vi presentert for fem soloverker av fremragende komponister som hun har samarbeidet tett med, og som utforsker, framhever, angriper og utvisker motsetningene mellom fiolinlyd og elektronisk lyd på forskjellige måter.
Les mer

Artist
Hellqvist, Karin (fiolin)

Komponist
Bauckholt, Carola | Smørdal, Jan Martin | Strindberg, Henrik | Bång, Malin | Barrett, Natasha

Plateselskap
Lawo Classics

Sporliste

CAROLA BAUCKHOLT (*1959)

1)    Doppelbelichtung (2016) /// 12:22

       JAN MARTIN SMØRDAL (*1978)

2)    flock foam fume (2016) /// 11:33

       HENRIK STRINDBERG (*1954)

3)    Femte strängen (2009) /// 08:34

       MALIN BÅNG (*1974)

4)    ...när korpen vitnar (2003) /// 09:00

       NATASHA BARRETT (*1972)

5)    Sagittarius A* (2017) /// 29:43

Produsent
Landaas, Vegard

Tekniker
Wolden, Thomas

Design
Granberg, Anna-Julia | Blunderbuss

Produktbeskrivelse

NYE KLANGVERDENER

Fiolinens og elektronikkens lydverden står kanskje ikke så langt fra hverandre som man umiddelbart kunne tenke. På fiolinisten Karin Hellqvists debutplate på LAWO Classics blir vi presentert for fem soloverker av fremragende komponister som hun har samarbeidet tett med, og som utforsker, framhever, angriper og utvisker motsetningene mellom fiolinlyd og elektronisk lyd på forskjellige måter. Verkene belyser alle de uendelige klanglige mulighetene som ligger i fiolinen, kraften i kunstneriske samarbeid samt Hellqvists brede artistskap.

I «Doppelbelichtung» undersøker Carola Bauckholt fuglesang i form av ubearbeidede feltopptak, små noterte motiver og en lyttende utøver som imiterer opptakene i øyeblikket. I verket «flock foam fume» utnytter Jan Martin Smørdal noen av mulighetene en lyttebasert utøverpraksis gir, når han lar lydopptak av et mangestemt strykeorkester flokke seg rundt en levende fiolinstemme. I «Femte strängen» arbeider Henrik Strindberg med lyse, nesten gjennomsiktige overtoner i instrumentets øverste ytterregister. Malin Bångs verk «...när korpen vitnar» henter tittelen sin fra en svensk middelalderballade og beveger seg i bølger og ekkolignende, repetitive motiver som gradvis blir svakere, viskes ut og forsvinner igjen og igjen, som abstrakte varianter av tekstrytmen i folketroens besvergelser. Natasha Barretts nyanserte flersporsteknikker skaper en musikk som åpner store og små imaginære rom rundt, over og under lytteren i verket «Sagittarius A*».

Karin Hellqvist har lenge vært en av de mest aktive og innovative utøverne på den nordiske samtidsmusikk-scenen. Hun spiller bl.a. i ensembler som Cikada, Oslo Sinfonietta, Ensemble neoN og Duo Hellqvist/Amaral, og hun er en hyppig gjest på internasjonale arenaer for den eksperimentelle samtidsmusikken.

 

NEW SOUNDWORLDS

The soundworld of the violin and of electronic music may not be as far apart as one would immediately think. On violinist Karin Hellqvist’s debut album on the LAWO Classics label we are presented with five solo works by outstanding composers with whom she has had a close association, composers who explore, accentuate, attack, and erase these contradictions between the violin sound and electronic sound in various ways. The works illuminate the infinite tonal possibilities inherent in the violin, the power of artistic collaboration, and Hellqvist’s broad artistic spectrum.

In “Doppelbelichtung” (Double Exposure) Carola Bauckholt investigates birdsong in the form of raw field recordings, small notated motifs, and a listening performer who imitates the recordings in the moment. In the piece “flock foam fume” Jan Martin Smørdal takes advantage of some of the possibilities provided by a listening-based performance practice, when he lets the sound of multiple strings flock around a solo violin part played live. In “Femte strängen” (The Fifth String) Henrik Strindberg works with bright, almost transparent overtones in the instrument’s highest upper register. Martin Bang’s piece “… när korpen vitnar” (When the Raven Turns White) takes its title from a Swedish medieval ballad and moves in waves and echo-like, repetitive motifs that gradually become weaker, are wiped out, and disappear again and again, like abstract variations of superstitious curses and rituals. Natasha Barrett’s nuanced multi-track techniques create a music that opens up large and small imaginary spaces around, above and below the listener in the work “Sagittarius A*”.

Karin Hellqvist has for a long time been one of the most active and innovative performers on the Nordic contemporary music scene. She is a member of several leading contemporary music ensembles, including Cikada, Oslo Sinfonietta, Ensemble neoN and Duo Hellqvist/Amaral, and she is a frequent guest performer in major international arenas for contemporary and experimental music.

Verk

Kommentarer

Laster kommentarer ...

×Tips en venn

Flock <span>-</span> Hellqvist, Karin (fiolin) Flock Hellqvist, Karin (fiolin)

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 3.214.184.196)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt