«Hvoslef Chamber Works No. II» er den andre i en serie på ni CD-er med Ketil Hvoslefs samlede kammermusikk. “Hvoslef Chamber Works No. II” is the second in a series of nine CDs featuring Ketil Hvoslef’s collected chamber music.

  • LWC1081 Katalognummer
  • 7090020180939 EAN
  • CD Format
  • DXD 24BIT / 352.8 KHZ Masterfiler
  • Bergen Innspillingssted
  • 2016 Utgivelsesår

«Hvoslef Chamber Works No. II» er den andre i en serie på ni CD-er med Ketil Hvoslefs samlede kammermusikk. “Hvoslef Chamber Works No. II” is the second in a series of nine CDs featuring Ketil Hvoslef’s collected chamber music.
Les mer

 
 

Produktbeskrivelse

FLØYTEUHYRER OG FJÆRKRE

«Hvoslef Chamber Works No. II» er den andre i en serie på ni CD-er med Ketil Hvoslefs samlede kammermusikk. Ideen om å samle alle Hvoslefs 38 kammermusikalske verker på CD ble unnfanget av fiolinisten Ricardo Odriozola og pianisten Einar Røttingen, begge med bakgrunn i mange års samarbeid med komponisten.

Ketil Hvoslef (f. 1939) er en produktiv, allsidig og udogmatisk anlagt komponist, som fortsatt – godt inn i syttiårene – skriver musikk i et heftig tempo. Hvoslefs stil er preget av økonomisk bruk av virkemidlene, oppsamling av latent energi, rytmisk oppfinnsomhet,  og ofte et element av humor, som også kommer tydelig fram i hans beskrivelse av egne komposisjoner: Og under arbeidet med fløyteoktetten så jeg for meg en kropp med åtte armer (gjerne en blekksprut). Armene lot jeg her og der gå sine egne veier, men hele tiden var det viktig at de ble oppfattet som del av en felles kropp. Denne kropp beveger seg mange steder også helt samlet, og gir forhåpentligvis inntrykk av et enhetlig, men likevel sammensatt, uvirkelig vesen. – Et «fløyteuhyre»! Også under arbeidet med verket «Duo for Accordions» har Hvoslef funnet inspirasjon i dyrenes verden, nærmere bestemt i H.C. Andersens berømte hønsegård: Her er det jo tale om at «en lille Fjeder kan nok blive til fem Høns». I mitt stykke er det syv fjær, eller toner (og også syv ord i tittelen), som ble til et helt stykke for to akkordeoner!

Innspillingene tar utgangspunkt i det utøvende miljøet i Bergen, hvor Hvoslef har sitt virke. Musikerne er primært fra Griegakademiet (UiB/HiB) og Bergen Filharmoniske Orkester. Prosjektet er støttet av Kulturrådet og Universitetet i Bergen.

 

FLUTE MONSTERS AND FEATHERS

“Hvoslef Chamber Works No. II” is the second in a series of nine CDs featuring Ketil Hvoslef’s collected chamber music. The idea of documenting all 38 chamber music works on CD was initiated by violinist Ricardo Odriozola and pianist Einar Røttingen, both with backgrounds spanning many years of collaboration with the composer.

Ketil Hvoslef (b. 1939) is a productive, versatile, and undogmatic composer, who — well into his seventies — continues to write music at a furious pace. Hvoslef’s style is characterized by an economy of means, accumulation of latent energy, rhythmical ingenuity, and, often, an element of humour, clearly revealed in his descriptions of his own compositions: During my work on the Flute Octet, I imagined a body with eight arms (for example, an octopus). I let the arms go their own separate ways here and there, but it seemed important to make it apparent the whole time that they belonged to the same body. In many instances, this body moves as one and hopefully gives the impression of a unified, yet, all the same, multifaceted, unreal being. A ‘flute monster’! While working on his composition “Duo for Accordions”, Hvoslef found inspiration in the animal world as well, more specifically, in H. C. Andersen’s famous hen house. Again, in Hvoslef’s words: Here it says that ‘a small feather can become five chickens’. In my piece there are seven feathers, or notes (as well as seven words in the subtitle), which become an entire composition for two accordions!

The recordings draw from the vast pool of performers in Bergen, where the composer lives and works. The musicians are primarily from the Grieg Academy and Bergen Philharmonic Orchestra. This project was funded by Arts Council Norway and the University of Bergen.

 

ANMELDELSER/REVIEWS

Mangfoldets kammerkunst
«Dette er en plate som fenger umiddelbart - mye takket være åpningsverket. […] Platas lille perle er en septett for fløyter - kalt «Ludium» - som favner ordet «utøver» på en god måte. Dette lille verket - melodisk som bare det - viser en helt annen side av Hvoslef. Musikere som bidrar på denne platen gjør det med inderlighet og dyktighet. Man blir slått av hvor balansert og delikat samspillet er, og det er godt å registrere hvordan nitten musikere er med på å skape en stor opplevelse, der musikken er signert en av våre virkelig fine komponister.»
Trond Erikson – Den klassiske CD-bloggen  http://klassiskcd.blogspot.no/2016/08/mangfoldets-kammerkunst.html

Meisterverk frå Bergen
«Det krevst ein meister for å skriva eit stykke der lyden av slagverk og klaver smeltar så godt samen. Her har Hvoslef verkeleg fått til eit meisterverk som kan høyrast på nytt og på nytt, og kvar gong legg ein merke til nye spennande detaljar.»
Sjur Haga Bringeland – Dag og tid  anmeldelse_LWC1081_dagogtid.pdf

«I was recently sent this album, and was, to state the least, deeply impressed by the manner of communication he possesses, through singular instrumental combinations, an unremitting sense of humor fused to a line of incessant and  remarkably clear direction. […] I loved it -for me, he is one of few composers of our time who has  a wonderfully clear sense of purpose.»
Leslie Hurwitz  anmeldelse_LWC1081_Leslie_Hurwitz.pdf

Exploring Ketil Hvoslef’s Unusual Chamber Music
«If you have a tolerance for musical adventure, discovering the music of Ketil Hvoslef will be a real joy for you. Highly recommended.»
Lynn René Bayley – The Art Music Lounge, 08.09.17 https://artmusiclounge.wordpress.com/2017/09/08/exploring-ketil-hvoslefs-unusual-chamber-music/

review_LWC1081_sonograma_magazine.pdf

 

 

 

 

 

Sporliste

KETIL HVOSLEF (*1939)

1)    Duodu /// 09:37

2)    Ludium for 7 Flutes /// 01:51

3)    Octet for Flutes /// 11:12

4)    Dano Tiore /// 15:33

5)    Duo for Accordions /// 05:37

6)    Quartetto Percussivo /// 19:14

Kommentarer

Laster kommentarer ...
Hvoslef Chamber Works No. I - Hvoslef Chamber Music Project

«Hvoslef Chamber Works No. I» er den første i en serie på ni CD-er med Ketil Hvoslefs samlede kammermusikk. 

 
 
 
Hvoslef Chamber Works No. V - Hvoslef Chamber Music Project

«Hvoslef Chamber Works No. V» er den femte i en serie på ni CD-er med Ketil Hvoslefs kammermusikk. Ideen om å samle 38 av Hvoslefs kammermusikalske verker på CD ble unnfanget av fiolinisten Ricardo Odriozola og pianisten Einar Røttingen, begge med bakgrunn i mange års samarbeid med komponisten. 

 
 
Hvoslef Chamber Works No. VII - Hvoslef Chamber Music Project

På den syvende CD-en i serien med Ketil Hvoslefs samlede kammermusikk blir vi tatt med på en musikalsk reise som strekker seg fra byens lydlandskaper til jungelens heftige rytmer. On the seventh CD in the series featuring Ketil Hvoslef’s collected chamber music we are taken on a musical journey from city soundscapes to fiery rhythms of the jungle. 

 
 
Hvoslef Chamber Works No. IV - Hvoslef Chamber Music Project

På den fjerde CD-en med Ketil Hvoslefs kammermusikk får vi, som tidligere, presentert en blanding av verk som bruker klassiske ensembler og unike instrumentale kombinasjoner. 

 
 
 
Hvoslef Chamber Works No. VI - Hvoslef Chamber Music Project

I likhet med de foregående utgivelsene med Ketil Hvoslefs kammermusikk, får vi også på denne platen høre en blanding av verker som bruker klassiske ensembleformat (i dette tilfellet en klarinettkvintett), og unike instrumentale kombinasjoner. Trombonekvartetten er et eksempel på Hvoslefs interesse for å skrive for ensembler som består av like instrumenter. Verket viser komponisten på sitt mest kompromissløse, og kan oppleves som et innvielsesritual eller en arkeologisk ekspedisjon. 

 
Aksiom - Aksiom

Aksiom er et av Norges ledende unge ensembler for samtidsmusikk og jobber hovedsakelig med nyskreven nordisk musikk og improvisasjon. Aksiom is one of Norway’s leading young ensembles for contemporary music and works mainly with new Nordic music and improvisation. 

 
Eyvind Alnæs: Piano Concerto & Symphony - Oslo-Filharmonien / Gimse, Håvard (piano) / Aadland, Eivind (dirigent)

Eyvind Alnæs’ første symfoni ble uroppført i 1900. I 2010 ble den hentet frem igjen, og nå begeistrer den tydelige innflytelsen fra Tsjaikovskij og Rakhmaninov. Eyvind Alnæs’s first symphony was premiered in 1900. Since receiving new attention in 2010, the work, with its early influence of Tchaikovsky and Rachmaninoff, now meets with enthusiastic approval. 

 
Hvoslef Chamber Works No. V - Hvoslef Chamber Music Project

«Hvoslef Chamber Works No. V» er den femte i en serie på ni CD-er med Ketil Hvoslefs kammermusikk. Ideen om å samle 38 av Hvoslefs kammermusikalske verker på CD ble unnfanget av fiolinisten Ricardo Odriozola og pianisten Einar Røttingen, begge med bakgrunn i mange års samarbeid med komponisten. 

 
 
Prokofiev, Sergei: Violin Sonatas - Båtnes, Elise (fiolin) / Gimse, Håvard (piano)

Både Elise Båtnes og Håvard Gimse formidler det litt rufsete og rå som også finnes i sonatene, og er helt på plass når virtuositeten folder seg ut. Lars O. Flydal – Vårt Land 

 
 
 
Hvoslef Chamber Works No. IV - Hvoslef Chamber Music Project

På den fjerde CD-en med Ketil Hvoslefs kammermusikk får vi, som tidligere, presentert en blanding av verk som bruker klassiske ensembler og unike instrumentale kombinasjoner. 

 
 
 

×Tips en venn

Hvoslef Chamber Works No. II <span>-</span> Hvoslef Chamber Music Project Hvoslef Chamber Works No. II Hvoslef Chamber Music Project

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 34.239.170.244)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt