I likhet med de foregående utgivelsene med Ketil Hvoslefs kammermusikk, får vi også på denne platen høre en blanding av verker som bruker klassiske ensembleformat (i dette tilfellet en klarinettkvintett), og unike instrumentale kombinasjoner. Trombonekvartetten er et eksempel på Hvoslefs interesse for å skrive for ensembler som består av like instrumenter. Verket viser komponisten på sitt mest kompromissløse, og kan oppleves som et innvielsesritual eller en arkeologisk ekspedisjon.

  • LWC1180 Katalognummer
  • 7090020182025 EAN
  • CD Format
  • DXD 24BIT/352,8 KHz Masterfiler
  • Gunnar Sævigs Sal, Griegakademiet, Bergen Innspillingssted
  • 2019 Utgivelsesår

I likhet med de foregående utgivelsene med Ketil Hvoslefs kammermusikk, får vi også på denne platen høre en blanding av verker som bruker klassiske ensembleformat (i dette tilfellet en klarinettkvintett), og unike instrumentale kombinasjoner. Trombonekvartetten er et eksempel på Hvoslefs interesse for å skrive for ensembler som består av like instrumenter. Verket viser komponisten på sitt mest kompromissløse, og kan oppleves som et innvielsesritual eller en arkeologisk ekspedisjon.
Les mer

Artist
Hvoslef Chamber Music Project

Medvirkende
Odriozola, Ricardo (dirigent) | Riise, Sverre (trombone) | Winroth, Petter (trombone) | Breen, Audun (trombone) | Farr, Clare (trombone) | Lucchesi, Diego (klarinett) | Odriozola, Ricardo (fiolin) | Haugen, Mara (fiolin) | Klava, Ilze (bratsj) | Ehde, John (cello) | Haraldsen Sveen, Hilde (sopran) | Asheim, Håkon (hardingfele) | Røttingen, Einar (piano) | Rullestad Teigen, Kaia (sopran) | Jønsi, Christina (alt) | Schjerve, Fredrik (tenor) | Waldeland, Eirik (bass) | Andreassen Lereng, Frida (fløyte) | Velasco, Isabel Maria (obo) | Hovdar, Aksel (klarinett) | Løkting Larsen, Håvard (fagott) | Scigulinska, Vladimíra (fiolin) | Nyberg, Oddhild (fiolin) | Meneghel, Eugenio (bratsj) | Boveda, Carmen (cello) | Fersum, Sigvald (slagverk)

Plateselskap
Lawo Classics

Verk

Hvoslef: Clarinet Quintet
Hvoslef: Hardingtrio I
Hvoslef: Hardingtrio II
Hvoslef: Trio For Thirteen
Hvoslef: Trombone Quartet

Produsent
Landaas, Vegard

Tekniker
Wolden, Thomas

Design
Blunderbuss | Lorange, Anette

Produktbeskrivelse

HVOSLEF FYLLER ÅTTI – MED HARDINGFELE OG ROMERSK NONSENS

I likhet med de foregående utgivelsene med Ketil Hvoslefs kammermusikk, får vi også på denne platen høre en blanding av verker som bruker klassiske ensembleformat (i dette tilfellet en klarinettkvintett), og unike instrumentale kombinasjoner. Trombonekvartetten er et eksempel på Hvoslefs interesse for å skrive for ensembler som består av like instrumenter. Verket viser komponisten på sitt mest kompromissløse, og kan oppleves som et innvielsesritual eller en arkeologisk ekspedisjon. I «Hardingtrio» får vi oppleve noe svært uvanlig fra Hvoslefs hånd: musikk uten takt. Sopran, klaver og hardingfele spiller uavhengig av hverandre og skaper et åpent lydlandskap som bindes sammen av felens folketoner.

Kvintetten for klarinett og strykekvartett er en av Hvoslefs desiderte klassikere. Den bringer fakkelen videre fra Mozart, Brahms og Reger, om enn på sin unikt  personlige måte. Ingen andre steder i Hvoslefs verkskatalog finner man et bedre eksempel på hans raffinerte, tørre sans for humor enn i «Trio for tretten». Tre kvartetter (stryk, blås og vokal), med en slagverker på sidelinjen, gjør narr av hverandre og selve musikken det ene øyeblikket, for så å bli dødsalvorlige det neste. Med herlige nonsenstekster, overraskende innfall og et nikk til et av Romas busselskaper (!) er musikken både absurd og vakker på samme tid.

Ketil Hvoslef (f. 1939) er en produktiv, allsidig og udogmatisk anlagt komponist, som fortsatt – i en alder av åtti – skriver musikk i et heftig tempo. Hvoslefs stil er preget av økonomisk bruk av virkemidlene, oppsamling av latent energi, rytmisk oppfinnsomhet, og ofte et element av humor. «Hvoslef Chamber Works No. VI» er den sjette i en serie på ni CD-er med Ketil Hvoslefs kammermusikk. Ideen om å samle 38 av Hvoslefs kammermusikalske verker på CD ble unnfanget av fiolinisten Ricardo Odriozola og pianisten Einar Røttingen, begge med bakgrunn i mange års samarbeid med komponisten. Innspillingene tar utgangspunkt i det utøvende miljøet i Bergen, hvor Hvoslef har sitt virke. Musikerne er primært fra Griegakademiet (UiB) og Bergen Filharmoniske Orkester.

 

HVOSLEF TURNS EIGHTY — WITH HARDANGER FIDDLE AND ROMAN NONSENSE

This album, as with the previous releases of Ketil Hvoslef’s chamber music, features a mixture of works in the classical ensemble format (a clarinet quintet in this case) and unique instrumental combinations. “Trombone Quartet” is an example of Hvoslef’s interest in writing for ensembles of almost identical instruments. The work makes no concessions to the listener and can seem like an invitation to a ritual of sorts, or an archeological expedition. In “Hardingtrio” we experience something very unusual from Hvoslef’s pen: the absence of a steady and evident pulse. Soprano, piano and hardanger fiddle play independently of one another and create a timeless soundscape bound together by the folk tunes on the fiddle.

The quintet for clarinet and string quartet is indisputably one of Hvoslef’s classic works. It carries the torch from Mozart, Brahms and Reger, albeit in its own uniquely personal manner. In no other work does Hvoslef’s supremely laconic sense of humour come to the fore to the extent that it does in “Trio for Thirteen”. Three quartets (string, wind and vocal), with a percussionist standing on the sidelines, in one instant poking fun at each other and even at the music, then deadly serious the next. With splendid nonsensical texts, whimsical surprises and a nod to one of Rome’s bus companies(!), the music treads a thin line between ecstatic beauty and utter nonsense.

Ketil Hvoslef (b. 1939) is a productive, versatile and undogmatic composer who — at the age of eighty — continues to write music at a furious pace. Hvoslef’s style is characterized by an economy of means, the accumulation of latent energy, rhythmical ingenuity and, often, an element of humour. “Hvoslef Chamber Works No. VI” is the sixth in a series of nine CDs of Ketil Hvoslef’s chamber music. The idea of recording 38 of Hvoslef’s chamber music works was conceived of by violinist Ricardo Odriozola and pianist Einar Røttingen, both with backgrounds spanning many years of collaboration with the composer. The recordings draw from the vast pool of performers in Bergen, where the composer lives and works. The performers are primarily from the Grieg Academy (University of Bergen / Bergen University College) and Bergen Philharmonic Orchestra.

 

ANMELDELSER/REVIEWS

6/6 stjerner! «Lawo Classics’ serie med innspillinger viet Ketil Hovslefs kammermusikk, kunstnerisk tilrettelagt av fiolinisten Ricardo Odrizola og pianisten Einar Røttingen, er et av de mest givende, kunstnerisk verdifulle og musikalsk tilfredsstillende prosjektene i dagens samtidsmusikk. Det er ikke bare det at musikken og den innspilte lyden er av eksepsjonell kvalitet – alle med ører kan høre det – eller at fremføringene er grundig forberedt og ulastelig gjennomført av folk som har samarbeidet med komponisten over lang tid. Det er kombinasjonen av alle disse elementene, med svært fine produksjonsverdier i Lawos utgivelser, som bygger en arv som er nesten uovertruffen. […] Anbefales på det sterkeste.» Guy Rickards, klassiskmusikk.com, 02.09.2019

"[...] Ketil Hvoslef’s diverse styles may delight many and infuriate some. But even at its most strange this music is never less than interesting, and it can hold the listener’s interest. The Hardingtrios might be remember for quite a while. The performers of the Hvoslef Chamber Music Project are all excellent, so it is an extremely well performed and thought-provoking disc. I look forward to the next volume eagerly. The recorded sound is also excellent. The booklet notes, as always, take the form of a conversation with the composer and his introduction to the pieces performed here. This disc is well worth investigating, and recommended for all fans of modern music." Stuart Sillitoe, Musicweb International, May 2020

Sporliste

KETIL HVOSLEF (*1939)

1) Trombonekvartett /// 12:03

2) Klarinettkvintett /// 16:17

3) Hardingtrio I /// 05:02

4) Hardingtrio II /// 03:27

5) Hardingtrio III /// 08:21

6) Trio for tretten (Acotral) /// 13:53

Kommentarer

Laster kommentarer ...
Hvoslef Chamber Works No. VII - Hvoslef Chamber Music Project

På den syvende CD-en i serien med Ketil Hvoslefs samlede kammermusikk blir vi tatt med på en musikalsk reise som strekker seg fra byens lydlandskaper til jungelens heftige rytmer. On the seventh CD in the series featuring Ketil Hvoslef’s collected chamber music we are taken on a musical journey from city soundscapes to fiery rhythms of the jungle. 

 
 
Hvoslef Chamber Works No. I - Hvoslef Chamber Music Project

«Hvoslef Chamber Works No. I» er den første i en serie på ni CD-er med Ketil Hvoslefs samlede kammermusikk. 

 
 
 
Hvoslef Chamber Works No. VIII - Hvoslef Chamber Music Project

«Hvoslef Chamber Works No. VIII» er den nest siste i en serie på ni CD-er med Ketil Hvoslefs samlede kammermusikk. Ideen om å samle alle Hvoslefs 38 kammermusikalske verker på CD ble unnfanget av fiolinisten Ricardo Odriozola og pianisten Einar Røttingen, begge med bakgrunn i mange års samarbeid med komponisten. “Hvoslef Chamber Works No. VIII” is the next-to-last in a series of nine CDs of Ketil Hvoslef’s complete chamber music. The idea of recording 38 of Hvoslef’s chamber music works was conceived of by violinist Ricardo Odriozola and pianist Einar Røttingen, both with backgrounds spanning many years of collaboration with the composer. 

 
 
 
Hvoslef Chamber Works No. V - Hvoslef Chamber Music Project

«Hvoslef Chamber Works No. V» er den femte i en serie på ni CD-er med Ketil Hvoslefs kammermusikk. Ideen om å samle 38 av Hvoslefs kammermusikalske verker på CD ble unnfanget av fiolinisten Ricardo Odriozola og pianisten Einar Røttingen, begge med bakgrunn i mange års samarbeid med komponisten. 

 
 
Hvoslef Chamber Works No. II - Hvoslef Chamber Music Project

«Hvoslef Chamber Works No. II» er den andre i en serie på ni CD-er med Ketil Hvoslefs samlede kammermusikk. “Hvoslef Chamber Works No. II” is the second in a series of nine CDs featuring Ketil Hvoslef’s collected chamber music. 

 
 
 
Hvoslef Chamber Works No. I - Hvoslef Chamber Music Project

«Hvoslef Chamber Works No. I» er den første i en serie på ni CD-er med Ketil Hvoslefs samlede kammermusikk. 

 
 
 
Hvoslef Chamber Works No. V - Hvoslef Chamber Music Project

«Hvoslef Chamber Works No. V» er den femte i en serie på ni CD-er med Ketil Hvoslefs kammermusikk. Ideen om å samle 38 av Hvoslefs kammermusikalske verker på CD ble unnfanget av fiolinisten Ricardo Odriozola og pianisten Einar Røttingen, begge med bakgrunn i mange års samarbeid med komponisten. 

 
 
Hvoslef Chamber Works No. IV - Hvoslef Chamber Music Project

På den fjerde CD-en med Ketil Hvoslefs kammermusikk får vi, som tidligere, presentert en blanding av verk som bruker klassiske ensembler og unike instrumentale kombinasjoner. 

 
 
 
Mozart, Hvoslef, Sæverud - Strunck, David Friedemann (obo)

Komponistene Harald Sæverud og Ketil Hvoslef, far og sønn, forener tradisjon og opphav med nye tanker og eksperimentelle klanger i sine obokonserter. In their oboe concertos, composers Harald Sæverud and Ketil Hvoslef, father and son, combine tradition and heritage with new ideas and experimental sounds. 

 
Hvoslef Chamber Works No. II - Hvoslef Chamber Music Project

«Hvoslef Chamber Works No. II» er den andre i en serie på ni CD-er med Ketil Hvoslefs samlede kammermusikk. “Hvoslef Chamber Works No. II” is the second in a series of nine CDs featuring Ketil Hvoslef’s collected chamber music. 

 
 
 

×Tips en venn

Hvoslef Chamber Works No. VI <span>-</span> Hvoslef Chamber Music Project Hvoslef Chamber Works No. VI Hvoslef Chamber Music Project

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 34.239.170.244)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt