På den syvende CD-en i serien med Ketil Hvoslefs samlede kammermusikk blir vi tatt med på en musikalsk reise som strekker seg fra byens lydlandskaper til jungelens heftige rytmer. On the seventh CD in the series featuring Ketil Hvoslef’s collected chamber music we are taken on a musical journey from city soundscapes to fiery rhythms of the jungle.

  • LWC1200 Katalognummer
  • 7090020182223 EAN
  • CD Format
  • DXD 24BIT/352,8 KHz Masterfiler
  • Gunnar Sævigs Sal, Griegakademiet, Bergen Innspillingssted
  • 2020 Utgivelsesår

På den syvende CD-en i serien med Ketil Hvoslefs samlede kammermusikk blir vi tatt med på en musikalsk reise som strekker seg fra byens lydlandskaper til jungelens heftige rytmer. On the seventh CD in the series featuring Ketil Hvoslef’s collected chamber music we are taken on a musical journey from city soundscapes to fiery rhythms of the jungle.
Les mer

Artist
Hvoslef Chamber Music Project

Dirigent
Odriozola, Ricardo

Medvirkende
Galambos Grue, Mari (soprano) | Wik, Anne Daugstad (alto) | Røttingen, Einar (piano) | Odriozola, Ricardo (violin) | Haugen, Mara (violin) | Rugesæter, Ingrid (viola) | Sannes, Ragnhild (cello) | Sandgrind, Eivind (flute) | Farr, Craig (percussion) | Fersum, Sigvald (percussion) | Garshol, Gard (percussion) | Matland, Mathias (percussion) | Berg Riser, Ola (percussion)

Komponist
Hvoslef, Ketil

Plateselskap
Lawo Classics

Produsent
Landaas, Vegard

Tekniker
Wolden, Thomas

Design
Lorange, Anette | BLUNDERBUSS

 

Produktbeskrivelse

FRA BYEN TIL JUNGELEN

På den syvende CD-en i serien med Ketil Hvoslefs samlede kammermusikk blir vi tatt med på en musikalsk reise som strekker seg fra byens lydlandskaper til jungelens heftige rytmer.

På denne utgivelsen blir vi presentert for tre verk som er både erketypiske for Hvoslef og vidt forskjellige fra hverandre (og fra resten av hans komposisjoner). I «Strykekvartett nr. III» (bestilt av Oslo Strykekvartett) befinner vi oss i et bylandskap; til tider vakkert, til tider røft og frastøtende, men alltid engasjerende.

«Sekstett for fløyte og slagverk» (bestilt av Kroumata og Manuela Wiesler) tar oss, med sine eksotiske rytmer og tonefarger, dypt inn i jungelen. De fem barske slagverkerene truer med å overdøve fløytisten, men klarer de det?...

Et sted midt imellom disse to klangverdenene finner vi en av Hvoslefs tidlige komposisjoner, «Trio for sopran, alt og klaver» (bestilt av Goethe-Institut i Oslo). Verket kan sies å representere Hvoslefs kunst i sin mest rendyrkede form: to uskyldige, ordløse kvinnestemmer på leting etter balanse og vennskap med et stort flygel.

Ketil Hvoslef (f. 1939) er en produktiv, allsidig og udogmatisk anlagt komponist, som fortsatt – i en alder av åtti – skriver musikk i et heftig tempo. Hvoslefs stil er preget av økonomisk bruk av virkemidlene, oppsamling av latent energi, rytmisk oppfinnsomhet, og ofte et element av humor. «Hvoslef Chamber Works No. VII» er den sjuende i en serie på ni CD-er med Ketil Hvoslefs kammermusikk.

Ideen om å samle 38 av Hvoslefs kammermusikalske verk på CD ble unnfanget av fiolinisten Ricardo Odriozola og pianisten Einar Røttingen, begge med bakgrunn i mange års samarbeid med komponisten.

Innspillingene tar utgangspunkt i det utøvende miljøet i Bergen, hvor Hvoslef har sitt virke. Musikerne er primært fra Griegakademiet (UiB) og Bergen Filharmoniske Orkester.

 

FROM THE CITY TO THE JUNGLE

On the seventh CD in the series featuring Ketil Hvoslef’s collected chamber music we are taken on a musical journey from city soundscapes to fiery rhythms of the jungle.

This release presents us with three works that are archetypal for Hvoslef and yet very different from each other (and from the rest of his compositions). In “String Quartet No. III” (commissioned by the Oslo String Quartet) we find ourselves in an urban landscape, at times beautiful, at times repugnant, but always engaging.

“Sextet for Flute and Percussion” (commissioned by Kroumata and Manuela Wiesler) takes us, with its exotic rhythms and timbres, deep into the jungle. The five fierce percussionists threaten to drown out the flautist, but are they able to? …

Somewhere between these two tonal worlds lies one of Hvoslef’s early compositions, “Trio for Soprano, Alto and Piano” (commissioned by the Goethe Institute in Oslo). The work can be said to represent Hvoslef’s art in its most refined form: two innocent, wordless female voices in search of balance and friendship with a large grand piano.

Kjetil Hvoslef (b. 1939) is a productive, versatile and undogmatic composer who — at the age of eighty — continues to write music at a furious pace. Hvoslef’s style is characterized by an economy of means, the accumulation of latent energy, rhythmical ingenuity and, often, an element of humour. “Hvoslef Chamber Works No. VII” is the seventh in a series of nine CDs of Ketil Hvoslef’s chamber music.

The idea of recording 38 of Hvoslef’s chamber music works was conceived of by violinist Ricardo Odriozola and pianist Einar Røttingen, both with backgrounds spanning many years of collaboration with the composer.

The recordings draw from the vast pool of performers in Bergen, where the composer lives and works. The performers are primarily from the Grieg Academy (University of Bergen / Bergen University College) and Bergen Philharmonic Orchestra.

 

ANMELDELSER/REVIEWS

"[...] This is one of the most rewarding of the seven volumes released so far. The three works illustrate differing aspects of Ketil Hvoslef’s wonderful chamber music in performances which deserve to be celebrated for their insight and nuanced interpretations. The recorded sound is, as with the rest of the series, excellent and detailed, as are the booklet notes, with Hvoslef’s incisive input being of great help to the listener. This is a highly recommendable disc which, despite its challenging aspects, is approachable and enjoyable." Stuart Sillitoe, Musicweb International, September 2020

"[...] Det er platas eldste verk som innleder innspillingen. «Trio for sopran, alt og piano» skrev Hvoslef i 1974 og teksten i dette verk et korte enstavelsesord - for så vidt uten mening, men fungerer aldeles utmerket i verkets innpakning, der både det melodiske og det rytmiske spiller sentrale roller. De to unge sangstudentene fra Griegakademiet imponerer stort. I likhet med de tidligere innspillingene med Hvoslefs kammermusikk er det musikere fra Griegakademiet og Bergen filharmoniske orkester som er utøvere. Kanskje unødvendig å si at det er en fryd å lytte til musiseringen! [...]" Trond Erikson, Den klassiske CD Bloggen, 30.12.2020

Sporliste

KETIL HVOSLEF (*1939)

1) Trio for sopran, alt og klaver /// 14:17

2) Strykekvartett nr. III /// 21:16

3) Sekstett for fløyte og slagverk /// 18:20

Kommentarer

Laster kommentarer ...
Hvoslef Chamber Works No. VI - Hvoslef Chamber Music Project

I likhet med de foregående utgivelsene med Ketil Hvoslefs kammermusikk, får vi også på denne platen høre en blanding av verker som bruker klassiske ensembleformat (i dette tilfellet en klarinettkvintett), og unike instrumentale kombinasjoner. Trombonekvartetten er et eksempel på Hvoslefs interesse for å skrive for ensembler som består av like instrumenter. Verket viser komponisten på sitt mest kompromissløse, og kan oppleves som et innvielsesritual eller en arkeologisk ekspedisjon. 

 
Hvoslef Chamber Works No. II - Hvoslef Chamber Music Project

«Hvoslef Chamber Works No. II» er den andre i en serie på ni CD-er med Ketil Hvoslefs samlede kammermusikk. “Hvoslef Chamber Works No. II” is the second in a series of nine CDs featuring Ketil Hvoslef’s collected chamber music. 

 
 
 
Hvoslef Chamber Works No. IV - Hvoslef Chamber Music Project

På den fjerde CD-en med Ketil Hvoslefs kammermusikk får vi, som tidligere, presentert en blanding av verk som bruker klassiske ensembler og unike instrumentale kombinasjoner. 

 
 
 
Hvoslef Chamber Works No. VIII - Hvoslef Chamber Music Project

«Hvoslef Chamber Works No. VIII» er den nest siste i en serie på ni CD-er med Ketil Hvoslefs samlede kammermusikk. Ideen om å samle alle Hvoslefs 38 kammermusikalske verker på CD ble unnfanget av fiolinisten Ricardo Odriozola og pianisten Einar Røttingen, begge med bakgrunn i mange års samarbeid med komponisten. “Hvoslef Chamber Works No. VIII” is the next-to-last in a series of nine CDs of Ketil Hvoslef’s complete chamber music. The idea of recording 38 of Hvoslef’s chamber music works was conceived of by violinist Ricardo Odriozola and pianist Einar Røttingen, both with backgrounds spanning many years of collaboration with the composer. 

 
 
 
Hvoslef Chamber Works No. V - Hvoslef Chamber Music Project

«Hvoslef Chamber Works No. V» er den femte i en serie på ni CD-er med Ketil Hvoslefs kammermusikk. Ideen om å samle 38 av Hvoslefs kammermusikalske verker på CD ble unnfanget av fiolinisten Ricardo Odriozola og pianisten Einar Røttingen, begge med bakgrunn i mange års samarbeid med komponisten. 

 
 
Hvoslef Chamber Works No. I - Hvoslef Chamber Music Project

«Hvoslef Chamber Works No. I» er den første i en serie på ni CD-er med Ketil Hvoslefs samlede kammermusikk. 

 
 
 

×Tips en venn

Hvoslef Chamber Works No. VII <span>-</span> Hvoslef Chamber Music Project Hvoslef Chamber Works No. VII Hvoslef Chamber Music Project

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 3.230.173.188)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt