I løpet av sine 10 første år har Oslo Kammerakademi gitt ut en rekke lovpriste innspillinger på LAWO Classics, og i jubileumsåret byr de – sammen med pianisten Christian Ihle Hadland – på noen ekstra godbiter for klaver og blåsere!

  • LWC1187 Katalognummer
  • 7090020182094 EAN
  • CD Format
  • DXD 24BIT/352,8 KHz Masterfiler
  • Fredrikstad Domkirke Innspillingssted
  • 2019 Utgivelsesår

I løpet av sine 10 første år har Oslo Kammerakademi gitt ut en rekke lovpriste innspillinger på LAWO Classics, og i jubileumsåret byr de – sammen med pianisten Christian Ihle Hadland – på noen ekstra godbiter for klaver og blåsere!
Les mer

Produktbeskrivelse

HARMONIMUSIKALSK JUBILEUMSFEST

I løpet av sine 10 første år har Oslo Kammerakademi gitt ut en rekke lovpriste innspillinger på LAWO Classics, og i jubileumsåret byr de – sammen med pianisten Christian Ihle Hadland – på noen ekstra godbiter for klaver og blåsere!

W.A. Mozart skrev i et brev til sin far 10. april 1784 om sin Kvintett i Ess-Dur, KV 452 for klaver og fire blåsere: «Jeg holder den for å være det beste verket jeg noen gang har skrevet». Mozart var på dette tidspunktet allerede en feiret komponist med mer enn 450 verk på samvittigheten. Ikke overraskende skriver Mozart fantastisk godt for klaver. Han skriver også fullstendig idiomatisk for blåserne; kanskje har ingen komponist, hverken før eller siden, funnet frem til hvert enkelt blåseinstruments egen stemme på samme måte som Mozart.

Å komponere kvintetter for denne besetningen i kjølvannet av Mozarts pionerverk kan ikke ha vært en enkel oppgave, men Danzi kom tross alt fra Mannheim. Der hadde Mozart noen få år tidligere blitt kjent med byens velrenommerte hofforkester, som var banebrytende på flere felt. Orkestret var blant annet kjent for å bruke blåserne i langt større solistisk utstrekning enn det som var vanlig i Mozarts hjemby Salzburg. Danzis største bedrift som komponist ble da også at han på vellykket vis evnet å sette blåserne på kartet i svært mange kammermusikalske verk.

Beethovens kvintett har klare referanser til Mozarts pionerverk for besetningen. Han velger samme toneart, og verket har samme ytre oppbygning som Mozarts verk, men innholdet er helt forskjellig. Beethoven byr på et emosjonelt dyp der Mozart holder seg i det mer diverterende sporet, og han byr på overraskelser og brå innfall der Mozart velger å være galant og behagelig.

Christian Ihle Hadland og Oslo Kammerakademi viser på denne CD-en fram sine tydelige signaturer – virtuost og lidenskapelig spill forent med historisk fremføringspraksis, med moderne og historiske instrumenter i skjønn forening.

 

A HARMONIEMUSIK ANNIVERSARY

During their first 10 years, the Oslo Kammerakademi has released a number of acclaimed recordings on the LAWO Classics label, and in this, their anniversary year – along with pianist Christian Ihle Hadland – offer some extra special treats for piano and winds!

W.A. Mozart wrote the following in a letter to his father on April 10, 1784 about his Quintet in E-flat major, KV 452 for piano and four winds: "I hold it to be the best work I have ever written.” At this time, Mozart was already a celebrated composer with more than 450 works to his name. Not surprisingly, Mozart writes fantastically well for piano. He also writes completely idiomatically for winds; perhaps no composer, before or since, has brought forth the voice of each individual wind instrument in the same way as Mozart.

Composing quintets for this instrumentation in the wake of Mozart's pioneering work couldn’t have been an easy task, but after all Danzi came from Mannheim, where Mozart a few years earlier had become acquainted with the city's renowned court orchestra, which in itself was pioneering. The orchestra was known, among other things, for using the winds to a much greater soloistic extent than what was considered the norm in Mozart's hometown of Salzburg.  Danzi's biggest accomplishment as a composer was his ability to place winds on the map for a large number of chamber music works.

Beethoven's quintet makes clear references to Mozart's trailblazing work for this instrumentation. He chooses the same key, and the work possesses the same external structure as Mozart's, but the content is completely different. Beethoven displays an emotional depth whereas Mozart sets himself on a divergent track – Beethoven offers surprises and unforeseen whims, while Mozart chooses to be gallant and poised.

Christian Ihle Hadland and Oslo Kammerakademi exhibit their distinctive signature on this CD – virtuosic and passionate playing combined with historical performance practice, alongside modern and historical instruments, in beautiful unity.

 

ANMELDELSER/REVIEWS

«Det første en legger merke til med denne cd-en, er den gode balansen det er mellom klaverstemmen og blåserne; det kunne lett ha vært slik at blåserne så å si blåste klavertonene bort. Men det skjer altså ikke, noe som sikkert også skyldes det gode lydopptaket. Mozarts verk er en klassiker for denne besetningen og satte en standard. Balansen mellom klaver og blåsere er ikke bare god, men subtil, og i larghetto-satsen (spor 2) hører vi den rene klangpoesi mellom obo og fagott, alt mens klaveret omkranser blåsernes sang med fine figurer. Beethovens ungdomsverk er, som Charles Rosen skriver i sin bok om den klassiske stil, mer «klassiserende» enn klassisk i stilen; den reproduserer klassisk form. Men den har en friskhet som Ihle Hadland og blåsekvartetten så utmerket ivaretar. Kvintetten var i sin tid husmusikk i beste forstand. Franz Ignaz Danzi (1763-1826) er ikke særlig kjent, men kvintetten i den uvanlige tonearten d-moll passer godt inn mellom Mozart og Beethoven. I likhet med tonearten er den mørkere i klangen. Særlig andre sats er vakker (spor 5).» Arnfinn Bø-Rygg, Stavanger Aftenblad, 04.12.2019

"[...] My pleasure from this recital was unabated and is a real joy from start to finish. I will be exploring the recordings from these musicians and look forward to future issues. This is a splendid set and although, as you will see, there is fierce competition, I would certainly want to add it to my shelves; the Danzi is a pleasing discovery." David R Dunsmore, Musicweb International, April 2020

"[...] The Kammerakademi are all soloists or orchestral principals and field modern instruments with the exception of Steinar Granmo Nilsen’s natural horn. This unwieldy creature is the real revelation of the recording: its ability to chide and console in equal measure adds a piquant edge to the corporate ensemble sound. Among some beautifully turned phrasing, its disruptive qualities add to the pleasure of this finely played disc." David Threasher, Gramophone Magazine, 2020

"[...] The Akademi winds perform these well-known works with ease and nice interpretations. Pianist Christian Hadland is at the top of his game, while one notices that the period instruments are all clear and right on pitch. The tempos are excellent and the sound quality fine. This is an excellent disc and if one wishes to have some of these keyboard and woodwind works that are in the repertory, they probably cannot find a better performance than this." Bertil van Boer, Fanfare Magazine, July/August 2020

 

INTERVJU/INTERVIEW

https://www.crescendo-magazine.be/pierre-xhonneux-clarinettiste/

RADIO INTERVJU/RADIO INTERVIEW

https://radio.nrk.no/serie/min-favorittmusikk-nrk-klassisk/MKKL04004519

PODCAST

https://sverigesradio.se/avsnitt/1535068

 

VIDEO

Sporliste

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791)

Kvintett i Ess-dur, KV 452

1) I. Largo – Allegro moderato /// 10:04

2) II. Larghetto /// 07:47

3) III. Allegretto /// 05:42

 

FRANZ IGNAZ DANZI (1763–1826)

Kvintett i d-moll, Op.41

4) I. Larghetto – Allegro /// 12:29

5) II. Andante sostenuto /// 08:57

6) III. Allegretto /// 04:48

 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)

Kvintett i Ess-dur, Op. 16

7) I. Grave – Allegro ma non troppo /// 13:07

8) II. Andante cantabile /// 07:01

9) III. Rondo – Allegro, ma non troppo /// 05:46

Kommentarer

Laster kommentarer ...

×Tips en venn

Mozart / Danzi / Beethoven for Piano and Winds <span>-</span> Ihle Hadland, Christian & Oslo Kammerakademi Mozart / Danzi / Beethoven for Piano and Winds Ihle Hadland, Christian & Oslo Kammerakademi

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 44.222.64.76)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt