Albumet er en samling av sanger skrevet av komponisten Gisle Kverndokk, framført av noen av Norges fremste kunstnere – mezzosopranen Marianne Beate Kielland og pianisten Nils Anders Mortensen. The album is a collection of songs written by composer Gisle Kverndokk, performed by some of Norway's foremost artists – mezzo-soprano Marianne Beate Kielland and pianist Nils Anders Mortensen.

  • LWC1220 Katalognummer
  • 7090020182421 EAN
  • CD Format
  • DXD 24BIT/352,8 KHz Masterfiler
  • Sofienberg kirke, Oslo Innspillingssted
  • 2021 Utgivelsesår

Albumet er en samling av sanger skrevet av komponisten Gisle Kverndokk, framført av noen av Norges fremste kunstnere – mezzosopranen Marianne Beate Kielland og pianisten Nils Anders Mortensen. The album is a collection of songs written by composer Gisle Kverndokk, performed by some of Norway's foremost artists – mezzo-soprano Marianne Beate Kielland and pianist Nils Anders Mortensen.
Les mer

Artist
Kielland, Marianne Beate (mezzosopran) | Mortensen, Nils Anders (piano)

Plateselskap
Lawo Classics

Produsent
Landaas, Vegard

Tekniker
Wolden, Thomas

Design
Lorange, Anette | BLUNDERBUSS

 

Produktbeskrivelse

DET VAKRE I DET FORGJENGELIGE

«Så kort ein sommar...» er en samling av sanger skrevet av komponisten Gisle Kverndokk, framført av noen av Norges fremste kunstnere – mezzosopranen Marianne Beate Kielland og pianisten Nils Anders Mortensen.

Gisle Kverndokk er kjent som en av Norges ledende komponister av musikkdramatikk, innenfor både opera og musikal. Denne utgivelsen forener flere av de sjangrene Kverndokk har jobbet med opp gjennom årene: opera, musikal, viser og teatermusikk. Felles for dem er Kverndokks kjærlighet for melodi og poesi. Tekstene er bl.a. hentet fra de norske lyrikerne Liv Holtskog og Herman Wildenvey. En sangsyklus er basert på tekster fra «Ruth Maiers dagbok», dagbøkene til den unge jødiske flyktningen som kom til Norge under andre verdenskrig. Disse tekstene, skrevet av Maier av hennes nære venninne, poeten Gunvor Hofmo, er sterke og lysende, også sett i lys av Ruth Maiers tragiske skjebne som offer for Holocaust.

William Shakespeares berømte sonetter er også blitt til en ny sangsyklus, hvor kjærlighet, erotikk og sjalusi er gjennom-gående temaer. En sang fra musikalen «Jorden rundt på 80 dager», med tekst av Øystein Wiik, handler om frihet. Albumet avsluttes med «Ave Verum», en hyllest til Jesu legeme.

Sommeren er et gjennomgående tema for sangene. Den lyse sommeren. Lyset som gir liv, men som til slutt blir til mørke – sommeren som går over i høst. Livets og naturens syklus. Liv Holtskogs dikt «Så kort ein sommar menneska har» forteller oss at alt er forgjengelig. Sommeren er kort. Livet er kort. Men som Ruth Maier skriver: «Dagene blir lysere når man elsker noen». Shakespeare skriver «Shall I compare thee to a summer’s day?” i sonett 18, mens han i sonett 33 beskriver hvordan solen formørkes av skyer, når hans elskede bedrar ham. «Efter en vår og sommer, skal høsten stryke det hele, tung og hård og kald...» skriver Wildenvey i sitt dikt «Spør ikke om kjærlighet». Dette albumet er en hyllest til sommeren, lyset, kjærligheten, poesien og melodien.

Gisle Kverndokk har kjent Marianne Beate Kielland i mange år, og de har lenge hatt et ønske om å lage et album sammen. Flere av sangene har Kverndokk bearbeidet for henne og Nils Anders Mortensen.

 

THE BEAUTY OF THE PERISHABLE

"So short is the summer we all have” is a collection of songs written by the composer Gisle Kverndokk and performed by some of Norway's foremost artists – mezzo-soprano Marianne Beate Kielland and the pianist Nils Anders Mortensen. 

Gisle Kverndokk is known as one of Norway's leading composers of musical theatre in both opera and musical. This release unites several of the genres Kverndokk has worked on over the years: opera, musical, show and theatrical music. Common to them is Kverndokk's love of melody and poetry. The lyrics are taken from the Norwegian poets Liv Holtskog and Herman Wildenvey. A song cycle is based on lyrics from "Ruth Maier's Diary," the diaries of the young Jewish refugee who came to Norway during World War II. These texts, written by Maier about her close friend, the poet Gunvor Hofmo, are strong and luminous, especially poignant considering Maier's tragic fate as a Holocaust victim.

William Shakespeare's famous sonnets are also turned into a new song cycle where love, eroticism and jealousy are pervasive themes. A song from the musical "The World Around the World in 80 Days", with lyrics by Øystein Wiik, is about freedom. The album ends with "Ave Verum", a tribute to Jesus' body.

Summer is a recurring theme. The bright summer. The light that gives life but eventually turns into darkness – the summer that passes into autumn. The cycle of life and nature. Liv Holtskog's poem "The summer of life is but fleeting" tells us that everything is perishable. Summer is short. Life is short. Yet as Ruth Maier writes, "The days get brighter when you love someone." Shakespeare writes "Shall I compare thee to a summer's day?" in sonnet 18, while in sonnet 33 he describes how the sun is darkened by clouds when his beloved deceives him. "After spring and summer, autumn crushes it all, heavy and hard and cold..." Wildenvey writes in his poem "Don't Ask For Love." This album is a tribute to summer, light, love, poetry and melody.

Gisle Kverndokk has known Marianne Beate Kielland for many years, and they have long had a wish to make an album together. Kverndokk has composed several of the songs for Marianne Beate & Nils.

 

ANMELDELSER/REVIEWS

"[...] These songs of Kverndokk were a major discovery for me, a collection that I will return to many times. The performances are essential to the success of the disc. Marianne Beate Kielland’s lyrical mezzo-soprano and her ability to communicate all the emotion contained in the songs are treasurable, and pianist Nils Anders Mortensen is fully involved as well. The recorded sound is well balanced and natural. The composer’s notes are extremely helpful. I’m glad that LAWO provided texts and translations, though I wish that they had placed the Norwegian and English together instead of putting the Norwegian first and the English second, making it hard to follow as closely as would be ideal. Nonetheless, anyone who is interested in songs of our time will find much pleasure here." Henry Fogel, Fanfare Magazine, March/April 2022

" [...] Fire sanger, inkludert det første (tittel-) sporet, Så kort ein sommar menneska har, har en familietilknytning til Kverndokk; det er skrevet til dikt av Liv Holtskog, tremenning av Kverndokks far. Disse sangene (Likevel er du her, Vise og Song, Spør ikke om kjærlighet og Bare dragen er fri (sistnevnte er fra Kverndokks opera Jorden rundt på 80 dager fra 2006-7) har en annen, mer intim, estetisk virkning som utfyller dette portrettet av Kverndokk som sangkomponist. Jeg tror aldri jeg har hørt Kielland synge bedre enn på denne medrivende platen. Hun blir følsomt akkompagnert hele veien av Nils Anders Mortensen. Storartet innspilling også. Jeg likte virkelig denne." Guy Rickards, klassiskmusikk.com, 21.06.2021

RADIO

NRK RADIO, "Klassisk Vorspiel" 30. april 2021

https://radio.nrk.no/serie/klassisk-vorspiel/MKKL07001821

 

AWARD NOMINATION

Vote here for the album of the year by Native DSD! 

Sporliste

       GISLE KVERNDOKK (*1967)

01. Så kort ein sommar menneska har /// 05:27

02. Likevel er du her /// 02:00

03. Spør ikke om kjærlighet _///01:48

       Ruth Maier in Memoriam

04. I. Impresjonistisk bilde /// 01:39

05. II. Vårnatt /// 01:43

06. III. Til en venninne /// 02:25

07. IV. Dagene blir lysere /// 02:59

08. V. Tingene kommer meg nærmere nå /// 03:08

09. VI. Ordene /// 03:44

10. VII. Ingenting er /// 01:54

11. Bare dragen er fri /// 03:03

12. Vise /// 02:21

13. Song /// 01:35

       Shakespeare-sonetter

14. Sonnet 18: Shall I compare thee…  /// 02:18

15. Sonnet 3: Look in thy glass… /// 00:54

16. Sonnet 9: Is it for fear… /// 02:04

17. Sonnet 128: How oft, when thou… /// 01:23

18. Sonnet 129: The expense of spirit… /// 02:05

19. Sonnet 23: As an unperfect actor… /// 02:41

20. Sonnet 33: Full many a glorious… /// 02:20

21. Sonnet 144: Two loves I have… /// 02:23

22. Ave Verum /// 04:48

Kommentarer

Laster kommentarer ...
Sigurd Lie Songs, Vol. 1 - Kielland, Marianne Beate (mezzo-soprano) / Mortensen, Nils Anders (piano)

Sigurd Lie var en av de store og talentfulle komponistene rundt århundreskiftet til 1900-tallet. Det som står igjen etter komponisten er noe instrumentalmusikk og musikk for mannskor. Men først og fremst omlag 75 sanger som i liten grad har blitt framført etter hans død. Tekstene til sangene er skrevet av norske poeter som bl.a. Vilhelm Krag, Sigbjørn Obstfelder og Per Sivle. Over to utgivelser, hvor denne er den første (Vol. 1), løfter Kielland og Mortensen alle sangene fram i lyset, og lar dem skinne. Sigurd Lie was one of the eminent and gifted composers at the end of the nineteenth century. His body of work includes instrumental music and music for male choir and, above all, around 75 songs seldom performed after his death. The song texts were written by Norwegian poets, among them Vilhelm Krag, Sigbjørn Obstfelder and Per Sivle. This is the first of two releases in which Kielland and Mortensen illuminate all the songs and let them shine. 

 
 
 
Sigurd Lie Songs, Vol. 2 - Kielland, Marianne Beate (mezzo-soprano) / Mortensen, Nils Anders (piano)

Denne utgivelsen er den siste i en serie på to med Sigurd Lies samlede verk for sang og klaver, framført av mezzosopran Marianne Beate Kielland og pianist Nils Anders Mortensen. CD-en inneholder de siste i rekken av utgitte sanger fra Sigurd Lies hånd, sammen med sanger som ikke ble gitt ut i hans levetid. Mange sanger har stor patos, ikke minst den storslåtte syklusen Wartburg. Men her er også lysere og mer lyriske sanger, og da særlig de fire Haugtussa-sangene, med tekster fra Arne Garborgs diktsyklus, hvor Lie har prøvd å nærme seg folkemusikken i stor grad. 

 
 
 
Klangen fra de dype skoger - Illevold, Bente (eufonium) / Kregnes Hansen, Anders (slagverk)

«Klangen fra de dype skoger» er musiker Bente Illevolds idé om å uttrykke sitt eget liv, forankret i tradisjon, identitet og kunstnerisk nyskaping. På denne plata er komponistene Rune Rebne, Ludvig Elblaus og Bjørn Kruse utfordret til å formidle Østerdalens naturskjønnhet, musikalske tradisjoner og østerdølens tilsynelatende mollstemte og avmålte karaktertrekk gjennom nye komposisjoner for eufonium. “Sounds from the Deep Forests” is musician Bente Illevold’s idea of expressing her own life, rooted in tradition, identity, and artistic innovation. On this recording, composers Rune Rebne, Ludvig Elblaus, and Bjørn Kruse have been challenged to channel Østerdalen’s natural beauty, musical traditions, and its inhabitants seemingly mellow and measured character traits, through new compositions for euphonium. 

 
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento K. 563, Preludes and Fugues K. 404a - Ssens Trio

På andreplata byr strykertrioen Ssens Trio oss på musikk av W. A. Mozart, nærmere bestemt «Divertimento i Ess-dur», K. 563 samt «Preludier og Fuger», K. 404a. On their second album Ssens Trio offers music of W. A. Mozart, more specifically, “Divertimento in E-flat major”, K. 563, together with “Preludes and Fugues”, K. 404a. 

 
 
Jean Sibelius: Orchestral Songs - Kielland, Marianne Beate (mezzo-soprano) / Popelka, Petr (conductor) / Norwegian Radio Orchestra

På denne platen tar Marianne Beate Kielland, Kringkastingsorkestret og Petr Popelka nettopp for seg mange av disse orkestrerte sangene. Resultatet er en fortettet utgivelse med 18 sanger, med tekster fra dikt av kjente svenske og finske poeter, hvor Sibelius forteller om kjærlighet, svik, sorg, og savn. Å få spille inn Sibelius orkestrerte sanger har vært en stor drøm for Marianne Beate Kielland. Resultatet har blitt en sterk plate, full av følelser og vakre toner, og vidunderlig klangbehandling av Kringskastingsorkestret under ledelse av sjefdirigent Petr Popelka. On this recording Marianne Beate Kielland and the Norwegian Radio Orchestra under conductor Petr Popelka have engaged with many of these orchestrated versions, producing an intense album of eighteen songs based on poems of familiar Swedish and Finnish poets, in which Sibelius tells of love, betrayal, grief and longing. Marianne Beate Kielland has long dreamed of recording the orchestrated songs of Sibelius. The result is an outstanding album filled with feeling and beautiful music, and the scintillating sound of the Norwegian Radio Orchestra under Chief Conductor Petr Popelka. 

 

×Tips en venn

Så kort ein sommar menneska har – Songs by Gisle Kverndokk <span>-</span> Kielland, Marianne Beate (mezzo-soprano) / Mortensen, Nils Anders (piano) Så kort ein sommar menneska har – Songs by Gisle Kverndokk Kielland, Marianne Beate (mezzo-soprano) / Mortensen, Nils Anders (piano)

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 34.204.198.73)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt