Eivind Groven er et kjent navn i norsk musikkhistorie. Kanskje kjenner vi ham best som mannen bak «pausesignalet» og «kjenningssignalet» NRK brukte i en årrekke.

  • LWC1178 Katalognummer
  • 7090020182001 EAN
  • CD Format
  • DXD 24BIT/352,8 KHz Masterfiler
  • Sofienberg kirke, Oslo Innspillingssted
  • 2019 Utgivelsesår
  • På lager Tilgjengelighet

Eivind Groven er et kjent navn i norsk musikkhistorie. Kanskje kjenner vi ham best som mannen bak «pausesignalet» og «kjenningssignalet» NRK brukte i en årrekke.
Les mer

Artist
Kielland, Marianne Beate (mezzosopran) | Mortensen, Nils Anders (piano)

Komponist
Groven, Eivind

Plateselskap
Lawo Classics

Produsent
Landaas, Vegard

Tekniker
Wolden, Thomas

Design
Blunderbuss | Lorange, Anette

Velg antall  

Produktbeskrivelse

GROVENS ROMANSER

Eivind Groven er et kjent navn i norsk musikkhistorie. Kanskje kjenner vi ham best som mannen bak «pausesignalet» og «kjenningssignalet» NRK brukte i en årrekke. Han var en troverdig og ivrig benytter av folkemusikken i kunstmusikken, og det er kanskje dette han har fått mest berømmelse og beundring for. Grovens sanger tilhører i hovedsak første halvdel av hans virke som komponist. Her bruker han ikke folkemusikken i så stor grad som i mange av sine øvrige komposisjoner, men vi kan nok allikevel gjenkjenne det «norske preget», som ikke alltid er like lett å definere, men likefullt er der. 

Det har vært spennende å gå inn i Grovens sanger. Her finner vi både stort patos og enklere viser. De fleste av sangtekstene er hentet fra Suttungbevegelsens store diktere Kinck og Wergeland. Og siden Marianne Beate Kielland selv i mange år som barn var suttung, har denne platen for henne blitt en reise tilbake til flere av barndommens tekster. Sangene viser en litt annen side av komponisten enn den mange kjenner. Som romansekomponist er Groven nær tekstene, og han viser oss ofte deres sanne karakter gjennom musikken han har laget til. 

Mezzosopran Marianne Beate Kielland har etablert seg som en av Europas fremste sangere. Hun opptrer jevnlig med de fremste orkestre og dirigenter i Europa, Østen og Amerika, og har med sine nær 50 plateinnspillinger markert seg særdeles positivt på det internasjonale platemarkedet.

Pianist Nils Anders Mortensen har med sine kritikerroste plateutgivelser, og konserter som solist med de største, norske orkestrene, markert seg som en av Norges fremste pianister. Han er til daglig ansatt som landsdelsmusiker i Finnmark, men er også aktiv som frilanser.

 

GROVEN’S ROMANCES

Eivind Groven is a name well-known in Norwegian music history. He is perhaps recognized as the man behind the interval and identification signals that the Norwegian Broadcasting Corporation’s radio transmissions employed for several years. He was an authentic and eager proponent of folk music within art music, and perhaps this might be for which he is most famous and admired. Groven's songs are situated primarily within the first half of his work as a composer. Although he does not employ folk music here as much as in his other compositions, we can still sense a “Norwegian flavor” that is not always so easy to define, yet is nevertheless present. 

It has been exciting to explore Groven's songs: here we find both great pathos and simpler tunes. Most of the lyrics are taken from the Suttung movement's greatest poets, Kinck and Wergeland. (The Suttung movement finds its roots in oral tradition and places a pedagogical emphasis on early exposure to art and literature.)  And since Marianne Beate Kielland as a youth participated in a Suttung group for many years, this recording has become a journey back to the lyrics of her childhood. The songs present a slightly different side to the composer than most know. As composer of romances, Groven is devoted to the text, and he often brings forth its essence through the music he has created.

Mezzo-soprano Marianne Beate Kielland has established herself as one of Europe's foremost singers. She performs regularly with leading orchestras and conductors throughout Europe, the East, and America, and with close to 50 recordings to her name, has made an exceptional impression on the international market.

Pianist Nils Anders Mortensen, with his critically acclaimed album releases and concerts as a soloist with the largest Norwegian orchestras, is known as one of Norway's leading pianists. He is currently employed as state musician in Finnmark County, but is also active as a freelancer.

 

ANMELDELSER/REVIEWS

"Som alltid kler Kiellands varme mezzosopran stemme en slik sjanger meget godt. Det er varme, varsomme og nære fortolkninger, som er helt i samsvar med Groven som romansekomponist. Nils Anders Mortensen følger også denne gangen sangen tett, med både lyttende, sprudlende og lyst pianospill. Med nesten 30 sanger er dette en flott dokumentasjon av Groven som sangkomponist." Paula Bjertnes, Hamar Arbeiderblad, Juli 2019

"... Kielland, som er ofte å høre som oratorie- og konsertsanger, er mer intim og formidlende enn Davidsens dramatiske sopran. Det kler godt Kielland og Mortensens seneste prosjekt: Eivind Groven Songs. Felespilleren, komponisten, forskeren og oppfinneren Groven ble etterhvert godt kjent for sitt arbeid med og for norsk folkemusikk, og selv om de nesten 30 korte sangene på denne platen stammer fra Grovens tidlige virke, har mange av dem likevel et umiskjennelig slør av noe «norsk» over seg. Her er fargerike tonesettinger av Wergelands «Til min Gyldenlak» og «Den prektigkledte sommerfugl», men også tekster av Ingeborg Refling Hagen og Hans E. Kinck. [...] Som helhet er likevel platen er en musikkhistorisk interessant samling, ømt og profesjonelt håndtert av Kielland og Mortensen." Maren Ørstavik, Aftenposten, 13.06.2019

"Sjølv om Groven hadde opphav i tradisijonsmusikken frå Vest-Telemark, er det ikkje alltid attskin av det folkemusikalske i songane hans; dei kling fyrst og fremst "grovensk", som kollegaen Geirr Tveitt uttrykte det. I Kielland har dei sitt beste medium - ho syng, som alltid, storarta." Sjur Haga Bringland, Dag og Tid, 19.07.2019

"[...]Enkelte av sangene ber Kielland om å bruke et høyere register hvor hun utvikler en begynnende vibrato; stemmen er på sitt beste når hun får lov til å by på mørke høstfarger. Til tross for sangenes uttrykksmessige begrensninger er dette en virkelig betydningsfull utgivelse ved det lyset den kaster over norsk musikkhistorie, og oppgaven er gitt til to musikere som avleverer den med åpenbar respekt og hengivelse. [...]" Martin Anderson, Klassiskmusikk.com, 16.08.2019

«Skulle en finne på å spørre om poesi trenger musikk? Da står dørene åpne for et klingende bevis: Eyvind Grovens sanger i ny innspilling, leskende som et glass kaldt, friskt vann.» Olav Egil Aune, Vårt Land, 07.10.2019

PODCAST

http://www.kulturhusfredheim.no/2019/06/19/ny-groven-cd-presentert-i-radio/

Sporliste

EIVIND GROVEN (1901–77)

 

1) Moderens Korstegn /// 02:40

2) Paa Hospitalet, om Natten /// 01:56

3) Anden Nat paa Hospitalet /// 02:42

4) Præriekonens bånsull /// 04:20

5) Den olme hjort /// 05:24

6) Rorpinden /// 01:46

7) Første aurikelsang /// 02:13

8) Anden aurikelsang /// 03:20

9) Mot nord /// 01:32

10) Gulfardo /// 03:40

11) Veronica’s bøn /// 02:54

12) Til min Gyldenlak /// 02:19

13) Hun var bare seksten /// 04:20

14) Bols vise /// 01:35

15) Å, så rødblond /// 01:50

16) Vår og elsk /// 02:13

17) Men en kveld /// 02:44

18) Marssol /// 00:39

19) Sommerfuglen /// 01:02

20) Paa Sygelejet /// 02:52

21) Mulig Forvexling (Mor Sæther) /// 03:26

22) Serenade av «Venetianerne» /// 04:36

23) Moen /// 02:22

24) Du må lyse /// 01:19

25) Jeg vil va’ /// 02:47

26) Natt /// 02:54

27) Tøvær /// 02:12

28) Nyperoser /// 02:21

29) Så høy en himmel /// 02:51

Kommentarer

Laster kommentarer ...
Songs: Kielland / Dørumsgaard - Kielland, Marianne Beate (mezzosopran) / Mortensen, Nils Anders (piano)

Det er en fascinerende stor skatt av sanger som ligger på Nasjonalbiblioteket – stort sett fullt tilgjengelig, men lite brukt. To av navnene som finnes der er Olav Kielland og Arne Dørumsgaard, begge komponister fra forrige århundre, som lot seg inspirere av folkemusikken. 

 
 
Einsamkeit – Songs by Mahler - Kielland, Marianne Beate (mezzosopran) / Mortensen, Nils Anders (piano)

På Marianne Beate Kielland og Nils Anders Mortensens nye plate – deres åttende i rekken på LAWO Classics – får vi høre tre av Mahlers viktigste sang-sykluser: «Rückert-Lieder», «Kindertotenlieder» og «Lieder eines fahrenden Gesellen». 

 
Früh - Kielland, Marianne Beate (mezzosopran) / Mortensen, Nils Anders (piano)

Både Berg, Webern og Schönberg bevegde seg i grenselandet mellom tonalitet og atonalitet. Mest kjente ble de kanskje for verkene som kom senere, der de på hver sin måte utforsket atonalitetens mange uttrykksformer. Likevel beholdt komponistene forbindelsen til den romantiske tradisjonen. Det lyriske ble videreført. Musikken skulle være følt, ikke tenkt. 

 
 
 
A Quiet Beauty - Works by Kvandal - Tobiassen, Arnfinn (organ) / Johnson, Lina (soprano)

Denne utgivelsen er en hyllest til Johan Kvandals virke som både komponist og kirkemusiker. Til tross for sin suksess på andre musikalske områder, fortsatte han trofast å traktere orgelet i Vålerengen kirke (som den het den gang) fra 1959 og helt fram til 1974. This release is a tribute to Johan Kvandal’s career as both composer and church musician. Despite his success in other musical arenas, he faithfully remained as organist of Vålerengen Church (as it was called then) from 1959 all the way up to 1974. 

 
 
Bach: Concerts And Choral Preludes - Nordstoga, Kåre (orgel)

Bach på Silbermann-orgelet i Arlesheim Domen i Sveits fremført av Domorganist Kåre Nordstoga! 

 
 
 
Leipzig! Grieg, Svendsen, Hartmann, Reinecke For Blåseoktett - Oslo Kammerakademi

2014 er et godt år å plassere norsk musikk i forhold til det europeiske kulturlandskapet. Hva og hvem har gitt denne norske og skandinaviske musikken opphav og utvikling? Oslo Kammerakademis utgivelse av Grieg og Svendsen i selskap med Hartmann og Reinecke belyser disse spørsmålene. 

 
 
 
The Silk Road - Oslo Kammerakademi

På The Silk Road presenteres fire verk. To av dem er av komponister fra 1800-tallet som var fascinert av musikken fra Nord-Afrika og Midtøsten: Camille Saint-Saëns’ verk for militærorkester, Orient et occident (1869), og André Caplets tre-satsige Suite Persane (1900). Utgivelsen inneholder også to verk bestilt av Oslo Kammerakademi: The Last Days of Sultan Selim III (2011) – historien om sultan Selims siste dager, gjenfortalt i musikk av den tyrkiske komponisten Mert Karabey – og albumets tittelverk, Gisle Kverndokks suite The Silk Road (2017), inspirert av musikk man kunne ha møtt på langs en handelsrute mellom Venezia og Kina. The Silk Road features four works. Two of them are by 19th-century composers who were fascinated by the music of North Africa and the Middle East: Camille Saint-Saëns’ work for military band, Orient et occident (1869), and André Caplet’s three-movement Suite Persane (1900). The release also contains two works commissioned by Oslo Kammerakademi: the story of The Last Days of Sultan Selim III (2011) retold in music by Turkish composer Mert Karabey, and the album’s title work, Gisle Kverndokk’s suite The Silk Road (2017), inspired by music that might have been encountered along a trade route between Venice and China. 

 
 
 
Bach: Toccatas, Preludes and Fugues - Nordstoga, Kåre (orgel)

På sin niende og tiende av i alt fjorten CD-er med Bachs samlede orgelverker samler Kåre Nordstoga mye av det som ikke er samlet fra komponistens side, preludier og fuger. 

 
 
Beethoven: For Wind Octet - Oslo Kammerakademi

Oslo Kammerakademi, som ledes av Oslo-Filharmoniens solo-oboist David Friedemann Strunck, presenterer på sin debut-CD kammermusikken av Beethoven for blåseoktett. Dette repertoaret spenner fra den unge Beethoven, som komponerer i "Sturm und Drang", til den modne Beethovens 7. symfoni transkribert for blåseoktett med kontrabass. 

 
 
 

×Tips en venn

Eivind Groven Songs <span>-</span> Kielland, Marianne Beate (mezzosopran) / Mortensen, Nils Anders (piano) Eivind Groven Songs Kielland, Marianne Beate (mezzosopran) / Mortensen, Nils Anders (piano)

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 44.201.97.224)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt