«Klangen fra de dype skoger» er musiker Bente Illevolds idé om å uttrykke sitt eget liv, forankret i tradisjon, identitet og kunstnerisk nyskaping. På denne plata er komponistene Rune Rebne, Ludvig Elblaus og Bjørn Kruse utfordret til å formidle Østerdalens naturskjønnhet, musikalske tradisjoner og østerdølens tilsynelatende mollstemte og avmålte karaktertrekk gjennom nye komposisjoner for eufonium. “Sounds from the Deep Forests” is musician Bente Illevold’s idea of expressing her own life, rooted in tradition, identity, and artistic innovation. On this recording, composers Rune Rebne, Ludvig Elblaus, and Bjørn Kruse have been challenged to channel Østerdalen’s natural beauty, musical traditions, and its inhabitants seemingly mellow and measured character traits, through new compositions for euphonium.

  • LWC1195 Katalognummer
  • 7090020182179 EAN
  • CD Format
  • DXD 24BIT/352,8 KHz Masterfiler
  • Jar kirke, Bærum Innspillingssted
  • 2020 Utgivelsesår

«Klangen fra de dype skoger» er musiker Bente Illevolds idé om å uttrykke sitt eget liv, forankret i tradisjon, identitet og kunstnerisk nyskaping. På denne plata er komponistene Rune Rebne, Ludvig Elblaus og Bjørn Kruse utfordret til å formidle Østerdalens naturskjønnhet, musikalske tradisjoner og østerdølens tilsynelatende mollstemte og avmålte karaktertrekk gjennom nye komposisjoner for eufonium. “Sounds from the Deep Forests” is musician Bente Illevold’s idea of expressing her own life, rooted in tradition, identity, and artistic innovation. On this recording, composers Rune Rebne, Ludvig Elblaus, and Bjørn Kruse have been challenged to channel Østerdalen’s natural beauty, musical traditions, and its inhabitants seemingly mellow and measured character traits, through new compositions for euphonium.
Les mer

Produktbeskrivelse

LYDEN AV ØSTERDALEN

Fra Rørostrakternes brede Fjeldvidder i Nord til Mjøsens Flatbygder i Syd strækker sig en mæktig Fjeldrevne gjennemstrømmet av Norges største Elv Glommen. Det er Østerdalen. J.B. Bull (1916)

«Klangen fra de dype skoger» er musiker Bente Illevolds idé om å uttrykke sitt eget liv, forankret i tradisjon, identitet og kunstnerisk nyskaping.  På denne plata er komponistene Rune Rebne, Ludvig Elblaus og Bjørn Kruse utfordret til å formidle Østerdalens naturskjønnhet, musikalske tradisjoner og østerdølens tilsynelatende mollstemte og avmålte karaktertrekk gjennom nye komposisjoner for eufonium.

Bente Illevold (f. 1983) kommer fra Rendalen i Østerdalen, og spiller eufonium. Hun er brennende opptatt av å utvide eufoniumrepertoaret og la instrumentet utfolde seg i nye konstellasjoner og sammenhenger. Gjennom de siste årene har hun markert seg som en innovativ utøver og høstet annerkjennelse for sine framførelser av flere nye verker for instrumentet, nasjonalt og internasjonalt.

Anders Kregnes Hansen (f. 1983) er en slagverker med sterkt fokus på samtidsmusikk, performance og nyskapende sjangre. Han utmerker seg både som kammermusiker og solist. Hansen er en allsidig musiker, som jevnlig har oppdrag med de fleste profesjonelle orkestrene i Norge, samt i samtidsensemblene Aksiom og Oslo Sinfonietta.

 

THE SOUND OF ØSTERDALEN

From the vast mountain ranges of Røros in the North to Mjøsen’s flat farmland in the South, extends a mighty mountain-driven current from Norway’s largest river, the Glommen. This is Østerdalen. J.B. Bull (1916)

“Sounds from the Deep Forests” is musician Bente Illevold’s idea of expressing her own life, rooted in tradition, identity, and artistic innovation. On this recording, composers Rune Rebne, Ludvig Elblaus, and Bjørn Kruse have been challenged to channel Østerdalen’s natural beauty, musical traditions, and its inhabitants seemingly mellow and measured character traits, through new compositions for euphonium.

Bente Illevold (b. 1983) comes from Rendalen in Østerdalen and plays the euphonium. She is passionate about expanding the euphonium repertoire and allowing the instrument to unfold in new constellations and contexts. Over the past few years, she has left her mark as an innovative performer and has gained recognition for her performances of several new works for the instrument, both at home and abroad.

Anders Kregnes Hansen (b. 1983) is a percussionist with a strong focus on contemporary music, performance, and innovative genres. He excels both as a chamber musician and soloist. Hansen is a versatile musician who regularly works with most of the professional orchestras in Norway, as well as in the contemporary ensembles Aksiom and Oslo Sinfonietta.

 

ANMELDELSER/REVIEWS

"Her har vi et eufoniumspill i samtidens klanger og med inspirasjon fra naturen og tradisjonsmusikken. Og instrumentets klang er meget godt ivaretatt av utøver Bente Illevold som sammen med perkusjonist Anders Kregnes Hansen bringer liv til to spennende verk. [...] Platas neste - og siste verk er «Bom-Bombardino» av Bjørn Kruse (f. 1946) - også det verket fra 2016. Her er folketonen mer fremtredende enn i Rebne og Elblaus sitt verk. Og igjen skal vi til Østerdalens og Illevolds hjemtrakter. Her får vi virkelig oppleve hvor fint Illevolds utøvelse på instrumentet er. Hennes klang er fantastisk og ikke minst er samspillet med slagverkeren Anders Kregnes Hansen helt utrolig godt. [...]" Trond Erikson, Den klassiske CD Bloggen, 12.04.2020

"[...] Even if you are not familiar with the folk music that is the basis for the songs, which was true for me, the listening experience is remarkable! The writing requires a performer with plenty of technique, and Bente digs in with aplomb and love for the music! As I have written before, we work on technique so that hard passages don't get in the way of our playing, and similarly so that our playing does not get in the way of the music. Expression should come from our heart and head, regardless of the difficulty level of the printed page. Bente proves that point. [...]" Dave Werden, dwerden.com, 31.05.2020

Sporliste

RUNE REBNE (*1961)

LUDVIG ELBLAUS (*1981)

DSDHT

for eufonium og fixed media (2015/2016)

1) Part I /// 06:38

2) Part II /// 08:43

3) Part III /// 06:09

 

BJØRN KRUSE (*1946)

Bom-bombardino

for eufonium og slagverk (2016)

4) Part 1 /// 04:06

5) Part 2 /// 02:35

6) Part 3 /// 00:51

7) Part 4 /// 01:14

8) Part 5 /// 02:32

9) Part 6 /// 01:56

10) Part 7 /// 01:23

11) Part 8 /// 04:12

12) Part 9 /// 00:50

13) Part 10 /// 00:51

14) Part 11 /// 00:44

15) Part 12 /// 03:37

Kommentarer

Laster kommentarer ...
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento K. 563, Preludes and Fugues K. 404a - Ssens Trio

På andreplata byr strykertrioen Ssens Trio oss på musikk av W. A. Mozart, nærmere bestemt «Divertimento i Ess-dur», K. 563 samt «Preludier og Fuger», K. 404a. On their second album Ssens Trio offers music of W. A. Mozart, more specifically, “Divertimento in E-flat major”, K. 563, together with “Preludes and Fugues”, K. 404a. 

 
 
Så kort ein sommar menneska har – Songs by Gisle Kverndokk - Kielland, Marianne Beate (mezzo-soprano) / Mortensen, Nils Anders (piano)

Albumet er en samling av sanger skrevet av komponisten Gisle Kverndokk, framført av noen av Norges fremste kunstnere – mezzosopranen Marianne Beate Kielland og pianisten Nils Anders Mortensen. The album is a collection of songs written by composer Gisle Kverndokk, performed by some of Norway's foremost artists – mezzo-soprano Marianne Beate Kielland and pianist Nils Anders Mortensen. 

 
 
Ketil Bjørnstad: Lofotoratoriet - Kielland, Marianne Beate (mezzosopran) / Lofoten Voices / MiNensemblet

«Lofotoratoriet» – fortellingen om Lofoten; den majestetiske, overjordisk vakre, dramatiske og verdensberømte naturen. Lyset som forandres fra ett minutt til det neste. Overdådige soldager og voldsomme stormer. Så kulturen; den flere tusen år lange tradisjonen med fiske; skreien som bygde Norge. “The Lofoten Oratorio” — the story of Lofoten, northern Norway’s world-famous archipelago, dramatic, majestic, exquisitely beautiful. Changing light from one minute to the next; sumptuous sun-filled days and fierce winter storms. And its culture: a thousand-year-old cod-fishing tradition upon which Norway was built. 

 
 
Maria Magdalena - Langeland, Sinikka (song, kantele) / Tomter, Lars Anders (viola) / Nordstoga, Kåre (organ)

På sin nye utgivelse «Maria Magdalena», gir Sinikka Langeland oss en spennende musikalsk tolkning av fortellingene om en av de mest framtredende kvinnene i kristendommen, basert på tekster fra Johannes- og Maria-evangeliene. I Johannesevangeliet framstilles Maria Magdalena som en modig kvinne som stod ved Jesu side i lidelse og død. Hennes møte med den opp­standne Jesus i graven er ubeskrivelig vakkert beskre­vet med en skjørhet og skjønnhet som skaper trøst og håp for den som sørger. On her new release, “Maria Magdalena”, Sinikka Langeland gives us a fascinating musical interpretation of the story of one of the most prominent women in the Christian world, based on texts from the Gospels of John and Mary. In the Gospel of John, Mary Magdalene is described as a brave woman who stood by Jesus’ side during his suffering and death. Her encounter with the resurrected Jesus at the grave is presented in indescribably lovely words, with a tenderness and beauty that inspire comfort and hope in people who are mourning. 

 
 
Norwegian Opera Overtures - The Norwegian National Opera Orchestra

Den norske operalitteraturen er en godt gjemt og altfor lite kjent perle i vår nasjonale kulturarv. Det er allmenn enighet om at den begynner med Thrane/Bjerregaards syngespill Fjeldeventyret fra 1824. Videre var det utover på 1800-tallet flere norske komponister som skrev op­eraer, men de aller fleste av disse er i dag gjemt og glemt. The Norwegian opera literature is a well concealed and all too little known gem in our national cultural heri­tage. There is general agreement that it begins with the Waldemar Thrane/Henrik Bjerregaard Singspiel Fjeld-eventyret (The Mountain Story) from 1824. And through­out the nineteenth century there were a number of Norwe­gian composers who wrote operas, most of them now long forgotten. 

 
 
Kühmstedt / van Eyken / Reubke for Organ - Schiager, Halgeir (orgel)

Organist Halgeir Schiager ønsker med denne CD-en å vise eksempler på utviklingstrekk som preger tysk orgelmusikk midt på 1800-tallet. I denne perioden påvirkes orgelmusikken i økende grad av det symfoniske orkesteret. Dette gjør seg gjeldene i stadig større orgler med flere klangfarger og i musikk som får en mer bevegelig dynamikk. Organist Halgeir Schiager’s intention with this CD is to present examples of developments characterizing German organ music in the mid-1800s. During this period, organ music was influenced to an ever-increasing extent by the symphony orchestra. This change was evident in the building of ever larger organs with a greater range of timbres, and in the music with its more variable dynamics. 

 
 

×Tips en venn

Klangen fra de dype skoger <span>-</span> Illevold, Bente (eufonium) / Kregnes Hansen, Anders (slagverk) Klangen fra de dype skoger Illevold, Bente (eufonium) / Kregnes Hansen, Anders (slagverk)

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 44.192.94.177)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt