På sin nye utgivelse «Maria Magdalena», gir Sinikka Langeland oss en spennende musikalsk tolkning av fortellingene om en av de mest framtredende kvinnene i kristendommen, basert på tekster fra Johannes- og Maria-evangeliene. I Johannesevangeliet framstilles Maria Magdalena som en modig kvinne som stod ved Jesu side i lidelse og død. Hennes møte med den opp­standne Jesus i graven er ubeskrivelig vakkert beskre­vet med en skjørhet og skjønnhet som skaper trøst og håp for den som sørger.

On her new release, “Maria Magdalena”, Sinikka Langeland gives us a fascinating musical interpretation of the story of one of the most prominent women in the Christian world, based on texts from the Gospels of John and Mary. In the Gospel of John, Mary Magdalene is described as a brave woman who stood by Jesus’ side during his suffering and death. Her encounter with the resurrected Jesus at the grave is presented in indescribably lovely words, with a tenderness and beauty that inspire comfort and hope in people who are mourning.

  • LWC1228 Katalognummer
  • 7090020182506 EAN
  • CD Format
  • DXD 24BIT/352,8 KHz Masterfiler
  • Nidarosdomen, Trondheim Innspillingssted
  • 2021 Utgivelsesår
  • På lager Tilgjengelighet

På sin nye utgivelse «Maria Magdalena», gir Sinikka Langeland oss en spennende musikalsk tolkning av fortellingene om en av de mest framtredende kvinnene i kristendommen, basert på tekster fra Johannes- og Maria-evangeliene. I Johannesevangeliet framstilles Maria Magdalena som en modig kvinne som stod ved Jesu side i lidelse og død. Hennes møte med den opp­standne Jesus i graven er ubeskrivelig vakkert beskre­vet med en skjørhet og skjønnhet som skaper trøst og håp for den som sørger.

On her new release, “Maria Magdalena”, Sinikka Langeland gives us a fascinating musical interpretation of the story of one of the most prominent women in the Christian world, based on texts from the Gospels of John and Mary. In the Gospel of John, Mary Magdalene is described as a brave woman who stood by Jesus’ side during his suffering and death. Her encounter with the resurrected Jesus at the grave is presented in indescribably lovely words, with a tenderness and beauty that inspire comfort and hope in people who are mourning.
Les mer

Før: 199 NOK

: 189 NOK

Rabatt: 5 %

Velg antall  

 

Produktbeskrivelse

DEN MANGEFASETTERTE MARIA

På sin nye utgivelse «Maria Magdalena», gir Sinikka Langeland oss en spennende musikalsk tolkning av fortellingene om en av de mest framtredende kvinnene i kristendommen, basert på tekster fra Johannes- og Maria-evangeliene.

I Johannesevangeliet framstilles Maria Magdalena som en modig kvinne som stod ved Jesu side i lidelse og død. Hennes møte med den opp­standne Jesus i graven er ubeskrivelig vakkert beskre­vet med en skjørhet og skjønnhet som skaper trøst og håp for den som sørger. I det gnostiske Mariaevan­geliet møter vi også Maria som Jesu mest betrodde disippel som innehar skjult kunnskap, og som i tiden etter møtet i graven oppmuntrer disiplene som er redde.

Tradisjonelle Magdalena-balladetoner fra Solør, Telemark og Gudbrandsdalen danner det musikalske grunn­laget for det vokale, sammen med andre folketoner og impro-visasjoner. Historien omkranses av verker av Johann Sebastian Bach, noe som ytterligere forster­ker følelser og stemninger i fortellingen. Bach/Vivaldis berømte G-dur-kon­sert BWV 592, «Christ lag in Todesbanden» BWV 718 og «Allein Gott in der Höh sei Ehr» BWV 664 spilles på det berømte Wagnerorgelet i Nidarosdomen av domorganist Kåre Nordstoga. Bachs cellosuite i D-dur BWV 1012 (her spilt i G-dur) spilles på bratsj av Lars Anders Tomter. Langeland improviserer vokalt på to av Bach-verkene, og mellom tekstene som forteller om da Jesus viste seg for disiplene etter oppstandelsen, spiller hun på en 15-strengs kantele.

Utgivelsen følger opp «Marias Song» om Jomfru Maria (ECM 2009), og er en videreføring av Langelands mangeårig arbeid med å sette norske religiøse folketoner side om side med orgelkoraler av Bach, hvor samme salmetone ligger til grunn.

Sinikka Langeland er en av vår tids mest særpregede folkemusikere. Hun spiller det finske nasjonalinstrumentet kantele, men er også kjent for folkesang som rune-sang og kveding. I tillegg til å være en prisbelønt musiker er hun utnevnt som ambassadør for sin hjemkommune Grue.

 

THE MULTIFACETED MARY

On her new release, “Maria Magdalena”, Sinikka Langeland gives us a fascinating musical interpretation of the story of one of the most prominent women in the Christian world, based on texts from the Gospels of John and Mary.

In the Gospel of John, Mary Magdalene is described as a brave woman who stood by Jesus’ side during his suffering and death. Her encounter with the resurrected Jesus at the grave is presented in indescribably lovely words, with a tenderness and beauty that inspire comfort and hope in people who are mourning. In the Gnostic Gospel of Mary we also encounter Mary as Jesus’ most trusted disciple, who holds secret knowledge and who, after having witnessed the resurrection, comforts the frightened disciples.

Traditional ballads about Mary Magdalene from Solør, Telemark and Gudbrandsdalen, along with other folk tunes and improvisations, form the musical basis of the vocal element. The story is surrounded by works of Johann Sebastian Bach, intensifying the emotions and atmosphere of the story. Bach/Vivaldi’s well-known Concerto in G Major, “Christ lag in Todesbanden”, BWV 718 and “Allein Gott in der Höh sei Ehr”, BWV 664 are played by Kåre Nordstoga on the famous Wagner organ in the Nidaros Cathedral. Bach’s Cello Suite in D Major, BWV 1012 is played (here in G major) on the viola by Lars Anders Tomter. Langeland improvises vocally to two of Bach’s works, and between the texts that describe Jesus appearing to his disciples after the resurrection, she plays a 15-string kantele.

This release is a follow-up of the recording Marias Song, about the Virgin Mary (ECM 2009), and represents the continuation of Langeland’s project of many years’ standing to place Norwegian religious folk songs side by side with organ chorales by Bach, using the same hymn as a basis.

Sinikka Langeland is one of the most distinctive folk musicians of our time. She plays the Finnish national instrument kantele, but is also known as an interpreter of folk songs such as rune songs and kveding (a traditional vocal technique). In addition to being an award-winning musician, she has also been appointed as an ambassador for her home municipality of Grue.

 

ANMELDELSER/REVIEWS

Sporliste

01)   Maria gikk til kilden /// 01:49

         Magdalena-tone etter Anne Hansdatter Hynne, Grue

 

02)   Fantasia sopra 'Christ lag in Todesbanden',

         BWV 718 /// 05:30

         Johann Sebastian Bach (1685–1750)

 

03)   Maria går til graven /// 05:31

         Folketone etter Martin H. Haugsmoen, Grue

 

         Konzert G-dur, BWV 592

         Johann Sebastian Bach

04)   I. Allegro /// 03:24

05)   II. Grave / Maria og englene /// 02:29

         Vokalimprovisasjon: S. Langeland

06)   Noli me tangere /// 04:19

         Magdalena-tone etter Ingebjørg Hagen, Heddal i Telemark

07)   III. Presto /// 02:02

08)   Jesus viser seg for disiplene /// 06:15

         Kanteleimprovisasjon: S. Langeland

         Magdalena-tone etter Anne Hansdatter Hynne, Grue

         Jesus forlater disiplene

         Folketone etter Martin H. Haugsmoen, Grue

 

         Suite nr. 6 G-dur, BWV 1012

         Johann Sebastian Bach

09)   I. Prélude / Maria trøster disiplene /// 04:11

10)   II. Allemande /// 07:57

11)   Peter og Maria /// 00:57

         Magdalena-tone etter Ola Johannesen Kolden, Ringebu

12)   III. Courante /// 03:13

13)   Fortell oss alt du husker /// 00:56

         Magdalena-tone etter Ola Johannesen Kolden, Ringebu

14)   IV. Sarabande /// 04:01

15)   Marias syn /// 02:15

         S. Langeland

16)   V. Gavotte I / VI. Gavotte II /// 03:39

17)   VII. Gigue /// 03:54

18)   Peters sjalusi /// 03:06

         S. Langeland

 

19)   Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’, BWV 664 /// 05:29

               Johann Sebastian Bach

Kommentarer

Laster kommentarer ...

×Tips en venn

Maria Magdalena <span>-</span> Langeland, Sinikka (song, kantele) / Tomter, Lars Anders (viola) / Nordstoga, Kåre (organ) Maria Magdalena Langeland, Sinikka (song, kantele) / Tomter, Lars Anders (viola) / Nordstoga, Kåre (organ)

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 3.236.18.161)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt