En ting mange er enige om er at Bach trolig var den største komponisten av dem alle. One thing on which many agree is that Bach was doubtless the greatest composer of them all.

  • LWC1174 Katalognummer
  • 7090020181967 EAN
  • CD Format
  • DXD 24BIT/352,8 KHz Masterfiler
  • Jar kirke, Bærum Innspillingssted
  • 2019 Utgivelsesår

En ting mange er enige om er at Bach trolig var den største komponisten av dem alle. One thing on which many agree is that Bach was doubtless the greatest composer of them all.
Les mer

Artist
Mortensen, Nils Anders (piano)

Komponist
Bach, Johann Sebastian

Plateselskap
Lawo Classics

Verk

Bach, J S: English Suite No. 6 in D minor, BWV811
Bach, J S: French Overture in B minor, BWV831
Bach, J S: Sarabanda con partite, BWV 990

Produsent
Landaas, Vegard

Tekniker
Wolden, Thomas

Design
Blunderbuss | Granberg, Anna-Julia

Produktbeskrivelse

DEN STØRSTE AV DEM ALLE

En ting mange er enige om er at Bach trolig var den største komponisten av dem alle. Schumann noterte i sin dagbok at «Johann Sebastian Bach har gjort alt tvers gjennom fullstendig». Mahler mente at «i Bach er alle musikkens vitale bestanddeler forent som verden i Gud, der ble aldri laget mer fantastisk polyfoni enn dette»...

Bachs verk er noe universelt og ikke nødvendigvis totalt avhengig av hvilket instrument utøveren spiller på. Likevel er bruken av et moderne flygel en utfordring og det kan behøves en oversettelse av virkemidler og ideer. Overtyren i fransk stil BWV 831, den sjette engelske suiten BWV 811 og det mindre kjente verket «Sarabande con Partite BWV 990» er tre verk hvor det opprinnelige instrumentet med to eller flere manualer påvirker komposisjonen i ganske stor grad. Pianisten Nils Anders Mortensen bruker ulike tilnærminger til musikken, noen ganger et nikk til det historiske, andre ganger til det moderne flyglets iboende muligheter, eller også en lek med ulike stilarter.

Overtyren i fransk stil representerer kulminasjonen av Bachs møte med fransk musikk og fanger de mest essensielle elementer av fransk harmoni, rytme, ornamentasjon og form. Sarabandevariasjonene er tiltalende og ukompliserte. «Engelsk suite i d-moll» (notert på manuskriptet; «til de engelske», men ikke komponert i engelsk stil) har et enestående monumentalt preludium før de franske dansesatsene.

Pianist Nils Anders Mortensen har med sine kritikerroste plateutgivelser, og konserter som solist med de største, norske orkestrene, markert seg som en av Norges fremste pianister. Han er til daglig ansatt som landsdelsmusiker i Finnmark, men er også aktiv som frilanser. Dette er Mortensens tredje soloplate på LAWO Classics. Han har også gitt ut åtte plater med mezzosopranen Marianne Beate Kielland, samt to duoutgivelser med hhv. kontrabassist Knut Erik Sundquist og fiolinist Arvid Engegård.

THE GREATEST OF THEM ALL

One thing on which many agree is that Bach was doubtless the greatest composer of them all. Schumann noted in his diary that “Johann Sebastian Bach has done everything completely”, and in Mahler’s words “In Bach all the vital cells of music are united as the world is in God; there has never been any polyphony greater than this.”

Bach’s works are universal and essentially independent of the instrument the performer is playing. But the use of a modern grand piano is a challenge and can require an adaptation of resources and ideas. The Overture in the French Style, BWV 831, the Sixth English Suite, BWV 811, and the lesser known Sarabande con partite, BWV 990 are three works in which the original instrument with two or three manuals influences the composition to a considerable extent. Pianist Nils Anders Mortensen uses various approaches to the music, with a nod at times to the historical instruments, or an affirmation of the modern grand piano’s inherent possibilities, while at other times he plays with different styles.

The Overture in the French Style represents the culmination of Bach’s encounter with French music and captures the most essential elements of French harmony, rhythm, ornamentation and form. The Sarabande variations are appealing and uncomplicated. The English Suite in D minor (with the notation in the score “Written for the English”, but not composed in the English style) has a marvellously monumental prelude before the French dance movements.

 With his critically acclaimed recordings and his soloist appearances with the principal Norwegian orchestras, Nils Anders Mortensen has established himself as one of Norway’s leading pianists. Employed as state musician in Finnmark County, he is also active as a freelance artist. This is Mortensen’s third solo album on the LAWO Classics label. In addition, he has recorded eight albums with mezzo-soprano Marianne Beate Kielland, and two duo releases with double bassist Knut Erik Sundquist and violinist Arvid Engegård, respectively.

Sporliste

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750)

Overtyre i fransk stil, BWV 831

1) Overture /// 06:44

2) Courante /// 02:02

3) Gavotte I/II /// 02:59

4) Passepied I/II /// 02:36

5) Sarabande /// 03:42

6) Bourrée I/II /// 02:17

7) Gigue /// 02:13

8) Echo /// 02:53

Sarabande con Partite i C-dur, BWV 990

9) Sarabande /// 01:52

10) Var. I /// 01:45

11) Var. II /// 00:58

12) Var. III /// 01:07

13) Var. IV /// 00:59

14) Var. V /// 00:56

15) Var. VI /// 01:59

16) Var. VII /// 00:51

17) Var. VIII /// 00:52

18) Var. IX /// 00:50

19) Var. X /// 02:05

20) Var. XI /// 01:30

21) Var. XII: Allemande /// 01:35

22) Var. XIII: Courante /// 01:07

23) Var. XIV /// 00:37

24) Var. XV: L’ultima Partita o Giguetta /// 00:48

Engelsk suite nr. 6 i d-moll, BWV 811

25) Prelude /// 08:55

26) Allemande /// 03:46

27) Courante /// 02:09

28) Sarabande /// 02:15

29) Double /// 03:09

30) Gavotte I/II /// 03:24

31) Gigue /// 03:12

Kommentarer

Laster kommentarer ...

×Tips en venn

Bach: Ouvertüre nach Französischer Art, BWV 831; Sarabande con Partite, BWV 990; Englische Suite Nr. 6 d-Moll, BWV 811 <span>-</span> Mortensen, Nils Anders Bach: Ouvertüre nach Französischer Art, BWV 831; Sarabande con Partite, BWV 990; Englische Suite Nr. 6 d-Moll, BWV 811 Mortensen, Nils Anders

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 18.232.99.123)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt