En ting mange er enige om er at Bach trolig var den største komponisten av dem alle. One thing on which many agree is that Bach was doubtless the greatest composer of them all.

  • LWC1174 Katalognummer
  • 7090020181967 EAN
  • CD Format
  • DXD 24BIT/352,8 KHz Masterfiler
  • Jar kirke, Bærum Innspillingssted
  • 2019 Utgivelsesår

En ting mange er enige om er at Bach trolig var den største komponisten av dem alle. One thing on which many agree is that Bach was doubtless the greatest composer of them all.
Les mer

Artist
Mortensen, Nils Anders (piano)

Komponist
Bach, Johann Sebastian

Plateselskap
Lawo Classics

Verk

Bach, J S: English Suite No. 6 in D minor, BWV811
Bach, J S: French Overture in B minor, BWV831
Bach, J S: Sarabanda con partite, BWV 990

Produsent
Landaas, Vegard

Tekniker
Wolden, Thomas

Design
Blunderbuss | Granberg, Anna-Julia

Produktbeskrivelse

DEN STØRSTE AV DEM ALLE

En ting mange er enige om er at Bach trolig var den største komponisten av dem alle. Schumann noterte i sin dagbok at «Johann Sebastian Bach har gjort alt tvers gjennom fullstendig». Mahler mente at «i Bach er alle musikkens vitale bestanddeler forent som verden i Gud, der ble aldri laget mer fantastisk polyfoni enn dette»...

Bachs verk er noe universelt og ikke nødvendigvis totalt avhengig av hvilket instrument utøveren spiller på. Likevel er bruken av et moderne flygel en utfordring og det kan behøves en oversettelse av virkemidler og ideer. Overtyren i fransk stil BWV 831, den sjette engelske suiten BWV 811 og det mindre kjente verket «Sarabande con Partite BWV 990» er tre verk hvor det opprinnelige instrumentet med to eller flere manualer påvirker komposisjonen i ganske stor grad. Pianisten Nils Anders Mortensen bruker ulike tilnærminger til musikken, noen ganger et nikk til det historiske, andre ganger til det moderne flyglets iboende muligheter, eller også en lek med ulike stilarter.

Overtyren i fransk stil representerer kulminasjonen av Bachs møte med fransk musikk og fanger de mest essensielle elementer av fransk harmoni, rytme, ornamentasjon og form. Sarabandevariasjonene er tiltalende og ukompliserte. «Engelsk suite i d-moll» (notert på manuskriptet; «til de engelske», men ikke komponert i engelsk stil) har et enestående monumentalt preludium før de franske dansesatsene.

Pianist Nils Anders Mortensen har med sine kritikerroste plateutgivelser, og konserter som solist med de største, norske orkestrene, markert seg som en av Norges fremste pianister. Han er til daglig ansatt som landsdelsmusiker i Finnmark, men er også aktiv som frilanser. Dette er Mortensens tredje soloplate på LAWO Classics. Han har også gitt ut åtte plater med mezzosopranen Marianne Beate Kielland, samt to duoutgivelser med hhv. kontrabassist Knut Erik Sundquist og fiolinist Arvid Engegård.

THE GREATEST OF THEM ALL

One thing on which many agree is that Bach was doubtless the greatest composer of them all. Schumann noted in his diary that “Johann Sebastian Bach has done everything completely”, and in Mahler’s words “In Bach all the vital cells of music are united as the world is in God; there has never been any polyphony greater than this.”

Bach’s works are universal and essentially independent of the instrument the performer is playing. But the use of a modern grand piano is a challenge and can require an adaptation of resources and ideas. The Overture in the French Style, BWV 831, the Sixth English Suite, BWV 811, and the lesser known Sarabande con partite, BWV 990 are three works in which the original instrument with two or three manuals influences the composition to a considerable extent. Pianist Nils Anders Mortensen uses various approaches to the music, with a nod at times to the historical instruments, or an affirmation of the modern grand piano’s inherent possibilities, while at other times he plays with different styles.

The Overture in the French Style represents the culmination of Bach’s encounter with French music and captures the most essential elements of French harmony, rhythm, ornamentation and form. The Sarabande variations are appealing and uncomplicated. The English Suite in D minor (with the notation in the score “Written for the English”, but not composed in the English style) has a marvellously monumental prelude before the French dance movements.

 With his critically acclaimed recordings and his soloist appearances with the principal Norwegian orchestras, Nils Anders Mortensen has established himself as one of Norway’s leading pianists. Employed as state musician in Finnmark County, he is also active as a freelance artist. This is Mortensen’s third solo album on the LAWO Classics label. In addition, he has recorded eight albums with mezzo-soprano Marianne Beate Kielland, and two duo releases with double bassist Knut Erik Sundquist and violinist Arvid Engegård, respectively.

 

ANMELDELSER/REVIEWS

"Nils Anders Mortensen plays different types of keyboard compositions by Johann Sebastian Bach. With an always fluid and well-articulated, but never overstated playing, he convincingly shows the structures of Bach’s music. He gives each work its own character." Uwe Krusch, pizzicato, 18.07.2019

"Mortensen artikulerer uvanleg klårt, med eit einskapleg uttrykk kvar gong det dukkar opp i samklang med motstemma (kontrapunktet). Smakfull er òg dynamikkbruken hans, der han demonstrer den største styrken moderne flygel har i høve til cembaloen: Medan den sistnemnde berre kan spela med èin tonestyrke, gjev det fyrstnemnde høve til dynamikk. Slik kan ein tydelegare framheva det overordna, altså temaet, i høve til det underordna, kontrapunket." Sjur Haga Bringland, Dag og Tid, 19.07.2019

"Nils Anders Mortensen er en av den klassiske musikkens best bevarte hemmeligheter her i Norge. [...] Å beholde den tydelige artikulasjonen i det svake er ikke bare vanskelig, men når Mortensen får det til, får han også fram en forskjell i klangfarge som lager betydelige dramatiske forskjeller i musikken. Også de resterende verkene gjør plata til en utgivelse det er vel verdt å studere lenge. Og kanskje den kan bidra til at flere får opp øynene for at Nils Anders Mortensen er en av landets aller fineste musikere." Magnus Andersson, Klassekampen, 05.08.2019

 "Hvis Nils Anders Mortensen bodde i Berlin, London eller en annen storby, ville han vært feiret som et stort internasjonalt navn, anerkjent som en av de viktigste pianistene Norge har produsert på lenge – og det i en tid da Norge frembringer et helt uvanlig antall utsøkte musikere. [... ] Dette albumet, som rommer to suiter og et variasjonssett, presenterer antagelig noe av det beste Bach-spillet du kommer til å høre på mange år. [...] Produsent Vegard Landaas og lydmann Thomas Wolden, La og Wo i Lawo Classics – har gitt Mortensen en krystallklar innspillingslyd som fanger inn den avrundede varmen i tonen hans, det føles som å stå ved siden av instrumentet (i perfekt tilstand, som forventet når du ser navnet Thron Irby som pianotekniker). Med den store verden i hendene på sjarlataner og fjols, er dette en liten øy av ro, en hyllest til en bedre side av menneskenaturen." Martin Anderson, klassiskmusikk.com, 23.08.2019

"There's so much to love about this Bach keyboard disc: namely attractive artwork, glowing sound and an intelligent programme clearly chosen by the artist. [...] Especially when compared with the energy he injects into the faster movements, the final Gigue’s twists and turns brilliantly negotiated. There's no shortage of pianists who can play Bach convincingly, but Mortensen deserves a place among the best of them." Graham Rickson, The Artsdesk, 24.08.2019

"Nils Anders Mortensen has more than 10 recordings with the Norwegian label LAWO Classics, eight as accompanist to mezzo Marianne Beate Keilland, and always well received on these pages; this is his first Bach. [...] His performances are very listenable and make you want to listen with full attention – that is definitely intended as praise." David Barker, Musicweb International, August 2019

«[…] og når han nå går "solo" med en cd fra en av verdens største komponister med musikk "alle" store pianister har gjort før ham, er det godt å registrere at denne innspillingen er av det ypperlige slaget. […] Hva en komponist fra Alta får til er rett og slett imponerende. Den byen er jo ikke akkurat verdens musikalske navle - men du verden hva denne musikeren klarer å formidle!» Trond Erikson, Den klassiske CD Bloggen, 25.01.2020

 

PODCAST/RADIO

https://www.dr.dk/radio/p2/p2-anbefaler/p2-anbefaler-2020-09-12#!00:15:14

 

VIDEO

 

Sporliste

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750)

Overtyre i fransk stil, BWV 831

1) Overture /// 06:44

2) Courante /// 02:02

3) Gavotte I/II /// 02:59

4) Passepied I/II /// 02:36

5) Sarabande /// 03:42

6) Bourrée I/II /// 02:17

7) Gigue /// 02:13

8) Echo /// 02:53

Sarabande con Partite i C-dur, BWV 990

9) Sarabande /// 01:52

10) Var. I /// 01:45

11) Var. II /// 00:58

12) Var. III /// 01:07

13) Var. IV /// 00:59

14) Var. V /// 00:56

15) Var. VI /// 01:59

16) Var. VII /// 00:51

17) Var. VIII /// 00:52

18) Var. IX /// 00:50

19) Var. X /// 02:05

20) Var. XI /// 01:30

21) Var. XII: Allemande /// 01:35

22) Var. XIII: Courante /// 01:07

23) Var. XIV /// 00:37

24) Var. XV: L’ultima Partita o Giguetta /// 00:48

Engelsk suite nr. 6 i d-moll, BWV 811

25) Prelude /// 08:55

26) Allemande /// 03:46

27) Courante /// 02:09

28) Sarabande /// 02:15

29) Double /// 03:09

30) Gavotte I/II /// 03:24

31) Gigue /// 03:12

Kommentarer

Laster kommentarer ...

×Tips en venn

Bach: Ouvertüre nach Französischer Art, BWV 831; Sarabande con Partite, BWV 990; Englische Suite Nr. 6 d-Moll, BWV 811 <span>-</span> Mortensen, Nils Anders Bach: Ouvertüre nach Französischer Art, BWV 831; Sarabande con Partite, BWV 990; Englische Suite Nr. 6 d-Moll, BWV 811 Mortensen, Nils Anders

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 44.221.73.157)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt