Musikken på denne platen befinner seg ute i det fri. I måneskinn hos Debussy, under nattehimmelen hos Grieg eller i folkelivet i Bela Bartòks "Im Freien", som har gitt navn til CD-en. The music on this album finds itself out of doors - in the moonlight with Debussy, beneath the night sky with Grieg, or out among the people in Béla Bartók’s Im Freien, from which the title of this recording is taken.

  • LWC1032 Katalognummer
  • 7090020180335 EAN
  • CD Format
  • 96KHz/24bit Masterfiler
  • Borge kirke, Lofoten Innspillingssted
  • 2012 Utgivelsesår

Musikken på denne platen befinner seg ute i det fri. I måneskinn hos Debussy, under nattehimmelen hos Grieg eller i folkelivet i Bela Bartòks "Im Freien", som har gitt navn til CD-en. The music on this album finds itself out of doors - in the moonlight with Debussy, beneath the night sky with Grieg, or out among the people in Béla Bartók’s Im Freien, from which the title of this recording is taken.
Les mer

 
 

Produktbeskrivelse

 ET PIANO I DET FRI

Musikken på denne platen befinner seg ute i det fri. I måneskinn hos Debussy, under nattehimmelen hos Grieg eller i folkelivet i Bela Bartòks "Im Freien", som har gitt navn til CD-en. LAWO Classics og pianisten Nils Anders Mortensen brukte Borge kirke midt mellom Lofotens dramatiske fjell som innspillingssted, og Mortensen presenterer seg med dette for første gang med en soloutgivelse. Han har valgt musikk som på mange måter står nærmere bildet enn fortellingen. Her er ingen lange linjer eller harmonisk utvikling som vil transportere lytteren mot ett bestemt mål. Musikken vil snarere holde fast øyeblikk som i et bilde, åpne opp klanglige rom og bevege seg rundt i dem, som i et landskap. 

Komponistene er blant de som betyr mest for pianisten, Bartok og Debussy som sin tids fornyere av harmonikken, og Grieg som den viktigste skaper av et norsk tonefall. Etter tidlig å ha vunnet pianopriser både innenlands (Ungdommens Pianomesterskap 1986) og utenlands (priser i Hannover, Salzburg og Italia), og konsertert med symfoniorkestre, ble Mortensen musiker i Nord-Norge, med tilholdssted Alta. De arktiske omgivelsene har dannet en perfekt ramme for å fordype seg i sitt fag. Mortensen jobber ofte med ny eller ukjent musikk, men på sin første soloplate var det naturlig å ta tak i standardverk av de kjente komponistene Bartòk, Debussy og Grieg, for å kunne vise fram sitt helt personlige blikk på kjente verk som stÂr pianisten svært nær. I 2011 akkompagnerte han sangeren Kielland, Marianne Beate p plata "Veslemøy synsk", og CD-en ble nominert til Grammy, platebransjens svar på Oscar!

A PIANO IN THE OPEN

The music on this album finds itself out of doors - in the moonlight with Debussy, beneath the night sky with Grieg, or out among the people in Béla Bartók’s Im Freien, from which the title of this recording is taken. As recording location, LAWO Classics and pianist Nils Anders Mortensen used Borge Church, set amidst the dramatic mountain landscape of the Lofoten Islands. This is Mortensen’s first solo recording. He has chosen music that in many respects is closer to a visual than a narrative mode. There are no long lines or harmonic development meant to draw the listener towards an intended destination. Rather, the music seeks to capture the immediacy of a moment as an image would do, to open timbral spaces, moving within them as within a landscape.

The composers are among those who mean the most to the pianist--- Bartók and Debussy as the harmonic innovators of their time, and Grieg as the most important creator of a Norwegian musical cadence. After winning piano competitions both in Norway (The Young Pianist Competition, 1986) and abroad (Hannover, Salzburg, and Italy) and giving concerts with major symphony orchestras, Mortensen settled in Alta in the far north of Norway, where he continues to pursue his career. Here at the edge of the Arctic he has found the perfect setting in which to immerse himself in his musical projects. Mortensen often performs new music or unfamiliar works, but on this, his first solo album, it was natural for him to turn to standard pieces of composers Bartók, Debussy, and Grieg and present his own very personal interpretations of a familiar repertoire for which he has great affection. In 2011 Mortensen accompanied mezzo-soprano Marianne Beate Kielland on her recording “Veslemøy synsk”, and the album was nominated for a Grammy, the recording industry’s equivalent of the Oscar!

 

ANMELDELSER/REVIEWS

Musikk som puster
"[… ] Nå har han spilt inn solo-CD på Lawo, som er et bemerkelsesverdig fint produkt. Ikke minst fordi han setter sammen et program der enkeltverkene, av Grieg, Debussy og Bartók kaster et fint lys over hverandre, og samtidig over Mortensens store talent med hensyn til klangbehandling. Det er som om stillheten mellom verkene, ja, jeg hadde nær sagt mellom enkelttonene tre distinkt og tydelig fram. Eller for å si det på en annen måte: Mortensen evner å skape et rom, som musikken får klinge ut i. Det er det noe befriende over, og som man kan merke ved at egen pust går roligere og friere. Dette er i og for seg ingen spesifikk musikalsk kvalitet. Men jeg tror nå at det har mye med musisering på et dypere nivå å gjøre, likevel."
Ståle Wikshåland - Dagbladet LWC1032_dagbladet.pdf

Edvard Grieg i nytt lys
"[…] Tittelen "Im Freien" - i det fri, utendørs - er hentet fra et verk av Béla Bartók, som også avslutter platen. Før vi kommer så langt, har vi fått høre to stykker av Grieg - balladen i g-moll og Notturno (op. 54:4) - spilt mellom verk av Debussy. En recitalplate, med andre ord. Og et skikkelig velkomponert eksemplar. Dette er en slik plate der solisten får ganske ulike verker til å snakke sammen, og får oss, lytterne, til å høre uventede korrespondanser og sammenhenger. I dette tilfellet er det Grieg som blir belyst i møtet med de andre komponistene. Når Mortensen spiller ham opp mot Debussy, trer subtile klangfarger frem i musikken, og man hører forbindelseslinjer fremover til fransk kolorisme. Og når Notturno avløses av Bartóks folketoner, hører man det Grieg kanskje kunne fått til om han hadde beveget seg inn i den tidlige 1900-tallsmodernismen."
Peter Larsen - Bergens Tidende LWC1032_bergenstidende.pdf

"Alta har en formidabel pianist i sin midte, med Grammy-nominasjon og det hele. Da er det en besnærende tanke at Nils Anders Mortensen faktisk bringer det arktiske perspektivet inn i musikken som tolkes. Da har det sikkert hjulpet på at rammene rundt innspillingene var de rette, nemlig Borge kirke i dramatiske Lofoten. Det må ha gitt Mortensen en ypperlig anledning til å sette sitt fingeravtrykk på verkene. Når Mortensen først gir ut soloplate velger han ikke minste motstands vei. Selv om han tolker standardverker i klassisk musikk, bruker han egen smak og teft for å komponere en meny med ungarske Béla Bartók, franske Claude Debussy og helnorske Grieg. Dette er musikk med mange fasetter, som gjør pianistens lille forskningstokt særdeles spennende. Personlig er jeg sterkt fascinert av den tunge og mollstemte impresjonismen til Debussy, men i sum lander jeg på at den kolossale dynamikken i Bartóks Im Freien stjeler showet."
Rolf Edmund Lund - Aftenposten LWC1032_Aftenposten.pdf

Personlig presisjon - Mortensen er ikke en musiker med store fakter.
"Nils Anders Mortensen spiller, og man bør høre etter. En personlig stemme klinger gjennom nøyaktigheten.[…] Men mens omslaget er i grått, er selve platen i fluoriserende oransje. Og om det hele umiddelbart virker ordinært, er det bare på overflaten. For noe skjer straks vi trykker play. Det vil si: Mortensen er ikke en musiker med store fakter. Det som imponerer er heller en stillferdig nøyaktighet. Det er vakkert når en utøver finner punktet der presisjonen i gjengivelsen av partituret bare styrker det personlige i fortolkningen. Mortensens lyttende tilnærming, og måten han nærmest uttaler musikken på, bekrefter dette. Og når pianisten har sin egen stemme, spiller det ingen rolle at vi har hørt musikken før. Det begynner forsiktig. Trillen som innleder "L'isle joyeuse" kommer fra intet, men etablerer konsentrasjonen fra første stund. Uten å forsere lar Mortensen Debussys gester folde seg ut. Særlig i de svake partiene er det klanglige registeret rikt og nyansert, artikulasjonen variert og treffsikker. Samtidig vet Mortensen å økonomisere. De sterkere utbruddenes plassering virker veloverveide og skaper formmessig sammenheng. Jeg vil også fremheve Mortensens sans for karakterstykkenes retorikk. Særlig i Grieg-balladens rekke av situasjoner og ofte nærmest talende akkordiske vendinger kommer denne til uttrykk. […] Mortensen insisterer på sin side på pedalen som et bevisst brukt uttrykksmiddel. Det er interessant og dessuten effektivt i et større formmessig perspektiv. Det virker i det hele tatt som om Mortensen legger vekt på en overordnet horisontal artikulering. Det er klokt, for i denne musikken kan dvelingen ved øyeblikket lett ta overhånd. […] Béla Bartóks femsatsige suite, med tittelen Im Freien, komponert i 1926, avslutter platen. Uttrykket hos Bartók, som her er på sitt råeste, lar andre sider ved pianisten tre frem. Særlig i den første satsens karakteristiske insistering, blir endringen tydelig. Mortensen treffer uttrykket, som er hardt, uten av den grunn å bli endimensjonalt - en hardhet som samtidig er inderlig. Gitt Mortensens spill er det som sagt ingen svakhet ved platen at verkene er kjente. Men det skulle være gøy å høre Mortensens valg i et terreng som er noe mindre oppgått. Bartók-spillet her kunne være en interessant retning. Hva gjelder det opptakstekniske, går tommelen opp. Lawo overbeviser igjen."
Emil Bernhardt - Morgenbladet LWC1032_morgenbladet.pdf

Sprell levende fortid
"Debussy, Grieg og Bartok - tre komponister som alle har satt markante spor etter seg i musikkhistorien. Og når Nils Anders Mortensen leverer et spill som er sprell levende, danser fortidens musikk rundt øregangene med en sjelden liflighet. Debussys "L´Isle Joyeuse" sprudler i Mortensens tolkning. Mesterens evigunge "Clair De Lune" pensles frem med den største nennsomhet. Griegs "Ballade" er sjeldent godt fremført, og så avsluttes det hele med en befriende Bartok. Nils Anders Mortensen er uten tvil en av steinrøysas virkelig tangent-talenter. Musikken han gir seg i kast med forlanger et drivende godt teknisk spill - som må kombineres med en stor innsikt i komponistenes musikalske tanker. Og Mortensen lykkes til fulle med det hele. Dette er musikk om følelser, om mennesker og om natur - tre elementer vi har nære relasjoner til, og opplevelsen blir frydefull fordi utøverens spilleri rett og slett er levende! Programvalget er forbilledlig og utøveren leverer framførelser på øverste hylle."
Trond Erikson - Smaalenene LWC1032_smaalenene.pdf

Finstemt
"Det er en sann musikalsk glede å høre Mortensen på hans nye solocd. I Grieg-sonaten er han bådetilstrekkelig lyrisk og mektig ipartier som bygger seg opp. En av de aller beste tolkninger av dette verket! I Debussys «Estampes» er spillet snart antydende-impresjonistisk, rikt i klangfarge, men også med klanger som har noe grandiost over seg. I Bartóks suite «Im Freien», som har gitt cd-en dens tittel, blir de frem satsene gitt sin spesifikke karakter og klangbehandlingen er ypperlig. Særlig godt liker jeg insektmusikken i «Klänge der Nacht». Cd-en har også et program der stykkene står godt til hverandre og belyser hverandre på en både musikalsk og musikkhistorisk interessant måte."
Arnfinn Bø-Rygg - Stavanger Aftenblad LWC1032_aftenbladet.pdf

"This is music in a poetic vein, filled with moonlight, stars, the village, the night. Nils plays the representational, mood-capturing works with a very good feel for the overarching arc of each. This is music that works its charm through a propulsive, all-important long form. And that comes across quite readily and expressively in Mortensen's interpretations. The selection sets the mood with a long string of impressionistic, lyrically masterful tone poems from Grieg and Debussy, then adds a bit of modern spice in Bartok's five-movement suite "'Im Freien," for which of course the album is named.
This is an important pianist who shines brilliantly with this repertoire. There is sheer pleasure to be had with his out-of-door program. When spring comes, you'll be ready for it with "Im Freien"!"
Grego Applegate Edwards - Gapplegate Classical LWC1032_Gapplegate_Classical.pdf

Fritt piano
"[…] På sin solodebut har pianist Mortensen (44), opprinnelig fra Flekkefjord, valgt en fint sammensatt meny som skaper en åpen og inspirerende stemning. Innspillingen er gjort i Borge kirke i Lofotens vakre fjellverden. Han spiller lekent og fantasifullt, samtidig med brilliant teknisk ferdighet. Særlig imponerer Bartoks «Im Freien», der kontrastene og dramatikken regjerer uten stengsler, og Mortensen kan gjøre det han vil."
Geir Hovensjø - Østlendingen LWC1032_ostlendingen.pdf

 

Sporliste

Claude Debussy

01 L´Isle Joyeuse L. 106 (06:02)

 

Edvard Grieg

02 Ballade I G-Moll, Op. 24 (17:55)

 

Claude Debussy

Estampes L. 100

03 I. Pagodes (05:06)

04 II. La Soirée Dans Grenade (05:21)

05 III. Jardins Sous La Pluie (03:59)

 

06 Clair De Lune L. 75/3 (04:33)

 

Edvard Grieg

07 Notturno Op. 54/4 (03:37)

 

Béla Bartók

Im Freien Sz. 81

 

08 I. Mit Trommeln Und Pfeifen (01:42)

09 Ii. Barcarolla (02:13)

10 Iii. Musettes (02:52)

11 Iv. Klänge Der Nacht (04:24)

12 V. Hetzjagd (02:13)

Kommentarer

Laster kommentarer ...
In finstrer Mitternacht - Mortensen, Nils Anders (piano)

In finstrer Mitternacht er pianist Nils Anders Mortensens andre solo-CD på LAWO Classics. Her møter vi Johannes Brahms både som ung romantiker og som etablert, middelaldrende komponist. In finstrer Mitternacht is pianist Nils Anders Mortensen’s second solo CD on the LAWO Classics label. Here we meet Johannes Brahms as young Romantic and as established middle-aged composer. 

 
 
 
Mozart, Hvoslef, Sæverud - Strunck, David Friedemann (obo)

Komponistene Harald Sæverud og Ketil Hvoslef, far og sønn, forener tradisjon og opphav med nye tanker og eksperimentelle klanger i sine obokonserter. In their oboe concertos, composers Harald Sæverud and Ketil Hvoslef, father and son, combine tradition and heritage with new ideas and experimental sounds. 

 
Sæle Jolekveld - Kielland, Marianne Beate (mezzosopran)

Her kommer en perle i vrimmelen av juleplater: den Grammy-nominerte norske sangerinnen Marianne Beate Kielland har samlet sine julefavoritter. Blant disse finner du klassikere som "O helga natt", "Maria Wiegenlied" og Griegs "Du grønne glitrende tre" - i tillegg til tradisjonelle julesanger som "Mitt hjerte alltid vanker", "Nå vandrer fra hver en verdenskrok" og "Det hev ei rose sprunge". 

 
 
 
the first beauty - Oslo Kammerakademi

Med CD-en «the first beauty» fullfører Oslo Kammerakademi trilogien med harmonimusikk fra tre epoker. Oslo Kammerakademi’s third recording, “the first beauty”, completes a trilogy of “Harmonie” music from three epochs. 

 
In finstrer Mitternacht - Mortensen, Nils Anders (piano)

In finstrer Mitternacht er pianist Nils Anders Mortensens andre solo-CD på LAWO Classics. Her møter vi Johannes Brahms både som ung romantiker og som etablert, middelaldrende komponist. In finstrer Mitternacht is pianist Nils Anders Mortensen’s second solo CD on the LAWO Classics label. Here we meet Johannes Brahms as young Romantic and as established middle-aged composer. 

 
 
 
Johansen, David Monrad: Fedrenes fjell - Alver, Rune (piano)

På Rune Alvers nye utgivelse – ”Fedrenes fjell” – får vi for første gang høre den norske komponisten David Monrad Johansens komplette verker for klaver samlet på én CD. Rune Alver’s new release — “Fedrenes fjell” — features the Norwegian composer David Monrad Johansen’s complete works for piano collected for the first time on one CD. 

 
The New Song - Kielland, Marianne Beate (sang) / Mortensen, Nils Anders (piano)

Marianne Beate Kielland utfordret tre norske komponister til å skrive nye verk, og fikk tre vidt forskjellige uttrykk. Helge Iberg, Henrik Hellstenius og Håvard Lund er hovedpersonene på denne platen med sine fargerike verk. Marianne Beate Kielland commissioned new works by three Norwegian composers resulting in three pieces widely different in musical expression. The imaginative works by Helge Iberg, Henrik Hellstenius and Håvard Lund are featured on this recording. 

 
 
 

×Tips en venn

Im Freien <span>-</span> Mortensen, Nils Anders (piano) Im Freien Mortensen, Nils Anders (piano)

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 18.208.202.194)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt