Et fruktbart samarbeid mellom komponist Nils Henrik Asheim og NyNorsk Messingkvintett har resultert i to bestillingsverk – og nå en hel CD-utgivelse. De to nye verkene «Hornflowers» og «Singing Stones» suppleres med tre andre verk for messingblåsere som Asheim har skrevet tidligere. A fruitful collaboration between composer Nils Henrik Asheim and NyNorsk Brass Quintet has resulted in two commissions - and now an entire CD release. The two new works, Hornflowers and Singing Stones are supplemented with three other brass works previously written by Asheim.

  • LWC1221 Katalognummer
  • 7090020182438 EAN
  • CD Format
  • DXD 24BIT/352,8 KHz Masterfiler
  • Bragernes kirke, Drammen & Sofienberg kirke, Oslo Innspillingssted
  • 2021 Utgivelsesår

Et fruktbart samarbeid mellom komponist Nils Henrik Asheim og NyNorsk Messingkvintett har resultert i to bestillingsverk – og nå en hel CD-utgivelse. De to nye verkene «Hornflowers» og «Singing Stones» suppleres med tre andre verk for messingblåsere som Asheim har skrevet tidligere. A fruitful collaboration between composer Nils Henrik Asheim and NyNorsk Brass Quintet has resulted in two commissions - and now an entire CD release. The two new works, Hornflowers and Singing Stones are supplemented with three other brass works previously written by Asheim.
Les mer

Artist
NyNorsk Messingkvintett

Dirigent
Eggen, Christian

Medvirkende
Dahl, Anders Eidsten (orgel) | Torrence, Jennifer (slagverk) | Færder, Berger Iver (tuba) | Rødland, Sunniva (harpe) | Eggen, Christian (dirigent) | Kraft, Guro Bjørnstad (trompet) | Haukås, Sebastian (trompet) | Gran, Marie Solum (horn) | Wik, Lena (horn) | Elnes, Benedicte (horn) | Solbakken, Simen Rudi (trombone) | Dalhaug, Anders (basstrombone)

Komponist
Asheim, Nils Henrik

Plateselskap
Lawo Classics

Produsent
Landaas, Vegard

Tekniker
Wolden, Thomas

Design
Lorange, Anette | BLUNDERBUSS

 

Produktbeskrivelse

HORNFLOWERS

Et fruktbart samarbeid mellom komponist Nils Henrik Asheim og NyNorsk Messingkvintett har resultert i to bestillingsverk – og nå en hel CD-utgivelse.

De to nye verkene «Hornflowers» og «Singing Stones» suppleres med tre andre verk for messingblåsere som Asheim har skrevet tidligere. I tillegg til messingkvintetten medvirker organist Anders Eidsten Dahl, harpist Sunniva Rødland og perkusjonist Jennifer Torrence, som sammen med dirigent Christian Eggen og sju ekstra blåsere på «Griegs akkord» medvirker til å gjøre plata til en spennende og variert opplevelse.

I bookletteksten skriver Nina Nielsen: «I dag fremstår skjønnhet og sannhet nærmest som motsetninger – sannheter strides om og går i oppløsning, mens virkeligheten kan fremstå som alt annet enn skjønn. Også verkene på denne utgivelsen er fulle av motsetninger. Sankede fragmenter, klanger, mønstre, ord og dikotomier brukes som byggesteiner, frigjort fra opprinnelig kontekst og spent sammen i over-raskende og kraftfulle konstellasjoner. Gjennom poetiske komposisjoner undersøker Asheim oppfatninger av hva som er vakkert.»

Gjennom en mangesidig karriere har Nils Henrik Asheim (f. 1960) kombinert sitt komposisjonsvirke med arbeid som organist og utøver, kurator, og kunstnerisk og kreativ leder. For sin kunstneriske innsats har han vunnet atskillige prestisjetunge musikk- og kulturpriser, bl.a. Nordisk råds musikkpris, Spellemannprisen og Norsk Komponistforenings «Årets verk».

NyNorsk Messingkvintett består av trompetistene Erlend Aagaard-Nilsen og Jørgen Arnesen, hornist Daniel Weiseth Kjellesvik, trombonist Ingebjørg Bruket og tubaist Berger Iver Færder. Kvintetten satser på ny, norsk musikk og genre-overskridende prosjekter, og har siden debuten i 2016 urfremført hele 26 verk av komponister som Therese Birkelund Ulvo, Nils Henrik Asheim og Marcus Paus.

 

HORNFLOWERS

A fruitful collaboration between composer Nils Henrik Asheim and NyNorsk Brass Quintet has resulted in two commissions - and now an entire CD release.

The two new works, Hornflowers and Singing Stones are supplemented with three other brass works previously written by Asheim. The brass quintet joins forces with organist Anders Eidsten Dahl, harpist Sunniva Rødland, and percussionist Jennifer Torrence, who together with conductor Christian Eggen and seven extra winds on Griegs Akkord, contribute to making the album an exciting and varied experience. 

In the booklet text, Nina Nielsen writes: "Today, beauty and truth appear almost as opposites - truths are disputed and resolved, while reality can appear as anything but beautiful. The works on this release are also full of contradictions. Collected fragments, sounds, patterns, words, and dichotomies are used as building blocks, freed from the original context and strung together in surprising and powerful constellations. Through poetic compositions, Asheim examines perceptions of what is beautiful."

Through a versatile career, Nils Henrik Asheim (b. 1960) has combined his compositional craft with work as an organist and performer, curator, and artistic and creative director. For his artistic efforts, he has won several prestigious music and culture awards, including The Nordic Council Music Prize, a Norwegian Grammy Award (Spellemann), and the Norwegian Composers' Association's “Work of the Year.”

NyNorsk Brass Quintet is comprised of trumpeters Erlend Aagaard-Nilsen and Jørgen Arnesen, hornist Daniel Weiseth Kjellesvik, trombonist Ingebjørg Bruket, and tuba player Berger Iver Færder. The quintet focuses on new, Norwegian music and genre-crossing projects, and has since its debut in 2016 premiered as many as 26 works by composers such as Therese Birkelund Ulvo, Nils Henrik Asheim, and Marcus Paus.

 

VIDEO

 

Sporliste

NILS HENRIK ASHEIM (*1960)

1)    Singing Stones (2017) /// 13:04

2)    Hornflowers (2019) /// 11:49

3)    Burning Ice (1999) /// 09:02

4)    Scream Soft (2002) /// 10:16

5)    Griegs Akkord (1993/2007) /// 07:56

6)    Hornflowers (2019)  (instrumentalversjon) /// 10:35

Kommentarer

Laster kommentarer ...
Telemann: 12 Solo Fantasias - Dahl, Caroline Eidsten (recorder)

«Telemann: 12 Solo Fantasias» er Caroline Eidsten Dahls fjerde utgivelse på LAWO Classics. Her gir hun oss velklingende blokkfløytetolkninger av Telemanns (svært dansbare) fantasier for solofløyte, TWV 40:2–13. Menuett, sarabande, bourrée, gigue, gavotte, hornpipe og polonese; som svært mange andre komponister brukte Georg Philipp Telemann (1681–1767) danser som utgangspunkt for sine komposisjoner. "Telemann: 12 Solo Fantasias" is Caroline Eidsten Dahl's fourth release on LAWO Classics. In this release Eidsten Dahl's offers us rich-sounding recorder interpretations of Telemann's (decidedly danceable) fantasies for solo flute, TWV 40: 2–13. As with many other composers, Georg Philipp Telemann (1681–1767) based many of his compositions on dances, including minuets, sarabandes, bourrées, gigues, gavottes, and polonaises. 

 
 
Tango 4 Strings - Sponberg, Atle (violin) / Moen, Ann-Helen (soprano) / Orkester Innlandet

Orkester Innlandets nye utgivelse på LAWO Classics – «Tango 4 Strings» – er i sin helhet viet tangoen. Tangoen som uttrykksform har lenge ligget Orkester Innlandets kunstneriske leder, fiolinisten Atle Sponberg, spesielt nært. Det føltes derfor naturlig – og på høy tid – for orkesteret å gir ut en CD med tango som gjennomgangstema. Orchestra Innlandet’s new release on the LAWO Classics label — “Tango 4 Strings” — is devoted in its entirety to the tango. The ensemble’s artistic director, violinist Atle Sponberg, has long felt a close connection to the tango as a realm of expression. Thus it seemed natural — and high time — for the orchestra to release an album with the tango as its recurring theme. 

 
 
 
Nils Henrik Asheim: Salmenes bok - Oslo Domkor / Sydnes, Vivianne (conductor) / Nordstoga, Kåre (organ) / Asheim, Nils Henrik (organ)

Etter 24 års modningstid utgis Nils Henrik Asheims verk «Salmenes bok» på CD. Det timelange verket ble skrevet til innvielsen av Oslo domkirkes nye Ryde & Berg-orgel i 1998. Det benytter begge orglene i domkirken (med Nordstoga på kororgelet og Asheim på hovedorgelet) til å skape en omsluttende klang rundt koret som framfører 21 tekster fra Bibelens salmer, i et kontrastfylt og rikt tonespråk. Resultatet er en unik lytteropplevelse, en magisk sammensmelting av stemmer og orgel. After aging the past 24 years, Nils Henrik Asheim’s work “Salmenes bok” (“The Book of Psalms”) has now been released on CD. The hour-long work was written for the dedication of Oslo Cathedral’s new Ryde & Berg organ in 1998. It features both organs in the cathedral (with Kåre Nordstoga on the choir organ and Asheim playing the main organ) to create a surround sound around the choir singing 21 texts from the biblical Psalms in a rich tonal language equally rich in contrast. The result is a unique listening experience, a magical fusing of voices and organ. 

 
 

×Tips en venn

Nils Henrik Asheim Hornflowers <span>-</span> NyNorsk Messingkvintett Nils Henrik Asheim Hornflowers NyNorsk Messingkvintett

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 100.28.0.143)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt