Etter 24 års modningstid utgis Nils Henrik Asheims verk «Salmenes bok» på CD. Det timelange verket ble skrevet til innvielsen av Oslo domkirkes nye Ryde & Berg-orgel i 1998. Det benytter begge orglene i domkirken (med Nordstoga på kororgelet og Asheim på hovedorgelet) til å skape en omsluttende klang rundt koret som framfører 21 tekster fra Bibelens salmer, i et kontrastfylt og rikt tonespråk. Resultatet er en unik lytteropplevelse, en magisk sammensmelting av stemmer og orgel.

After aging the past 24 years, Nils Henrik Asheim’s work “Salmenes bok” (“The Book of Psalms”) has now been released on CD. The hour-long work was written for the dedication of Oslo Cathedral’s new Ryde & Berg organ in 1998. It features both organs in the cathedral (with Kåre Nordstoga on the choir organ and Asheim playing the main organ) to create a surround sound around the choir singing 21 texts from the biblical Psalms in a rich tonal language equally rich in contrast. The result is a unique listening experience, a magical fusing of voices and organ.

  • LWC1232 Katalognummer
  • 7090020182544 EAN
  • CD Format
  • DXD 24BIT / 352.8 KHZ Masterfiler
  • Oslo Domkirke Innspillingssted
  • 2022 Utgivelsesår
  • På lager Tilgjengelighet

Etter 24 års modningstid utgis Nils Henrik Asheims verk «Salmenes bok» på CD. Det timelange verket ble skrevet til innvielsen av Oslo domkirkes nye Ryde & Berg-orgel i 1998. Det benytter begge orglene i domkirken (med Nordstoga på kororgelet og Asheim på hovedorgelet) til å skape en omsluttende klang rundt koret som framfører 21 tekster fra Bibelens salmer, i et kontrastfylt og rikt tonespråk. Resultatet er en unik lytteropplevelse, en magisk sammensmelting av stemmer og orgel.

After aging the past 24 years, Nils Henrik Asheim’s work “Salmenes bok” (“The Book of Psalms”) has now been released on CD. The hour-long work was written for the dedication of Oslo Cathedral’s new Ryde & Berg organ in 1998. It features both organs in the cathedral (with Kåre Nordstoga on the choir organ and Asheim playing the main organ) to create a surround sound around the choir singing 21 texts from the biblical Psalms in a rich tonal language equally rich in contrast. The result is a unique listening experience, a magical fusing of voices and organ.
Les mer

Før: 199 NOK

: 189 NOK

Rabatt: 5 %

Velg antall  

Produktbeskrivelse

MELLOM KUNST OG KAOS, KOSMOS OG MYSTERIUM

Etter 24 års modningstid utgis Nils Henrik Asheims verk «Salmenes bok» på CD. Det timelange verket ble skrevet til innvielsen av Oslo domkirkes nye Ryde & Berg-orgel i 1998. Det benytter begge orglene i domkirken (med Nordstoga på kororgelet og Asheim på hovedorgelet) til å skape en omsluttende klang rundt koret som framfører 21 tekster fra Bibelens salmer, i et kontrastfylt og rikt tonespråk. Resultatet er en unik lytteropplevelse, en magisk sammensmelting av stemmer og orgel.

Musikken spenner fra det enkle og lyriske til det komplekse og kaotiske. Asheim sier selv:«Salmenes bok er full av spørsmålstegn til livet. Tekstene er menneskets respons på det uforståelige. De spenner fra dyp klage til ekstatisk lovsang og rommer raseri, lykke, anger, jubel, frykt, hengivenhet, oppgitthet, lengsel, undring og nødskrik. Koret i «Salmenes bok» representerer en bevisst-hetsstrøm fra kulturer vi har flere tusen års forbindelser til. Strømmen av tekst kan arte seg ved at ordene kastes ut i kaskader av rop, ligger stille som et klangteppe eller synges som en snodd og ornamentert melodi som aldri får fred.»

Verket er et stort løft å framføre både for kor og organister, og den foreliggende innspillingen er resultat av Oslo Domkor og dirigent Vivianne Sydnes’ nære relasjon til denne musikken gjennom lang tids arbeid.

Nils Henrik Asheim kombinerer karrierene som organist, pianist og komponist med en virksomhet som kurator, programskaper og initiativtager til kunstneriske samarbeid. Han har mottatt både Nordisk råds musikkpris, Arne Nordheims komponistpris, Lindemanprisen og Edvardprisen.

Oslo Domkor er en spydspiss innenfor norsk kirkemusikk. Koret består av 40 sangere og har et høyt aktivitetsnivå med omlag 80 opptredener i året på gudstjenester, konserter og festivaler. Domkantor Vivianne Sydnes er korets dirigent og kunstneriske leder.

Kåre Nordstoga er en aktiv konsertorganist, og har vært solist med bl.a. symfoniorkestrene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Som domorganist i Oslo domkirke fremfører Nordstoga jevnlig et stort orgelrepertoar, bl.a. har han gitt populære konsertrekker med Bachs samlede orgelverker.

 

AMIDST ART AND CHAOS, COSMOS AND MYSTERY

After aging the past 24 years, Nils Henrik Asheim’s work “Salmenes bok” (“The Book of Psalms”) has now been released on CD. The hour-long work was written for the dedication of Oslo Cathedral’s new Ryde & Berg organ in 1998. It features both organs in the cathedral (with Kåre Nordstoga on the choir organ and Asheim playing the main organ) to create a surround sound around the choir singing 21 texts from the biblical Psalms in a rich tonal language equally rich in contrast. The result is a unique listening experience, a magical fusing of voices and organ.

The music ranges from simple and lyrical to complex and chaotic. In Asheim’s own words:“The Book of Psalms is filled with ultimate questions about life. The texts are a human response to what is incomprehensible. They range from songs of deep lament to ecstatic praise and express rage, joy, regret, jubilation, fear, devotion, resignation, longing, wonder and cries of distress. The choir in “The Book of Psalms” represents a flow of consciousness from cultures with which we have connections dating back thousands of years. The flow of text may be such that the words are hurled out in cascades of shouts, lie still as a carpet of sound, or are sung like a pirouetting ornamented melody eternally restless.”

Performing the work is challenging for both choir and organists, and the recording has resulted from the work of Oslo Cathedral Choir and choral director Vivianne Sydnes over a long period of time and their close relationship to this music.

Nils Henrik Asheim combines the careers of organist, pianist, and composer with his activities as a curator, programme creator, and initiator of artistic collaborations. He is the recipient of the Nordic Council Music Prize, the Arne Nordheim Composer Prize, the Lindeman Prize, and the Edvard Prize.

Oslo Cathedral Choir is a pioneer organisation in Norwegian church music. The choir is comprised of 40 singers and is very active with around 80 performances a year at worship services, concerts and festivals. Director of Music Vivianne Sydnes is choirmaster and artistic director.

Kåre Nordstoga is an active concert organist and has appeared as soloist with the symphony orchestras of Oslo, Bergen, Trondheim and Stavanger, among others. As Oslo Cathedral organist Nordstoga performs a large repertoire, which has included popular concert series featuring Bach’s complete organ works.

Sporliste

NILS HENRIK ASHEIM (*1960)

        Salmenes bok for kor og to orgler

1)     Salme 1: Ash–ré ha–ish /// 01:14

2)     Salme 5: Du hører min røst om morgenen /// 02:28

3)     Salme 8: Når jeg ser din himmel /// 03:13

4)     Salme 13: Hvor lenge, O Herre /// 03:51

5)     Salme 18: Da skalv og skaket jorden /// 02:56

6)     Alleluja I — med gjallende horn ///  03:26

7)     Salme 19: Himmelen forkynner Guds herlighet /// 03:56

8)     Salme 22: Min Gud, hvorfor har du forlatt meg /// 05:49

9)     Salme 27: Skjul ikke ditt ansikt for meg /// 01:13

10)   Salme 40: Han la i min munn en ny sang /// 04:28

11)   Alleluja II — med harpe og lyre /// 02:53

12)   Salme 42: Som hjorten skriker etter rennende bekker /// 03:19

13)   Salme 49: A-té lø-ma-shal oz-ní /// 01:03

14)   Salme 62: Vær stille for Gud, min sjel /// 01:00

15)   Salme 69: Gud, kom meg til redning /// 00:45

16)   Salme 74: Du kløvde havet i din velde /// 01:02

17)   Alleluja III — med pauke og dans /// 02:46

18)   Salme 108: Gud, mitt hjerte er rolig /// 03:40

19)   Salme 114: Da Israel dro ut av Egypt /// 03:51

20)   Salme 126: Da Herren vendte Sions lagnad /// 04:00

21)   Alleluja IV — med strengespill og fløyte /// 03:06

22)   Salme 130: Min sjel venter på Herren /// 01:16

23)   Salme 137: Ved Babylons elver der satt vi og gråt /// 04:15

24)   Salme 139: Hvor skal jeg gå bort fra din ånd /// 03:55

25)   Salme 148: Lovsyng Herren fra himmelen /// 03:00

26)   Alleluja V — med tonende cymbaler /// 04:40

Kommentarer

Laster kommentarer ...

×Tips en venn

Nils Henrik Asheim: Salmenes bok <span>-</span> Oslo Domkor / Sydnes, Vivianne (conductor) / Nordstoga, Kåre (organ) / Asheim, Nils Henrik (organ) Nils Henrik Asheim: Salmenes bok Oslo Domkor / Sydnes, Vivianne (conductor) / Nordstoga, Kåre (organ) / Asheim, Nils Henrik (organ)

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 3.238.72.180)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt