Verkene på CD-en er variasjoner over kjente melodier som f. eks. den amerikanske og tyske nasjonal-sangen. De er skrevet av komponister som i dag stort sett er glemt, men som ble regnet som betydelige i sin samtid, og flere av dem er førstegangs innspillinger. The works on the CD are variations on familiar melodies, among them, the American and German national anthems. They were written by composers who are largely forgotten today, but who were regarded as important in their own time. The album includes a number of first recordings.

  • LWC1102 Katalognummer
  • 7090020181141 EAN
  • CD Format
  • 2016 Utgivelsesår
  • På lager Tilgjengelighet

Verkene på CD-en er variasjoner over kjente melodier som f. eks. den amerikanske og tyske nasjonal-sangen. De er skrevet av komponister som i dag stort sett er glemt, men som ble regnet som betydelige i sin samtid, og flere av dem er førstegangs innspillinger. The works on the CD are variations on familiar melodies, among them, the American and German national anthems. They were written by composers who are largely forgotten today, but who were regarded as important in their own time. The album includes a number of first recordings.
Les mer

Før: 189 NOK

: 75.60 NOK

Rabatt: 60 %

Velg antall  

 
 

Produktbeskrivelse

DET NYE ORGELET I SOFIENBERG KIRKE

Det er i dag ikke uvanlig å bruke barokken som forbilde når man bygger nye orgler. I de senere år har også interessen for de romantiske orglene vært økende.

Det nye orgelet i Sofienberg kirke, bygget av Hermann Eule Orgelbau, er inspirert av klangen i tyske orgler på 1800-tallet og er som nytt instrument unikt i norsk sammenheng. Og det er nettopp klangen i det nye Eule-orgelet som har vært bestemmende for valg av repertoar på organist Halgeir Schiagers nye utgivelse «God Save The King» – den første innspillingen på dette flotte instrumentet.

Verkene på CD-en er variasjoner over kjente melodier som f. eks. den amerikanske og tyske nasjonal-sangen. De er skrevet av komponister som i dag stort sett er glemt, men som ble regnet som betydelige i sin samtid, og flere av dem er førstegangs innspillinger. 

Halgeir Schiager har sin utdannelse fra Oslo, München og Strasbourg. Han har beskjeftiget seg mye med norsk orgelmusikk og uroppført en rekke norske verker. Hans innspilling av Petr Ebens orgelverker er prisbelønnet.

I de senere årene har Schiager vært opptatt av sammenhengen mellom musikk og instrument. Det har kommet til uttrykk i flere CD-innspillinger på historiske eller nye historisk inspirerte orgler der tysk orgellitteratur fra 1800-tallet har stått i sentrum. I valg av repertoar har han prioritert komponister som tidligere var kjente, men ufortjent er kommet i bakgrunnen. Hans forrige utgivelse på LAWO Classics, «Der Orgelkönig» (LWC1090), fikk svært god mottagelse i inn- og utland.

 

THE NEW ORGAN IN SOFIENBERG CHURCH

Today it is not unusual to use a Baroque model when building a new organ. Likewise, interest in Romantic organs has increased in recent years.

The new organ in Sofienberg Church, built by Hermann Eule Orgelbau, is inspired by the sound of nineteenth-century German organs. As a new instrument, it is unique in the Norwegian context. Indeed, it is the sound of the new Eule organ that has determined the choice of repertoire for organist Halgeir Schiager’s new release, “God Save the King” — the first recording made on this magnificent instrument.

The works on the CD are variations on familiar melodies, among them, the American and German national anthems. They were written by composers who are largely forgotten today, but who were regarded as important in their own time. The album includes a number of first recordings.

Halgeir Schiager studied in Oslo, Munich and Strasbourg. He has dedicated considerable attention to Norwegian organ music and has premiered a number of Norwegian works. For his recordings of the complete organ works of Petr Eben he received the Norwegian Critics Prize in 2001. In recent years, Schiager has had a serious interest in the relationship between music and instrument. This has found expression in his recordings on historic or new historically inspired organs featuring nineteenth-century German organ literature. In the selection of his repertoire, he has prioritized composers once well-known, but now languishing in undeserved obscurity. His previous release on the LAWO Classics label, “Der Orgelkönig” (LWC 1090), received glowing reviews in Norway and abroad.

 

ANMELDELSER/REVIEWS 

Ukjente orgelvariasjoner
«Halgeir Schiager gjør her en innsats for å hente frem en del variasjonsmusikk fra glemselens slør. [...] Det er det nye orgelet i Sofienberg kirke som Schiager presenterer på denne platen. [...] Og når utøveren også er av det særdeles dyktige slaget, kan denne cd-platen trygt anskaffes i visshet om at kvaliteten er sikret i alle ender. Et pluss går også til lydfolket i LAWO Classics - som stadig vekk produserer gode plater som passer godt inn i den norske musikkhimmelen.»
Trond Erikson – Den klassiske CD-bloggen, 17.02.17   http://klassiskcd.blogspot.no/2017/02/ukjente-orgelvariasjoner.html

«Den glitrande organisten Schiager har på albumet sitt valt komposisjonar berre orgelspesialistar kjenner til, likevel læt det meste kjent. Dei er nemleg variasjonar over melodiar dei leste europearar kan nynna med på: Fyrst får me fantasifulle variasjonar over God save the King av den tyske organisten Adolf Friedrich Hesse (1809–1864) frå Wrocław (på tysk og i Noreg i gamle dagar kjent som Breslau) i dagens Polen. Så Variationen über die österreichische Volkshymne av Ernst Köhler (1799–1847), ein melodi av Haydn som no er Tysklands nasjonalsong. Og vidare variasjonar over «Priestermarsch » frå Mozarts Trylleløyta og over «Glade jul».»
Sjur Haga Bringeland - Dag og tid - anmeldelse_LWC1102_dagogtid.pdf

«For noen av oss er nysgjerrighet en innebygget del av musikken, og vi skylder Halger Schiager stor takknemlighet. Hans siste innspillinger har løftet frem komponister vi ellers aldri ville hørt. Spillet hans rommer alt man kunne håpe på, og den krystallklare innspillingen er en perfekt presentasjon av det nye Eule-orgelet i Sofienberg kirke.»
Martin Anderson – Klassisk musikkmagasin anmeldelse_LWC1102_klassisk_musikkmagasin.pdf

«Schiager følger opp med sin presise stilkunnskap, han vet å utnytte orgelets klanger. Han formidler sin begeistring for denne musikken, ikke bare gjennom teksten, men også ved sitt virtuose spill og sine gode registreringer. Slik sett blir de to innspillingene en oppvisning, Schiager presenterer to ulike tidsepoker på beste måte. Både instrumenter og tolkning er tilpasset repertoaret.» 
Olav Egil Aune - Vårt Land anmeldelse_LWC1102_vartland.pdf

«Interpret Halgeir Schiager meistert derartige Passagen überaus souverän und macht auch mit dieser Orgel-CD wieder einmal Lust auf mehr.»
Matthias Keller – BR Klassik https://www.br-klassik.de/aktuell/br-klassik-empfiehlt/cd/cd-tipp-halgeir-schiager-god-save-the-king-100.html

«Schiager gives engaging and colorful performances of this interesting music, which are effective on the 2014 Hermann Eule organ in the Sofienberg Church in Oslo, Norway. Tonally, it is modeled on ones by the 19th Century German organ builder, Friedrich Ladegast, and perfect for this repertoire.»
Robert Delcamp – American Record Guide  review_LWC1102___American_Record_Guide.pdf

«This is a super programme – composers and works not known to me before – but a disc that deserves repeat playing.»
The Organ Club Journal  review_LWC1102___The_Organ_Club_Journal.pdf

«[...] this excellent organ is demonstrated optimally and Schiager’s playing is fine indeed.»
Chris Bragg – Choir and Organ, april 2017  review_LWC1102__choir_and_organ.pdf

"Damit entgeht Schiager trotz der Formengleichheit der Stücke einer thematischen Engführung, trifft mit diesem selten gespielten Repertoire vielmehr genau ins Zentrum des deutschen Orgelsinnens in der der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das ist von Anfang bis Ende fesselnde gut gemachte Musik, so dass man sich fragt, warum sie so wenig gepflegt wird, ja fast Ausgrabungen ähnelt. Die Orgel fasziniert mit ihren schönen genau treffenden und zeichnenden Klängen, dass es eine Labsal ist, ihr zuzuhören. Schiager spielt mit Hingabe, ist schier verliebt in die dynamischen Möglichkeiten des Instrumentes, so dass die häusliche Phonoanlage ihre Qualität beweisen muss, auch die leisen Klänge des geschlossenen Echowerkes noch deutlich wiederzugeben, ohne das Plenum der vorne liegenden Werke allzu sehr dominieren zu lassen.
Das Booklet gibt in guter Weise alle Informationen wieder, verschweigt nur das Baujahr der Orgel, aber jede Orgel muss ja ein Geheimnis haben! Selten gibt es eine CD, die sich so sympathisch bescheiden gibt, dabei aber so vollends begeistert wie diese!" 
Rainer Goede - Orgel Information review_LWC1102__orgel-information.pdf

 

 

 

 

 

 

Sporliste

ADOLPH FRIEDRICH HESSE (1809–1863)              

God save the King, op. 67              

01) Introduction (01:51)

02) Volkslied (00:40)

03) Bearbeitung I (01:13

04) Bearbeitung II (00:53)

05) Bearbeitung III (00:52)

06) Bearbeitung IV, Minore (00:55)

07) Bearbeitung V, Brillante (03:32)

ERNST KÖHLER (1799–1847)

Variationen über die österreichische Volkshymne

08) Thema (00:59)

09) Var. I (00:51)

10) Var. II (00:50)

11) Var. III (00:49)

12) Var. IV (00:48)

13) Var. V (01:44)

14) Finale (05:08)

FRIEDRICH KÜHMSTEDT (1809–1858)    

Concertstück über der Zauberflöte, op. 8

15) Introduction (01:55)

16) Marsch (01:45)

17) Var. I (01:53)

18) Var. II (01:52)

19) Var. III, Trio (02:30)

20) Var. IV (01:37)

21) Fuge (04:56)

JOHANN GUSTAV EDUARD STEHLE (1839–1915)

Fantasie über O Sanctissima.

22) I. Molto Allegro – Recitativo (07:55)

23) II. Andante religioso [Thema] (02:11)

24) Var. I (01:40)

25) Var. II (01:29)

26) Var. III, Flehen um Erlösung (02:21)

27) III. Finale (04:07)

CHRISTIAN ROBERT PFRETZSCHNER (1821–1885)

Variationen über Stille Nacht, heilige Nacht

28) Andantino (05:12)

SAMUEL DE LANGE JR. (1840–1911)

Sonate Nr. 4 in D-dur, op. 28.

29) Tempo giusto [Thema] (01:42)

30) Var. I (01:54)

31) Var. II (01:19)

32) Var. III (02:49)

33) Finale (02:04)               

Kommentarer

Laster kommentarer ...
Kühmstedt / van Eyken / Reubke for Organ - Schiager, Halgeir (orgel)

Organist Halgeir Schiager ønsker med denne CD-en å vise eksempler på utviklingstrekk som preger tysk orgelmusikk midt på 1800-tallet. I denne perioden påvirkes orgelmusikken i økende grad av det symfoniske orkesteret. Dette gjør seg gjeldene i stadig større orgler med flere klangfarger og i musikk som får en mer bevegelig dynamikk. Organist Halgeir Schiager’s intention with this CD is to present examples of developments characterizing German organ music in the mid-1800s. During this period, organ music was influenced to an ever-increasing extent by the symphony orchestra. This change was evident in the building of ever larger organs with a greater range of timbres, and in the music with its more variable dynamics. 

Før: 199 NOK

: 75.60 NOK

Rabatt: 62 %

 
 
Saint-Saéns: Organ Works - Draagen, Magne H (organ)

Saint-Saëns orgelverker kan neppe sies å være hverdagskosverken for publikum eller for organister flest. Til tross for at Saint-Saens i sin samtid opplevde stor anerkjennelse og popularitet som klavervirtuos og komponist, ble han nok ansett som for reaksjonær og konservativ som kirkemusiker. 

Før: 189 NOK

: 75.60 NOK

Rabatt: 60 %

 
 
 
Mozart and the Organ - Dahl, Anders Eidsten (organ) / Engegård, Arvid (violin) / Sponberg, Atle (violin) / Snerte, Embrik (bassoon)

Mozarts originalmusikk for orgel består av 17 énsatsige «Epistelsonater» – kammermusikk skrevet mellom 1772 og 1780 til messene i Salzburg. Besetningen på 14 av disse er to fioliner og generalbass, mens de tre siste krever større besetning. Stykkene er korte – dette er musikk skrevet for å spilles mellom tekstlesningene. Orgelet gis gradvis en konserterende rolle fra de første til de senere, og Sonate i C (K336) kan beskrives som en liten orgelkonsert. I tillegg til organisten Anders Eidsten Dahl, spiller fiolinistene Arvid Engegård og Atle Sponberg og fagottisten Embrik Snerte på de 14 kirkesonatene. Mozarts verk for «Flötenuhr» er tatt opp i Margaretakyrkan i Oslo på et orgel som er tydelig inspirert av syd-tyske barokkorgler. Mozart’s original music for organ consists of 17 one-movement “Epistle sonatas” — chamber music written between 1772 and 1780 for masses in Salzburg. The instrumentation for 14 of these is two violins and basso continuo, while the remaining three are written for more instruments. The pieces are short — this is music written to be played between the reading of texts. The organ is given an ever greater concertizing role from the first to the last, and the Sonata in C (K336) can be described as a small organ concerto. In addition to organist Anders Eidsten Dahl, the musicians playing on the 14 Church Sonatas are violinists Arvid Engegård and Atle Sponberg and bassoonist Embrik Snerte. Mozart’s work for “Flötenuhr” was recorded in St. Margaret’s Church in Oslo on an organ clearly inspired by southern German baroque organs. 

Før: 199 NOK

: 75.60 NOK

Rabatt: 62 %

 
Habbestad, Kjell: Gaudeamus - Rise, Harald (orgel)

På denne CD-en fra LAWO Classics har organisten og professor i kirkemusikk ved Institutt for musikk, NTNU, Harald Rise, tatt for seg de fleste av komponisten Kjell Habbestad, orgelverker, skrevet i et tidsrom fra 1976 og til 2007. Det dreier seg om verker bestilt til orgelinnvielser, tilegnet utøvere, eller verker som er hommage'r til andre komponister. 

Før: 189 NOK

: 75.60 NOK

Rabatt: 60 %

 
 
 
Ketil Bjørnstad: Lofotoratoriet - Kielland, Marianne Beate (mezzosopran) / Lofoten Voices / MiNensemblet

«Lofotoratoriet» – fortellingen om Lofoten; den majestetiske, overjordisk vakre, dramatiske og verdensberømte naturen. Lyset som forandres fra ett minutt til det neste. Overdådige soldager og voldsomme stormer. Så kulturen; den flere tusen år lange tradisjonen med fiske; skreien som bygde Norge. “The Lofoten Oratorio” — the story of Lofoten, northern Norway’s world-famous archipelago, dramatic, majestic, exquisitely beautiful. Changing light from one minute to the next; sumptuous sun-filled days and fierce winter storms. And its culture: a thousand-year-old cod-fishing tradition upon which Norway was built. 

Før: 199 NOK

: 75.60 NOK

Rabatt: 62 %

 
 
Membra Jesu Nostri - Vox Scaniensis/Wallin, Peter (dirigent)

Før: 189 NOK

: 75.60 NOK

Rabatt: 60 %

 
 
 

×Tips en venn

God Save The King <span>-</span> Schiager, Halgeir (orgel) God Save The King Schiager, Halgeir (orgel)

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 44.192.15.251)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt