Verkene på "Die 7. Himmelsrichtung" er kontemplative, innadvendte, dvelende. Tittelen henspiller på et visdomsord fra den australske urbefolkningen som regner med syv himmelretninger: nord, sør, øst og vest, oppover og nedover - og innover. Temaet dveling og innadvendt lytting er realisert på forskjellige måter: dels som meditasjoner over og bearbeiding av folketoner, dels som moderne uttrykk i rituell gjentakelse, og dels som melodier på èn tone.

  • LWC1014 Katalognummer
  • 7090020180144 EAN
  • CD Format
  • 96KHz/24bit Masterfiler
  • Ris kirke Innspillingssted
  • 2010 Utgivelsesår

Verkene på "Die 7. Himmelsrichtung" er kontemplative, innadvendte, dvelende. Tittelen henspiller på et visdomsord fra den australske urbefolkningen som regner med syv himmelretninger: nord, sør, øst og vest, oppover og nedover - og innover. Temaet dveling og innadvendt lytting er realisert på forskjellige måter: dels som meditasjoner over og bearbeiding av folketoner, dels som moderne uttrykk i rituell gjentakelse, og dels som melodier på èn tone.
Les mer

 
 

Produktbeskrivelse

MØTE MELLOM DET VAKRE OG DET MEDITATIVE, DET MODERNE OG DET FOLKEMUSIKALSKE

Et stille, meditativt uttrykk kombinert med et moderne musikalsk språk - hvordan høres det ut? Og hva er det med Thomas Kingos kjente salmetekst "Nå rinner solen opp av østerlide" som gjør den så anvendelig i forskjellige folketoner? Musikken på denne CD-utgivelsen spenner vidt - fra folketonens vare og enkle karakter til den moderne musikkens kompleksitet og utfordring av etablerte lytteforestillinger. Verkene på "Die 7. Himmelsrichtung" er kontemplative, innadvendte, dvelende. Tittelen henspiller på et visdomsord fra den australske urbefolkningen som regner med syv himmelretninger: nord, sør, øst og vest, oppover og nedover - og innover. Temaet dveling og innadvendt lytting er realisert på forskjellige måter: dels som meditasjoner over og bearbeiding av folketoner, dels som moderne uttrykk i rituell gjentakelse, og dels som melodier på èn tone.

CD-en inneholder musikk skrevet av Edvin Østergaard i perioden 1999 til 2006. Til sammen gir stykkene et nyansert bilde av komponistens evne til musikalsk uttrykk og utforsking. De fire verkene er skrevet for tre musikere med en usedvanlig mangfoldig musikalsk erfaring: sopranen Siri Torjesen, bratsjisten Morten Carlsen og cellisten Hans Josef Groh. Sammen med komponisten har de tre deltatt aktivt i utforskning av stemmens og strykeinstrumentenes klangmuligheter. Resultatet er vakker musikk fremført av ypperlige musikere i meditativ utfoldelse!

 

THE BEAUTIFUL AND THE MEDITATIVE, THE MODERN AND THE TRADITIONAL 

Quiet, meditative expression combined with modern musical language—what does that sound like? And what makes Thomas Kingo's familiar hymn text "The Sun Arises Now in Light and Glory" so compatible with a variety of folk melodies? The music on this CD covers a broad spectrum—from the authentic simplicity of a folk melody to the complexity of modern music and its challenge to conventional listening. The works included on Die 7. Himmelsrichtung (The 7th Cardinal Point) are contemplative, introspective, lingering. The title alludes to the wisdom tradition of Australia's indigenous people, which speaks of seven cardinal points: north, south, east, and west, upward and downward, and inward. The theme of lingering and inwardly directed listening is realized in different ways—as meditations on and arrangements of folk tunes, as modern expression in ritual repetition, and as melodies on one tone.

The music on this CD was written by Edvin Østergaard between 1999 and 2006. As a whole, the pieces present a nuanced image of the composer's gift of musical expression and exploration. The four works were written for three musicians with exceptionally versatile musical experience: soprano Siri Torjesen, violist Morten Carlsen, and cellist Hans Josef Groh. Together with the composer, they have actively explored the timbral potential of the voice and stringed instruments. The result is beautiful music presented by superb musicians in meditative interaction.

 

ANMELDELSER/REVIEWS

En ferd innover
"Edvin Østergaard maler musikk med fine penselstrøk og lette farger [...] Tydeligst er denne kretsingen i soloverket for bratsj, «Ritus», eminent tolket av Morten Carlsen (som vi også tydelig hører pusten til, en fin detalj i et gjennomgående lekkert lydbilde). Men også i trioen «Die 7. Himmelsrichtung » er det som om sopran Siri Torjesen, Carlsen og cellist Hans Joseph Groh søker å finne sammen i én klang, uten at det hindrer variasjonene instrumentene imellom i å være rike og nyanserte. Østergaard forsker i særegne muligheter for stemmen og strykerne: lyder uten språklig mening, tynne flageoletter og dype knirk, og, i solostykket for cello, spill på de naturlige overtonene. Det siste gir assosiasjoner til folkemusikk fra hvor som helst på kloden, mens meditasjonene over ulike melodier på salmen «Nå rinner solen opp» har konkret tilknytning til flere steder i Norge. Av de seks satsene er noen lyse, noen nær dansende og noen nesten smertelig langsomme og mørke i paletten. Siri Torjesen, som her formidler Thomas Kingos ord som de står, leker i landskapet mellom kvedar- stil og klassisk klang med vibrato på noe ubestemmelig vis, men virkemidlene både hos henne, Groh og Carlsen er vakre og alltid nennsomt disponert. Det intenst lyttende ved musiseringen smitter dessuten til oss som bare stille får følge ferden - innover."
Astrid Kvalbein - Aftenposten LWC1014_aftenposten.pdf

Ein indre bodskap
"[…] «In Ab» tek han enkelttonen sine overtonar i bruk, og spinner frå desse ein melodisk meditasjon like mykje som ein klangleg. Eitt anna verk tek føre seg små musikalske forløp, som kvar av musikarane varierer og plasserer ulikt på kvarandre. Atter eitt stykke, «Ritus» , krinsar seg inn mot den eine tona ved å arbeida med sjatteringar nær den. Resultatet er konsentrasjon i ulike former. Utøvarane Morten Carlsen, Hans Josef Groh og Siri Torjesen byd på heilstøypte tolkingar og ein fascinerande klangrikdom på det vesle materialet. Aller best kjem det fram når dei konsentrerer seg om det vesle, og tilfører eit utval av nyansar og stemningar. Særleg overveldande er det at alle desse stemningane finst i menneskestemma - og måten Torjesen lukkast variera samstundes som ho kjærteiknar kvar av frasene, rører sterkt. Meditasjonane over folketona «Nå rinder solen opp» vert som ein siste bonus. Her vert utforskinga satt i relieff av ein tradisjon, og eg sit att med ei kjensle av at opphavspersonane verkeleg ynskjer - og har lukkast - å gje sitt publikum ein indre bodskap."
Ida Habbestad - Dagsavisen LWC1014_dagsavisen.pdf

Sitrende spenning
"Hvis du tåler en utfordring, setter deg ned i konsentrasjon med åpent sinn, kan du oppleve spenning og uvøren lek blandet med strøkne musikalske ferdigheter. De to strykerne spiller hvert sitt solonummer og viser hvordan instrumentene kan trakteres og maltrakteres. Torjesen bruker på samme måte alle stemmens muligheter. Avslutningen er seks «meditasjoner» over gamle salmedikter Thomas Kingos (1634-1703) «Nå rinner solen opp». Synd han ikke får hørt dem."
Geir Hovensjø - Østlendingen LWC1014_ostlendingen.pdf

"Meditative komposisjoner for bratsj, cello og stemmeHan utfordrer lytternes etablerte lytteforestillinger, men er man villig, kan Edvin Østergaards komposisjoner åpne adgang til nye dimensjoner av tilværelsen, inn i områder hvor eksistensen er og bekreftes som sådan nettopp gjennom sin musikalitet."
Ole Harald Dahl - Antroposofi i Norge LWC1014_Antro_i_Norge_kritikk.pdf

Sporliste

01 / Die 7. Himmelsrichtung (Ritus III) für Frauenstimme, Bratsche und Violoncello (2001) /// 12:57

 

02 / In Ab – Overtone Music for Cello (2007) /// 14:32

 

03 / Ritus – Musik für Bratsche (1999) /// 11:04

 

Meditasjoner over \"Nå rinner solen opp\"

for kvinnestemme, bratsj og cello (2002/03)

04 / I. meditasjon /// 02:08

05 / II. meditasjon /// 03:11

06 / III. meditasjon /// 01:55

07 / IV. meditasjon /// 03:19

08 / V. meditasjon /// 01:50

09 / VI. meditasjon /// 04:42

Kommentarer

Laster kommentarer ...

×Tips en venn

Die 7. Himmelsrichtung <span>-</span> Torjesen, Siri (mezzosopran) / Carlsen, Morten (bratsj) / Groh, Hans Josef (cello) Die 7. Himmelsrichtung Torjesen, Siri (mezzosopran) / Carlsen, Morten (bratsj) / Groh, Hans Josef (cello)

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 44.221.66.130)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt