Aurora Records har gleden av å presentere debutalbumet til den norske komponisten Kristin Bolstad, "Morgon / Kveld". Albumet er satt til utgivelse 22. september og vil være tilgjengelig som vinyl og på alle digitale plattformer. Aurora Records is pleased to present the debut album of the Norwegian composer Kristin Bolstad, “Morgon / Kveld” (Morning / Evening). The album is set for release on September 22nd and will be available as vinyl and on all digital platforms.

 • ACDLP5113 Katalognummer
 • 7090057990129 EAN
 • Kristin Bolstad Leverandør
 • LP Format
 • 2022, 2023 Produksjonsår
 • Klikk her    Digital nedlastning

Aurora Records har gleden av å presentere debutalbumet til den norske komponisten Kristin Bolstad, "Morgon / Kveld". Albumet er satt til utgivelse 22. september og vil være tilgjengelig som vinyl og på alle digitale plattformer. Aurora Records is pleased to present the debut album of the Norwegian composer Kristin Bolstad, “Morgon / Kveld” (Morning / Evening). The album is set for release on September 22nd and will be available as vinyl and on all digital platforms.
Les mer

Produktbeskrivelse

Kristin Bolstad "Morgon / Kveld"

 

MORGON og KVELD er opphavleg to stadspesifikke verk for 3 vokalistar og James Turrell sitt lysverk Hardanger Skyspace i Øystese. MORGON og KVELD fungerer som speglingar av kvarandre, der det eine verket startar der det andre sluttar, og omvendt. I samanheng vert dei to verka som ein syklus utan ein klar start eller slutt. Verka har ein kontemplativ karakter og søkjer reflektera lyset sin syklus gjennom demring og skumring, og den evige repetisjonen av det å vakna til liv og gå til ro. Langsame endringar er berande for verka og kan på mange måtar minna om ein lydleg meditasjon, slik også Hardanger Skyspace fungerer som ein meditasjon over lyset.

 

Hardanger Skyspace har som formål å sjå på himmelen ved soloppgang og solnedgang. Gjennom ei ellipseforma opning i taket ser ein opp på himmelen og korleis lyset endrar seg gjennom demring og skumring, medan skiftande fargar inni rommet manipulerer opplevinga av det ein ser. Hardanger Skyspace inviterer til ei kontemplativ oppleving men stiller samstundes spørsmål ved vår eiga persepsjon gjennom synsbedraga som oppstår i møtet med lysverket.

 

MORGON og KVELD vart urframført i Hardanger Skyspace i samband med haustjamdøger, september 2022. I konsertversjonen fyl verka soloppgang og solnedgang, slik også Hardanger Skyspace gjer, og lengda på verka endrar seg dermed i takt med lengda på soloppgang og solnedgang gjennom året. Denne innspelinga er derimot blitt gjort i studio og verka har i tillegg vorte omarbeidd og tilpassa ein kortare versjon med tanke på utgjeving.

 

 

 

Kristin Bolstad "Morgon / Kveld"

 

MORGON and KVELD were originally two site-specific works for 3 vocalists and James Turrell's light installation, Hardanger Skyspace in Øystese. MORGON and KVELD serve as reflections of each other, where one piece starts where the other ends, and vice versa. In context, the two works form a cycle without a clear beginning or end. The works have a contemplative nature and seek to reflect the cycle of light through dawn and dusk, and the eternal repetition of awakening and going to rest. Slow changes are pivotal to the works and can, in many ways, resemble an auditory meditation, much like Hardanger Skyspace operates as a meditation on light.

 

Hardanger Skyspace aims to observe the sky during sunrise and sunset. Through an elliptical opening in the ceiling, one gazes upon the sky and observes how the light changes through dawn and dusk, while shifting colors inside the room manipulate the perception of what one sees. Hardanger Skyspace invites a contemplative experience while simultaneously questioning our own perception through the visual illusions that arise in encountering the light installation.

 

MORGON and KVELD premiered in Hardanger Skyspace during the autumn equinox, September 2022. In the concert version, the works align with sunrise and sunset, just like Hardanger Skyspace, and their length changes accordingly throughout the year. However, this recording has been made in the studio, and the works have also been adapted and tailored for a shorter version in consideration of release."

Sporliste

SIDE 1: Morgon – ca 19:55 

 1. Demring I – ca 2 min
 2. Demring II – ca 1 min 40 sek
 3. Demring III – ca 1 min 16 sek 
 4. Demring IV – ca 2 min 30 sek 
 5. Demring V – ca 2 min
 6. Demring VI – ca 4 min 24 sek 
 7. Demring VII – ca 3 min 16 sek 
 8. Demring VIII – ca 2 min 10 sek 

 

SIDE 2: Kveld – ca 19:12 

 1. Skumring I – ca 1 min 44 sek 
 2. Skumring II – ca 2 min 40 sek 
 3. Skumring III – ca 4 min 12 sek 
 4. Skumring IV – ca 2 min 12 sek 
 5. Skumring V – ca 3 min 
 6. Skumring VI – ca 1 min 36 sek 
 7. Skumring VII – ca 1 min 
 8. Skumring VIII – ca 2 min 20 sek 

Kommentarer

Laster kommentarer ...
Eivind Buene: Garland - Det norske kammerorkester

I sitt jubileumsår utgir Det Norske Kammerorkester fire av Eivind Buenes musikkstykker i utsøkte fortolkninger, under ledelse av orkesterets kunstneriske dynamo gjennom 40 år – Terje Tønnesen. Eivind er den nålevende komponisten som har skrevet flest verker for Det Norske Kammerorkester – noe han knapt hadde tenkt seg da han hørte dem spille ny musikk som 17-åring. 

 
Cikada Live - Huddersfield / Donaueschingen - Cikada / Karlsson, Kenneth (artistic director & piano)

Denne utgivelsen presenterer live-opptak fra Cikadas konserter på to av de mest prestisjetunge internasjonale festivalene for samtidsmusikk: Donaueschinger Musiktage i Tyskland og Huddersfield Contemporary Music Festival i England. Med framføringene av Seven Disobediences av Rolf Wallin, parthenon. av Klaus Lang og The Empire of Lights, khasma og stirrings av Richard Barrett presenterer Cikada fem ikoniske verk som viser frem ensemblenes kunstnerisk sterke – og unike – tilnærming til det musikalske materialet. This release features live recordings from Cikada’s concerts at two of the most prestigious international contemporary music festivals: Donaueschinger Musiktage in Germany and Huddersfield Contemporary Music Festival in England. With performances of Seven Disobediences of Rolf Wallin, parthenon. of Klaus Lang, and The Empire of Lights, khasma and stirrings of Richard Barrett, Cikada presents five iconic works that showcase the ensemble’s artistic strength and unique approach to the musical material. 

 
 
 
Magical Memories - Helseth, Tine Thing (trumpet) / Nordstoga, Kåre (organ)

Tine Thing Helseth og Kåre Nordstoga spilte inn albumet «Magical Memories» i Oslo domkirke, under Norges lockdown i slutten av august og begynnelsen av september 2020. De jobbet fra sent på kvelden til de tidlige morgentimene for å få den perfekte lyden. Trumpeter Tine Thing Helseth and organist Kåre Nordstoga recorded the album “Magical Memories” in Oslo Cathedral during Norway’s lockdown in late August / early September 2020. They worked from late in the evening into the early hours of the morning to carefully capture the perfect sound. 

 
 
Å her møter mangt - Songs by Johan Kvandal - Gericke, Isa Katharina (soprano) / Knoph, Joachim (piano)

På denne utgivelsen presenterer sopran Isa Katharina Gericke og Joachim Knoph sentrale deler av den norske komponisten Johan Kvandals (1919–1999) musikk for sang og piano. Kvandal var en markant stemme i norsk musikkliv, og hans musikk har vist seg å nå stadig nye lyttere. On this release, soprano Isa Katharina Gericke and Joachim Knoph perform some of the more central pieces from Norwegian composer Johan Kvandal's (1919–1999) music for voice and piano. Kvandal was a heavyweight of the Norwegian music scene and his music has proven to reach more and more new listeners. 

 
 

×Tips en venn

Morgon / Kveld <span>-</span> Kristin Bolstad Morgon / Kveld Kristin Bolstad

Send tipset til (din venns e-postadresse)

Din e-postadresse (IP: 100.26.176.111)

Din kommentar (valgfritt)
Minst et par ord, dersom du skriver noe

Sender, vennligst vent ..  Avbryt