Norske | Populśre | Alle | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZŇ ń ň ō ÷
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bach1140

Maria Magdalena - Langeland, Sinikka (song, kantele) / Tomter, Lars Anders (viola) / Nordstoga, KŚre (organ)

PŚ sin nye utgivelse ęMaria MagdalenaĽ, gir Sinikka Langeland oss en spennende musikalsk tolkning av fortellingene om en av de mest framtredende kvinnene i kristendommen, basert pŚ tekster fra Johannes- og Maria-evangeliene. I Johannesevangeliet framstilles Maria Magdalena som en modig kvinne som stod ved Jesu side i lidelse og dÝd. Hennes mÝte med den opp≠standne Jesus i graven er ubeskrivelig vakkert beskre≠vet med en skjÝrhet og skjÝnnhet som skaper trÝst og hŚp for den som sÝrger.

On her new release, ďMaria MagdalenaĒ, Sinikka Langeland gives us a fascinating musical interpretation of the story of one of the most prominent women in the Christian world, based on texts from the Gospels of John and Mary. In the Gospel of John, Mary Magdalene is described as a brave woman who stood by Jesusí side during his suffering and death. Her encounter with the resurrected Jesus at the grave is presented in indescribably lovely words, with a tenderness and beauty that inspire comfort and hope in people who are mourning. 

FÝr: 199 NOK

: 189 NOK

Rabatt: 5 %

 
 
 
Bach: OrgelbŁchlein, Preludes, Fantasies & Passacaglia - Nordstoga, KŚre (organ)

PŚ CD 11 og 12 i KŚre Nordstogas serie med innspillinger av Johann Sebastian Bachs samlede orgelverker blir lytteren presentert for ęOrgelbŁchleinĽ, den kjente samlingen med 45 orgelkoraler, hvor komponisten, ifÝlge Albert Schweitzer, kanskje nŚr de aller stÝrste hÝyder innen orgelkoralens kunst. Hver av de smŚ miniatyrene fremstŚr som kunstferdige koralharmoniseringer, hvor hvert eneste motiv og hver eneste polyfone idť synes Ś ha en mening som kan knyttes til salmens innhold.

On CD 11 and 12 of KŚre Nordstogaís series of recordings of Johann Sebastian Bachís complete organ works the listener is introduced to ďOrgelbŁchleinĒ. In this familiar collection of 45 organ chorales the composer has, in Albert Schweitzerís view, realised the ideal of the chorale prelude. Each of the small miniatures is an elaborate chorale harmonization, in which every single motif and every single polyphonic idea seems to have meaning related to the hymnís content. 

Booklet
 
 
 
Bach: OuvertŁre nach FranzŲsischer Art, BWV 831; Sarabande con Partite, BWV 990; Englische Suite Nr. 6 d-Moll, BWV 811 - Mortensen, Nils Anders

En ting mange er enige om er at Bach trolig var den stÝrste komponisten av dem alle. One thing on which many agree is that Bach was doubtless the greatest composer of them all. 

Booklet
 
The Art Of Brynjar Hoff - Hoff, Brynjar (obo)

LAWO Classics vil med denne utgivelsen feire Brynjar Hoffs 70 Śr lange musikerliv. Hoff er en legende i norsk musikkliv. Han var en av de mest sette klassiske artistene pŚ TV gjennom en Śrrekke og en av landets mest aktive musikere pŚ konsertscener rundt om. Han var en av de fŚ utvalgte norske musikere som bŚde var solist og gjorde innspillinger med English Chamber Orchestra og London Philharmonic Orchestra.

With this release, LAWO Classics wishes to celebrate Brynjar Hoffís 70 years as a musician. Hoff is a legend in Norwegian musical life. For years he was one of the countryís most active classical artists as a television and concert performer in Norway and abroad. He was also one of the few Norwegian musicians to both perform as soloist and record with the English Chamber Orchestra and London Philharmonic Orchestra. 

Booklet
 
 
 
Er heiŖet Wunderbar! - Barokkanerne / Alfredo Bernardini

Det serveres advents- og julekantater av Graupner, Fasch og Ė ikke minst Ė av den store Bach, i tillegg til en herlig konsert av Telemann med far og datter Bernardini i spissen.

The ensemble serves up Advent and Christmas cantatas by Graupner, Fasch and the great Bach himself, as well as a splendid Telemann concerto led by father and daughter Bernadini. 

Booklet
 
NÝringen - Landaas, Vegard (saksofon) / Dahl, Anders Eidsten (orgel)

Vegard Landaas og Anders Eidsten Dahl presenterer her sin andre CD med musikk for saksofon og. Et gjennomgående tema på innspillingen er folkemusikk. Det musikalske utrykket spenner vidt, fra velkjente komposisjoner av bl.a. Fauré, Satie, Bach og Rakhmaninov til folketonearrangementer av BjÝrn Luksengård og Kåre Nordstoga. 

Booklet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 1/32 av ca. 959 treff