Norske | PopulŠre | Alle | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ă ě Í
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eggen53

Portraying Passion ľ Works by Weill/Paus/Ives - Tora Augestad (mezzosopran) / Oslo-Filharmonien / Joshua Weilerstein (dirigent) / Christian Eggen (dirigent)

Nňr Tora Augestad slipper portrettplate sammen med Oslo-Filharmonien, er det intet mindre enn Kurt Weill, Marcus Paus og Charles Ives pň menyen. Augestads repertoarvalg tar de musikalske kvalitetene til modernistiske, individualistiske komponister og plasserer dem st°tt i det 21. ňrhundret. 

Booklet
 
Chopin / Schumann - Bjelland, Sveinung (piano) / KORK / Eggen, Christian (dirigent)

Chopins e-mollkonsert og Schumanns opus 92 stňr som to av de fineste av alle verkene skrevet for klaver og orkester av komponister fra den f°rste delen av romantikken ľ det universelt menneskelige i disse komposisjonene er like relevant i de f°rste tiňrene av det 21. ňrhundret som de var da de ble framf°rt f°rste gang. 

Booklet
 
 
 
Bj°rn Kruse: Chronotope - Fors, Fredrik (klarinett)/Oslo-Filharmonien/Eggen, Christian (dirigent)

LAWO Classics har gleden av ň presentere noe sň sjeldent som en nyskrevet, norsk klarinettkonsert! 

Booklet
 
 
 
Ophelias: Death by Water Singing - Hellstenius, Henrik (komponist)

źOphelias: Death By Water Singing╗ ble til i et nŠrt samarbeid mellom forfatter Cecilie L°veid og komponist Henrik Hellstenius. Operaen tar utgangspunkt i fortellingen om Ophelia fra Shakespears źHamlet╗ og tidligere kilder som han i sin tur bygget pň. 

Booklet
 
 
 
 

Eggen Christian50

Portraying Passion ľ Works by Weill/Paus/Ives - Tora Augestad (mezzosopran) / Oslo-Filharmonien / Joshua Weilerstein (dirigent) / Christian Eggen (dirigent)

Nňr Tora Augestad slipper portrettplate sammen med Oslo-Filharmonien, er det intet mindre enn Kurt Weill, Marcus Paus og Charles Ives pň menyen. Augestads repertoarvalg tar de musikalske kvalitetene til modernistiske, individualistiske komponister og plasserer dem st°tt i det 21. ňrhundret. 

Booklet
 
Chopin / Schumann - Bjelland, Sveinung (piano) / KORK / Eggen, Christian (dirigent)

Chopins e-mollkonsert og Schumanns opus 92 stňr som to av de fineste av alle verkene skrevet for klaver og orkester av komponister fra den f°rste delen av romantikken ľ det universelt menneskelige i disse komposisjonene er like relevant i de f°rste tiňrene av det 21. ňrhundret som de var da de ble framf°rt f°rste gang. 

Booklet
 
 
 
Bj°rn Kruse: Chronotope - Fors, Fredrik (klarinett)/Oslo-Filharmonien/Eggen, Christian (dirigent)

LAWO Classics har gleden av ň presentere noe sň sjeldent som en nyskrevet, norsk klarinettkonsert! 

Booklet
 
 
 
Ophelias: Death by Water Singing - Hellstenius, Henrik (komponist)

źOphelias: Death By Water Singing╗ ble til i et nŠrt samarbeid mellom forfatter Cecilie L°veid og komponist Henrik Hellstenius. Operaen tar utgangspunkt i fortellingen om Ophelia fra Shakespears źHamlet╗ og tidligere kilder som han i sin tur bygget pň. 

Booklet
 
 
 
 
 

Eggen,Christian50

Portraying Passion ľ Works by Weill/Paus/Ives - Tora Augestad (mezzosopran) / Oslo-Filharmonien / Joshua Weilerstein (dirigent) / Christian Eggen (dirigent)

Nňr Tora Augestad slipper portrettplate sammen med Oslo-Filharmonien, er det intet mindre enn Kurt Weill, Marcus Paus og Charles Ives pň menyen. Augestads repertoarvalg tar de musikalske kvalitetene til modernistiske, individualistiske komponister og plasserer dem st°tt i det 21. ňrhundret. 

Booklet
 
Chopin / Schumann - Bjelland, Sveinung (piano) / KORK / Eggen, Christian (dirigent)

Chopins e-mollkonsert og Schumanns opus 92 stňr som to av de fineste av alle verkene skrevet for klaver og orkester av komponister fra den f°rste delen av romantikken ľ det universelt menneskelige i disse komposisjonene er like relevant i de f°rste tiňrene av det 21. ňrhundret som de var da de ble framf°rt f°rste gang. 

Booklet
 
 
 
Bj°rn Kruse: Chronotope - Fors, Fredrik (klarinett)/Oslo-Filharmonien/Eggen, Christian (dirigent)

LAWO Classics har gleden av ň presentere noe sň sjeldent som en nyskrevet, norsk klarinettkonsert! 

Booklet
 
 
 
Ophelias: Death by Water Singing - Hellstenius, Henrik (komponist)

źOphelias: Death By Water Singing╗ ble til i et nŠrt samarbeid mellom forfatter Cecilie L°veid og komponist Henrik Hellstenius. Operaen tar utgangspunkt i fortellingen om Ophelia fra Shakespears źHamlet╗ og tidligere kilder som han i sin tur bygget pň. 

Booklet
 
 
 
 
 
 
 

Side 1/7 av ca. 204 treff