Norske | Populre | Alle | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madsen, Trygve14

ORGANISM - Terje Winge

Orgelmusikken p denne platen er skrevet av tre komponister som har en forskjellig musikalsk bakgrunn og utvikling, men som likevel har noe av det samme nre og organiske forholdet til instrumentet. 

 
 

Madsen,Trygve14

ORGANISM - Terje Winge

Orgelmusikken p denne platen er skrevet av tre komponister som har en forskjellig musikalsk bakgrunn og utvikling, men som likevel har noe av det samme nre og organiske forholdet til instrumentet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 1/15 av ca. 431 treff