Norske | PopulŠre | Alle | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ă ě Í

Side 1/5 av ca. 135 treff

Er hei▀et Wunderbar! - Barokkanerne / Alfredo Bernardini

Det serveres advents- og julekantater av Graupner, Fasch og ľ ikke minst ľ av den store Bach, i tillegg til en herlig konsert av Telemann med far og datter Bernardini i spissen. The ensemble serves up Advent and Christmas cantatas by Graupner, Fasch and the great Bach himself, as well as a splendid Telemann concerto led by father and daughter Bernadini. 

Booklet
 
S°lvguttenes favoritter - S°lvguttene / Otterstad, Fredrik (dirigent)

źS°lvguttenes favoritter╗ er korets f°rste CD pň LAWO Classics og inneholder en stor del av S°lvguttenes nňvŠrende stamrepertoar. ôS°lvguttenes favoritterö, the choirĺs first recording on the LAWO Classics label, features a large portion of its most current repertoire. 

Booklet