Norske | PopulŠre | Alle | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ă ě Í

Side 1/1 av ca. 9 treff

ěrjan Matre: Konsert for orkester - Peter Herresthal (fiolin) /Oslo-Filharmonien /Peter Szilvay (dirigent)

źKonsert for orkester╗ ble bestilt av Oslo-Filharmonien og urfremf°rt med Peter Szilvay som dirigent og Peter Herresthal som fiolinsolist i 2014. Fremf°ringen markerte avslutningen på Matres engasjement som sesongens profilkomponist. źKonsert for orkester╗ er, som tittelen antyder, et verk for orkester, men det er også et verk om orkesteret. 

Booklet