Norske | Populre | Alle | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Side 1/1 av ca. 21 treff

Concerti D'amore - PONSEELE/IL GARDELLINO

Fr: 189 NOK

N: 151 NOK

Rabatt: 20 %

 
Er heiet Wunderbar! - Barokkanerne / Alfredo Bernardini

Det serveres advents- og julekantater av Graupner, Fasch og ikke minst av den store Bach, i tillegg til en herlig konsert av Telemann med far og datter Bernardini i spissen. The ensemble serves up Advent and Christmas cantatas by Graupner, Fasch and the great Bach himself, as well as a splendid Telemann concerto led by father and daughter Bernadini. 

Fr: 189 NOK

N: 132 NOK

Rabatt: 30 %

Booklet