Galaxe - Bjørn Fongaard

Galaxe - Bjørn Fongaard

Solgt

Pris: 299 kr

Produktinformasjon

  • ’Gitarmusikk’ får en ny betydning Komponisten Bjørn Fongaards verker har oppnådd en spesiell posisjon i det internasjonale samtismusikkmiljøet. Med kvart-tone skalaer og spesielle spilleteknikker på elektrisk gitar har hans musikk fascinert komponister og utøvere utenfor landets grenser i en grad som vi kanskje ikke helt er klar over her hjemme. Gitaristen Anders Førisdal har fordypet seg i komponistens eksperimentelle spilleteknikker og kryptiske notasjon gjennom flere år. Nå gir Førisdal ut det som er den aller første tolkningen av Fongaards uvanlige partiturer, og henter på den måten musikken inn i utøvertradisjonen også. Brian Ferneyhough, Øyvind Torvund og Ole-Henrik Moe jr. bidrar med nyskrevne homage-stykker til komponisten på denne utgivelsen.
  • ACD5068 Produktnummer:
  • Bjørn Fongaard Produsent:
  • 2CD Format:
  • 2015 Produksjonsår:
  • Ikke tilgjengelig Tilgjengelighet:
  • http://lawostore.no/vare/13318Forkortet URL:

Produktbeskrivelse

 

Bjørn Fongaard - Galaxe

BJØRN FONGAARD: Galaxe (1966) · Sonata No. 1 for microinterval guitar
(1971) · Sonata No. 2 for microinterval guitar (1975) · Improvisations (1968) ·
Sinfonia Microtonalis No. 1 (1968) · Reflections (1964) · Aphorisms (1967) ·
Inventions (1964) · 3 Concertinos for quartertone guitar and percussion (1964)
· Reflections (1964) · Novations (1967) · BRIAN FERNEYHOUGH:
Renvoi-Shards - for 1/4-tone guitar and 1/4-tone vibrafon (2008) · OLE-HENRIK
MOE JR: KRAV (2007) - for electric guitar and percussion · ØYVIND
TORVUND: Guitar in the Mud - for recorded skiffle bass, electric guitar and ring
modulator (2014)

Anders Førisdal, electric and acoustic 1/4-tone guitars, voice · Eirik Raude,
percussion · Håkon Stene, percussion

Bjørn Fongaards helt spesielle univers fascinerer. Spesialutviklede spilleteknikker på el. gitar, kryptisk notasjonsmåte
og bruk av kvarttoneskalaer. Dette resulterte i musikk som var - og er - langt forut for sin tid.
Gitaristen Anders Førisdal har fordypet seg i komponistens eksperimentelle spilleteknikker og kryptiske notasjon gjennom flere år.
Nå gir han ut det som er den aller første tolkningen av Fondgaards uvanlige partiturer, og henter på den måten musikken inn i
utøvertradisjonen også. Brian Ferneyhough, Øyvind Tovund og Ole-Henrik Moe jr. bidrar med nyskrevne hommage-stykker.

Bjørn Fongaard
Fongaards tidlige produksjon vitner om en relativt tradisjonell orientering. Mot slutten av femtitallet sluttet han å komponere og viet
seg til studier av den nyeste musikken. Han begynte å utforske mikro-tonalitet og bygget om en elektrisk gitar for å kunne prøve ut
tonesystemer basert på kvarttoner, dvs. en inndeling av oktaven i 24 like intervaller. Fongaard skulle også snart bevege seg lenger
ut i ukjent farvann, og ved hjelp av en liten fiolinbue, sugerør, svamper, plastikkplater og metallstenger utviklet han en rekke svært
særegne spilleteknikker som gjorde det mulig å hente ut klanger av elgitaren som forvandlet gitaren til et elektrisk orkester.

Åpen interpretasjon
Enhver som ønsker å arbeide med Fongaards musikk for el-gitar står ovenfor en rekke utfordringer som har med spilleteknikker
og notasjon å gjøre. Fongaard har selv beskrevet sine nye teknikker, men siden det ikke var noen som videreførte hans arbeid
mangler vi en fortolkningstradisjon for denne musikken. Som utøver står man altså på bar bakke, både med tanke på hvordan
notasjonen skal leses og hvordan musikken rent teknisk er ment å fungere på instrumentet. Det sistnevnte er en stor utfordring, da
det ofte benyttes flere teknikker samtidig. Anders Førisdal, som også er kunstnerisk leder for ensemblet asamisimasa, har sammen
med lydtekniker Cato Langnes ved Notam virkelig gått i dybden på hvilket musikalsk uttrykk som faktisk ligger gjemt i Fongaards
partiturer.

Tre musikalske kommentarer
I forbindelse med innspillingen bestilte Anders Førisdal verk av tre komponister som har hatt en nær forbindelse med Fongaards
produksjon. Brian Ferneyhoughs 'Renvoi-Shards' (2010) henviser til Fondgaards tidlige mikro-tonale produksjon, Ole-Henrik Moes
'KRAV' (2007) har bånd til Fongaards klangorienterte arbeid og Øyvind Torvunds 'I gjørma med gitar' (2014) er, i likhet med
Fondgaards orchestra microtonalis, et verk av en komponist som uten fordommer søker en personlig klangverden gjennom
utforskning av instrumentalteknikker, selvkonstruerte instrumenter og teknologi.

 

Anmeldelser: 

Kritikk_ACD5068_morgenbladet1.pdf

Intervju:

Intervju_ACD5068_tonsbergblad1.pdf

Intervju_ACD5068_klassekampen1.pdf