The Hermaphrodite - Olav Anton Thommessen

The Hermaphrodite - Olav Anton Thommessen

Solgt

Pris: 269 kr

Produktinformasjon

  • Kammeroperaen Hermafroditten er en dramatisk reise i selverkjennelse, en allegori på den våknende seksualitet i mennesket, en innsikt – gnosis – i menneskets dualistiske natur i en syntese av det maskuline og det feminine.
  • ACD5049 Produktnummer:
  • Olav Anton Thommessen Produsent:
  • CD Format:
  • 2016 Produksjonsår:
  • Ikke tilgjengelig Tilgjengelighet:
  • http://lawostore.no/vare/14020Forkortet URL:

Produktbeskrivelse

 

Olav Anton Thomessens kammeropera Hermafroditten er spilt inn for første gang – 40 år etter verkets uroppføring i 1976. Oslo Sinfonietta, med Christian Eggen i spissen, har hentet frem et verk med en spesiell tematikk i forbindelse med at en av våre mest profilerte komponister fyller 70 år den 16. mai 2016.

Anima og animus

Operaen følger hermafrodittens dramatiske reise i selverkjennelse. Hermafroditten bærer i seg en syntese av det maskuline og det feminine. I den rituelle overtyren «Det hemmelige evangelium» tolkes historien om Lazarus oppstandelse som en allegori på den våknende seksualitet i hovedpersonen. Det indre seksuelle mennesket – den kvinnelige siden, eller anima – våkner, og dette fører til erkjennelse av nye sider ved ens personlighet.

En av våre mest profilerte komponister

Olav Anton Thommessen er en produktiv komponist med et stort antall verker bak seg. Som komponist, pedagog og samfunnsdebattant er han en betydelig bidragsyter i å spre informasjon om nyere musikk, samt bidra til utvidet forståelse av tidligere tiders musikk. Som pedagog har hans kreative nysgjerrighet og evne til å se nye sider av den musikalske prosessen hatt stor påvirkningskraft. Thommessens rolle som debattant er betydelig når det gjelder musikkens og kunstens plass i norsk kultur- og samfunnsliv. Han har bl.a mottatt Lindemanprisen (1989) og Nordisk råds musikkpris (1990), vært Festspillkomponist ved Festspillene i Bergen (1985) og Festspillene i Nord-Norge (1995). Olav Anton Thommessen er professor emeritus i komposisjon ved Norges musikkhøgskole.

Oslo Sinfonietta & Christian Eggen

Oslo Sinfonietta dirigeres av sin sjefdirigent og kunstnerisk leder Christian Eggen på denne utgivelsen. Eggen er en betydelig aktør i norsk og europeisk musikkliv og har gjort seg bemerket både som pianist, komponist og dirigent, og mottatt en rekke priser for sitt musikalske virke. Blant komponistene han har jobbet tett med kan nevnes John Cage, Witold Lutoslawski, Iannis Xenakis, György Kurtag, Kaija Saariaho og Helmut Lachenmann. Oslo Sinfonietta består av ledende frilansmusikere og medlemmer av noen av landets mest prominente orkestre. Blant Oslo Sinfoniettas mange innspillinger finnes «Birds and Bells» med musikk av Bent Sørensen, Eivind Buenes «Object of Desire» og Cecilie Ores «Codex temporis». I 1999 vant ensemblet Spellemannprisen for «Boyl», med musikk av Rolf Wallin. Oslo Sinfonietta opptrer regelmessig på norske og internasjonale festivaler, med Casa de Música Festival i Porto, Présence Festival i Paris og Venezia-biennalen som noen av høydepunktene. I fjor hadde Oslo Sinfonietta eksklusivt besøk av Helmut Lachenmann i forbindelse med feiringen av hans 80-årsdag, og for disse konsertene i Oslo og ved festspillene i Bergen fikk ensemblet Kritikerprisen for 2015. Med seg på innspillingen av Hermafroditten har de et stjernelag av solister: Eir Inderhaug (resitasjon, sopran), Isa Katharina Gericke (sopran), Anna Elisabeth Einarsson (mezzosopran), Nils Harald Sødal (resitasjon, tenor), Espen Fegran (baryton) og Ketil Hugaas (bass).