The New Song - Kielland, Marianne Beate (sang) / Mortensen, Nils Anders (piano)

The New Song - Kielland, Marianne Beate (sang) / Mortensen, Nils Anders (piano)

Pris: 189 kr

Produktinformasjon

  • Marianne Beate Kielland utfordret tre norske komponister til å skrive nye verk, og fikk tre vidt forskjellige uttrykk. Helge Iberg, Henrik Hellstenius og Håvard Lund er hovedpersonene på denne platen med sine fargerike verk. Marianne Beate Kielland commissioned new works by three Norwegian composers resulting in three pieces widely different in musical expression. The imaginative works by Helge Iberg, Henrik Hellstenius and Håvard Lund are featured on this recording.
  • LWC1097 Produktnummer:
  • Kielland, Marianne Beate (sang) / Mortensen, Nils Anders (piano) Produsent:
  • CD Format:
  • 2016 Produksjonsår:
  • http://lawostore.no/vare/14022Forkortet URL:

Produktbeskrivelse

 

DEN NYE SANGEN

Sanger for stemme og klaver, hva er det? Hadde vi levd for 200 år siden, ville svaret gitt seg selv. Da virket de store mesterne som fremdeles har den største plassen i sangrepertoarets hjerte: Schubert, Schumann, Brahms og mange flere. Den til enhver tid gjeldende «moderne» musikken har selvsagt endret seg mye siden de store mestrenes tid. Nå er alt lov; både det atonale og eksperimentelle og det tonale og iørefallende. Hvordan ville komponister skrive for sang og klaver i dag?

Marianne Beate Kielland utfordret tre norske komponister til å skrive nye verk, og fikk tre vidt forskjellige uttrykk. Helge Iberg, Henrik Hellstenius og Håvard Lund er hovedpersonene på denne platen med sine fargerike verk. I tillegg har duoen Kielland og Mortensen tatt med fem små sanger av Edvard Hagerup Bull – en komponist som aldri fikk særlig anerkjennelse, men har et helt særegent tonespråk. «The New Song» er en plate som portretterer den moderne lied/chanson/sang, og viser at besetningen sang og klaver fremdeles er like moderne.

Mezzosopran Marianne Beate Kielland er en av Norges mest profilerte sangere i dag. Hun opptrer jevnlig med de fremste orkestre og dirigenter i Europa og Japan, og har med sine over 40 innspillinger markert seg særdeles positivt på det internasjonale platemarkedet.

Pianist Nils Anders Mortensen har med flere plate-innspillinger og konserter de siste årene markert seg som en av Norges fremste pianister. Han er til daglig ansatt som landsdelsmusiker i Finnmark, men er også aktiv frilanser.

 

THE NEW SONG

Songs for voice and piano, what is that? The answer would have been obvious, had we lived 200 years ago, when Schubert, Schumann, Brahms and many others were active, the great masters who remain today at the heart of the classical song repertoire. Music regarded as “modern” has changed radically since the time of the masters. Now everything is permitted: atonal and experimental alongside tonal and ear-pleasing. How would composers write for voice and piano today?

Marianne Beate Kielland commissioned new works by three Norwegian composers resulting in three pieces widely different in musical expression. The imaginative works by Helge Iberg, Henrik Hellstenius and Håvard Lund are featured on this recording. In addition, the duo Kielland and Mortensen has included five short songs by Edvard Hagerup Bull — a little-known composer with a distinctive tonal language. “The New Song” is an album portraying the modern lied/chanson/song, and it shows that the combination voice and piano is as modern as ever.

Mezzo-soprano Marianne Beate Kielland is one of Norway’s most eminent singers. She performs regularly with leading orchestras and conductors in Europe and Japan, and with over forty recordings has distinguished herself in the international recording market.

With his many concerts and recordings, Nils Anders Mortensen has established himself as one of Norway’s leading pianists. He is employed as a state musician in Finnmark County, but actively freelances as well.

 

ANMELDELSER/REVIEWS

Dristig
«Uten å være bundet av formelle hensyn kan dagens komponister utfolde seg slik de selv ønsker. Derfor blir uttrykket forskjellig – og besnærende. De får lagt mer til teksten enn det som er tradisjonelt. Spennvidden i uttrykket er større og solisten får mulighet til å gjøre bruk av stemmen på en helt annen måte enn det du er vandt til. Utroligt spenstig gjort! Hun viser mot og vilje med en skive som dette. Fjær i hatten!» 
Kjell Moe – Kulturspeilet  http://www.kulturspeilet.no/dristig/ 

«’The New Song’ er spennende fordi den sier noe om hvordan en gammel tradisjon og duoformatet med menneskelig stemme og piano kan utnyttes innen en samtidsmusikk hvor alt er lov; tonalt og atonalt, eksperimenterende og sjangerblandende, fremmedarta og iørefallende. Og vi får høre to utøvere som så desidert yter denne musikken rettferdighet gjennom å tydeliggjøre dens kvaliteter og særpreg.»
Helge Matland - iTromsø  http://www.itromso.no/feedback/anmeldelser/2016/07/01/Fornyer-lied-tradisjonen-12971878.ece

Ny norsk song
«No har den påhittsame norske mezzosopranen Marianne Beate Kielland, som nok har sunge ein god dose romantisk lied i sitt liv, utfordra tre levande norske komponistar til å skriva sine eigne songar, noko som i vår formlause tid resulterte i tre temmeleg ulike komposisjonar. [...] Ikkje berre er tekstane morosame, Lunds tonesetjing følgjer òg rytmen og frasane i teksten på beste måte i komposisjonen, som er beint fram vakker.»
Sjur Haga Bringeland – Dag og tid  anmeldelse_LWC1097_dagogtid.pdf

«Resultatet er blitt en plate med moderne klassisk musikk for sang og klaver som varierer fra atonale stykker til langt mer melodiøse komposisjoner. [...] Visst kan det være utfordrende, men det blir aldri kjedelig. For Kielland synger strålende, og Mortensen ligge ikke noe tilbake på pianoet sitt. For de audiofile har Lawo truffet sentrumsblink igjen. [...] Sånn skal det rett og slett låte. Dette er referanseklasse. Punktum.»
RES - Stereopluss  anmeldelse_LWC1097_stereopluss.pdf

«Eine interessante Lieder CD, die allerdings eher Freunden moderner Liedinterpretation zu empfehlen wäre.»
Sven Godenrath – svensopernparadies.wordpress.com  review_LWC1097_svensopernparadies.pdf

«Musikken er ørevennlig, og komponistenes behandling av klanger og rytmiske utfordringer gir hele plata et befriende godt inntrykk - som faktisk fører lied-tradisjonen et lite skritt videre her på berget. Så her har Kielland all grunn til å være meget fornøyd med et litt banebrytende arbeid. Med seg på det musikalske laget har hun pianisten Nils Anders Mortensen - som igjen viser frem en musikalitet som er helt strålende. Her er det ikke snakk om å akkompagnere sangeren - i tradisjonell forstand - men å være medmusikeren. Og det fungerer så absolutt.»
Trond Erikson – Den klassiske CD-bloggen, 19.03.17  http://klassiskcd.blogspot.no/2017/03/den-nye-sangens-utfordringer.html

«Denne platen byr på et fascinerende innblikk i moderne klassisk sang i Norge for tiden. [...] Marianne Beate Kielland synger alt nydelig, og Nils Anders Mortensens akkompagnement – og tidvise vokale innskudd – ideelt. Flott lyd, også.»
Guy Rickards – Klassiskmusikk.com, 24.04.17 http://klassiskmusikk.com/review/the-new-song/

"Das wirklich Besondere an dieser CD ‘The New Song’ ist aber der Gesang der Mezzosopranistin Marianne Beate Kielland, die sich nicht nur total engagiert für diese Stücke, sondern sie auch mit ihrer weitgestreckten, dynamisch herausragend geführten und bestens artikulierenden Stimme ganz attraktiv singt. In Sachen Textverständlichkeit und Dramaturgie ist diese Aufnahme ein Lehrstück für jede Sängerin (Lawo LWC 1097)."
Pizzicato review_LWC1097_pizzicato.pdf