Maja S.K. Ratkje: And sing ... - Maja S.K. Ratkje

Maja S.K. Ratkje: And sing ... - Maja S.K. Ratkje

Pris: 269 kr

Produktinformasjon

  • Denne innspillingen fletter komponistens egen stemme som utÝver sammen med det instrumentale fra CIKADA og Oslo Sinfonietta.
  • 2L124SABD Produktnummer:
  • Maja S.K. Ratkje Produsent:
  • SABD Format:
  • 2016 Produksjonsår:
  • http://lawostore.no/vare/14238Forkortet URL:

Produktbeskrivelse

 

 

Maja S.K. Ratkje: And sing ...

This album interleaves the composer's own voice as a performer with the ensemble sound of CIKADA and Oslo Sinfonietta. In "And sing while thou on pressed flowers dost sleep" the voice is pre-recorded, and the sound files are played through loudspeakers placed among the musicians. In Concerto for Voice (moods IIIb) the composer is performing live a solo part for amplified voice, using much wider dynamics and improvisation. While performing has influenced and inspired Maja S. K. Ratkje's composing, the opposite is also true – even though it's too simple to say that she improvises like a composer and composes like an improvising musician: "The process of composition is primarily about mastering form and contextualising elements – both the actual sounds and the formal units – musically," she says.

Recording sessions: Facebook Photo Album

Immersive Audio is a sonic sculpture that you can literally move around and relate to spatially; surrounded by music you can move about in the aural space and choose angles, vantage points and positions. Dolby Atmos and the Auro-3D on this Pure Audio Blu-ray delivers a new standard in immersion, fully enveloping the audience in a cocoon of life-like audio.


Denne innspillingen fletter komponistens egen stemme som utøver sammen med det instrumentale fra CIKADA og Oslo Sinfonietta. For «And sing while thou on pressed flowers dost sleep» er stemmens lyder spilt inn på forhånd, og disse lydfilene spilles av gjennom høyttalere plassert inne i ensemblet, i motsetning til Concerto for Voice (moods IIIb) der solisten får utfolde seg i improviserte, dynamiske forløp. At det utøvende har påvirket og gitt ideer til Ratkjes kompositoriske arbeide er åpenbart, og det er også omvendt – selv om det er for enkelt å si at Maja S. K. Ratkje improviserer som en komponist og komponerer som en improvisasjonsmusiker: «For meg er komposisjon først og fremst en prosess som handler om å beherske form, å kontekstualisere elementer musikalsk, klanglige eller formale», sier hun.