Glemte Romancer - Norske kvinnelige komponister - Cecilie Rønning & Ivar Anton Waagaard

Glemte Romancer - Norske kvinnelige komponister - Cecilie Rønning & Ivar Anton Waagaard

Pris: 189 kr

Produktinformasjon

  • GMP15007 Produktnummer:
  • Cecilie Rønning & Ivar Anton Waagaard Produsent:
  • CD Format:
  • 2016 Produksjonsår:
  • http://lawostore.no/vare/14839Forkortet URL:

Produktbeskrivelse

 

«Kjære lytter!

Med denne CD-en vil vi presentere noen nasjonale sangskatter som er i ferd med å bli glemt. [...] De fleste sangene på CD-en har aldri tidligere vært innspilt. Felles for dem er at de er komponert av norske kvinner som hadde sitt virke på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Arbeidet med innspillingen kom i gang av ren nysgjerrighet. Hva var årsaken til at musikk skrevet av kvinnelige komponister var så fraværende i musikkhistorien? [...] Det var overraskende mange kvinnelige komponister rundt århundreskiftet. Og de levde ikke nødvendigvis i skyggen av sine mannlige kolleger. Kvinner var aktive deltagere og aktører i norsk musikkliv, som publikum, komponister og utøvere. Sammen med sine mannlige kolleger dannet de et kunstnerisk miljø der man påvirket hverandre gjensidig. Når musikkhistorien overser disse kvinnelige musikerne og komponistene, utelater man derfor en stor andel av de som formet og utviklet norsk musikkliv i denne perioden. [...] For mange kvinner på 1800-tallet var musikken et fristed – et rom for selvstendig utfoldelse. Et rom der barrierer som klasseskiller og kjønnsforskjeller ikke fantes. Vi har valgt ut fire av de mange kvinnene som komponerte på 1800-tallet: Emma Dahl, Signe Lund, Inger Band Lund og Judith Heber.»