Budbærersken - Isa Katharina Gericke (sopran) / Bengt Forsberg (piano)

Budbærersken - Isa Katharina Gericke (sopran) / Bengt Forsberg (piano)

Pris: 189 kr

Produktinformasjon

  • Denne innspillingen ønsker å belyse noen nye sider av Kirsten Flagstad som romansetolker. The intention of this recording is to shed light on new facets of Kirsten Flagstad as an interpreter of art song.
  • LWC1120 Produktnummer:
  • Isa Katharina Gericke (sopran) / Bengt Forsberg (piano) Produsent:
  • CD Format:
  • 2017 Produksjonsår:
  • På lager Tilgjengelighet:
  • http://lawostore.no/vare/15738Forkortet URL:

Produktbeskrivelse

 

ÅRHUNDRETS STEMME

Kirsten Flagstad er for mange mest kjent for sin store stemme og bemerkelsesverdige tolkninger av Wagners sopranroller, men hun hadde også en stor forkjærlighet for Lied- og romansekunsten.

Allsidigheten og variasjonen i repertoaret gjennom Flagstads karriere er slående. Hun kunne velge og vrake i repertoar, og mye ble skrevet spesielt til henne. En særlig forkjærlighet for det norske viste hun ved å nesten alltid inkludere Arne Dørumsgaard, Sverre Jordan, Øistein Sommerfeldt, Sigurd Lie og Hjalmar Borgstrøm i sine konsertprogram.

Denne innspillingen ønsker å belyse noen nye sider av Kirsten Flagstad som romansetolker. Sangene her er av komponister hvor noen var Flagstads akkompagnatører, andre var unge talent hun hjalp frem i lyset, og noen av dem ble hennes nære venner livet ut. Sangene er av en slik kvalitet at de fortjener oppmerksomhet ved å fremføres igjen, og slik hyller hver og en av dem en av de fremste sangerne i det 20. århundre.

Isa Katharina Gericke er kjent for sin allsidighet innen konsert, kammermusikk og opera. Repertoaret spenner fra barokk til samtid. Med en særlig forkjærlighet for Lieder og romanser har hun gjort seg bemerket med sine konsertforestillinger om sangerinnene Eva Sars Nansen, Kirsten Flagstad og Jenny Lind. Hennes CD-innspillinger for selskapene Simax Classics og LAWO Classics har alle en tilknytning til nordisk sangrepertoar.

Pianisten Bengt Forsberg har en særstilling i svensk musikkliv. Han er en skattet og flittig engasjert kammermusiker som opptrer ved de fleste festivaler i Norden og i Europa. Blant hans regelmessige sam- arbeidspartnere er mezzosopranen Anne Sophie von Otter, cellisten Mats Lidström og fiolinisten Nils-Erik Sparf, med hvilke han har gjort en rekke innspillinger. 

 

VOICE OF THE CENTURY

Kirsten Flagstad is best known to many for her powerful voice and her remarkable interpretations of Wagner’s soprano roles, but she was also partial to lieder and art songs.

The versatility and variation of Flagstad’s repertoire throughout her career is striking. She could pick and choose, and many pieces were written especially for her. She showed her love of the Norwegian repertoire by almost always including pieces of Arne Dørumsgaard, Sverre Jordan, Øistein Sommerfeldt, Sigurd Lie and Hjalmar Borgstrøm in her concert programmes.

The intention of this recording is to shed light on new facets of Kirsten Flagstad as an interpreter of art song. The songs recorded here were written by composers, some of whom were her accompanists at one time or another, or they were young, talented individuals whom she helped into the limelight; a few of them became lifelong, close friends. The songs are of such a high standard that they deserve the attention of new performances, and thus each one of them pays tribute to one of the greatest singers of the twentieth century.

Isa Katharina Gericke is known for her versatility as a performer with a repertoire of opera, chamber music and concert works ranging from baroque to contemporary. Her love of lieder and art songs has resulted in well-received concert performances centred on the life and work of singers Eva Sars Nansen, Kirsten Flagstad and Jenny Lind. Her recordings on the Simax Classics and LAWO Classics labels all have a connection to the Nordic art song repertoire.

Pianist Bengt Forsberg is a leading figure in Swedish music. He is a much sought-after chamber music performer and appears frequently at festivals in Europe and the Nordic countries. His regular collaborators include mezzosoprano Anne Sofie von Otter, cellist Mats Lindström and violinist Nils-Erik Sparf, with whom he has made a number of recordings.

 

ANMELDELSER/REVIEWS

«Jeg må si at dette er vellykket all den stund jeg merket at det er atmosfære i disse sangene og ikke minst i hvordan de blir framført. Fra de første sangene til Alf Hurum ble jeg båret av gårde på en sangglede som lot meg bringe inn i en verden jeg mer enn gjerne frydes ved. Så absolutt!» Kjell Moe – Kulturspeilet, oktober 2017 http://www.kulturspeilet.no/i-kirsten-flagstads-verden/

«Det Gericke ikke selv kan si er at enhver sopran som følger Flagstads fotspor i dette territoriet, selv må ha en like ukunstlet stemme, en som er så naturlig at det aldri faller deg inn at ukunstletheten kanskje skjuler en fenomenal vokalteknikk. Gericke er nettopp en sånn sanger. Man fylles av undring over hvor uskyldig den virker og hvor direkte den henvender seg til tilhøreren, som om en favoritt-tante setter seg ned for å fortelle deg et eventyr.» Martin Anderson – klassiskmusikk.com, 04.12.17 http://klassiskmusikk.com/review/budbarerskan/

«[...] this music is too appealing to ignore. [...] Gericke has a warm, sensuous voice, even from top to bottom, and she interprets these songs with great love and passion.» Reynolds – American Record Guide, april 2018 review_LWC1120_AmericanRecordGuide.pdf

 "Sopranen Isa Katharina Gericke gir med denne platen sin hyllest til en av våre aller største sangerinner - Kirsten Flagstad. Medspiller i sangskatten som presenteres er svenske Bengt Forsberg. Liker du å dykke ned i den nordiske sangskatten - er det bare å låne øret til denne innspillingen. Den er meget fin!" Trond Erikson, Den klassiske CD-Bloggen, 13.09.2019