Ørjan Matre: Konsert for orkester - Peter Herresthal (fiolin) /Oslo-Filharmonien /Peter Szilvay (dirigent)

Ørjan Matre: Konsert for orkester - Peter Herresthal (fiolin) /Oslo-Filharmonien /Peter Szilvay (dirigent)

Pris: 189 kr

Produktinformasjon

  • «Konsert for orkester» ble bestilt av Oslo-Filharmonien og urfremført med Peter Szilvay som dirigent og Peter Herresthal som fiolinsolist i 2014. Fremføringen markerte avslutningen på Matres engasjement som sesongens profilkomponist. «Konsert for orkester» er, som tittelen antyder, et verk for orkester, men det er også et verk om orkesteret.
  • LWC1155 Produktnummer:
  • Peter Herresthal (fiolin) /Oslo-Filharmonien /Peter Szilvay (dirigent) Produsent:
  • CD Format:
  • 2018 Produksjonsår:
  • På lager Tilgjengelighet:
  • http://lawostore.no/vare/16323Forkortet URL:

Produktbeskrivelse

 

KONSERTLANDSKAP

«Konsert for orkester» ble bestilt av Oslo-Filharmonien og urfremført med Peter Szilvay som dirigent og Peter Herresthal som fiolinsolist i 2014. Fremføringen markerte avslutningen på Matres engasjement som sesongens profilkomponist. «Konsert for orkester» er, som tittelen antyder, et verk for orkester, men det er også et verk om orkesteret.

Som i flere andre verk med samme tittel blir alle instrumentgruppene behørig utforsket og utfordret. Men hvis man studerer satsnavnene vil man se at verket utforsker mange overlappende betydninger av ordet konsert. Svært mange orkesterkonserter har samme struktur; en ouverture, en solokonsert, en pause og en symfoni; «Konsert for orkester» følger denne formen. Ouverturen presenterer materialet resten av stykket er bygget på, Herresthal spiller utdrag fra fiolinkonserten som også finnes som selvstendig verk, og de fire satsene «preSage revisited», «Lament/Berceuse», «Minuet» og «Finale» kan i sammenhengen tenkes som en liten symfoni.

I urframføringen av verket arbeidet Matre også med konserten som fysisk og sosialt rom. Denne innspillingen prøver å overføre noe av denne opplevelsen til platemediet, blant annet ved å bruke publikumslyd innspilt i Oslo Konserthus og opptak av Arne Nordheims ikoniske innkallingssignal fra samme hus.

Ørjan Matre (f. 1979) studerte komposisjon ved Norges Musikkhøgskole med Bjørn Kruse, Lasse Thoresen, Olav Anton Thommessen og Henrik Hellstenius. Matre var huskomponist for Kristiansand Symfoniorkester 2006–2008, og i sesongen 2013–2014 ble Matre pekt ut til å være Oslo-Filharmoniens profilkomponist. Han har markert seg som en tydelig stemme i norsk musikk, og har på kort tid fått profilerte oppdrag fra toneangivende musikere, ensembler og orkestre.

A CONCERT AS A LANDSCAPE

“Concerto for Orchestra” was commissioned by Oslo Philharmonic Orchestra and premiered in 2014 with Peter Szilvay as conductor and Peter Herresthal as violin soloist. The performance marked the end of Matre’s engagement as the season’s featured composer. “Concerto for Orchestra” is, as the title implies, a work for orchestra, but it is also a work about the orchestra.

As in a number of other works with the same title, all instrumental groups are properly explored and challenged. But in studying the names of the movements, one sees that the work explores overlapping meanings between “concert” and “concerto”. Very many orchestra concerts have the same structure: an overture, a solo concerto, an intermission and a symphony. “Concerto for Orchestra” follows this format. The overture presents material on which the rest of the piece is based; Herresthal plays extracts of Matre’s violin concerto, which also exists as an independent work; and the four movements “preSage revisited”, “Lament/Berceuse”, “Minuet” and “Finale” can be considered in this context as constituting a small symphony.

For the first performance of this work Matre approached the concerto form as a physical and social space. The recording attempts to communicate something of this experience via the medium of recorded album by using audience sound from Oslo Concert Hall and a recording of Arne Nordheim’s iconic pre-concert bell composition from the same hall.

Ørjan Matre (b. 1979) studied composition at the Norwegian Academy of Music with Bjørn Kruse, Lasse Thoresen, Olav Anton Thommessen and Henrik Hellstenius. Matre was composer-in-residence with Kristiansand Symphony Orchestra for the 2006-2007 season, and he was Oslo Philharmonic Orchestra’s featured composer for its 2013–2014 season. He has distinguished himself as a distinct voice in Norwegian music and has, in a short time, been awarded high-profile commissions from leading musicians, ensembles and orchestras.

 

ANMELDELSER/REVIEWS:

Klanglig metamorfose
«Ørjan Matres Konsert for orkester lykkes stort som konsertopplevelse i egen stue. [...] Overføringen til platemediet begrenser selvfølgelig lyttingen som erstatning for konsertopplevelsen, men ettersom konsert­ formen er kjent for meg blir den lydlige opplevelsen av konserten kanskje enda sterkere på nært hold gjennom høyttalerne hjem­me.»
Sunniva Thomassen – Vårt Land, 03.09.18 anmeldelse_LWC1155_Vart_land.pdf

«Its players are superbly marshalled by Peter Szilvay who leads a thrilling performance of a deeply immersive piece.»
Richard Hanlon - Music Web International http://musicweb-international.com/classrev/2018/Oct/Matre_konsert_LWC1155.htm

«Peter Szilvays fremføring med Oslo-Filharmonien er meget imponerende, ikke bare på grunn av virtuositeten, men også i det samlende grepet om verkets ulike elementer og underliggende sans for helhet. Fabelaktig.» Guy Rickards,  klassiskmusikk.com, 16.11.2018 http://klassiskmusikk.com/review/orjan-matre/