Våre favorittmarsjer - Luftforsvarets Musikkorps

Våre favorittmarsjer - Luftforsvarets Musikkorps

Pris: 169 kr

Produktinformasjon

  • I 200 år har Luftforsvarets musikkorps vært en del av kjernen i det profesjonelle kultur- og musikklivet i Trondheim. Korpset har vært en bærebjelke i byens kulturliv i siden 1818. Som et av Forsvarets fem profesjonelle korps viderefører de en 200 år gammel historie med militærmusikk i Trøndelag.
  • LWC1163 Produktnummer:
  • Luftforsvarets Musikkorps Produsent:
  • CD Format:
  • 2018 Produksjonsår:
  • http://lawostore.no/vare/16531Forkortet URL:

Produktbeskrivelse

 

JUBILEUMSMARSJER

I 200 år har Luftforsvarets musikkorps vært en del av kjernen i det profesjonelle kultur- og musikklivet i Trondheim. Korpset har vært en bærebjelke i byens kulturliv i siden 1818. Som et av Forsvarets fem profesjonelle korps viderefører de en 200 år gammel historie med militærmusikk i Trøndelag.

Korpset ble opprettet i 1818 som 5. brigades musikkorps og senere som 5. divisjons musikkorps og Forsvarets Musikkorps Trøndelag. Tidligere ble korpset kalt «divisjonsmusikken» på folkemunne og i over hundre år var de Trondheims eneste profesjonelle ensemble. Korpset har i dag 27 fulltidsansatte musikere og er Midt-Norges eneste profesjonelle korps.

I forbindelse med feiringen av 200-årsjubileet, gir de nå ut en plate med et repertoar som er dem nært og kjært – «Våre favorittmarsjer». Her finner vi kjente marsjer fra inn- og utland av store «marsjnavn» som Oscar Borg, John Philip Sousa, Viktor Widqvist, Sam Rydberg og Julius Fučik; «svenskemarsjer», «honnørmarsjer», gatemarsjer og arbeidermarsjer – ja, til og med en «astronautmarsj» har sneket seg med.

Som dirigent Leif Arne Pedersen sier:

«Marsjer er en stor og viktig del av tradisjonen til norske militærkorps. Her har vi samlet marsjer med ulik karakter, betydning og bakgrunn. Dette er marsjer vi både liker å spille og høre, og som vi håper at også du som lytter setter pris på.»

Luftforsvarets musikkorps har sitt hovedkvarter på Byscenen midt i Trondheim sentrum. Her har korpset, under ledelse av dirigent Leif Arne Pedersen, de siste årene hatt konserter med blant andre Tine Thing Helseth, Silya Nymoen, Wolfgang Plagge, Ole Edvard Antonsen og jazzbandet Come Shine. For Luftforsvarets musikkorps gjelder tesen «Ingen sjanger er oss ukjent».

 

ANMELDELSER

Mangfaldige marsjar
"Gode marsjar skal ha særmerkte melodiar og streng form med jamne periodar på til dæmes 8 eller 16 taktar. Men innanfor desse rammene kan det skapast ulike uttrykk og affektar - det syner Luftforsvarets musikkorps på albumet sitt, som er ein tour de force i teknisk presisjon." Sjur Haga Bringland, Dag og Tid, 04.01.2019