Trio ClariNord Beethoven / Frühling / Ness - Trio ClariNord

Trio ClariNord Beethoven / Frühling / Ness - Trio ClariNord

Pris: 189 kr

Produktinformasjon

  • På Trio ClariNords debututgivelse blir vi presentert for klarinettrioer fra tre musikalske epoker. Den nyeste – «Sloughs» fra 2013 – er skrevet spesielt til Trio ClariNord av Jon Øivind Ness, og dette er den første innspillingen av verket. Denne CD-en er i format av en konsert, med et utvalg av verk som har vært lite spilt og som sjelden eller aldri er innspilt tidligere.
  • LWC1126 Produktnummer:
  • Trio ClariNord Produsent:
  • CD Format:
  • 2019 Produksjonsår:
  • På lager Tilgjengelighet:
  • http://lawostore.no/vare/16542Forkortet URL:

Produktbeskrivelse

 

KLARINETTRIOER FRA TRE HUNDREÅR

På Trio ClariNords debututgivelse blir vi presentert for klarinettrioer fra tre musikalske epoker. Den nyeste – «Sloughs» fra 2013 – er skrevet spesielt til Trio ClariNord av Jon Øivind Ness, og dette er den første innspillingen av verket. Denne CD-en er i format av en konsert, med et utvalg av verk som har vært lite spilt og som sjelden eller aldri er innspilt tidligere.

Beethovens klarinettrio i Ess-dur, op. 38 er et arrangement Beethoven selv laget av sin populære septett i Ess-dur op. 20. Som trio er verket sjelden fremført og innspilt.

Carl Frühlings trio i a-moll, op. 40 er et av få verker av Frühling som fremdeles finnes i dag. Han ble født i Ukrania og bodde i Wien til sin død i 1937. Eksperter mistenker at mange av hans verk ble tilintetgjort under 2. verdenskrig. Hans klarinettrio er en av de få som overlevde, og det er et varmt og personlig verk i den romantiske tradisjonen. Det er et verk som sjeldent spilles.

Trønderen Jon Øivind Ness (f. 1968) skrev «Sloughs» på bestilling fra Trio ClariNord. Siden midt på 1990-tallet har han gjort seg bemerket med sin kompositoriske originalitet. Det er ikke den trønderske innfulhet som preger hans musikk, men en munter vitalitet. Hans musikk fengsler, og uttrykket og verkstitlene er ukonvensjonelle. Han er full av ideer som utvikles elegant. Arbeidet hans med popmusikk gir ham en bevissthet om det rytmiske som også går gjennom hans øvrige samtidsmusikalske verker.

Trio ClariNord er en kammermusikkgruppe bestående av klarinettist Emilio Borghesan, cellist Paula Cuesta Redondo og pianist Jie Zhang. De er alle utdannet ved Norges musikkhøgskole og var den første norske gruppen noensinne som ble akseptert til det prestisjetunge European Chamber Music Academy (ECMA). I 2015 ble trioen ble invitert til å holde debutkonsert i Wigmore Hall i London.

 

CLARINET TRIOS FROM THREE CENTURIES

Trio ClariNord’s debut release features clarinet trios from three musical epochs. The most recent –  “Sloughs”, from 2013 – was written for Trio ClariNord by Jon Øivind Ness, and this is the first recording of the work. This CD is in concert format, with a selection of works not often played and seldom or never before recorded.

Beethoven’s Trio in E-flat major, Op. 38 is his own arrangement of his popular Septet in E-flat major, Op. 20. The work is seldom performed or recorded as a trio.

Carl Frühling’s Trio in A minor, Op. 40 is one of few works of Frühling still in existence. He was born in Ukraine and lived in Vienna until his death in 1937. Experts suspect that many of his works were destroyed during the Second World War. His clarinet trio, one of the few that survived, is a warm and personal work in the Romantic tradition. It is seldom performed.

Jon Øivind Ness (b. 1968) from Trøndelag was commissioned by Trio ClariNord to write “Sloughs”. Ness has attracted attention since the mid-1990s for the originality of his compositions. His capativating music is distinguished by a cheerful vitality, and the musical expression and titles of his works are unconventional. He has an abundance of ideas, all elegantly developed, and his experience with pop music has given him an awareness of rhythm that permeates the rest of his contemporary works.

Trio ClariNord is a chamber music group consisting of clarinettist Emilio Borghesan, cellist Paula Cuesta Redondo and pianist Jie Zhang. They all studied at the Norwegian Academy of Music and are the first Norwegian ensemble ever accepted to the prestigious European Chamber Music Academy (ECMA). In 2015 the trio was invited to give a debut concert in Wigmore Hall in London.

 

ANMELDELSER/REVIEWS

"Musikken er både underholdende og interessant og trioen gjør ingen skam på komponistens skriverier.
Platen er spennende og bærer bud om en trio som har et meget fint potensiale." Trond Erikson, Den klassiske CD Bloggen, 21.01.2020