Poulenc Concertos - Ihle Hadland, Christian (piano) / Gimse, Håvard (piano) / Nordstoga, Kåre (orgel) / Kringkastingsorkestret

Poulenc Concertos - Ihle Hadland, Christian (piano) / Gimse, Håvard (piano) / Nordstoga, Kåre (orgel) / Kringkastingsorkestret

Produktinformasjon

  • Francis Poulenc (1899–1963) er «one of a kind» blant 1900-tallets komponister. Han hentet inspirasjon fra århundrenes mange og varierte stilarter og blandet dem uanstrengt i sin musikk. Blir man først sjarmert av Poulencs skjønnhet og eleganse, er det få ting som kan erstatte hans musikk. Francis Poulenc (1899–1963) is one of a kind among 20th-century composers. He found his inspiration in many different styles over the centuries and melded them effortlessly into his music.
  • LWC1173 Produktnummer:
  • Ihle Hadland, Christian (piano) / Gimse, Håvard (piano) / Nordstoga, Kåre (orgel) / Kringkastingsorkestret Produsent:
  • CD Format:
  • 2019 Produksjonsår:
  • http://lawostore.no/vare/16830Forkortet URL:

Produktbeskrivelse

 

MUNKEN OG GATEGUTTEN – KORK SPILLER POULENC

Francis Poulenc (1899–1963) er «one of a kind» blant 1900-tallets komponister. Han hentet inspirasjon fra århundrenes mange og varierte stilarter og blandet dem uanstrengt i sin musikk. Blir man først sjarmert av Poulencs skjønnhet og eleganse, er det få ting som kan erstatte hans musikk. Likevel er det sjeldent at tre av hans mest sentrale konserter samles på én plate. Her presenteres de av Kringkastingsorkestret og tre av landets beste tangentkunstnere.

Poulenc kalte seg selv «en blanding av munk og gategutt», noe som mest kommer til uttrykk i forskjellene mellom hans sakrale musikk (særlig for kor) og hans mer verdslige instrumentalmusikk. Men enten det er munken eller gategutten som taler, har Poulencs musikk alltid et janusansikt; et smil i melankolien eller blå tristesse midt i den parfymerte parisiske elegansen. På denne platen blir man godt kjent med Poulencs mange sider gjennom konserten for to klaver fra 1932, orgelkonserten fra 1938 og klaverkonserten fra 1949. Med sin mangesidighet er dette musikk som ikke alltid er så lett å fange, men det hjelper å være et orkester uten sjangergrenser og som har spilt alt fra Bach til Piaf.

Med seg på laget har Kringkastingsorkestret tre virtuoser som vet å kombinere det seriøse med elegansens og underfundighetens kunst. Christian Ihle Hadland spiller på både klaverkonserten og sammen med Håvard Gimse i dobbelkonserten. Orgelkonserten blir spilt på Oslo domkirkes praktorgel av domorganist Kåre Nordstoga. Klaverkonsertene ledes av KORKs tidligere sjefdirigent Thomas Søndergård, og en av våre beste norske, Peter Szilvay, dirigerer orgelkonserten.

 

THE MONK AND THE RASCAL — NORWEGIAN RADIO ORCHESTRA PLAYS POULENC

Francis Poulenc (1899–1963) is one of a kind among 20th-century composers. He found his inspiration in many different styles over the centuries and melded them effortlessly into his music. Once charmed by the beauty and elegance of Poulenc’s music, there are few things that can replace it. And rarely do we find three of his most important concertos featured on one album. They are presented here by the Norwegian Radio Orchestra (KORK) and three of Norway’s best classical keyboard artists.

Poulenc called himself “half monk, half rascal”, something articulated largely in the disparities between his sacred music (especially for choir) and his more secular instrumental music. Yet whether it is the monk or rascal speaking, Poulenc’s music is always Janus-faced: a melancholy smile or blue tristesse in the midst of perfumed Parisian elegance. On this album we become well acquainted with Poulenc’s many sides through the concerto for two pianos from 1932, the organ concerto from 1938, and the piano concerto from 1949. It is not always so easy to capture the diversity of this music, but it helps to be an orchestra known for crossing genres and playing everything from Bach to Piaf.

The Norwegian Radio Orchestra collaborates on this release with three virtuosos who know how to combine the serious with the art of elegance and subtlety. Christian Ihle Hadland plays both the piano concerto and, together with Håvard Gimse, the double concerto. The organ concerto is played on Oslo Cathedral’s magnificent organ by cathedral organist Kåre Nordstoga. The piano concertos are led by KORK’s former principal conductor Thomas Søndergård, and one of Norway’s best, Peter Szilvay, conducts the organ concerto.

 

ANMELDELSER/REVIEWS

"På dette fine Francis Poulenc-albumet med Kringkastingsorkesteret får me tre konsertar med tre solistar: Fyrst Christian Ihle Hadland i den nette Klaverkonsert i ciss-moll (1949), der Poulenc leikar seg med russisk-romantiske melodiar og barokke rytmar. Så Hadland saman med Håvard Gimse i Konsert for klaver i d-moll (1932), den med den smeikjande, Mozart-aktige andresatsen. Og til slutt høgdepunktet, nemleg Orgelkonsert i g-moll (1938), som byrjar med blytunge orgelakkordar a la J.S. Bach. [...] Samspelet som domorganist Kåre Nordstoga her får til med Kringkastingsorkesteret i Oslo domkyrkje, er lytelaust." Sjur Haga Bringeland, Dag og Tid, 12.07.2019

"Francis Poulenc, who is still not sufficiently esteemed, has composed a wonderfully fresh music full of virtuosity, brilliance and musical imagination. The recordings that Lawo now releases are lively and virtuosic, but also nuanced, well-balanced, tastefully shifting between sweetness, spirited verve and reflectivity. The recorded sound is perfect for this type of music, not reverberant, not too wide, and not too compact." Remy Franck & Guy Engels, pizzicato, 19.07.2019

“These are works of high musical level, which - to a large extent - the soloists of this recording reveal. […] Organist Kåre Nordstoga and pianists Håvard Gimse and Christian Ihle Hadland are the creators and stylists who move more comfortably in these versions directed by directors Peter Szilvay, Thomas Søndergård at the head of the Norwegian Radio Orchestra. A version that emphasizes, besides the fractures of the formal structure of the classical concert, the vision that Poulenc had of that Europe, from 1918 to 1939, a historical period that was possibly the one of the highest artistic level of the whole century.” Nuria Serra, Sonograma Magazine, 29.7.2019

«Kringkastingsorkesteret (KORK) har med seg organist Kåre Nordstoga, samt pianistene Christian Ihle Hadland og Håvard Gimse i en musikalsk hyllest til den franske komponisten Francis Poulenc (1899-1963). Og den mangslungne musikken faller godt i smak hos undertegnede. Musikken er leken, nysgjerrig og stilistisk elegant. Derfor er det herlig å høre at musikerne i KORK virkelig vet å akkompagnere tre av landets dyktigste solister.» Trond Erikson, Den klassiske CD Bloggen, 02.12.2019

 

RADIO

https://sverigesradio.se/avsnitt/1399908

https://sverigesradio.se/avsnitt/1416819

https://www.francemusique.fr/emissions/en-pistes/les-concertos-pour-piano-de-poulenc-par-christian-ihle-hadland-et-le-norwegian-radio-orchestra-92258