Hvoslef Chamber Works No. VI - Hvoslef, Ketil

Hvoslef Chamber Works No. VI - Hvoslef, Ketil

Pris: 132 kr

Før: 189 NOK

: 132 NOK

Rabatt: 30 %

Produktinformasjon

  • I likhet med de foregående utgivelsene med Ketil Hvoslefs kammermusikk, får vi også på denne platen høre en blanding av verker som bruker klassiske ensembleformat (i dette tilfellet en klarinettkvintett), og unike instrumentale kombinasjoner. Trombonekvartetten er et eksempel på Hvoslefs interesse for å skrive for ensembler som består av like instrumenter. Verket viser komponisten på sitt mest kompromissløse, og kan oppleves som et innvielsesritual eller en arkeologisk ekspedisjon.
  • LWC1180 Produktnummer:
  • Hvoslef, Ketil Produsent:
  • CD Format:
  • 2019 Produksjonsår:
  • http://lawostore.no/vare/16856Forkortet URL:

Produktbeskrivelse

 

HVOSLEF FYLLER ÅTTI – MED HARDINGFELE OG ROMERSK NONSENS

I likhet med de foregående utgivelsene med Ketil Hvoslefs kammermusikk, får vi også på denne platen høre en blanding av verker som bruker klassiske ensembleformat (i dette tilfellet en klarinettkvintett), og unike instrumentale kombinasjoner. Trombonekvartetten er et eksempel på Hvoslefs interesse for å skrive for ensembler som består av like instrumenter. Verket viser komponisten på sitt mest kompromissløse, og kan oppleves som et innvielsesritual eller en arkeologisk ekspedisjon. I «Hardingtrio» får vi oppleve noe svært uvanlig fra Hvoslefs hånd: musikk uten takt. Sopran, klaver og hardingfele spiller uavhengig av hverandre og skaper et åpent lydlandskap som bindes sammen av felens folketoner.

Kvintetten for klarinett og strykekvartett er en av Hvoslefs desiderte klassikere. Den bringer fakkelen videre fra Mozart, Brahms og Reger, om enn på sin unikt  personlige måte. Ingen andre steder i Hvoslefs verkskatalog finner man et bedre eksempel på hans raffinerte, tørre sans for humor enn i «Trio for tretten». Tre kvartetter (stryk, blås og vokal), med en slagverker på sidelinjen, gjør narr av hverandre og selve musikken det ene øyeblikket, for så å bli dødsalvorlige det neste. Med herlige nonsenstekster, overraskende innfall og et nikk til et av Romas busselskaper (!) er musikken både absurd og vakker på samme tid.

Ketil Hvoslef (f. 1939) er en produktiv, allsidig og udogmatisk anlagt komponist, som fortsatt – i en alder av åtti – skriver musikk i et heftig tempo. Hvoslefs stil er preget av økonomisk bruk av virkemidlene, oppsamling av latent energi, rytmisk oppfinnsomhet, og ofte et element av humor. «Hvoslef Chamber Works No. VI» er den sjette i en serie på ni CD-er med Ketil Hvoslefs kammermusikk. Ideen om å samle 38 av Hvoslefs kammermusikalske verker på CD ble unnfanget av fiolinisten Ricardo Odriozola og pianisten Einar Røttingen, begge med bakgrunn i mange års samarbeid med komponisten. Innspillingene tar utgangspunkt i det utøvende miljøet i Bergen, hvor Hvoslef har sitt virke. Musikerne er primært fra Griegakademiet (UiB) og Bergen Filharmoniske Orkester.

 

HVOSLEF TURNS EIGHTY — WITH HARDANGER FIDDLE AND ROMAN NONSENSE

This album, as with the previous releases of Ketil Hvoslef’s chamber music, features a mixture of works in the classical ensemble format (a clarinet quintet in this case) and unique instrumental combinations. “Trombone Quartet” is an example of Hvoslef’s interest in writing for ensembles of almost identical instruments. The work makes no concessions to the listener and can seem like an invitation to a ritual of sorts, or an archeological expedition. In “Hardingtrio” we experience something very unusual from Hvoslef’s pen: the absence of a steady and evident pulse. Soprano, piano and hardanger fiddle play independently of one another and create a timeless soundscape bound together by the folk tunes on the fiddle.

The quintet for clarinet and string quartet is indisputably one of Hvoslef’s classic works. It carries the torch from Mozart, Brahms and Reger, albeit in its own uniquely personal manner. In no other work does Hvoslef’s supremely laconic sense of humour come to the fore to the extent that it does in “Trio for Thirteen”. Three quartets (string, wind and vocal), with a percussionist standing on the sidelines, in one instant poking fun at each other and even at the music, then deadly serious the next. With splendid nonsensical texts, whimsical surprises and a nod to one of Rome’s bus companies(!), the music treads a thin line between ecstatic beauty and utter nonsense.

Ketil Hvoslef (b. 1939) is a productive, versatile and undogmatic composer who — at the age of eighty — continues to write music at a furious pace. Hvoslef’s style is characterized by an economy of means, the accumulation of latent energy, rhythmical ingenuity and, often, an element of humour. “Hvoslef Chamber Works No. VI” is the sixth in a series of nine CDs of Ketil Hvoslef’s chamber music. The idea of recording 38 of Hvoslef’s chamber music works was conceived of by violinist Ricardo Odriozola and pianist Einar Røttingen, both with backgrounds spanning many years of collaboration with the composer. The recordings draw from the vast pool of performers in Bergen, where the composer lives and works. The performers are primarily from the Grieg Academy (University of Bergen / Bergen University College) and Bergen Philharmonic Orchestra.

 

ANMELDELSER/REVIEWS

6/6 stjerner! «Lawo Classics’ serie med innspillinger viet Ketil Hovslefs kammermusikk, kunstnerisk tilrettelagt av fiolinisten Ricardo Odrizola og pianisten Einar Røttingen, er et av de mest givende, kunstnerisk verdifulle og musikalsk tilfredsstillende prosjektene i dagens samtidsmusikk. Det er ikke bare det at musikken og den innspilte lyden er av eksepsjonell kvalitet – alle med ører kan høre det – eller at fremføringene er grundig forberedt og ulastelig gjennomført av folk som har samarbeidet med komponisten over lang tid. Det er kombinasjonen av alle disse elementene, med svært fine produksjonsverdier i Lawos utgivelser, som bygger en arv som er nesten uovertruffen. […] Anbefales på det sterkeste.» Guy Rickards, klassiskmusikk.com, 02.09.2019

"[...] Ketil Hvoslef’s diverse styles may delight many and infuriate some. But even at its most strange this music is never less than interesting, and it can hold the listener’s interest. The Hardingtrios might be remember for quite a while. The performers of the Hvoslef Chamber Music Project are all excellent, so it is an extremely well performed and thought-provoking disc. I look forward to the next volume eagerly. The recorded sound is also excellent. The booklet notes, as always, take the form of a conversation with the composer and his introduction to the pieces performed here. This disc is well worth investigating, and recommended for all fans of modern music." Stuart Sillitoe, Musicweb International, May 2020