Gebete für Mitgefangene - Solset, Berit Norbakken (sopran) / Bergrabb, Gro (orgel)

Gebete für Mitgefangene - Solset, Berit Norbakken (sopran) / Bergrabb, Gro (orgel)

Pris: 189 kr

Produktinformasjon

  • Berit Norbakken Solset og Gro Bergrabb er begge markante skikkelser i norsk musikkliv. Med denne innspillingen ønsker de å uttrykke sitt engasjement og fascinasjon for den nordnorske salmeskatten og kirkemusikken. Musikken gir anledning til meditasjon, ettertanke, ro og et pusterom fra hverdagen, samtidig som perspektivet rundt de evige spørsmål rundt menneskets eksistens er fremtredende, både gjennom tekst og tonespråk.
  • LWC1176 Produktnummer:
  • Solset, Berit Norbakken (sopran) / Bergrabb, Gro (orgel) Produsent:
  • CD Format:
  • 2019 Produksjonsår:
  • På lager Tilgjengelighet:
  • http://lawostore.no/vare/16857Forkortet URL:

Produktbeskrivelse

 

BØNN FOR MEDFANGER

Berit Norbakken Solset og Gro Bergrabb er begge markante skikkelser i norsk musikkliv. Med denne innspillingen ønsker de å uttrykke sitt engasjement og fascinasjon for den nordnorske salmeskatten og kirkemusikken. Musikken gir anledning til meditasjon, ettertanke, ro og et pusterom fra hverdagen, samtidig som perspektivet rundt de evige spørsmål rundt menneskets eksistens er fremtredende, både gjennom tekst og tonespråk.

Sentralt står Nystedts «Bønn for medfanger» med tekster av den tyske teologen og motstandsmannen Dietrich Bonhoeffer. Erfaringer av smerte og tap, men også av håp og tro, finner sitt uttrykk i tekster og musikk som løfter fram skjebnefellesskapet mennesker til alle tider står i. Salmene på denne platen løfter fram en menneskelig erfaring av å hvile i tilliten til at det finnes en båt som bærer gjennom livets harde stormvær, og er sterke uttrykk for en folkelig religiøsitet og lengsel etter en trygg havn når livet slutter.

Berit Norbakken Solset tilhører eliten blant våre sopraner. I tillegg til å være en flittig brukt solist i oratorier, pasjoner og messer har hun gitt solokonserter ved de største festivalene i Norge. De siste årene har hun også sunget opera med stor suksess.

Gro Bergrabb er organist og kordirigent fra Bodø. Hun er aktiv som frilansmusiker og kirkemusiker i en rekke sammenhenger og har siden 2007 vært ansatt som domorganist i Bodø domkirke. I tillegg til sitt virke som organist og dirigent har hun også hatt kunstnerisk lederansvar for Bodø internasjonale orgelfestival i en årrekke.

 

PRAYERS FOR FELLOW PRISONERS

Berit Nobakken Solset and Gro Bergrabb are both distinguished figures in Norwegian musical life. With this recording they wish to express their deep connection and fascination with the treasure trove of North Norwegian hymns and church music. The music provides occasion for meditation, reflection, stillness and some breathing room from everyday life, while at the same time the eternal questions of human existence manifest themselves in both the text and tonal language.

At the centre we find Nystedt’s “Prayers for Fellow Prisoners” with texts of the German theologian Dietrich Bonhoeffer, a staunch opponent of Nazi ideology. Experiences of pain and loss, likewise of hope and faith, find expression in text and music that call attention to the common destiny shared by all humanity through the ages. The hymns on this recording underscore the human experience of finding repose in faith, until the arrival of a vessel that can weather life’s fierce storms, and they are the fervent expression of a commonly held religiosity and longing for a safe harbor at life’s end.

Berit Norbakken Solset is one of Norway’s leading sopranos. Besides appearing often as soloist in oratorios, passions and masses, Solset performs solo concerts at Norway’s major festivals. She has also sung opera with great success.

Gro Bergrabb is organist and choirmaster in Bodø. She has been active as freelance and church musician in a number of different contexts, and since 2007 she has served as cathedral organist. For a number of years she has also been artistic director for the Bodø International Organ Festival.

 

ANMELDELSER/REVIEWS

"Tolkinga til sopranen Berit Norbakken Solset og organisten Gro Bergrabb, som spelar på domkyrkjeorgelet i Bodø, er både vakker og smertefull. På den eine sida er det verka sjølve, med dei vonde dissonansane i "bønedelen" av stykka, og den gripande enkelheita i sluttsalmane. På den andre sida er det klanglege, som me frå fyrste takt av i opningssatsen "Morgengebet" merkar er suveren." Sjuar Haga Bringeland, Dag og Tid, 13.09.2019

“Spirituality and culture come together in the same space. The exquisite song of the soprano Berit Norbakken Solset and the luminosity of the organist Gro Bergrabb add to their experience to take us to a paradise, or rather, in a place that we have not just met. Knut Nystedt was involved in the pain and despair of the human being. However, in his he opens a gap for hope.” Josep Bosch, Sonograma Magazine, 29.10.2019