Catharinus Elling Works for Piano: Et Kjærlighetsdikt - Alver, Rune (piano)

Catharinus Elling Works for Piano: Et Kjærlighetsdikt - Alver, Rune (piano)

Pris: 189 kr

Produktinformasjon

  • Rune Alvers nye utgivelse «Et kjærlighetsdikt – Catharinus Elling Works for Piano» byr på klavermusikk med stort mangfold. Her kan man lytte til sjarmerende, presist formulerte småstykker og stort anlagte klaververker.
  • LWC1185 Produktnummer:
  • Alver, Rune (piano) Produsent:
  • CD Format:
  • 2019 Produksjonsår:
  • På lager Tilgjengelighet:
  • http://lawostore.no/vare/16858Forkortet URL:

Produktbeskrivelse

 

ET KJÆRLIGHETSDIKT

Rune Alvers nye utgivelse «Et kjærlighetsdikt – Catharinus Elling Works for Piano» byr på klavermusikk med stort mangfold. Her kan man lytte til sjarmerende, presist formulerte småstykker og stort anlagte klaververker.

Den norske komponisten Catharinus Elling (1858–1942) er i våre dager mest kjent for melodien til Arne Garborgs dikt «Småsporven gjeng i tunet». Elling var en stor melodiker. Han etterlot seg et omfattende og interessant materiale for klaver. Musikken har aldri tidligere vært spilt inn. Men her kommer den endelig på CD!

Ellings lidenskapelige forhold til norsk folkemusikk kommer til uttrykk i norske folkemelodier for klaver. «Sanger uten Ord» og «Et Kjærlighetsdikt» viser Ellings personlig poetiske åre. Selv om Ellings tilknytning til tysk tradisjon er tydelig, kommer hans personlige musikalske tonefall klart til uttrykk på denne platen. Ikke rart at selveste Edvard Grieg ble begeistret! «Elling er en lyrisk begavelse – og med en egenartet karakter!»

Rune Alver (f. 1957) debuterte som pianist som 20-åring. Han er født i Bergen og utdannet ved Bergen Musikkonservatorium og Norges musikkhøgskole i Oslo. Alver virker som solist og kammermusiker med omfattende konsertvirksomhet og har holdt konserter i Tyskland, Frankrike, Russland, Kina, Sør-Afrika og USA. Han har også medvirket i programmer i NRK fjernsyn og radio samt i den franske radiokanalen France Musique.

Tidligere utgivelser på LAWO Classics:

LWC1019 – «Blaue Blume»; LWC1043 – «Spill og dans – Johannes M. Rivertz»; LWC1055 – «Jolasong»; LWC1101 – «Fedrenes fjell – David Monrad Johansen»

 

A LOVE POEM

Rune Alver’s new release, “Catharinus Elling’s Works for Piano – A Love Poem” offers piano music of great diversity. Here, one may hear charming, precisely formulated miniatures one moment, and grandly conceived piano pieces the next.

The Norwegian composer Catharinus Elling (1858–1942) is one of the last hidden treasures of Norwegian late romanticism. He was a great melodicist, who left an extensive and interesting repertoire for the piano. This music has never previously been recorded. Here, long at last, it is finally released on CD!

Elling’s passionate relations to Norwegian folk music is expressed in his Norwegian folk melodies for piano. “Songs without Words” and “A Love Poem” shows Elling’s personal poetic style. Even if Elling’s indebtedness to the German tradition is indisputable, his personal musical style is made clear on this record. It should come as no surprise that Edvard Grieg himself was impressed! “Elling is a lyrical maverick – with a character of his own!”

Rune Alver (b. 1957) made his debut as pianist at the age of twenty. He was born in Bergen and educated at Bergen Music Conservatory and the Norwegian Academy of Music. Alver is active as soloist and chamber musician and maintains a rigorous concert schedule, with performances in Germany, France, Russia, China, South Africa and the USA. He has also participated in television and radio productions of the Norwegian Broadcasting Corporation (NRK), as well as of the French radio station France Musique.

Previous releases on the LAWO Classics label:

LWC1019 – «Blaue Blume»; LWC1043 – «Spill og dans – Johannes M. Rivertz»; LWC1055 – «Jolasong»; LWC1101 – «Fedrenes fjell – David Monrad Johansen»

 

ANMELDELSER/REVIEWS

"[...] Hans klaverstykke kjem her på fyrste gong på CD, pent toka av pianisten Rune Alver, som nok ein gong syner mot og vilje til å trekkja fram ukjende sider av musikkarven vår." Sjur Haga Bringeland, Dag og Tid, 06.09.2019

«Rune Alver er her med en flott og hyggelig innspilling med pianomusikk av Catharinus Elling (1858-1942). Musikk speiler Ellings fascinasjon for den gode melodi, samt for folkemusikken. […] Så selv om musikken er godt plantet i romantikken, er likevel Alvers spill likefrem og enkelt. Derfor er det veldig enkelt å si tusen takk til både musiker og plateselskap!» Trond Erikson, Den klassiske CD Bloggen, 09.01.2020

 «[…] dette er en herlig innspilling i sin egen rett. Programmet er delt mellom milde salongminiatyrer og atmosfæriske transkripsjoner av norske folkesanger. Ikke vent noe så radikalt som Griegs Slåtter (og slett ikke Bartók): folkemusikken her er temmet – men vakker, og alle de ni transkripsjonene er tilsvarende enkle, men fylt av følelse; de foregriper faktisk Sibelius’ klaverminiatyrer, der han, som Elling før ham, kunne skape en verden av atmosfære med det enkleste melodiske omriss. Egentlig er det selve underdrivelsen som gir musikken mye av dens virkning, kombinert med den følelsesmessige tvetydigheten i dens modale harmonier. Selv om bare ett av stykkene heter Et Kjærlighetsdikt, spiller Rune Alver dem alle med kjærlighet – noen med den slags omsorg som når du holder en ung fugl i hånden – og Lawo har gitt ham en nydelig varm og avrundet pianotone. Alt i alt et hjertevarmt og gripende album – og et viktig ledd i norsk musikkhistorie. Selv om Kossakerne er det Elling-verket som roper mest etter en god, moderne innspilling, viser også disse miniatyrene en mesters hånd – en som også er den vennligste blant diktere.» Martin Anderson, klassiskmusikk.com, 24.02.2020

"Catharinus Elling (1858-1942) was a Norwegian composer championed by Edvard Grieg. He mostly collected Norwegian folk music and rearranged it to fit classical music styles. These are his complete piano works. Championed by Alver’s first-rate playing, the music is pleasant and easy to listen to. The simple melodies in 2 Piano Pieces reminds me of Grieg’s ‘Lyric Pieces’ but are more substantial. The color changes in the middle section
are quite magical. The Songs without Words are other high points, recollecting Mendelssohn’s. The phrasing is quite beautiful." KANG, American Record Guide

ARTIKLER/ARTICLES

"Alver har børsta støv av 100 år gamal musikkskatt. Med CD-en "Et kjærlighetsdikt" har pianisten Rune Alver gravd opp att musikkskatten til Catharinus Elling (1858-1942)." Lise Viken, Strilen Magasin, 27.08.2019

«Rune Alver viser nok en gang vilje og mot til å trekke frem ukjente sider av musikkarven vår. Den anerkjente pianisten har nå gravd frem og spilt inn verk av den norske komponisten Catharinus Elling (1858 – 1942). Elling etterlot seg et interessant og stort materiale for klaver – materiale som aldri tidligere har blitt innspilt, men som nå er utgitt i form av CD-en ”Et kjærlighetsdikt”. Her finnes det både presist formulerte småstykker og stort anlagte klaververker.» Runa Viggen Taksdal, Musikkpedagogene.no, Desember 2019