Lars Petter Hagen: Harmonium Repertoire - Cikada

Lars Petter Hagen: Harmonium Repertoire - Cikada

Pris: 189 kr

Produktinformasjon

  • Samtidsmusikkensemblet Cikada er stolte av å presentere albumet «Harmonium Repertoire» med musikk av Lars Petter Hagen. Cikada har et inderlig og langvarig forhold til Lars Petter Hagens musikk, noe som kommer til uttrykk med denne utgivelsen. Hans klare stemme og tydelige identitet skiller seg ut i et musikalsk landskap bestående av en rekke ulike stemmer, og musikken hans fremstår som helt unik.
  • LWC1190 Produktnummer:
  • Cikada Produsent:
  • CD Format:
  • 2019 Produksjonsår:
  • På lager Tilgjengelighet:
  • http://lawostore.no/vare/17183Forkortet URL:

Produktbeskrivelse

 

HAGENS HARMONIUM

Samtidsmusikkensemblet Cikada er stolte av å presentere albumet «Harmonium Repertoire» med musikk av Lars Petter Hagen.

Cikada har et inderlig og langvarig forhold til Lars Petter Hagens musikk, noe som kommer til uttrykk med denne utgivelsen. Hans klare stemme og tydelige identitet skiller seg ut i et musikalsk landskap bestående av en rekke ulike stemmer, og musikken hans fremstår som helt unik.

Som komponist har Lars Petter Hagen vunnet internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid, som inntar en unik og spørrende holdning til fortidens store musikalske milepæler. Hagen har alltid hatt et løst men kyndig forhold til tradisjonen, ofte spørrende, ved å tvinge den inn i en samtale med et mangfold av stilarter, musikalske språk og tilnærminger til fremføring. Dette vises som en rød tråd gjennom hele denne innspillingen.

«Jeg tror musikk oppstår i relasjon til noe, som et møte, noen ganger en konfrontasjon, alltid i forbindelse med mennesker, verden, historien – eller et piano.» –  Lars Petter Hagen

Cikada har siden starten i 1989 etablert en rendyrket og velrenommert profil på den internasjonale samtidsmusikkscenen. I kjernen ligger ønsket om å utvikle langvarige samarbeid med komponister og over tid å bygge opp komponistportretter bestående av verker skrevet til ensemblet.

 

HAGEN’S HARMONIUM

The contemporary music ensemble Cikada is proud to present the album “Harmonium Repertoire” with music of Lars Petter Hagen.

Cikada has a long and intense relationship with the music of Lars Petter Hagen, which finds expression on this release. His clear voice and distinct identity stand out in a musical landscape comprised of a number of different voices, and his music seems entirely unique.

As a composer, Lars Petter Hagen has attracted international acclaim for his work, which maintains a unique and questioning stance towards the great musical milestones of the past. Hagen has always kept a loose yet highly informed relationship with tradition, often questioning it by forcing it to have a conversation with a multiplicity of styles, musical languages, and performance approaches. This is seen as a thread running through the entire recording.

“I think music stands in relation to something, like a meeting, sometimes a confrontation, always in connection with people, the world, history — or a piano.” Lars Petter Hagen

Since its inception in 1989, Cikada has established a cultivated and renowned profile on the international contemporary music scene. Central to the ensemble is a devotion to close, long-term collaborations with composers and to build composer portraits consisting of works written for the ensemble over time.

 

ANMELDELSER/REVIEWS

"Lars Petter Hagen er en meget interessant komponist som sender stråler mellom nåtiden og europeisk kulturhistorie. Den nye platen «Harmonium Repertoire» med musikerne i Cikada låter svært inspirert." Audun Vinger, DN Magasinet, 13.12.2019

«[…] denne cd-en mener jeg bestemt vil vekke interesse ut over landets grenser. Det begynner med det korte stykke «Paulines piano I», «Deep Rive» arrangert av Hagen. Pianoet er Pauline Halls og står nå i familien Hagens feriehus i Østerdalen. Cd-en slutter og med «Paulines piano II» og kan ses som en hyllest til denne komponisten som var en drivende kraft i Ny Musikk fra tidlig 50-tall av og en komponist som en trygt kan si fremdeles er undervurdert. «Paulines piano II» (spor 14) er et usedvanlig vakkert arrangement av Halls kor-arrangement av «Maria og barnet». Det er både en avskjed og en åpning opp. Ja, med fare for å være bombastisk: Det er en slags Hölderlinsk «Kom inn i det åpne.» Et kjennetegn ved verkene på denne cd-en – Harmonium Repertoire, Sørgemarsj over Edvard Grieg, Max F: Passage – Silence and Light Triptych – er langsomheten. Man kan trygt si at de er utsøkte studier i langsomhetens kunst. Adagio, Adagissimo, Langsomt, Ytterst langsomt, Temmelig langsom er da også tempobetegnelser. […] Men prosjektet hans som komponist mener han er grunnleggende optimistisk; for «musikk oppstår i relasjon til noe, som et møte, noen ganger en konfrontasjon, alltid i forbindelse med mennesker, verden, historien – eller et piano.» Arnfinn Bø-Rygg, Stavanger Aftenblad, 29.12.2019

«[…] Den kan nesten betegnes som et slags konseptalbum. Musikk som binder opp fortiden, pent innbundet i sfæren til Pauline Hall - mangeårig formann i nyMusikk. Hagens musikk på denne platen er nostalgisk, og holdt i en slags melankolsk ånd. Ifølge komponisten møter vi her bruddstykker og inspirasjon hentet ut av musikk skapt av Richard Strauss, Rikard Nordraak, Arnold Schönberg, Gustav Mahler, Alban Berg og Anton Bruckner. Men det er Lars Petter Hagen som styrer den musikalske veven, og sett i lys av det tidsspennet musikken er skapt i, er det nesten forunderlig hvor godt det hele henger sammen og skaper en musikalsk helhet som gir lytteren en særdeles god opplevelse. Musikken er - som alltid når det gjelder Hagen - nysgjerrig, tankefull og forholdsvis enkel å forholde seg til, samtidig som den skaper fascinasjon og interesse for hva som ligger bak. Det er musikerne i samtidsensemblet Cikada som spiller på platen - under eminent ledelse av Christian Eggen. Dette er en av årets desidert beste utgivelser innen samtidsmusikkfeltet - og anbefales på det varmeste.» Trond Erikson, Den klassiske CD Bloggen, 31.12.2019

“[…] I find Hagen’s pieces striking and rich. Those I have attempted to describe thus far are bookended on this album by two of his re-arrangements of old tunes played by Pauline Hall (1890-1969), a doyenne of the Norwegian music scene in the mid twentieth century and one of Hagen’s predecessors as chair of the national branch of the ISCM. He inherited her decrepit old upright and Kenneth Karlsson plays it here in Hagen’s versions of Hall’s arrangements of the spiritual Deep River and an old Czech folk tune Maria and the Child. They sound exquisite, a perfect prelude and postlude. This remarkable album touched me immensely although I suspect the singular, rarefied atmosphere of this music will not appeal to all. Cikada’s stately, sensitive and heartfelt performances seem to be superbly judged while Lawo’s sound is slightly dry which in this case perfectly matches all of these pieces. As for the 48 minute playing time –it’s just right: a little of Hagen’s concentrated, powerful music, as reassuring as it is disconcerting, goes a long, long way.” Richard Hanlon, Musicweb International, February 2020