Études poétiques: Works by Signe Lund - Alver, Rune (piano)

Études poétiques: Works by Signe Lund - Alver, Rune (piano)

Pris: 189 kr

Produktinformasjon

  • På sin nye utgivelse «Études poétiques» presenterer pianisten Rune Alver lytteren for klaverstykker av Signe Lund (1868–1950). Lund er en av de mest framtredende kvinnelige komponistene i Norges musikkhistorie, men utgivelsen er likevel kontroversiell. On his new CD, Études poétiques, pianist Rune Alver presents the listener with piano pieces of Signe Lund (1868 – 1950). Lund is one of the most distinguished female composers in Norwegian musical history, but the release is controversial nonetheless.
  • LWC1196 Produktnummer:
  • Alver, Rune (piano) Produsent:
  • CD Format:
  • 2020 Produksjonsår:
  • På lager Tilgjengelighet:
  • http://lawostore.no/vare/17188Forkortet URL:

Produktbeskrivelse

 

POESI OG DRAMA

På sin nye utgivelse «Études poétiques» presenterer pianisten Rune Alver lytteren for klaverstykker av Signe Lund (1868–1950). Lund er en av de mest framtredende kvinnelige komponistene i Norges musikkhistorie, men utgivelsen er likevel kontroversiell.

Tidlig på 1930-tallet fattet Lund interesse for nazismen, og i 1935 meldte hun seg inn i Nasjonal Samling. Etter andre verdenskrig ble hun dømt for landssvik, og hun vedsto sine nazistiske sympatier fram til sin død.

Alle stykkene på platen er derimot komponert mellom 1896 og 1928, mens Signe Lund var en entusiastisk sosialist og kvinnesaksforkjemper. Under denne tidsperioden engasjerte hun seg bl.a. for norske komponisters rettigheter, og var en av initiativtakerne til at Norsk Komponistforening ble dannet i 1917.

På CD-en gjenfinnes et utvalg av Lunds mest kjente stykker, bl.a. det smektende og melankolske «Legende», og «Fredsklokker» som hun komponerte da nyheten spredte seg om første verdenskrigens slutt. Hennes tonespråk er spesielt, og preges av en lyrisk overflate med mørke undertoner av melankoli.

Tross kontroversene er Alvers plate et viktig bidrag til å fylle ut kunnskapshullet om kvinnenes plass i vår musikkhistorie. «Études poétiques» er den første av to utgivelser av Signe Lunds samtlige klaverstykker.

Rune Alver (f. 1957) debuterte som pianist som 20-åring. Han er født i Bergen og utdannet ved Bergen Musikkonservatorium og Norges musikkhøgskole i Oslo. Alver virker som solist og kammermusiker med omfattende konsertvirksomhet og har holdt konserter i Tyskland, Frankrike, Russland, Kina, Sør-Afrika og USA. Han har også medvirket i programmer i NRK fjernsyn og radio samt i den franske radiokanalen France Musique. «Études poétiques» er hans sjette utgivelse på LAWO Classics.

 

POETRY AND DRAMA

On his new CD, Études poétiques, pianist Rune Alver presents the listener with piano pieces of Signe Lund (1868 – 1950). Lund is one of the most distinguished female composers in Norwegian musical history, but the release is controversial nonetheless.

In the early 1930s, Lund began to take an interest in National Socialism, and in 1935 she became a member of the Norwegian National Socialist party, Nasjonal Samling. Convicted of treason after the Second World War, she remained sympathetic to the Nazi ideology until her death.

However, all the pieces on the album were composed between 1896 and 1928, when Signe Lund was a committed socialist and dedicated feminist. During this time she was involved in a number of causes, including an effort to strengthen the rights of Norwegian composers, and she was one of the initiators of the movement that led to the founding of the Norwegian Society of Composers in 1917.

This CD features a selection of Lund’s most familiar pieces, among them, the languorous and melancholy “Legende”, and “Fredsklokker” (“Peace Chimes”), which she composed upon hearing that World War One had ended. Her distinct tonal language is characterized by a combination of clarity and melancholy darkness.

Despite the controversies, Alver’s album helps us gain important knowledge of the role of women in the history of Norwegian music. Études poétiques is the first of two releases of Signe Lund’s complete piano works on the LAWO Classics label.

Rune Alver (b. 1957) made his debut as pianist at the age of twenty. He was born in Bergen and educated at Bergen Music Conservatory and the Norwegian Academy of Music. Alver is active as soloist and chamber musician and maintains a rigorous concert schedule, with performances in Germany, France, Russia, China, South Africa and the USA. He has also participated in television and radio productions of the Norwegian Broadcasting Corporation (NRK), as well as of the French radio station France Musique.

ANMELDELSER/REVIEWS

"Det er interessant å høre musikk som kulturnorge la i en skuff etter 2. verdenskrig. Musikken er lyrisk, og pianist Rune Alver gir pianostykkene er særdeles godt musikalsk lys. Det er et knippe fine verk, som absolutt fortjener å bli spilt - ikke bare fordi vi blir kjent med en særdeles dyktig komponist, men også fordi hennes rolle i norsk musikkliv blir belyst. Rune Alver viser igjen fram sine fine pianistiske og musikalske øyeblikk i disse små stykkene. Hans spill er klokkeklart og formidlingen av disse romantiske stykkene er nydelige." Trond Erikson, Den klassiske CD Bloggen, 05.04.2020

"[...] De påfølgende Lund-stykkene utspiller seg generelt i en stil som har sin opprinnelse i Schumann og Brahms, med litt Grieg blandet inn. Musikken er absolutt tiltrekkende og har en slags personlighet, [...] Men det er en grei nok klangverden å tilbringe 79 minutter i selskap med, [...] Rune Alvers spill er følsomt og har en varm klang, og Lawos teknikere har gitt ham god lyd." Martin Anderson, klassiskmusikk.com, 07.08.2020

 

ARTIKKEL/ARTICLE

"Rune Alver står bak månadens mestseljande plate i klassisk musikk på plateselskapet LAWO Classics. Men kvinna som har komponert musikken er kontroversiell. Det er Alver si ferske innspeling, «Études poétiques» med Signe Lund sin klavermusikk, som har ført han til bestseljar-toppen." Arthur Kleiveland, nordhordland.no, 24.05 2020

OMTALE

«[…] Vi befinner oss i Rune Alvers arbeidsstue i Alverstraumen. Han snakker entusiastisk om et av verkene som er med på hans nye plate: «Études poétiques: Works by Signe Lund». […] Edvard Grieg sa det slik: «Dette må være medfødt». Det er en naturlighet i alt, og hun er en melodiens mester. Hun ville alltid lære mer, og i 60-årsalderen reiste hun til og med til Wien for å prøve å lære seg 12-tone teknikk. Det viser hennes åpenhet og villighet til å skaffe kunnskap og nye perspektiver. Det atonale sporet forlot hun, og jeg synes jeg hører at hennes sterkeste inspirasjoner er Grieg, Schumann og noen ganger Debussys og Rachmaninov, som hun for øvrig traff og kom godt overens med, sier Alver. […]» Kjetil Kopren Ullebø, Bergens Tidende, 01.07.2020

 

 

VIDEO

[youtube url="https://www.youtube.com/watch?v=i-KoX6n8HWw"]