Klangen fra de dype skoger - Illevold, Bente (eufonium) / Kregnes Hansen, Anders (slagverk)

Klangen fra de dype skoger - Illevold, Bente (eufonium) / Kregnes Hansen, Anders (slagverk)

Pris: 189 kr

Produktinformasjon

  • «Klangen fra de dype skoger» er musiker Bente Illevolds idé om å uttrykke sitt eget liv, forankret i tradisjon, identitet og kunstnerisk nyskaping. På denne plata er komponistene Rune Rebne, Ludvig Elblaus og Bjørn Kruse utfordret til å formidle Østerdalens naturskjønnhet, musikalske tradisjoner og østerdølens tilsynelatende mollstemte og avmålte karaktertrekk gjennom nye komposisjoner for eufonium. “Sounds from the Deep Forests” is musician Bente Illevold’s idea of expressing her own life, rooted in tradition, identity, and artistic innovation. On this recording, composers Rune Rebne, Ludvig Elblaus, and Bjørn Kruse have been challenged to channel Østerdalen’s natural beauty, musical traditions, and its inhabitants seemingly mellow and measured character traits, through new compositions for euphonium.
  • LWC1195 Produktnummer:
  • Illevold, Bente (eufonium) / Kregnes Hansen, Anders (slagverk) Produsent:
  • CD Format:
  • 2020 Produksjonsår:
  • På lager Tilgjengelighet:
  • http://lawostore.no/vare/17189Forkortet URL:

Produktbeskrivelse

 

LYDEN AV ØSTERDALEN

Fra Rørostrakternes brede Fjeldvidder i Nord til Mjøsens Flatbygder i Syd strækker sig en mæktig Fjeldrevne gjennemstrømmet av Norges største Elv Glommen. Det er Østerdalen. J.B. Bull (1916)

«Klangen fra de dype skoger» er musiker Bente Illevolds idé om å uttrykke sitt eget liv, forankret i tradisjon, identitet og kunstnerisk nyskaping.  På denne plata er komponistene Rune Rebne, Ludvig Elblaus og Bjørn Kruse utfordret til å formidle Østerdalens naturskjønnhet, musikalske tradisjoner og østerdølens tilsynelatende mollstemte og avmålte karaktertrekk gjennom nye komposisjoner for eufonium.

Bente Illevold (f. 1983) kommer fra Rendalen i Østerdalen, og spiller eufonium. Hun er brennende opptatt av å utvide eufoniumrepertoaret og la instrumentet utfolde seg i nye konstellasjoner og sammenhenger. Gjennom de siste årene har hun markert seg som en innovativ utøver og høstet annerkjennelse for sine framførelser av flere nye verker for instrumentet, nasjonalt og internasjonalt.

Anders Kregnes Hansen (f. 1983) er en slagverker med sterkt fokus på samtidsmusikk, performance og nyskapende sjangre. Han utmerker seg både som kammermusiker og solist. Hansen er en allsidig musiker, som jevnlig har oppdrag med de fleste profesjonelle orkestrene i Norge, samt i samtidsensemblene Aksiom og Oslo Sinfonietta.

 

THE SOUND OF ØSTERDALEN

From the vast mountain ranges of Røros in the North to Mjøsen’s flat farmland in the South, extends a mighty mountain-driven current from Norway’s largest river, the Glommen. This is Østerdalen. J.B. Bull (1916)

“Sounds from the Deep Forests” is musician Bente Illevold’s idea of expressing her own life, rooted in tradition, identity, and artistic innovation. On this recording, composers Rune Rebne, Ludvig Elblaus, and Bjørn Kruse have been challenged to channel Østerdalen’s natural beauty, musical traditions, and its inhabitants seemingly mellow and measured character traits, through new compositions for euphonium.

Bente Illevold (b. 1983) comes from Rendalen in Østerdalen and plays the euphonium. She is passionate about expanding the euphonium repertoire and allowing the instrument to unfold in new constellations and contexts. Over the past few years, she has left her mark as an innovative performer and has gained recognition for her performances of several new works for the instrument, both at home and abroad.

Anders Kregnes Hansen (b. 1983) is a percussionist with a strong focus on contemporary music, performance, and innovative genres. He excels both as a chamber musician and soloist. Hansen is a versatile musician who regularly works with most of the professional orchestras in Norway, as well as in the contemporary ensembles Aksiom and Oslo Sinfonietta.

 

ANMELDELSER/REVIEWS

"Her har vi et eufoniumspill i samtidens klanger og med inspirasjon fra naturen og tradisjonsmusikken. Og instrumentets klang er meget godt ivaretatt av utøver Bente Illevold som sammen med perkusjonist Anders Kregnes Hansen bringer liv til to spennende verk. [...] Platas neste - og siste verk er «Bom-Bombardino» av Bjørn Kruse (f. 1946) - også det verket fra 2016. Her er folketonen mer fremtredende enn i Rebne og Elblaus sitt verk. Og igjen skal vi til Østerdalens og Illevolds hjemtrakter. Her får vi virkelig oppleve hvor fint Illevolds utøvelse på instrumentet er. Hennes klang er fantastisk og ikke minst er samspillet med slagverkeren Anders Kregnes Hansen helt utrolig godt. [...]" Trond Erikson, Den klassiske CD Bloggen, 12.04.2020

"[...] Even if you are not familiar with the folk music that is the basis for the songs, which was true for me, the listening experience is remarkable! The writing requires a performer with plenty of technique, and Bente digs in with aplomb and love for the music! As I have written before, we work on technique so that hard passages don't get in the way of our playing, and similarly so that our playing does not get in the way of the music. Expression should come from our heart and head, regardless of the difficulty level of the printed page. Bente proves that point. [...]" Dave Werden, dwerden.com, 31.05.2020